FORFILMEN OM EN KOMMENDE KRIG

Da jeg for en årrække siden ved den store uforglemmelige bryllupsfest i Israel (sammen med en jødisk rabbi og foran to hundrede gæster) ægteviede en af mine døtre, Stephanie, til den jødiske elitesoldat Tslil, kunne jeg ikke have forestillet mig, at jeg en halv snes år senere midt i København sammen med min jødiske svigersøn skulle studere Bibelens gamle ’krigsreporter’, Ezekiel.

Det skete imidlertid på en tidlig januar-aften i det nye år 2020. En del af børneflokken var samlet i vort ’vinterhjem’ i hovedstaden – og på et tidspunkt satte Tslil og jeg os afsides. Jeg medbragte min store engelske King James Bibel og han havde med sig sin flotte ’smartphone’ med den hebraiske tekst.

Årsagen til vor lille ’bibeltime’ var de seneste begivenheder i Iran, hvor udviklingen synes at gå i samme retning som den, der af den gamle, jødiske profet beskrives i Bibelen. Efterdønningerne, som er fulgt i ’det medie-forurenede kølvand’ på US-likvideringen af den iranske generalmajor Soleimani, og nedskydningen af det ukrainske fly, der kort efter lettede fra Teheran, tegner (med mørke farver) et billede, der synes at være som en tro kopi af de forudsigelser, som findes i Ezekiels Bog.

Ikke sådan at forstå, at verden dermed befinder sig umiddelbart foran selve opfyldelsen af disse bibelske profetier – men med den klare opfattelse, at der i øjeblikket drejes en slags forfilm til begivenheder, som om føje tid kan finde sted.

SET UD FRA DET JØDISKE TANKESÆT

Allerede, da jeg sammen med Tslil læste de første vers fra Ezekiels Bog det 38. kapitel, bemærkede jeg, at han blev opmærksom ud fra sit jødiske tankesæt. Den første linje var ham (som hebraisk tænkende) ikke ukendt: ”Herrens ord kom til mig således” (v.1). Han er jo fra barnsben i Aravadalen i det sydlige Negev blevet fortalt, at Israels Gud havde nogle profeter, som modtog sådanne budskaber fra Gud.

”På dansk kalder vi også en sådan profet for en seer,” indskød jeg.

Tslil så overrasket på mig. ”Det gør vi også! Sådanne profeter er mænd, som kan se ind i fremtiden og fortæller os, hvad der vil ske! Dem kalder vi på hebraisk for en seer.”

Vi fortsatte vor læsning af dette gammeltestamentlige, profetiske afsnit i Guds ord – og med mellemrum fulgte min jødiske svigersøn med i den hebraiske tekst, som han havde på sin telefon.

”Menneskesøn, vend dit ansigt mod Gog i Magogs land – og profeter mod ham!”

… ja, der er her helt klart tale om ’et modsætningsforhold’. Tslil var ikke i tvivl. ”Det er ikke ’en venlig holdning’, som der opfordres til, når der på dette sted tales om, at Ezekiel skal profetere imod Gog i Magogs land.”

(Det er mig i den forbindelse magtpåliggende at understrege denne betydningsfulde ’hebraiske observans’. Hvad der end i de kommende dage udspiller sig i den anspændte situation i Mellemøsten, så behøver vore folkevalgte politikere på Christiansborg ikke at indtage en venlig og imødekommende holdning over for den dystre alliance, som for tiden i Mellemøsten er ved at danne sig omkring Rusland, der af adskillige bibellærde betragtes som den her omtalte israelsfjendtlige magt, der kaldes ’Gog’. (Gør de styrende i vort land sig til ét med ham, får de samme skæbne som ham).

”Se jeg kommer over dig, Gog,” hedder det videre hos profeten, hvilket gør det endnu mere tydeligt, at ’Gog’ er Guds fjende – og den Gog-magthaver, der er Guds fjende, bør ikke på noget tidspunkt være Danmarks ven! Hvis nemlig det ulykkelige skulle ske, at Danmark bliver en del af den militære koalition, der i de sidste dage samler sig omkring Gog (for i fællesskab at gennemføre en brutal invasion af Israel) så vil Danmark komme til at lide samme ulykkelige nederlag som Gog. Denne tunge, smertelige lod karakteriseres i dette afsnit med ordene: ”Jeg kommer over dig” – og det er ikke et guddommeligt løfte om velsignelse. Tværtimod! Det er et mørkt, myndigt varsel om dom, straf og forbandelse…

Den 2. Salme (vil jeg her tilføje) slutter netop med en opfordring til alle statsledere og magthavere ud over den hele jord (alle fyrster og ’alle dommere), at de i denne time ikke skal være uvillige med hensyn til ’at tage mod råd’ (v.10).

”I skal på denne dag ikke først og fremmest forfølge jeres egne politiske mål (hedder det) men (citat): ’I skal tjene Herren i frygt og bæven. Hvis ikke I bøjer jer for Sønnen (Guds Søn) risikerer I, at Han bliver vred, og det vil føre til jeres sikre undergang (’I forgår’!) Glem ikke, at I lever i en slægt og i et ’syndens samfund’, der når som helst kan få Guds vrede ’til at blusse op’ (v.12).

DEN TREDJE VERDENSKRIG

Min jødiske svigersøn og jeg læste sammen videre i den spændende forudsigelse, som Israels store profet, seeren Ezekiel, fremsiger med henblik på den Tredje Verdenskrig, der her kaldes ’Gogkrigen’.

”Jeg vender dig og sætter kroge i dine kæber og trækker dig frem med hele din hær…” (38:4).

”Det er ikke umuligt, at der her er tale om ’en stor bjørn’, som med kroge og lænker modvilligt trækkes ind i en uønsket konflikt; – ja, det ser i den hebraiske tekst ud til, at bjørnen faktisk er i færd med ’noget andet’ og i virkeligheden styrer mod ’et andet mål’ – men (som Herren siger: ”Jeg vender dig”… hvilket vil sige: Jeg bringer dig i en anden retning, end den, som du først havde planlagt…

Da vi sammen fortsatte læsningen af Ezekiels udsagn, der lyder sådan (med henblik på Israels ærkefjende, Gog): ”Rust dig og hold dig rede… ved årenes ende skal der komme bud efter dig” (v.7) – bemærkede jeg, at den unge jøde ikke havde noget besvær med at identificere de nationer, som (i deres afsind) vil gøre fælles sag med ’bjørnen fra nord’. Han vidste, at ’det gamle Persien’ er ’det nuværende Iran’. Hans jødiske forfædre blev for århundreder siden bragt i eksil i Persien (Iran), – ja, den jødiske profet, Daniel, tjente i en menneskealder seks forskellige persiske konger.

”Er du klar over,” spurgte jeg Tslil, ”at Iran har slået en handel af med Kina, at der inden for overskuelig tid skal leveres en flåde af ubåde til det gamle Persien?”

Iran har nemlig for århundreder siden fået (profetisk) befaling til ’at ruste sig’ og at være ’rede til tjeneste’ (v.7) – og når Ezekiel i en fjern fortid betragter den nuværende israelfjendske alliance (som på et givet tidspunkt (med profetisk præcision) vil angribe Jerusalem og Tel Aviv) udbryder han: ”Persere er iblandt dem!”

”Du skal trække op som et uvejr,” læste vi videre (om bjørnen og dens allierede) i Ezekiels krigsdagbog, – ”ja, du skal komme som en sky og oversvømme landet” (v.9).

Tslil og jeg sluttede vor lille bibeltime med, at jeg fortalte ham om, hvorledes jeg som niårig dreng havde set denne ’sky af fremmede fly’ på himlen. Det var den 9. april 1940. En bølge af tysk fly med jernkorset malet på vingerne fløj over København.

”Det er sikkert sådan, at det skal forstås,” sluttede jeg, idet jeg tilføjede: ”og det er min bøn til Gud, at dette aldrig må gentage sig hverken for Israel eller for Danmark.”

… og så tillod jeg mig (som et sidste ord i denne vigtige sag) at betro ham, at det var min opfattelse, at de nationer, som flytter deres ambassader fra Tel Aviv til Jerusalem, ikke vil blive ’mobiliseret’ til det kommende overfald på Israel…

Da vi vendte tilbage fra vort bibelstudie, blev vi nysgerrigt modtaget af det øvrige selskab. Tslil var fraværende. Han læste fortsat Ezekiels Bog på sin ’hebraiske’ telefon. ”Far har radikaliseret min mand,” sagde Stephanie spøgende til sin tvillingesøster. ”Gid det var så vel,” tænkte jeg.

BEMÆRK:

  1. Læs artiklen: ’Film om Jesus som homoseksuel’ på Retsopgøret (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

  2. Alle kristne allevegne bør indstille sig på at deltage i det store grundlovsfriluftsmøde i midtbyen i Århus, grundlovsdag d. 5. juni 2020, kl. 15:00.

  3. HVER MANDAG AFTEN (i januar, februar og marts) stilles der ud fra Åbenbaringsbogen skarpt på det aktuelle profetiske scenario (både lokalt og globalt). Møderne finder sted i Nyt Håb’s lokaler Damhus Boulevard 28, Rødovre, kl. 19:00 og varer præcis halvanden time. Alle er velkomne.

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *