KONGELIG FORAGT FOR GRUNDLOVEN

Det store ’ja’, som den danske kronprinsesse, Mary, tilsagde den homoseksuelle verdensorganisation ’World Pride’, da hun i slutningen af 2019 udstedte et protektorat (og dermed indbød den homoseksuelle verdensagenda til at invadere Danmark) har Hendes Kongelige Højhed nu beseglet ved at modtage en indbydelse fra Copenhagen Pride Week.

Dette sker på trods af grundlovens klare forbud mod, at kongen (eller medlemmer af kongens hus) indgår nogen forpligtelse til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig eller som ’ i øvrigt er af større betydning’ (grl. § 19, stk.1).

Beslutningen om at ville samarbejde med World Pride er i den grad en beslutning, som ’i øvrigt er af større betydning’. Den er af en sådan vægt, at ’folketingets medvirken’ er nødvendig, idet den strækker sig langt ud over de følger, som et protektorat ellers vil have.

Dette protektorat gives som et tegn på, at den kongelige familie påtager sig at beskytte og begunstige World Pride. Den kongelige person, i dette tilfælde, kronprinsessen, tilsiger World Pride, at hun vil arbejde for at udbrede kendskabet til homoseksualitet, og hun vil derigennem inspirere andre mennesker til at støtte den ideologi, som ligger bag.

Det vil sige, at Danmarks kommende dronning vil medvirke til at understøtte en ideologi, som helt og holdent er modstander af visse dele af den evangelisk-lutherske bekendelse, og at Hendes Kongelige Højhed hermed erklærer sig som en tilhænger af en livsstil, som Bibelen advarer imod.

Dette vil kronprinsessen tage del i – både i den kommende uge, som er helliget dette projekt – og frem til 2021, hvor hele landet med skoler, banker og supermarkeder, hele kommunikations- og medieverdenen har meldt sig til dette gudløse foretagende.

”Lån øre til Herrens Ord, I Sodoma-dommere, lyt til vor Guds Åbenbaring, du Gomorra-folk. Når I kommer for at stedes for mit åsyn, hvem kræver da af jer, at min forgård trampes ned. Breder I hænderne ud, skjuler jeg øjnene for jer. Hvor meget I så end beder, jeg hører det ikke” (Es.1:10 + 15).

ET STÆRKT TEGN

Danmarks kommende dronning, kronprinsesse Mary, har ifølge dagbladet BT sagt ja til at være en af hovedtalerne ved Copenhagen Pride Week, som er det store, årlige, homoseksuelle festival i København.

Det er et stærkt signal, som viser, at vi i Danmark er forenede – fra høj til lav i vores samfund – i bestræbelserne på, at alle skal være trygge og vide, at de er skattede medlemmer af vores samfund,” lyder det fra en forperson i Copenhagen Pride i en pressemeddelelse.

Udover at være ’et stærkt signal’ til det verdslige samfund er kronprinsessens deltagelse i det homoseksuelle arrangement også et stærkt tegn til den del af Kristi menighed i Danmark, som ser med bedrøvelse på, at Danmarks kongehus stiller sig i fronten for denne udvikling.

”Ifølge Bibelen er homoseksualitet en synd, og det er imod Skriftens lære at tro, at ved at fremme synd vil vi forene og samle vort folk.”

Tavst følger landets kristne denne triste udvikling. Det er kommet til det stadie, at de ikke kan gøre meget for at hindre den ulykke, som er ved at vælte ind over hele landet. Skriften siger om det, som nu sker, at ’de vil komme længere og længere ud i ugudelighed’. Deres ord vil æde om sig som kræft. Dog, Guds faste grundvold står urokket, beseglet med denne indskrift: ’Herren kender dem, der hører Ham til’ og ’enhver, som nævner Herrens navn skal holde sig fra uretfærdighed’ (2.Tim.2:16-19).

Samtidig er kronprinsessens engagement i den internationale homo-agenda, World Pride, som besøger Danmark i 2021, ’et stærkt tegn’ til de troende i Danmark, at alvorlige trængsler står for døren.

De vil blive stillet overfor anklager, som ikke er udtænkt af noget menneske. Den høje gæst, som her besøger landets laveste lidenskaber (Rom.1:26) for at fremme og ophøje deres indsats i Danmark, vil give LGBT-folkene mod til ’at angribe de borgere, som er modstandere. Med Danmarks kommende dronning, som er en beskyttende faktor (protektorat), er ’krigen mod de hellige’ begyndt (Åb.13:7).

Det er en del af ’lovløshedens hemmelighed’, at den meget afholdte kronprinsesse pludselig tager offentlig del i denne uges galskab. ”Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes.”

’De, der holder igen’ er den forholdsvis ’lille skare’ af kristne, som er fordelt på landets forskellige trossamfund, og som ser, hvilken retning det hele er ved at tage. Da Jesus ser disse kristne, som ikke kan gøre meget ved udviklingen, priser Han sin himmelske far og udbryder: ”Fader, jeg takker dig, fordi du har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige” (Matt.11:25).

GRUNDLOVEN ANTASTES

Ifølge BT er Danmarks kommende dronning, kronprinsesse Mary, ’den første kongelige person i verden’, der har sagt ja til at deltage i disse aktiviteter. Det vil sige, at Danmarks kongehus står i en førerstilling med hensyn til at tage afstand fra kirkens lære samt at befordre synd i landet. De er de første, som en gudsfjendtlig regering holder hånden over, med hensyn til deres ansvar over for kirkens bekendelse, og de første, som i samme forbindelse bliver givet ’en lang line’ med hensyn til deres aktiviteter i et begrænset monarki.

§ 8 i grundloven siger, at ’forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig erklæring om ubrødeligt at ville holde grundloven’. Dette gør han på vegne af hele kongens hus – og dette løfte gælder også den danske kronprinsesse, Mary.

Spørgsmålet er i dag, om regeringen holder øje med, at enhver af kongehusets medlemmer behandler dette kongelige løfte med den største respekt.

Dette løfte hænger nemlig sammen med § 19 i grundloven, som siger, at ’uden folketingets samtykke kan kongen ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker Rigets område eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig eller som i øvrigt er af større betydning’.

Ingen kan benægte, at kronprinsessens løfte til World Pride om beskyttelse og hjælp i 2021 når denne internationale, homoseksuelle organisation kommer til København, berører denne grundlovsparagraf.

DET HELT STORE BEDRAG

I virkeligheden er Danmarks kommende dronning og alle hendes ministre, repræsentanterne for undervisningssektoren, medieindustrien og finansverdenen ude for det helt store bedrag. De har ladet sig binde på ærme, at homoseksualitet ikke er synd. Dommere og højtstående jurister, regering og folketing, bisper og provster og præster ( i stor mængde) følger Hendes Kongelige Højhed som et optog af blinde ned i skændselen. Det, som sker her, er en opfyldelse af apostelens advarende ord: ”Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneunder og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst.”

Jeg ser højtuddannede og vellønnede, danske borgere, som er ved at kvæles af latter over denne dette dommens ord, som apostelen har fældet over den ulykke, som her vederfares vort folk. Men jeg fortsætter læsningen fra 2. Thessalonikerbrev, hvor apostelen slutter sit skrift med ordene: ”Derfor sendte Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.”

BEMÆRK:

Læs artiklen under Retsopgøret: ’DET BLIVER MAN STRAFFET FOR’ (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
    Næste udgivelse af ’
    Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 4. september 2020.

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *