DE TRÆKKER GUDS STRAF IND OVER DANMARK

Som brand, flod og pest skridt for skridt nærmer sig Danmarks grænser, og spørgsmålet om årsagen til alt dette vokser med dagen, er det på sin plads at sende en hilsen til landets styrende og kongehusets rådgivere. En sådan advarende hilsen bør da kun indeholde den halve snes ord, som profeten Esajas udtalte for godt 2.500 år siden. Den lyder sådan: ”Ve dem, der trækker straffen hertil med syndens vognreb” (5:18).

Hvis det skulle hænde, at nogen af de top-ansvarlige for vort lands ve og vel skulle ryste på hovedet og sige: ”Den hilsen forstår vi ikke,” så vil jeg her tillade mig at forklare dens indhold, så at enhver kan fatte, hvad det drejer sig om.

Profeten siger: ”Stakkels de mennesker, som med deres ord, handlinger, spot og vantro trækker Guds straf ind over vore hoveder; deres gudløse gerninger er som stærke, solide vognreb, der er spændt for et ulykkeskøretøj, der er ladet med den Guds dom, som Hans tjenere allerede på forhånd har forkyndt.”

For at ingen af vort lands ansvarlige ledere skal misforstå, hvad der her forklares, tillader jeg mig at gøre det helt klart, hvad det gamle bibelord (nu ’afsendt’ som en højaktuel hilsen) sigter på:

”Vé dem, der trækker straffen hertil,” er i Dagens Danmark møntet på de regeringsledere, som frygtløst tillader sig at erklære, at ’Gud skal sættes på et vigespor’ – og til de af kongehusets rådgivere, som uden gudsfrygt har vejledt landets kronprinsesse til i 2021 at alliere sig med ankomsten af den kristne kirkes største fjende, homobevægelsens World Pride. Disse beviselige – ja, forskrækkende mangler på gudsfrygt bør iagttages på følgende mørke baggrund:

BIBELENS DOMMEDAGSTEGN

Forskere, medier og indflydelsesrige meningsdannere har dag og nat travlt med at argumentere for en ’betryggende’ , naturvidenskabelig forklaring på tidens mangfoldige undergangsfænomener. Den ’åndelige indfaldsvinkel’ er på forhånd afskrevet! Den er både uvelkommen og fremdeles betragtet som naiv og useriøs – ja, den vil adskillige stedet blive forbudt ved lov. ”Den kan forskrække folk og give dem psykiske forstyrrelser,” vil myndighederne sige.

Imidlertid er Bibelens gammeltestamentlige profeter i denne sag ikke tavse. De taler højt og billedrigt – ja minutiøst detaljeret om dommedagstegnene og giver alle som én den samme enslydende forklaring på naturens vrede, klimaets ændringer og ’den snigende pest’.

Det er menneskets synd og slægtens oprør mod Gud, der er den eneste (og absolut eneste) årsag til, at klodens omdrejninger er slået ud af balance…”

Herom kan følgende tilføjes: Den bibelske profet, Esajas, er nok den, som taler tydeligst i denne sag. ”Jorden smuldrer og smuldrer,” udbryder han, idet han fortsætter: ”Jorden gynger og gynger, jorden skælver og skælver.” Han tilføjer: ”Jorden raver og raver og svajer som en drukken.” En mere nøjagtig rapport om jordens krampebevægelser kan ingen give.

Afsluttende giver profeten den guddommelige forklaring på den voksende uro og naturelementernes rasen (og tydelige, synlige) afsporing: Dens (jordens) brøde (synd og overtrædelse) ligger tungt på den; den segner og rejser sig ikke…” (24:20).

Billedet står skarpt!Der er åndelige årsager til de voksende ’uregelmæssigheder’, der vejer tungere end alle andre forklaringer. Det lod, der vejer tungest, er menneskenes og nationernes synd, hvilket lader forstå, at det eneste middel, som kan standse den foranliggende totale løbskkørsel, er omvendelse!

Imidlertid er det præcis disse to begreber, der udelukkes. Dem vil man ikke høre om – og de, der fortsat taler derom, skal tie!

EKSPERTERNE MÆRKELIGT TAVSE

Er den truende pestsygdom ’Coronavirus’ en sådan ’advarende dommedagsbølge’, som nu sendes ud over den hele verden, og hvorfor har den for tiden sin aktuelle oprindelse i en millionby i Kina (hvor et manende budskab i disse timer får en milliard-befolkning til i skræk og rædsel at hamstre beskyttelsesmasker og håndsprit).

Netop som det kinesiske nytår, 2020, i slutningen af januar skulle til at skydes ind, har den Coronavirus sat sit præg på den barske hverdag i det mægtige kinesiske rige. Nytårsfestlighederne er aflyst. Kina forbereder sig til en kamp mod den nye sygdom.

Epicenteret for denne ’jordskælv-epidemi’ er den kinesiske by Wuthan i Hubei-provinsen – og der er (i skrivende stund) sendt militære styrker og mere end 1200 læger og sygehjælpere til byen, som har 11 millioner indbyggere. Der er i andre nationer konstateret et stigende antal ’smittebærere’. Sygdommen er bl.a. konstateret i Frankrig og Tyskland. Over 230 mennesker er (i slutningen af januar 2020) omkommet i Kina, og mere end 10.000 er smittet af sygdommen.

Spørgsmålet om, hvorvidt det kunne være ’et manende tegn’, at det netop er i Kina at denne epidemi har sit udgangspunkt, kan måske besvares ved at sætte et rødt flag ved de seneste oprørende meldinger om den voksende kristenforfølgelse, som finder sted bag den lange kinesiske mur. Almindeligvis ville man i Europa og den øvrige verden blot henvise til, (at det er ’et årligt fænomen’, at nye influenza-sygdomme dukker op fra den del af det asiatiske kontinent) – men i dette tilfælde er eksperterne mærkeligt tavse. Den traditionelle forklaring synes udelukket; er der en anden årsag? Og kunne den være af åndelig art – ja, kunne det være tilfældet, at de bibelske profetier har ret?

KINAS ÅBENLYSE KRISTENFORFØLGELSE

I de seneste måneder har 100 millioner kristne kinesere forsvarsløst måttet se på, at deres præster og biskopper blev fængslet. Al salg af kristen litteratur er blevet forbudt, og kristne kirker er i stor stil blevet revet ned. I dag spørger mange: Hvorfor er det lige netop Kina, som er blevet arnestedet for den nye, luende epidemi, som hele verden frygter.

’Open Doors list 2019’ beretter i en dramatisk rapport, at de kristne i Kina netop nu bliver udsat for stigende forfølgelser. Overalt dukker i disse dage mørkklædte agenter op og trækker mænd og kvinder ud af deres hjem for at kaste dem i fængsel på grund af deres tro. Regeringen ønsker åbenlyst at udrydde kristendommen! Præster idømmes 15 års fængsel for at have forkyndt evangeliet. Kina er med ét rykket 16 pladser op på listen over de 50 lande, hvor kristne forfølges mest.

Kort før de første ofre for den farlige Corona-virus blev observeret i millionbyen Wuthan (der rummer to gange Danmarks befolkning) strammede det kinesiske styre nettet omkring byens kristne. Overvågningskameraer blev sat op overalt, og præsterne modtog ’regninger’ (på op til en million kroner) for de ’omkostninger’, regeringen havde haft med at nedrive deres kirker.

Samtidig blev én af Kinas største kirker i Beijing (Zion Church) lukket og afspærret, fordi præsten, Zin Mingli, nægtede at lade myndighederne opsætte overvågningskameraer i kirken. Kinas kristne hævder, at situationen er den værste siden kulturrevolutionen sluttede i 1976 – og det er midt i denne nye fase af fjendskab mod nationens kristne borgere, at den dødsensfarlige virus begynder sit rædselsvækkende hærværk. De, der lukkede landets kirker, er nu selv ’lukket inde’. Ingen levende sjæl må i dag forlade Wuthan – men 5 millioner potentielle smittebærere er allerede flygtet…

HEMMELIGE HUSMENIGHEDER

I de sværeste forfølgelsestider har de overlevende kristne i Kina imidlertid (under de vanskeligste og mest primitive vilkår) fortsat forkyndelsen af evangeliet. Et stort antal husmenigheder er opstået, og der afholdes overalt møder i hemmelighed. Disse kristne ved, at ulykken ikke er tilfældig. Den har en åndelig årsag!

Bibelen bliver afskrevet i håndskrift, og bibeltekster bliver lært udenad. Lægprædikanter drager i disse timer skjult fra sted til sted – og der er utallige vidnesbyrd om, hvorledes Herren Jesus på mange måder og under mange forskellige forhold har åbenbaret sig. De kinesiske magthavere er klar over, at en ny vækkelsesånd atter breder sig, og derfor søger man med alle slags forholdsregler at standse denne udvikling.

Midt i hele denne indre kamp bryder da pludselig den farlige epidemi ud, og der er efter denne ildevarslende hændelse mange iblandt Kinas store befolkning, som spørger sig selv, om der er en ukendt, åndelig sammenhæng mellem denne ulykke – og den voksende forfølgelse af Kinas kristne borgere? Bærer den gudløse regering et hovedansvar for katastrofen? Er det en advarsel til andre regeringer, som spotter Gud? Hvilken stilling har Danmark i den forbindelse?

HESTEN MED PESTEN

For den uanseelige flok af kristne, som på ugentlig basis gennemgår Åbenbaringsbogens dramatiske begivenheder i en lille kirkesal i Rødovre, synes det at være betegnende, at netop, som det i de seneste samlinger er blevet højtlæst og kommenteret, at (som det hedder i Skriften) ’en gustengul hest’ på et tidspunkt vil rase gennem mange lande og riger, så er præcis en sådan sygdom med denne’pestens farve’ i et faretruende, global ridt på vej fra Kina.

Åbenbaringsbogen fortæller, at dette (hesten med pesten) er den fjerde og sidste rytter, som slippes løs (6:7-8).

Dermed er det hverken sagt eller påstået, at den såkaldte Corona-virus er ’selve opfyldelsen’ af denne rædselsvækkende endetidsprofeti – men sygdommen er utvivlsomt et varsel, der (som Skriften betoner) ’gives forud’ for de egentlige begivenheder (hvilke apostelen Johannes detaljeret har beskrevet i den sidste bog i Ny Testamente).

Dermed melder sig atter spørgsmålet: Hvad kan være årsag til, at Himlens Gud tillader, at sådanne katastrofer (med fire ’heste-plager’) kommer til at ride den hele verden som en mare?

Svaret er enkelt og klart og står i Åbenbaringsbogens 9. kapitel nedfældet med et par kortfattede linjer. De lyder sådan: ”Og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster, utugt og tyveri (v.21).”

Ingen kan lide at høre dette budskab. Alle er på forhånd indstillet på at vende det døve øre til… ja, man er parat til i visse tilfælde med trusler om fængselsstraffe at forbyde, at der tales til syndere om, at de skal omvende sig.

Af den grund bør de troende følge med i udviklingen, som den nye pestlignende sygdom spreder sig fra nation til nation, og tallene på de smittede og døde stiger fra dag til dag. Mange forholdsregler vil blive taget – men det eneste, der (ifølge Den Hellige Skrift) kan bringe hjælp og frelse (prædikenen om omvendelse fra synd) vil fortsat blive udelukket som irrelevant – ja, som farligt, religiøst opspind, der bør holdes ude fra enhver seriøs aktion, der udøves i denne sag.

BEMÆRK:

  1. Hver mandag i februar og marts stiller Johny Noer skarpt på de aktuelle begivenheder, som kan relatere til Bibelens profetiske Skrifter. Dette sker i forbindelse med gennemgangen af Åbenbaringsbogen, som snart passerer sin 50. sektion. Møderne finder sted i NYT HÅB’S lokaler, Damhus Boulevard 28, Rødovre 2610, kl. 19:00. Bus nr. 21 går til døren.

  2. Læs artiklen under Retsopgøret http://medgrundlovskallandbygges.dk): ‘ER DET KONGELIGE DOKUMENT UGYLDIGT?

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *