REGNBUEBANNERET ER ANTIKRISTS FLAG

John Oliver, en amerikansk TV-vært, har i denne uge, for millioner TV-seere i USA produceret et program, hvori han driver spot med den sang, som den afdøde, danske gospelsangerinde, Signe Walsøe, skrev musikken til: ’The rainbow belongs to God’. Sangen (som kan høres på You Tube under samme titel med angivelsen af Signe Walsøes navn) henter lyrikken fra nogle vers, som jeg skrev for fire år siden, og som Signe Walsøe komponerede en række melodier til – og som nu er endt i John Olivers ’grine-program’. Dermed er smædekampagnen begyndt, og det er regnbue-folket, der står bag dette initiativ. Herom er der mere at sige…

*

DANMARK – EN HOMOSEKSUEL NATION

Når Dannebrog hejses ved siden af regnbuebanneret, vil det sige, at man identificerer sig med den ide, som de folk, der står bag den fane, giver udtryk for. Når det sker ved indgangen til Christiansborg, vil det sige, at man som regering gør fælles sag med regnbuebannerets politiske dagsorden. Når de to flag vajer side om side, vil det sige, at de folkevalgte politikere i ét og alt stiller sig bag det program, som regnbuebannerets elite lægger for dagen. Danmark gør sig til ét med det, som de homoseksuelle står for. Danmark er blevet en homoseksuel nation.

Uanset om det er sandt eller blot en legende, at Dannebrog faldt ned fra himlen, da danskerne kæmpede med Valdemar Sejr i 1219 ved Estlands nuværende hovedstad, Tallinn, så skal det danske flag holdes i ære.

Selv holder jeg af at dvæle ved C.A. Lorentzens maleri fra 1809, hvor flaget falder ned midt i kamptummelen under slaget ved Lyndanise. Billedet er fuld af overbevisning. Korsbanneret, som daler fra himmelen, fortæller om krigernes overraskelse, kongens forfærdelse og ærkebiskop Anders Sunesens begejstring, da det store sejrens øjeblik indfinder sig: ’Dannebrog – en gave fra Gud’!

Den 15. juni 2019 kunne danskerne fejre 800-året for deres flag, og den gamle krønikeskriver (som har fortalt beretningen), Henrik af Letland, blev æret, fordi hans historie (om det himmelfaldne banner) har sørget for, at Danmark kan rose sig af at have verdens ældste, nationale flag.

Men det taler man ikke så meget om i dag. Nu drejer samtalen sig om regnbuebanneret, og hvorledes man bedst kan ære det. Ja, det ser ud til, at det er ved et kup at folketingets præsidium har fået banneret hejst ved siden af Dannebrog ved indgangen til Christiansborg. Der er medlemmer af folketinget, som har klaget over, at de ikke er blevet spurgt til råds, og det er uklart, om det er lovligt at hejse regnbuebanneret over Christiansborg, da det ikke (som FN-flaget) tegner nationernes flag). Loven siger, at det i Danmark ikke er tilladt at flage med andet flag uden tilladelse fra politiet. Den tilladelse vil borgerne i dag gerne se, og hvis ikke den foreligger, bør denne overtrædelse forfølges.

REGNBUEBANNERET – ET HOVMODSFLAG

Regnbuebanneret må regnes som Danmarks fjende nr. 1. Det rejser spørgsmålet, om mennesket er skabt af Gud. Og dette spørgsmål må besvares i folketinget – men ikke på en ufyldestgørende og vildledende måde. Spørgsmålet har gennem årene givet anledning til en omfattende debat, hvor det er blevet drøftet, hvorvidt mennesket fra begyndelsen er blevet skabt som mand og kvinde, og en væsentlig udløber af dette spørgsmål er udformningen af en lov, som tillader vielse af homoseksuelle – og ikke nok med det, men som forordner, at dette kan ske i kirken. Dermed er kirken blevet en homoseksuel kirke, som ægtevier folk af samme køn.

Regnbuebanneret hejses nu ved siden af Dannebrog, som et tegn på, at de homoseksuelle har vundet sejr i dette spørgsmål, og det taler sit eget sprog, som siger: Det er løgn, at mennesket er skabt af Gud, og det er løgn, hvad der står skrevet, at ’Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem, og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige…’ (1.Mose 1:27).

Det centrale spørgsmål i denne sag er, at regnbuebanneret er et ’hovmodsflag’ (pride). Det gør sig til talsmand for ’det kunstige liv’. Med det dør alt, hvad der hører til det naturlige liv ud. Det er forbi med undfangelse og fødsel. Den kærlighed, som de gør sig til talsmand for, er gold. Det vil efterlade jorden i et evigt ’tohu og bohu’. Hvor det flag hejses, følger en forbandelse. Mennesket vil komme i konflikt med sig selv og med sin egen oprindelse.

Derfor må det som en advarsel forkyndes, at regnbuebanneret er antikrists flag. Det fornægter Gud som skaberen, og står for en global forførelse.

Det bør aldrig hejses ved siden af Dannebrog. Korsets flag og regnbuebanneret er svorne fjender og kan aldrig forsones. De, som hejser det, er forrædere af en samfundsorden, som bygger på, at ’det, man kan vide om Gud, ligger åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem’.

For Hans usynlige væsen, både Hans evige kraft og Hans guddommelighed har kunnet ses, siden verdens skabelse’ (Rom.1:18).

Regnbuebanneret er således et tegn på, at Danmark er blevet en homoseksuel nation. Det er et nyt forførende banner, som hejses ved siden af en 800-årig tradition. Det må regnes som Danmarks fjende nr. 1, og det føres frem i kampen som tegnet på en ægteskabsforståelse, som er imod alt, hvad Bibelen lærer. Det er et ’hovmodsflag’, der står for ’pride’ og som er en fjende af korset, der er det mærke, som folket hidtil har været samlet under. Det er og forbliver at være antikrists flag, og de, der hejser det, er forrædere over for et grundlovsbegrundet livssyn, der er anskueliggjort i det korsbanner, som er Danmarks Flag.

HER KOMMER DE HELLIGE

Regnbuebanneret er et ’hovmodsbaner’ (pride), som benægter synd, og derfor fornægter Jesu Kristi forsonergerning. Det hejses som et oprør mod Skriftens autoritative erklæring, at ’skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres synd er såre svær! (1.Mose 18:20).

Det blev hejst på Christiansborg som en spot overfor korsets flag, og som et vidnesbyrd om, at homoseksuelle ikke har brug for det budskab, som siger at: ’mænd, der ligger i med mænd’ – ’kan blive vasket rene – ja, de kan blive helliget og retfærdiggjorte ved Jesu Kristi Navn og ved vor Guds Ånd’.

Der findes røster inden for landets nationalkirke, som anser hejsningen af de homoseksuelles hovmodsflag på linje med Dannebrog ved hovedindgangen foran Christiansborg for kritisabelt. Det er et normgennembrud af historisk karakter og står for en anerkendelse af World Pride-ideologien, som overalt vækker anstød.

Flere kirker deltog i Copenhagen Pride-festivalen. De læner sig op ad ordet ’mangfoldighed’ – og vil sikkert forbinde det med den sandhed, at ’Gud har plads til alle’ – men glemmer, at tilbudet indbefatter at ’de skal omvende sig fra synd’. Det blev prædiket i Sct. Jakobs Kirke på Østerbro, hvor LGBT-temaet var gennemgående i hele gudstjenesten, men hvor det ikke blev nævnt, at for at komme ind i Guds Rige, er det nødvendigt at omvende sig fra synd, og man forsikrer de elendige, at de blot kan leve videre i deres synd – ja, man går så langt, at man ’binder dem sammen’ i et syndigt forhold, som de vil komme til at stå til regnskab for, den dag de møder Gud.

”Men om så vi selv eller en engel fra himmelen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer – forbandet være han” (Gal.1:8) – og til alle dem, som er af den opfattelse, at det kan apostelen ikke mene, siger Paulus: ”Som vi har sagt, så siger jeg nu igen: ’Dersom nogle forkynder jer evangeliet i strid med det, I har modtaget – forbandet være han!” (v.9)

I paraden deltog en flok under skiltet: ’Her kommer de hellige’. Repræsentanter fra folkekirken og metodistkirken deltog. Stefanskirken på Nørrebro flagede med regnbuebanneret, og det kan med Guds Ord som baggrund siges, at de, som hejser regnbueflaget i denne sammenhæng, står som forrædere over for evangeliet. Om dette kan følgende siges:

SÅLEDES LYDER FRELSES HISTORIEN

Der er én ting, som adskiller kvinden fra manden, og som aldrig kan ændre sig, men som gør, at en kvinde forbliver kvinde selvom hun foretager juridisk kønsskifte tusinde gange. Kommunekontoret kan udstede så mange papirer, de vil, og ændre personnummeret så mange gange, de vil – denne ene ting kan de ikke ændre. Biologisk forbliver hun kvinde, selvom hun klæder sig i mandetøj, og i det skjulte vil hun stadig være kvinde, selvom loven hævder, at fra nu af er hun en mand.

Hun er udstyret med en livsmoder og er som alle kvinder over hele verden i stand til at bære et barn under sit hjerte. Dette er, hvad adskiller hende fra manden – og det er dette, som er det afgørende tegn på, at hun er kvinde, og forbliver at være kvinde – ja, det er hemmeligheden bag navnet hun fik, for ’Adam kaldte sin hustru Eva, thi hun blev moder til alt levende’ (1.Mose 3:20).

Hertil kommer, at frelsesunderet er forbundet med denne kendsgerning. Galaterbrevet kap. 4, vers 4 siger: ”Men da tidens fylde kom, udsendte Guds sin søn, født af en kvinde”… Således lyder frelseshistorien. På det rigtige tidspunkt, hvor alt havde lagt sig til rette for at møde denne høje gæst, ’udsendte Gud sin søn’.

Måden, hvorpå dette skete, er i sig selv betagende. Gud havde holdt ’en dør’ åben, for at dette sendebud (Hans egen søn, Jesus Kristus) kunne blive modtaget på rette vis. Den måde, som Gud, den Almægtige, ’havde udset sig’, for at Hans Søn kunne komme ind i denne verden, var den samme, som alle mennesker gennem alle tider var kommet til verden på. Han blev ’født af en kvinde’…

Det flag, som vajer for dette budskab, har korset malet med hvidt på en rød bund. Det antikristelige banner, som hejses af evangeliets fjender, har seks af regnbuens syv farver.

REGNBUEBANNERET ER ET FALSUM

Den syvende farve, indigo, mangler i regnbuebanneret. Det har kun farverne, rød, orange, gul, grøn, blå og violet. Indigo er farven, som Ruben anvendte i sin fremstilling af Jesus. Det er en farve som symboliserer kærlighed, ydmyghed og åndelighed.

’Indigo’ er den farve, der ændrede verden, siger man. Som purpur og skarlagen er den omgivet af mystik. Der skal 12000 murex-snegle til at fremstille 6.6 gram indigo. Man siger, at det ikke er let at affotografere den mørklødede, purpurlignende farve, der har sneget sig ind mellem regnbuens blå og violet. Derfor kan den ikke altid ses med det blotte øje – men hvor den mangler, er det ikke Guds regnbue, som præsenteres. Det er en ’menneske-regnbue’. Et falsum! Regnbuebanneret er et bedragerisk flag. Det er antikrists flag.

*

Efter syndflodens katastrofe og forfærdende ødelæggelse sagde Gud til Noa og hans sønner: ”Jeg opretter min pagt med jer og lover aldrig mere skal alt kød udryddes af flodens vande, og aldrig mere skal der komme en vandflod for at ødelægge jorden.”

Fremdeles sagde Gud: ”Dette er tegnet på den pagt, jeg til evige tider opretter mellem mig og Jer og hvert levende væsen, som er hos jer: Min bue sætter jeg i skyen, og den skal være pagtstegn mellem mig og jorden.”

Herren sagde videre: ”Når jeg trækker skyer sammen over jorden, og buen viser sig i skyerne, vil jeg komme den pagt i hu, som består mellem mig og jer og hvert levende væsen, det er alt kød, og vandet skal ikke mere blive til en vandflod, som ødelægger alt kød.

Når buen da står i skyerne vil jeg se hen til den og ihukomme den pagt mellem Gud og hvert levende væsen, det er alt kød på jorden.”

Regnbuen har altså ifølge Bibelen kun et formål: At være et tegn på Guds løfte til Noa og hans sønner, at han aldrig mere ville udslette alt kød på jorden ved en vandflod.

Dette pagtstegn har de homoseksuelle stjålet og forandret til et tegn på Sodoma-synden, hvorom der står skrevet: ”Da lod Herren svovl og ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra himmelen, og han ødelagde disse byer og hele Jordan-egnen og alle byernes indbyggere og landets afgrøde.”

Regnbuen stod ikke som en bue over Sodoma og Gomorra. Den viser sig kun, når det regner…

*

Den amerikanske TV-vært, John Oliver, har forregnet sig, da han fornylig bragte spot over Signe Walsøes sang ’The rainbow belongs to God’. Han havde kun taget et par linjer fra sangen, som han gjorde til latter. Imidlertid gik de amerikanske seere på nettet og fik serveret alle 7 minutter af den fire-årige gamle indspilning – hvilket vil sige, at Signe Walsøe har fået et come back i USA. Hun høres nu tværs gennem staterne – og Guds Navn får ære. Han får – som altid – det sidste ord.

BEMÆRK:

Læs artiklen under Retsopgøret: ’VAKLER DANMARKS KONGEKRONE’? (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
    Næste udgivelse af ’
    Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 18. september 2020.

1 Kommentar

irene dam · september 9, 2020 kl. 11:08 am

tak for dine tanker, som du har mod til at dele ,,,,,,, hvor vi trænger til flere, som holder fast i, hvad Gud har befalet og som ikke går på kompromis med tidens luner,,,,,, hvis bare man forstod at hans bud/befalinger er givet i kærlighed og til menneskets bedste ,,,,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *