DEN GULE HEST

Den første dag i februar 2020 bragte Kristeligt Dagblad en lederartikel, hvori man beskæftigede sig med ’den gule plage’ – virusepedemien fra Kina. Heri lød følgende advarsel: ’Slår man de aktuelle nyheder fra Kina hen og erklærer, at ’det hele går over igen’, gør man regning uden historisk vært’.

Det er ’en pæn måde’ at sige tingene på. Hvem er den ’historiske vært’? Det er Gud Herren, Himlens og jordens skaber – Ham, der indsætter og afsætter konger, og som suverænt leder tider og epoker – Ham, som ikke blot er en ’historisk vært’ men som er selve Historiens Herre!

Ham vil ikke mindst de gudløst styrende (også i denne sag) have afsat, så de selv (mener de) kan ’bestemme historiens gang’.

Imidlertid slipper de (i det lange løb) ikke for ’den gule hest’. Den vil (ifølge Åb. 6:8) på et tidspunkt (måske om ikke så lang tid) komme dundrende ind på verdensscenen bærende på en uhyggelig rytter, der har navnet ’døden’, og efterfulgt af en lige så rædselvækkende ’væbner’, som kaldes ’Dødsriget’ (v.8).

I 1918 fik verden et horrorbesøg af disse to uvelkomne gæster. De skrabede med den ’datidens pest’, som kaldes ’Den spanske Syge’, 50 millioner mennesker ned i dødsriget – og også dengang var der letsindige sjæle, som i epidemiens begyndelse overlegent (og med en sær foragt for virkeligheden) erklærede, at ’dette her burde man ikke ta’ så alvorligt…’

Danskerne har valgt at undlade (hvad den øvrige verden ansvarsfuldt gør sig umage for at efterkomme):

at sætte rejsende fra Kina i karantæne. De skal bare ’holde sig inden døre’ hos deres familier (hedder det). Undervejs blev én ud af den lille flok danske på ti personer allerede i Belgien trukket ud af rejseholdet. En undersøgelse viste, at denne forholdsregel måtte foretages, idet denne person meget hurtigt kunne vise sig at være en dødsfare for sine omgivelser. Men i Danmark tog man dette forvarsel med et overbærende smil. Her hersker ingen regler om karantæne; det ka’ en lille husarrest klare! Her ’er der fred og ingen fare’.

– men netop denne ’sodoma-tryghed’ kan vise sig at være selve tegnet på, at et eller andet kan gå galt. ”Når de siger,” erklærer apostelen, ”Fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem, ligesom veerne over den frugtsommelige – og de skal ingenlunde undslippe!” (1.Thess.5:3)

EGYPTENS PLAGER

Den afrikanske stat, Somalia, har i begyndelsen af februar erklæret landet i undtagelsestilstand. Det er ikke på grund af en intern borgerkrig eller en udefra kommende invasion af fjendtlige tropper – men det er på grund af græshoppesværme fra størrelse med Lolland, der ’overfalder’ landet i kæmpesværme på 100 millioner ad gangen.

Når en sådan sværm slår sig ned, æder den alt: planter, træer, græs, blade. De kenyanske aviser skriver, at ’et-ton græshopper æder hver dag lige så meget som 2.500 mennesker. Områder på millioner hektar er i disse timer ramt af denne plage. Det er den værste situation i Somalia i 25 år. Det samme gælder for Etiopien og Kenya.

Der var (for godt 4000 år siden) ingen, der havde ’andre forklaringer’ på katastrofen, da ’den ottende plage’ inden for et par rædselsdøgn blev sluppet løs mod Farao i Egypten. Det var græshoppeplagen. ”Den slog sig ned i Nilens land i uhyre mængder – ’græshopperne skjulte hele jordens overflade, så jorden blev sort af dem. De opåd alt, hvad der voksede i landet,” beretter Bibelens 2. Mosebog i det 10. kapitel.

Plagens årsag var den egyptiske herskers vantro og oprør over for Hebræernes Gud. Da sagde Herren til Moses: ”Ræk din hånd ud over Egypten, og få græshopperne til at komme” (2.Mose 10:10-19).

Det vil kort og godt sige, at Himlens Gud kan sende plager af forskellig art og forskellig størrelse, for dermed at tvinge verdslige magthavere i knæ. Det skete dengang, og det vil ske igen, og Danmark vil med sin åbenlyse foragt over for Bibelens advarsler ikke slippe. Den dag kommer, og den ligger ikke langt borte, hvor uforklarlige straffedomme vil ramme vort land – og da er der ikke brug for flere bortforklaringer. Da gælder kun en holdning: Omvendelse fra synd!

Dette får mig til – blot i et par linjer – at indføje en advarsel mod en anden fare, der i Bibelen omtales som den græshoppesværm, der som en mægtig militær invasion vil angribe Israel.

GIV ALDRIG EU MILITÆR MAGT

Til Israel siger Herren advarende: ”Hør dette I ældste, lån øre alle, som bor i landet… græshoppen åd, hvad gnaveren levned.. thi et folk drog op mod mit land, vældigt og uden tal; dets tænder er som løvetænder” (Joel 1:1-6).

Hvis Danmark ikke ønsker at blive en del af den ødelæggende ’græshoppesværm’, som i de sidste dage skal angribe Israel, så skal det holde sig langt væk fra den indbydelse, der nu bliver udsendt fra EU-hovedkvarteret med hensyn til en fælles oprustning af en EU-hær.

”Rust dig, og hold dig rede til tjeneste,” siger Herren advarende til de EU-nationer, som i disse dage stiller sig til rådighed for oprettelsen af en europahær. ”Som en sky (græshoppesværm) skal du drage op mod mit folk, Israel – og så vil Jeg give min vrede luft” (Ez. 38:7+18).

Det er betryggende at vide, at markant flere danskere er imod oprettelsen af en såkaldt veludrustet EU-hær. ”Det er som om de har indre, bange anelser om, at det vil føre til smertelige tab af unge danske, der i stort tal vil forbløde på fjerne slagmarker i det fremmede. Der går et ’hjertets gys’ gennem danske mødre, når de hører deres politikere (som Ellemann-Jensen og Morten Østergaard) tale om, at ’EU skal have sin egen hær’. Uden at vide det, er disse ængstelige, danske fædre og mødre faktisk på Bibelens grund, når de i debatten stilfærdigt rejser sig og advarende siger: ”Giv aldrig EU militær magt! Dybt i deres indre er de klar over, at en sådan hær vil blive misbrugt. Bibelen forudsiger, at den i sidste ende vil blive brugt til at angribe Jerusalem, ”hvilket’ forudsiger profeterne, ”vil vække Israels Guds harme i en sådan grad, at danskerne vil ønske, at de med begge hænder havde holdt fast ved deres EU-forbehold i den henseende.

I den forbindelse vedlægger jeg følgende opråb:

OPRÅB TIL BØN

Kære brødre og søstre

– alle I, som kender jeres Bibel!

I ved, at vi lever i slutningen af den tidsalder, som i Skriften kaldes ’Hedningernes tider’ (Rom.11:25).

Se, Israels tid er nu inde!

I 1948 blev vore dages helt store forudsigelse opfyldt: Israel fik sit land igen. Den hebraiske stat blev skabt. Jøderne vendte tilbage til Israel. Herefter opfyldtes Bibelens profetier i hurtig rækkefølge: 1967 kom Jerusalem atter på jødernes hænder, og på det seneste er Jerusalem blevet anerkendt som Israels hovedstad.

EN VANHELLIG ALLIANCE

”Lær en lignelse af figentræet,” siger Jesus. ”Når dets grene først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær” (Matt.24:32). Den hårde forhærdelse, ’som har været over en del af Israel’ (Rom.11:25) er ved at opblødes af hvilken grund, mange israelsfjendtlige nationer vil ’blive kaldet til’ at samle sig for i endnu en voldsom mellemøstkonflikt at søge at invadere Det Hellige Land (Ez.kap.38 og 39).

De nationer, der af en ond tidsånd lader sig lede ind i denne vanhellige alliance, (Ef.2:2) vil selv komme til at opleve krigens rædsler; gravstedet for deres faldne er allerede udpeget: Massegraven er beliggende i ’Vandringsmændenes dal øst for Det døde Hav’ (Ez.39:11). Vil nogle af disse hastigt rekrutterede unge bære danske uniformer? Danmark står i disse dage på valg. Af den grund skal vi bede om, at de danske politikere (Ellemann-Jensen og Morten Østergaard) ikke får vind i sejlene med hensyn til at danske unge skal deltage i en europahær.

HISTORIEN VIL NU GENTAGE SIG

Samtidig vil ’etniske folkeslag rejse sig mod etniske folkeslag’, siger Jesus (Matt.24:7). Glem ikke, at også 2. verdenskrig, som Nazityskland indledte for en menneskealder siden, i sin rod og oprindelse var ’en etnisk krig’: Krigen mod jøderne!

Historien vil nu gentage sig, og Europa er under den bibelske benævnelse: ’Gomer’ (Germania) udpeget som en aktiv deltager (Ez.38:6). Rusland, Tyrkiet og Iran, Libyen og andre nordafrikanske stater vil (under benævnelserne ’Gog’, ’Togarmas hus’ og ’Persia’) i fællesskab ’overfalde et land – et folk, som fra mange folkeslag er samlet sammen på ISRAELS bjerge’ (Ez.38:8).

(Kan det være sandt, at de nationer, som i tide flytter deres ambassader til Jerusalem, og dermed anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, ikke vil blive mobiliseret til dette store nederlagstogt?)

LANGTRÆKKENDE MISSILER

Fjendtlighederne vil imidlertid ikke udelukkende udspille sig i Mellemøsten. Langsomt vil de (som en bitter, etnisk borgerkrig) rykke ind på livet af Tyskland og De Skandinaviske Lande – ”ja,” lyder det fra Herren, Israels Gud, ”Jeg sætter ild på Magog og de fjerne strandes trygge indbyggere. Også de skal kende, at Jeg er Herren!” (Ez.39:6).

Samtidig med, at det sejrens øjeblik indtræffer, som Hebræernes Gud omtaler med ordene: ”Jeg slår buen ud af din venstre hånd, og lader pilene falde ud af din højre,” (v.3) så vil nogle af disse krigens ’brændende pile’ (langtrækkende missiler) have nået deres mål på ’de fjerne, trygge strande’. Er Danmark inkluderet i dette snarlige, forudsagte opgør?

”Tal og sig: Så siger Hærskarers Herre Jeg er fuld af nidkærhed for Jerusalem og Zion – og af harme mod de trygge hedninger” (Zak.1:14-15).

ET GUDSFJENDSK FÆLLESSKAB

I de sidste 75 år har Danmark på verdensplan været førende med indførelsen af syndige, grænseoverskridende love. ”Ve dem, der giver ulykkeslove og fører uret til bogs,” udbryder profeten og tilføjer: ”Hvad gør I på straffens dag, når undergang kommer fra det fjerne? Til hvem vil I søge hen for at få hjælp?” (Esajas 10:1 og 3)

Lad ej heller denne gang de kristne komme for sent, ’thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed. I ved, hvad der holder igen, så at den lovløse (antikrist) først kan åbenbares, når hans tid er inde’ (2.Thess.2:6-7). Hvis Danmark ikke omvender sig, vil det komme til at opleve Guds dom – på en særlig måde.

Det Europæiske Fællesskab har bevist sig at være et Gudfjendsk fællesskab – og ’hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at gøre – ja, hvilket fællesskab er der mellem lys og mørke? (2.Kor.6:14)

LAD OS BEDE

Lad os derfor samle os omkring dette OPRÅB TIL BØN. Ja, lad os følge apostelens formaning til ’at frembære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for alle mennesker’ (så at vi må opleve vækkelse i Danmark).

Lad os (som Skriften siger) ’bede for Kongens Hus’ (1.Tim.2:1-2). Lad os bede om, at vor afholdte kronprinsesse, Mary, trækker sit kontroversielle protektorat for World Pride’s homoseksuelle danmarksinvasion i 2021 tilbage – og lad os (som det hedder) ’bede for alle i høje stillinger’ (Lad os bede for vor statsminister, Mette Frederiksen, at hun ikke fortsætter med at tale spottende om Gud – ved f.eks., at erklære, at ’Gud skal sættes på et vigespor’) og for lovgiverne, at de ikke i deres oprør mod Gud forgriber sig på de kristne familier af anden etnisk baggrund – og sender dem ud af landet; vi har brug for dem og deres levende menigheder i Danmark.

Må Herren velsigne jer i denne bønneindsats. Hilsen med ordet: ”… se, en Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham: Herren er med dig, stærke kriger” (Dom.6:12).

Bemærk:

 1. Hver mandag kl. 19:00 taler Johny Noer i NYT HÅB’S lokaler (Damhus Boulevard 28, Rødovre 2610) ud fra Johannes Åbenbaring.

 2. Allerede kl. 17:00 er der bøn med en særlig henvisning til det store gospelmøde, som finder sted d. 14. marts kl. 17:00 – 19:00 i Templet, Frederiksberg Alle 9, 1621 København (Se: nr. 6) Disse møder arrangeres af ’Morgenstjernen’.

 3. Søndag d. 9. feb. og søndag d. 8. marts kl. 16:00 taler Johny Noer i kirken på Christiania

 4. Lørdag d. 26. februar kl. 19:00 taler Johny Noer v. mødet ’Bøn f. Danmark’
  i Huset, Soli Deo Gloria, Knabrostræde 26, København K.

 5. Søndag d. 1. marts kl. 14:00 taler Johny Noer i ’Fristedet’, Kirkegade, Brovst over dagens tekst: Luk. 22.24-32 (’Sådan skal det ikke være…!)

 6. Lørdag d. 14. marts kl. 17:00 Sozo Gospel, Revival Fire, Templet,
  Frederiksberg Alle 9, 1621 København

 7. Søndag d. 15. marts kl. 10:00 NYT HÅB, Damhaus Boulevard 28, 2610 Rødovre
  Tekst: Johs. 8:42-51: ’Djævelen er en løgner’

 8. Lørdag d. 4. april kl. 15:00 generalforsamlingen for Pilgrim Convoy og Ny Pagts Fællesskab i NYT HÅB (Damhus Boulevard 28, Rødovre 2610).

 9. PÅSKESTÆVNE I BROVST: 9.-12. april … hver aften kl. 19:00. Påskedag kl. 14:00

 10. 2. Påskedag d. 13. april kl. 15:00 Grundlovsforeningens årsmøde i ’Fristedet’ Kirkegade. Brovst. Alle er velkommen!

 11. NOTA BENE:
  Herefter vil de ugentlige breve på hjemmesiderne Profetisk Journal og Med Grundlov skal land bygges udkomme hver 14. dag. Næste udgivelse er uge 8 (fred. d. 21. februar).


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *