NÅR BJØRNEN FRA NORD VÅGNER

Under hele det dramatiske forløb med drabet på Israels største terrorgeneral, angrebet på de amerikanske baser, Iraks parlaments ’udvisning’ af alle ’fremmede tropper’ og Israels døgnsvagt ved overvågningscentrene, har Rusland været påfaldende tavs. Som en mørk skygge i det kolde nord har supermagten i Kreml skjult sig og omhyggeligt tildækket sine ildevarslende hensigter. Den tid er nu forbi. Trump har afleveret sit seneste budskab fra Det Hvide Hus. Teheran har signaliseret, at det forstår det sprog, der nu tales; Danmark fjerner sig fra farefeltet – og nu vender alles øjne sig mod Gog og Magogs land (Ezekiel 38:1).

Ingen er helt klar over, hvad det næste skaktræk bliver – alle stjernetydere, futurister, eksperter, åndemagere og smarte medieprofeter er tavse; de siger intet, for de har intet at sige. Tilbage står nu kun en ny nyhedskilde, som synes at vide besked om, hvad der nu vil ske. Det er Bibelens profeter – og deres forudsigelser er klare som krystal og gennemtrængende som et tveægget sværd. De vidner alle i denne time om, at blikket herefter skal rettes mod nord. Den næste spiller på banen kommer fra det verdenshjørne. Rusland har sine planer parat. Indtil nu har de hørt til de ’tophemmelige’ dokumenter – men som disse linjer skrives er de første skridt ved at blive taget for at bringe Moskva ind i billedet. Lad mig forklare:

BIBELENS SYN PÅ MELLEMØST-DRAMAET

Mens 22 iranske missiler – som en hævn på drabet af Irans generalmajor Soleimani torsdag d. 7. jan. ramte to amerikanske baser i Irak, sender Trump i disse timer yderligere 10.000 US-soldater til regionen, hvor der i forvejen er stationeret 5000. ”USA er klar til at søge fred med alle, der søger det samme,” erklærede Trump i en tale fra Det Hvide Hus, onsdag eftermiddag (d. 8. jan.).

På Al-Assad basen, som dagen forinden blev ramt af ballistiske missiler, er placeret 133 danske soldater. Den danske regering har besluttet midlertidig at flytte 100 soldater fra Irak til Kuwait. Danmark befinder sig – uden at vide det – i et profetisk jordskælvscenter!

Hvad der videre vil ske i denne anspændte situation ved ingen! Mange eksperter udtaler sig. Kun få kristne ledere omtaler dette højaktuelle emne. Imidlertid er der i menigheden mere end nogensinde brug for en dybere profetisk undervisning ud fra Bibelens profetiske skrifter.

På mandag (d. 13.jan.) gennemgår jeg i København min 43. sektion af Johs. Åbenbaring og kaster i samme åndedrag et blik på den aktuelle situation i Mellemøsten. Disse møder fortsætter (om Gud vil og jeg lever) alle mandage i januar, februar og marts). Møderne finder sted i NYT HÅBS LOKALER på Damhus Boulevard nr. 28, Rødovre 2610 kl. 19:00 og varer præcis halvanden time. Alle er velkomne!

ISRAELS FJENDE NR. 1

Jeg har set billeder af generalmajor Soleimani fra Iran. Han sidder (på disse billeder) et eller andet sted ’ved forhandlingsbordet’. En imponerende skikkelse – en militærstrateg af betydning! En militsleder med blod på hænderne. Antaget for at være Israels fjende nr. 1.

På billederne har jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til den store, kostbare guldring, som han havde på sin højre hånd. Derfor er det med gru, at jeg har hørt berettet, at det udelukkende er på grund af denne guldring, at den iranske generalmajor kunne identificeres efter det dronstyrede missils ødelæggelser i Bagdads Lufthavn på den tredje dag i Det nye år.

Generalmajoren var netop (kort før midnat) ankommet fra Damaskus, hvor han havde planlagt en omfattende massakre på alle amerikanere i Irak. Det blev hans sidste ’militære operation’. Mange ’senior officerer’ fra terrormilitsen var blandt de dræbte. Alle ’kendte navne’ fra terrormiljøet. Men Soleimani var blandt dem; det er den store guldring et bevis på.

ØJEBLIKKELIG LIKVIDERING

Fredag d. 3. januar – kun et par døgn ind i det nye år – tordnede amerikanske missiler ind i Bagdads lufthavn i Irak. Dermed fuldførtes drabet på Irans mest magtfulde mand, Generalmajor Quassim Soleimani. Hvilken betydning kan dette have for den bibelsk profeterede udvikling i regionen?

Ordren til drabet blev udstedt i Det Hvide Hus, hvor præsident Donald Trump i det indeværende døgn tog en beslutning, som ingen anden USA-præsident har vovet at tage. Med fare for at føre USA og Iran tættere på en direkte krigskonfrontation beordrede han øjeblikkelig likvidering af den (for Israel og den vestlige verden) iranske militære fjende nummer ét.

Efter missilangrebet i lufthavnen lå et større antal iranske og irakiske militsledere dræbt på de blanke flisegulve – men det var den øverstkommanderende for Irans frygtede, terror-revolutionsgarde, Soleimani, der var amerikanernes mål. Kan dette få indflydelse på de profetisk forudsagte hændelser i Mellemøsten? Har Jerusalem en plads i disse begivenheder? Vil Israel på et tidspunkt komme ind i dette billede? Kan en ’øjeblikkelig likvidering’ af en person få følger af den art?

I 2019 har der udviklet sig en voksende højspænding mellem USA og Iran. USA kaldes fortsat af sin modstander for ’Den store Satan’ og Israel omtales stadigvæk som ’Den lille Satan’. Irak er for tiden den blodige slagmark mellem USA og Iran. Israel er (øjensynligt) af Trump blevet anmodet om ’at holde sig i baggrunden’. Det ligger imidlertid i luften, at det er Jerusalem, der er i skudlinjen. For lidt mere end et par uger siden stormede iransk-støttede militsmedlemmer USA’s ambassade i Bagdad. Inden for de første døgn i det nye år kom svaret: Likvideringen af den iranske generalmajor (der havde mange menneskeliv på samvittigheden) – og som (citat): ’var aktivt i færd med at udvikle planer for at angribe amerikanske diplomater og soldater i Irak… men hele tiden med Israel og Tempelpladsen i Jerusalem på sigtekornet!

”En krig vil være en dårlig ide for Iran,” erklærede Trump efter angrebet – ”og den vil ikke vare særlig længe.” Israel bereder sig i disse timer på pludselige iranske overgreb og har i den forbindelse lukket nogle af landets populære turistattraktioner.

Er dette endnu en optakt til det kæmpebål, der snart skal antændes i Mellemøsten under den profetiske titel: ’Gog-krigen’? Dette er, hvad de troende fra nu af bør holde sig for øje…

NÅR I HØRER OM KRIG

Med henblik på den øjeblikkelige, voksende uro i Mellemøsten drejer det sig altså i disse dage for de troende alle vegne om at holde hovedet koldt. Apostelens ord er klare: ”Alle tings ende er nær, vær derfor besindige og ædru, så I kan bede” (1.Pet.4:7). Det vil sige, at Herrens tjenere i denne sag ikke bør ’løbe med en halv vind’, men at de i deres bønner og tjeneste med ordet fastholder det bibelske klarsyn.

”Når I hører om krig,” siger Jesus, ”så lad jer ikke skræmme.” Han fortsætter med at angive to afgørende grunde til ’at være besindige’. For det første, at (citat): ’Dette må ske,” og for det andet (citat): ’men enden kommer ikke straks (Luk.21:9).

Intet bør altså give de troende mere ro og overblik end denne guddommelige erklæring (vedr. de voksende krigsrygter): ’Dette må ske!’ Hvis det nemlig er tilfældet med den stadige uro omkring Jerusalem, så er det ikke tilfældighedernes spil, der styrer udviklingen! Nej, ’det må ske’, er det, der allerede for længe siden er forudsagt, og det, der er forudsagt, er forudbestemt, og det, der er forudbestemt, er nøje planlagt, og det, der er nøje planlagt, er og forbliver i al evighed en velsignet del af den (citat): ’frelsesplan, at det til sidst skal sammenfattes i Kristus’ (Ef.1:10)… ja, det, som i tidernes fylde afsluttende skal gå op ’i den højere enhed’, som kun findes i Guds Søn, Jesus Kristus, løber ikke undervejs af sporet; det er hele vejen (også i de aktuelle, krigsfarlige begivenheder) under Guds fulde og aldrig svigtende kontrol!

Hvad skal vi gøre med krigsrygterne? Vi skal måle dem med de bibelske forudsigelser om ’de tre allersidste krige’, inden dette verdensforløb går op i flammer. Alle tre har Jerusalem som mål. Dette har også den ’optakt til krig’, som for tiden huserer i Mellemøsten. Tempelpladsen med det 3. tempel lyser uafbrudt i baggrunden, og enhver ny form for ’islamisk jihad’, der har med profetisk opfyldelse at gøre, rækker altid og alle vegne ud efter dette hellige sted. Lad os derfor et øjeblik iagttage de tre storkonflikter, der lurer forude:

DE TRE KRIGE

Bibelens endetidsbudskab fokuserer uafbrudt på disse tre krige – og det er dybest set kun disse tre krige, som de troende skal holde sig for øje, når der nu (og sidenhen) forlyder mange rygter om krig. Alle tre har Israel som mål. Alle tre sigter på Jerusalem!

Den første af disse tre krige er Gogkrig nr.1. Den kaldes også ’Ezekiels krig’ og beskrives i profeten Ezekiels Bog det 38. og 39. kapitel. De fjendehære, som invaderer Israel, bliver alle besejret af et effektivt forsvar fra himlen.

Den anden krig er det afsluttende opgør, som finder sted, når Herren Jesus kommer igen. Den beskrives i Åbenbaringsbogens det 19. kapitel – og det er en krig mod (citat): ’… dyret og jordens konger og deres hære’. ”De bliver samlet på det sted, der på hebraisk kaldes Harmagedon’ (Åb.16:16). At det hebraiske navn nævnes i det græske Ny Testamente betyder, at det atter er Israel, som det drejer sig om. ’Harmagedon’ kan betyde: ’Nedsablet fra himlen’! Og denne krig ender atter med de Gudsfjendtlige hæres undergang.

Den tredje krig (som hører de sidste tider til) finder først sted efter at tusinde år er gået. ”Satan vil da blive løst af sit fængsel, og han vil atter samle nationerne til ’Gogkrig nr. 2’ (Åb.20:8). ’Den elskede Stad’, Jerusalem, vil igen blive omringet (thi her befinder sig ’de helliges lejr’) – men ’der vil falde ild ned fra himlen, og den vil fortære dem’! (v.9) Intet slag mod den guddommelige frelsesplan med Israel og nationerne vil kunne bestå; de vil alle blive mødt med Den Almægtiges glødende harme.

Det næste, som kan forventes i Mellemøsten (og den evindelige strid om Jerusalem) er altså ’Gogkrig nr. 1’. Om den siger Ezekiel, at profeten skal ’vende sit ansigt mod det yderste nord’. Dér rejser sig en mægtig bjørn, som med jernkæder skal trækkes ind i en invasionskrig mod Israel (Ez.38:1-4). Denne bjørn har i den forhånden værende situation forholdt sig skjult og tavs i sin fjerne hule i Gogs og Magogs land. I nogen tid har den huseret (sammen med én af sine kommende allierede, Tyrkiet, Togarmas Hus) i Libyen, der står nævnt ved navns nævnelse som en aktiv deltager i ’Gogkrig nummer 1’.

KRIGERISK KOALITION

Hvad alt dette skal føre til ved ingen – ’men der er en Gud i Himmelen, som åbenbarer hemmeligheder’ (Dan.2:28). Ifølge Den Hellige Skrift er denne kilde ikke lukket, men den kan stadig åbnes – endog for de verdslige ledere og statsoverhoveder, der har hjerterne indstillet på at ville søge oplysning og ledelse i den retning…

Profeten Daniel erklærer over for den mægtige perserkonge, at Himlens Gud vil vise ham (citat): ’Hvad der skal ske i de sidste dage’ (v.28). ”Du tænkte, oh Konge,” siger Daniel til majestæten, ”du tænkte på dit leje, hvad der skal ske i fremtiden, og Han, som åbenbarer hemmeligheder kundgjorde dig, hvad der skal ske…”

Dette er et lysglimt af den aktuelle situation, som har at gøre med den videre udvikling i Mellemøsten. Iran – det gamle perserrige – er en del af den krigeriske koalition, som på et tidspunkt skal angribe Israel – og bjørnen i nord (med de sære russiske navne) skal lede hele dette nederlagstogt mod Jerusalem. Tyrkiet er med navnet Togarmas Hus omtalt som en aktiv del af de styrker, der ’som en sky’ skal overfalde Israel.

Indledningsordene til Ezekiels krigsdagbog (kap.37-38) lyder sådan: ”Menneskesøn, vend dit ansigt mod Gog” (v.2)… hvilket vil sige, at ingen af Guds folk skal vende sig i nogen anden retning. Bjørnen har indtil nu ligget som i dvale – men det næste, som vil ske, er at den med ét melder sig på arenaen.

Det næste træk i den stående konflikt kommer fra det røde hovedkvarter i nord. Kreml vil i denne sag meget snart melde sig på banen – og først når det sker, vil noget af den tunge tåge, som ligger over hele dette profetiske felt, lette.

Undervisningen den kommende mandag i den lille kirkesal i Rødovre vil koncentrere sig om det 5. og 6. vers i Åbenbaringsbogens 6. kapitel. Her dundrer en sort hest ind på verdensarenaen – og et fremtidssyn, som endnu ikke er ’lige forestående’ (2.Thess.2:2), men som er begyndt at bevise sit dystre, smertefulde indhold, vil delvis blive afklaret.

Læs under retsopgøret (http://medgrundlovskallandbygges.dk ) ’LOVE MOD KIRKENS FORKYNDELSE SKÆRPES’

Pilgrim Konvojs årsmøde er fastsat til lørdag d. 4. april kl. 15:00 i NYT HÅBS LOKALER, Damhus Boulevard nr. 28, Rødovre 2610.


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *