KAN DANMARK UNDGÅ DØDS-MOBILISERINGEN?

… ikke usædvanligt, at det vil falde adskillige svært at tage en sådan tanke alvorligt! Men det er måske netop en del af hemmeligheden ved, at en ’forjættelse af den art’ her fremsættes uden ’de store armbevægelser’. Jeg hørte ingen røst tale til mig, og jeg så intet lys og fik ikke besøg af nogen engel – men jeg vågnede i den store hovedstad den decembernat i 2019 med denne indskydelse, som jeg havde en klar fornemmelse af ikke kom fra mig selv! Tanken var så levende og klar, at jeg umuligt kunne vende mig om på den anden side og sove videre; jeg måtte stå op for i bøn at vende mig til Herren. Ligesom patriarken Job gjorde, at (citat): ’I nattesynernes tanker, da dvale sank over mennesker, da sneg der sig til mig et ord…’ (Job 4:13-14).

Den tanke, der den nat stod lyslevende for mig, og som jeg tror er fra Herren ( – ja, som jeg ikke kan forestille mig kom fra mig selv eller fra nogen form for indflydelse, som jeg kunne have været udsat for) har følgende korte, præcise indhold:

De nationer, der – inden det er for sent – flytter deres ambassade eller nationale repræsentation fra Tel Aviv til Jerusalem (og dermed anerkender Jerusalem som Israels hovedstad) vil blive sparet i den kommende Mellemøstkrig, hvori mange lande vil blive inddraget, og deres unge må forbløde og blive begravet på Israels jord…”

Dette indbefatter, at de nationer, som herefter uforbeholdent vil tage det alt afgørende skridt og i oprigtig gudsfrygt fremover vil anbringe deres ambassader i Jerusalem, for dermed at anerkende, at Jerusalem var, er og altid vil forblive at være Israels hovedstad (og ’Den store Konges by’) ikke skal blive inddraget i den forudsagte, forfærdelige mobiliseringsordre, der meget snart vil blive udstedt til de lande, som har nægtet at efterkomme det guddommelige påbud.

RÆDSELSVÆKKENDE INDKALDELSE

Den her omtalte mobiliseringsbefaling lyder med profeten Ezekiels ord som følger:

”Lang tid herefter skal der komme bud efter dig” (Ezekiel 38:8). Dette er ordlyden på den rædselsvækkende ’indkaldelse’, som (om ikke lang tid) vil blive udstedt. Det drejer sig her om den guddommelige, profetisk forudsagte rekruttering af de unge mænd og kvinder, som vil blive indkaldt, for derefter under jernhånd disciplin at blive sendt til det land, hvor de i titusindvis skal falde for en sag, hvis egentlige formål de ikke forstår, og hvor de (som sammen med hundredtusinder af jævnaldrende skal begraves – unge, som aldrig helt fik begrebet, hvorfor de skal ende deres korte liv på dette sted og på den måde.

MANGE MØDRE VIL GRÆDE

De, som mener, at dette aldrig vil ske, er i færd med at gøre deres livs største fejltagelse. Det drejer sig (vedrørende denne globale mobiliseringsordre) ikke kun om det unge mandskab, der skal sendes til historiens største og frygteligste og mest blodige slagmark – men det drejer sig i lige grad om de uvidende og hensynsløse statsansatte embedsmænd, der skal sørge for at indkalde, udruste og træne de ’dræbere’, der skal udgøre den endelige internationale styrke, som – når øjeblikket er inde – skal sendes til Mellemøsten for dér at samles og strategisk placeres med henblik på den længe, nøje planlagte og profetisk forudsagte invasion af Israel.

Mange mødre vil græde; deres anelser vil blive virkelighed. Det sidste farvel bliver ’det sidste’. Den sidste omfavnelse bliver ’den sidste’. Det sidste blik af den vinkende hånd – gentages ikke! Og den officielle meddelelse om ’den, som her er faldet på ærens mark’ er en ensartet rundskrivelse, der med samme ordlyd sendes til tusinder af andre, som har mistet deres kære i det store endetids-ragnarok på Israels bjerge.

Om den aktuelle baggrund for disse betragtninger er følgende informationer ikke uvæsentlige; det drejer sig om blandt andet den stormagt ’i det yderste nord’, der af profeten Ezekiel beskrives som et bjørneagtigt uvæsen, der med jernkroge i kæberne og russisk-klingende benævnelser (’Magog, Mesjek og Tubal’) trækkes ind i den farlige konflikt (Ez.38:2-4). ”Rust dig og hold dig rede – og vær mig rede til tjeneste,” lyder for 2500 år siden den profetiske ordre. ”Lang tid herefter skal der komme bud efter dig; ved årenes ende skal du overfalde et folk, som er samlet sammen på Israels bjerge (v.8).”

Befalingen om den nødvendige oprustning viser sig nu at blive efterfulgt. Som en flåde af sorte, snigende hajer er et betydeligt antal af russiske ubåde pludseligt dukket op.

RUSSISKE UBÅDE OVERALT

Ifølge de observationer, som er foretaget af adskillige af Atlantpagtens nationer, har den russiske marine aldrig haft så mange ubåde i drift under oceanernes overflade, som det i dag er tilfældet! Siden den kolde krig har den store isbjørn mod nord aldrig demonstreret sin magt på verdenshave som i dag. ”Der er undervandsbåde med den røde stjerne overalt,” lyder det i en pressemeddelelse fra de seneste Atlantpagtsmøder i Tyskland (i midten af december 2019). ”En usædvanlig undervandsaktivitet har fundet sted i Det Baltiske Hav, De arktiske områder – og i Middelhavet høres det fra den amerikanske generalstab i Europa.

Norske informationskilder melder samtidig om ti undervandsbåde (hvoraf de otte er udrustet med kernevåben) der har forladt en base i Mourmansk (Nordøst-Rusland) og derefter har patruljeret i den sydlige del af Det arktiske Hav.

”Dette er kun 20 % af den russiske undervandsflåde,” beretter andre kilder, som samtidig gør opmærksom på, at efter den russiske overtagelse af Krim i 2014 opereres der i de store dybder (iflg. Sikkerhedsspecialister ved Nottinghams Universitet, som for få uger siden er blevet kontaktet af ’France 24’).

Tidsskriftet ’Seapower Magazine’ (som beskæftiger sig med den amerikanske militær-maritime industri) skriver: ”Denne ubådsaktivitet er ikke kun en del af den røde flådes træningsmanøvrer; man har i Moskva andre perspektiver i kikkerten! Undervandsmateriellet bliver uafbrudt moderniseret.” Den norske tv-kanal, NRK, erklærer: ”Russerne vil ikke kun vise, ’hvad de kan’… de vil også teste, ’hvad de andre kan’… hvilket viste sig for godt fire måneder siden, da en russisk ubåd blev opdaget kun få kilometer fra Tel Aviv.

Det er fornylig kommet for en dag, at en israelsk flåde-patruljebåd for fire måneder siden ’spottede’ en russisk undervandsbåd kun 12 sømil uden for Tel Aviv. Det vil sige, at russisk undervandsrekognisering fandt sted inden for israelsk territorium.

Israels ’IDF’ har nægtet at kommentere begivenheden – på trods af at grænserne for det israelske sikkerhedsområde tydeligt blev overtrådt. Israels flådehovedkvarter kontaktede på det tidspunkt deres russiske ’kolleger’ (General Staff Planning Division) – og undervandsbåden forsvandt øjeblikkelig i vestlig retning – ud mod Middelhavets dybder.

Det mystiske besøg under havets overflade ’kan få langvarige konsekvenser’, hedder det fra det israelske forsvars hovedkvarter. ’Undervandsbåde anvendes normalt, hvis en stat indsamler ’intelligens’ fra et andet land’.

I forbindelse med disse ildevarslende meldinger, bør der også – set ud fra den profetiske synsvinkel – stilles skarpt på, hvad der samtidig bevæger sig blandt andre af de ’allierede’, som ifølge Ezekiels forudsigelser vil blive inddraget i den nært forestående, gigantiske mellemøstkonflikt. Mellem jul og nytår 2019 vil følgende operation blive udført:

FARLIG MILITÆRMANØVRE I DET INDISKE OCEAN

Den overbefalende af Irans flåde har meddelt, at d. 27. dec. og de første dage ind i det nye år vil militære manøvrer blive udført i Det Indiske Ocean. Kina vil deltage, og Beijing åbner for forhandling med hensyn til produktion af krigsskibe. Rusland deltager i den store operation. Israel følger på afstand den truende udvikling.

Den militære manøvre har fået kodenavnet: ’Marine Security Belt’, og kinesiske officerer har været samlet omkring de udbredte generalstabskort i Teheran. De krigsskibe, som skal leveres fra Kina, består af det farlige ’makker-par’: Destroyere og undervandsbåde. Krigsmanøvrens område er udpeget: Den nordlige del af Det Indiske Ocean. For en måned siden gennemførte USA en flådemanøvre af lignende art i Den Persiske Golf. Det var den operation, som førte til, at olietankere af Saudi Arabiens olieplatform blev angrebet. Iran nægter fortsat at være initiativtagerne til disse angreb, men Trump-administrationen har siden lagt en tung hånd af økonomiske sanktioner på Iran. Australien og UK deltog i denne US-ledede koalition. Europa holder sig langt væk fra disse uroligheder, idet det fortsat forsøger at redde stumperne af den 2015-aftale om kerne-energi, som blev indgået med Iran.

(Mere ned 400 personer – andre kilder giver større tal – er blevet dræbt under massedemonstrationer i Iran. Teheran beskylder USA, Israel og Saudi Arabien for at stå bag dette voldsomme indre opgør).

Apostelen Peter taler om, at ’det profetiske ord’ står fast – ja, at det lyser som en lampe på et mørkt sted – ja, at det endog tænder en morgenstjerne af håb i de troendes hjerter (2.Pet.1:19).

FORUDSIGELSER AF DEN ART

Om den kommende Tredje Verdenskrig udtaler profeten Ezekiel følgende, klart adresseret til en Israel-fjendtlig koalition: ”Som en sky skal du drage op mod mit folk Israel og oversvømme landet. I de sidste dage skal det ske. Jeg fører dig imod mit land; og folkene skal kende mig, når jeg for deres øjne helliger mig på dig Gog” (Ez.38:16).

Ingen af Danmarks politiske ledere og kun et fåtal af landets åndelige anførere kender noget til disse gamle bibelske profetier, som erklærer (citat): ’I de sidste dage skal det ske!’

Med en tydelig arrogance af foragt afviser vort lands ansvarshavende ministre, bisper og præster, at tage netop en sådan sætning fra Den Hellige Skrift alvorlig: ”I DE SIDSTE DAGE SKAL DET SKE!”

Forudsigelsen af den art(altså profetiske udsagn, der handler om ’de sidste dage’) kan ingen fornuftig stats- eller kirkeleder (hvis han vil bevare sin topstilling) tage alvorlig. Hvis han (eller hun) fortsat skal betragtes som ’en seriøs person’ – så fordres det, at vedkommende holder sig langt fra den slags ’religiøs’ forkyndelse.

Imidlertid kan ingen benægte, at der i de sidste dage af dette år 2019 foretages militærstrategiske træk, som på uhyggelig vis antyder, at en kommende invasion i Israel forberedes! De magtfaktorer, der ved indgangen til 2020 samler sig – og den usædvanlige stormagts-deltagelse, som finder sted – er mildest talt skræmmende.

Hertil kommer en ’melding’ fra den nation, som profeten Ezekiel omtaler med benævnelsen ’Togamas Hus’. Dette land, som i disse timer (sammen med Rusland) invaderer Libyen (der ligeledes er på listen over de angribende, Israels-fjendtlige nationer) har afsløret følgende aggressive intentioner:

Tyrkiets forsvarsminister har i december 2019 offentliggjort et nyt ’landkort’ over det fremtidige område, som – ifølge hans opfattelse – er Ankaras ’rette besiddelser’.

”Vi har ikke rettet vort blik mod noget landområde, som tilhører andre stater,” skriver han. ”Vi fremlægger her kun, hvad der rettelig tilhører os.”

Det nye landkort omfatter bl.a. halvdelen af Syrien, det nordlige Grækenland, de græske øer i det ægæiske hav (Rodos og Patmos) og hele Cypern. Det nordlige Irak hører også med til det område, som her regnes for Tyrkiets ’retmæssige ejendom’. Dermed har den nation allerede meldt sig som deltager i den store endetids-mobilisation mod Israel.

DANSK AMBASSADE I JERUSALEM?

I august 2019 rejste præsident Juan Orlando Hernandez til Israel for at åbne et diplomatisk kontor i Jerusalem. ”For mig er det en anerkendelse af, at Jerusalem er Israels hovedstad,” erklærede Hernandez før han rejste til Jerusalem.

På nuværende tidspunkt fungerer dette diplomatiske kontor i Jerusalem som ’en udvidelse af landets ambassade i Tel Aviv. På længere sigt kan resten af ambassaden følge efter.

I december 2017 anerkendte den amerikanske præsident Donald Trump Jerusalem som Israels hovedstad og meddelte, at landet flytter sin ambassade til byen, hvilket nu er sket. Honduras’ naboland, Guatemala, har også anerkendt Jerusalem og flyttet sin ambassade dertil.

(Et interessant perspektiv med henblik på Honduras’ anerkendelse af Jerusalem er den kendsgerning, at 200.000 af landets indbyggere er af palæstinensisk oprindelse. De fleste er imidlertid kristne; de kom til landet i 1930erne og 1940erne. Honduras har 9 millioner indbyggere.

Guatemalas præsident besøgte for få dage siden Israel. Han bad ved grædemuren – og erklærede inden sin afrejse Hezbolla for at være en terrororganisation.

Det fremgik samtidig af de nyheder, der jog gennem medierne allerede i midten af november 2019, at den koalition der vandt det færøske valg d. 31. august 2019 ville åbne et repræsentationskontor i Jerusalem og dermed anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Både den danske regering og toppolitikere på Færøerne har afvist disse planer, som blev fremlagt af Færøernes udenrigsminister Jenis av Rana.

Det er imidlertid mange danske kristnes håb, at de færøske initiativtagere til åbningen af et repræsentationskontor i Jerusalem fortsat står fast på at gennemføre deres planer! Også Danmark burde i det nye år flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Læs under Retsopgøret: Kongehuset og LGBT-STORMEN MOD EVANGELIET

Næste udsendelse: fredag, 03. januar 2020


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *