ANTIKRISTELIG LOV AFVIST

Det viser sig, at Sf’s forslag om at forbyde religiøse daginstitutioner (heriblandt samtlige kristne børnehaver) er faldet til jorden. Folketinget har over en bred vifte afvist dette initiativ. Tilbage står nu blot det uhyggelige perspektiv, at regeringspartiet (med børnenes statsminister) gik fuldt ind for det. ”Lad os med det samme sætte os sammen og få udarbejdet en fælles strategi,” lød det fra statsministerens parti (S).

”Et forslag, der rammer kristne menighedsbørnehaver, er en absurd idé,” hedder det fra en børneordfører (DF). Det viser sig imidlertid, at ’det absurde forslag’ i al hast er kommet på bordet på det præcise tidspunkt, hvor 17 private borgere har søgt at oprette kristne daginstitutioner. Om dette er følgende at forklare:

KRISTNE BØRNEHAVER SKULLE FORBYDES

”Jeg vil være børnenes minister!” erklærede statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale – og i dag (kun få uger efter denne højtidelige ’bekendelse’) bliver dækket med et raskt og uventet ryk revet til side, og landets kristne forældre og borgere får til deres store forskrækkelse at se, hvad der lurede bag denne proklamation.

I de samme dystre vintertimer satte regeringens egne folk sig sammen med en flok SF-politikere for i fællesskab at finde ud af, hvorledes de bedst og hurtigst kunne få banet vej for Danmarkshistoriens mest kristendomsfjendske lovgivning, der med ét slag skulle forbyde, lukke og nedlægge alle danske børnehaver og vuggestuer, der er bygget på et kristent fundament.

Børnenes minister må på stedet have sagt god for, – og i samme åndedræt ladet sine ’ordførere’ tydeligt erklære – at netop dette dybt antikristelige program allerede gennem nogen tid har været en del af regeringens skjulte agenda. Regeringssamarbejdet er kun ’den gyldne anledning’ til (i forbindelse med et allerede klart og præcist lovforslag) at føre børneministerens hemmelige plan ud i livet.

De ældede, gulnede, omhyggeligt udarbejdede formålsparagraffer, som gode kristne borgere med et storhjertet offersind har lagt til grund for de mange evangeliske børnehaver, der blev oprettet for mere end 100 år siden, skulle nu smides i papirkurven. Med et lovforslags blæksorte pennestrøg skulle de gøres ugyldige! Det kristne livssyn skulle fra nu af smides på porten for at skabe plads for et politisk ligestillingssyn og den allerede opretstående homo-indflydelse.

JURIDISK BORGERRET ANFÆGTET

Ud af de forskellige juridiske former for ’suverænitet’ (overophøjethed), som kan nævnes i det danske samfund, er trosfriheden det øverste og allerhøjeste princip! Intet, absolut intet, kommer tilnærmelsesvist på højde med den borgernes frihed til at følge deres personlige tro på Gud, som er højt hævet over alt og alle!

Dette princip indledes i grundloven med ordene: ’borgerne har ret til’ – og det er præcis denne urørlige og højt ophøjede borgerret, som de laveste kræfter i samfundet altid og alle vegne er i modstrid med. Imidlertid er timen nu kommet, hvor de af Danmarks borgere, som elsker deres land, folk, konge, demokratiske regering og kirke, skal værne om den urørlige borgerret, der omtales som borgernes frihed og ret til at tro på Gud!

Når det derfor i den 67. grundlovsparagraf hedder, at ’borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud’ – så indbefatter denne uomstødelige borgerret også det samfundsfællesskab og etablissement, som hedder ’børnehave’ og ’vuggestue’. Selv på det plan gælder trosfrihedens ret til ’at forene sig’. De, som mener anderledes om denne foreningsfrihed, er i strid med Danmarks Grundlov!

Når det videre med al tydelighed erklæres i den omtalte 67. grundlovsparagraf, at ’borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud’ – så kan ingen statsminister eller noget politisk parti tillade sig at sige det modsatte!

(Ingen embedsmand eller folketingspolitiker, som personligt og højtideligt har underskrevet et lovdokument, hvori han eller hun lover at overholde Danmarks Grundlov, kan ustraffet søge at nedlægge forbud mod denne ’trosfrihedens grundrettighed’). Den sag bør ikke skubbes til side. De destruktive kræfter bør efterjages.

Den danske forfatning siger (sort på hvidt), at ’borgerne har et til’ at organisere eller oprette et hvilket som helst etablissement eller en hvilken som helst institution, for dér i frihed og fuldstændigt legalt ’at dyrke Gud’. Dermed er det slået fast, at ingen af nogen anden grund og motiveret af nogen anden ideologi kan forbyde en dansk borger at handle efter dette høje princip. Hvis han vil oprette en kristen børnehave, har han ret dertil, og hvis han vil indrette en kristen vuggestue, kan ingen hindre ham!

DEN TOTALE AFKRISTNING

Visse danske lovgiveres langsomme, gudsfjendske sejtræk med hensyn til at gennemføre ’den totale afkristning’ af det danske samfund er gået ind i en ny (og for de kristne familier faretruende) fase.

Socialistisk Folkeparti har lagt et forslag på Folketingets bord, som mere end noget andet initiativ (af lignende art) stiller skarpt på at fjerne al kristen indflydelse på den opvoksende generation ved at sørge for, at der lovmæssigt bliver sat en solid og fastplantet bom for, at en sådan kristen gerning fortsættes i danske børnehaver og vuggestuer. (De kristne børnesange: ’Jesu lille lam, jeg er’ – og ’over bjerge, gennem dale vil jeg følge Jesus’ skal herefter med hård hånd udryddes). ”Der skal ikke trækkes en religiøs hue ned over hovedet på børnene, inden de selv kan forme deres egen tankegang,” udtaler partiets børneordfører og gruppeformand, Jakob Mark (SF).

Denne udmelding vakte øjeblikkelig begejstring i regeringspartiet, der (som det hedder): ’deler denne holdning’, og som derfor på stedet har rakt begge hænder imødekommende ud til bagmændene for dette lovforslag ved offentligt at give udtryk for følgende: ”Lad os straks se, hvordan en lov kan udformes, så at vi så hurtigt som muligt kan få gjort noget ved denne sag.”

ÅBENLYST ANTIKRISTELIGT

Anledningen til dette åbenlyst antikristelige skridt er iklædt (og dermed delvist skjult) af den sædvanlige, mørnede kappe, at ’dette forslag slet ikke er møntet på de kristne; nej, det er i virkeligheden’ (hedder det) ’den muslimske moské på Nørrebro i København, som vil åbne en daginstitution’, der er (citat): ’finansieret af den saudiarabiske ambassade i København’.

”Det er et rigtigt spændende forslag fra SF og ligger meget i tråd med, hvor vi også står,” udtalte den socialdemokratiske ’børnekollega’, Kasper Sand Kjær. Denne erklæring, som ligger helt på linje med statsminister Mette Frederiksens udsagn, at ’Gud skal sættes på et vigespor!’ bør nærlæses under følgende indfaldsvinkel:

Dette forslag, som man søgte at holde omhyggeligt dækket af ’det muslimske slør’, sigtede i lige grad på og ville afsluttende som et knytnæveslag have ramt samtlige danske, kristne børnehaver (af hvilke ikke få er etableret af landets evangelisk-lutherske kirke, og adskillige har eksisteret i over 100 år).

Dette perspektiv ændrede imidlertid hverken regeringspartiets eller SF-partiets holdning, idet forslaget i sin inderste kerne er dybt ideologisk bestemt. ”En farlig glidebane,” lød kommentaren fra Henrik Vagner, direktør i organisationen FOBU (som repræsenterer godt 30 dagorganisationer, der for mere end 100 år siden på et stærkt formuleret kristent grundlag blev stiftet af troende borgere fra folkekirken.

I det ultrakontroversielle SF-forslag hed det imidlertid under overskriften: ’FORBYD RELIGIØSE DAGINSTITUTIONER’ (og det blev understreget), at børnene ifølge loven (citat): ’skal udvikle børns evner til at indgå i et fællesskab i samhørighed med og integration i det danske samfund – uden religion! Derfor’ (hed det) ’bør daginstitutioner baseret på et religiøst grundlag forbydes’.

METTES MØLLESTEN

At ’børnenes minister’ fremover bliver velinformeret om, hvad Ny Testamente siger om hendes nyoprettede embede, er ikke uvæsentligt. Hverken for hendes egen forståelse af jobbet eller for hendes egen sjæl.

Det er i denne afgørende time vigtigt for ministeren at blive nøje underrettet om, at der i evangelierne fortælles om den betydningsfulde dag, hvor Jesus (citat): ’kaldte på et lille barn og stillede det midt iblandt dem’ (Matt.18:2).

Som ’børnenes minister’ må denne situation kunne fange hendes opmærksomhed. Her vil hun nemlig fra Herren Jesus egen mund kunne få klar besked om, hvad der forventes af hende i den indflydelsesrige stilling, hvori hun i 10 kostbare minutter af sin Tv-nytårstale anbragte sig selv.

Når Jesus overalt i evangelierne begynder en særlig belæring med ordene: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer – da gælder det (selv for en statsminister) om ’at lytte godt efter’… og ’børnenes minister’ bør da frem for alle andre ministre og embedsmænd være yderst opmærksom på, at ikke et eneste ord går tabt af den evighedsbetonede undervisning, som her finder sted.

Jesus siger (med det lille barn stående foran sig): ”Den, der tager imod et sådant barn for mit navns skyld, tager imod mig” (v.5).

Med denne stærke, direkte og alvorstunge erklæring som baggrund må ’børnenes minister’ (og hendes ideologiske medarbejdere) være klar over, at det ikke (hverken for dem selv eller deres gerning) bliver uden konsekvenser, hvis de ved lov fortsat søger at gennemføre et forbud, der hindrer at danske børn bliver modtaget i en børnehave eller en vuggestue, hvor Jesu Navn åbenlyst og uden frygt nævnes!

Jesus afslutter denne for mange forældre dyrebare belæring (som tydeliggøres ved, at det lille barn, som Han har kaldt til sig, stadig står foran ham) med ordene: ”Men den, der forarger én af disse små, som tror på mig – ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb” (v.6).

Børnenes minister, Mette Frederiksen, skulle efter planen forberede et dybt provokerende lovforslag, der helt og holdent bygger på det gudløse initiativ, at et sådan nytestamentligt begreb: ’disse små, som tror på mig’, overhovedet ikke bør forekomme i nogen dansk daginstitution!

”Det skal ikke længere i Danmark være muligt at oprette sådanne institutioner, hvor børn ledes til at tro på Jesus,” hed det (med et mere juridisk sprog) i lovforslaget; ”det skal forbydes,” blev det understreget, ”at trække en sådan religion ned over hovedet på børn.”

Jesu dom over en sådan holdning er uden ’særlige hensyn’. Til Børnenes minister lyder det skarpt og ligefremt: ”Hvis du (Mette Frederiksen eller en af dine partipolitiske meningsfæller) ’forarger’ (skandaliserer eller taler nedsættende om Jesus) til en af disse små, som tror på Ham, så var det (siger Ny Testamente) bedre for dig, at der var hængt en møllesten om din hals, og du var sænket ned i Vesterhavets dyb” (v.6).

De, som forbryder sig mod visse bestemmelser i vor grundlov, bør betragtes og identificeres i overensstemmelse med deres overtrædelse. Det er ikke en ’lille sag’, som hurtigt kan fejes af bordet; det er en forbrydelse og bør behandles som en forbrydelse, der her i verden straffes efter gældende lov – men som i evigheden anses for en mere alvorlig sag, end det er tilfældet ved den jordiske domstol.

Bemærk: Læs artiklen under Retsopgøret http://medgrundlovskallandbygges.dk): AMALIENBORG OG HOMOVALGET I USA

Missionens kontonummer: 1551 3202 194 Den danske Bank – NY PAGTS FÆLLESSKAB

telf.: +45 30 15 38 68, email: mail@johnynoer.dk

Møderække:

 1. Hver mandag kl. 19:00 taler Johny Noer i NYT HÅB’S lokaler (Damhus Boulevard 28, Rødovre 2610) ud fra Johannes Åbenbaring.

 2. Allerede kl. 17:00 er der bøn med en særlig henvisning til det store gospelmøde, som finder sted d. 14. marts kl. 17:00 – 19:00 i Templet, Frederiksberg Alle 9, 1621 København (Se: nr. 6) Disse møder arrangeres af ’Morgenstjernen’.

 3. Onsdag d. 26. februar kl. 19:00 taler Johny Noer v. mødet ’Bøn f. Danmark’
  i Huset, Soli Deo Gloria, Knabrostræde 26, København K.

 4. Søndag d. 1. marts kl. 14:00 taler Johny Noer i ’Fristedet’, Kirkegade, Brovst over dagens tekst: Luk. 22.24-32 (’Sådan skal det ikke være…!)

 5. søndag d. 8. marts kl. 16:00 taler Johny Noer i kirken på Christiania

 6. Lørdag d. 14. marts kl. 17:00 Sozo Gospel, Revival Fire, Templet,
  Frederiksberg Alle 9, 1621 København

 7. Søndag d. 15. marts kl. 10:00 NYT HÅB, Damhaus Boulevard 28, 2610 Rødovre
  Tekst: Johs. 8:42-51: ’Djævelen er en løgner’

 8. Lørdag d. 4. april kl. 15:00 generalforsamlingen for Pilgrim Convoy og Ny Pagts Fællesskab i NYT HÅB (Damhus Boulevard 28, Rødovre 2610).

 9. PÅSKESTÆVNE I BROVST: 9.-12. april … hver aften kl. 19:00. Påskedag kl. 14:00

 10. 2. Påskedag d. 13. april kl. 15:00 Grundlovsforeningens årsmøde i ’Fristedet’ Kirkegade. Brovst. Alle er velkommen!

 11. NOTA BENE:
  Herefter vil de ugentlige breve på hjemmesiderne Profetisk Journal og Med Grundlov skal land bygges udkomme hver 14. dag. Næste udgivelse er uge 10 (fred. d. 06. marts).

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *