FLUGT – DEN ENESTE UDVEJ

gennemgang af Åbenbaringsbogen kapitel 12: 6-13

Til sidst er der kun én udvej for den forfulgte kvinde. Hun må tage flugten! Det drejer sig om liv eller død. Der er ikke – som det var tilfældet med det barn, hun netop har født – mulighed for ’en bortrykkelse’. Tiden er ikke inde for ’den første opstandelse’, hvor alle kristne fra alle slægter og alle steder bliver bortrykket for at møde Herren i skyen. Den eneste måde for hende (at redde livet på) er flugt. Det ved hun, for det er blevet hende fortalt af apostlene, og det har hun kunnet læse sort på hvidt i Skriften.

Hun har nøje lagt mærke til, hvad Bibelen siger om den dødsensfarlige situation, som hun vil befinde sig i , når dragen – det blodtørstige vilddyr – beslutter sig til at forfølge hende.

”Lad jer ikke straks bringe fra besindelse eller skræmme hverken ved nogen ånd, noget brev, der forgives at være fra os som om Herrens dag var lige forestående.” Derfor beslutter hun sig til at holde hovedet koldt. Nøgtern forbereder hun sig.

Flugtvejen er den eneste redning i det øjeblik. Det drejer sig om at komme væk så hurtigt som muligt. At vente på en ’bortrykkelse’ i den situation er at overgive sig til en unødig død. (Bortrykkelsen kommer, når tiden er inde dertil – men dette er ikke tiden).

Lad ingen vildlede jer på nogen måde – sådan lyder apostelens ord – ”først må jo frafaldet komme og lovløshedens menneske, FORTABELSENS SØN , åbenbares. Først skal han tage sæde i Guds tempel og udgive sig selv for at være Gud” (2.Thess.2:2-4).

*

’Da skal den lovløse åbenbares’ (2.Thess.2:8) – fortsætter Skriftens beretning om de sidste ting. Her indskydes en sætning (som adskilles fra den løbende historie om den antikristelige hærgen ved at blive givet i en parentes, som siger, at ’Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund’).

”Og han skal komme i Satans kraft og med løgnens magt og tegn og undere,” fortsætter apostelen, idet han advarer mod den særlige forførelse, som er knyttet til bortrykkelsen.

”Med hensyn til vor Herre Jesu Kristi komme og spørgsmålet om hvordan vi skal samles med Ham” (bortrykkelsen), siger apostelen her, at djævelen vil anvende hele sit arsenal af farlige våben for på dette punkt at vildføre de hellige (2.Thess.2:1). Han hævder (i vers 10), at Satan skal komme ”med al uretfærdighedens forførelse over dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.”

DETTE ENE ORD LØSER GÅDEN

Til min forfærdelse, ser jeg i denne tekst pludselig muligheden for, at alle dem, som ’ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden’, kunne være de mange, som er blevet fortalt – og har fattet tillid til den lære – at menigheden bliver bortrykket før antikrist kommer på scenen. De har lyttet til den forføreriske lære, at ’kun må den, som nu holder igen FØRST fjernes.

At de ’først må fjernes’,” (har man fortalt dem) betyder, at de først må bortrykkes. Først da (når menigheden er bortrykket) kan antikrist åbenbares, og han vil komme i Satans kraft og med al løgnens magt over dem, der fortabes.

Det, der adskiller de kristne med hensyn til synet på bortrykkelsen, er kun ét ord, og det er min bøn til Gud, at enhver, som spekulerer over dette fænomen – (om de kristne skal bortrykkes før – eller efter antikrist er blevet åbenbaret -) vil tage sig tid til at undersøge dette ene ord! Ordet findes i den tekst, som vi behandler i øjeblikket, og hvis lyset bryder igennem, og dette ene ord bliver forklaret for dem af Helligånden, så vil de aldrig mere tro på den løgnagtige forklaring, at de undgår at møde antikrist, men de vil i kærlighed til sandheden forberede sig på at blive konfronteret med den lovløse, fortabelsens søn.

Ordet er: ’fjernet’ (’kun må den, der nu holder igen først fjernes’… 2.Thess.2:7) – og de troende fortælles, at det betyder, at de bliver ’bortrykket’. Men det græske ord gengiver nærmere meningen: at de bliver ’ryddet af vejen’. Den reviderede danske oversættelse fra 1907 skriver: ’komme af vejen’ – et helt andet udtryk end det, som anvendes om bortrykkelsen: ”Hvordan vi skal samles med ham” (2.Thess.2:1).

ATTER EN ÅBENBARING OM DE DAGE

Hvem begyndte denne kamp i himlen? Hvem afleverede det første sværdslag? Daniels Bog giver os svaret. Lad os læse:

”I Perserkongen Kyros tredje regeringsår modtog Daniel, som havde fået navnet Beltsazzar, en åbenbaring.”

Daniel har på det tidspunkt været mange år i perserkongens tjeneste. Han tjente under forskellige magthavere og blev en gammel mand i det fremmede. Dette er den sidste persiske konge, som han går til hånde.

”I det tredje år, efter at kong Kyros havde overtaget regeringsmagten, modtog han en åbenbaring.” Det var således ikke noget, som skete hver dag ved kongens hof. Der kunne gå år og dag, inden Himlens Gud lod sig til syne – og vi (i vor tid) gør klogt i at forstå, at det at have samfund med den højeste, betyder ofte, at vi må bie på Herren. Ikke mindst når vi gør os tanker om den sidste tid. Da gælder det, at vi – hvis vi har spørgsmål – må vente til det behager Ham at give os svar.

’Ordet er sandhed og varsler om stor trængsel’ (Åb.10:1), således lyder Daniels ord om det, han så – og det tilføjes: ”Han mærkede sig ordet og agtede på synet.”

Som vi bevæger os gennem åbenbaringsbogens billedlige scener, så kan vi om hver enkelt sige: Hvad vi ser er sandhed, og det er en trængselstid, som ligger foran Kristi menighed. Derfor skal vi ikke tage det let, men vi skal ’mærke os ordet og agte på synet’.

”Nu er jeg kommet,” fortsætter den engel, som er sendebud for Herren, ”for at lade dig vide, hvad der skal times dit folk i de sidste dage.” Han slutter: ”Thi atter er der en åbenbaring om de dage” (Åb.10:14).

THE STARWARS

Og der blev kamp i himlen.” Indtil nu har der været en væbnet fred, men nu bliver der krig! De to fjendtlige parter bliver nævnt. Det er ærkeenglen, Mikael, og dragen. Men det er ikke en tvekamp. To hære mobiliserer og strider mod hinanden. Mikael og hans engle, og dragen og dens engle, kæmper mod hinanden.

Det begreb, som er blevet kendt her på jorden, og som alle kender: ’The starwars’, er en virkelighed! Det er ikke kun en Hollywood-ide. Kampen mellem det onde og det gode har eksisteret siden skabelsens første dage – men på det sidste er denne krig blevet rykket ind i den dimension, hvor den engang i evigheden er begyndt.

Det fortæller os, at vi virkeligt er ’tilbage i de afsluttende tider’. Alfa er ved at nå frem til Omega. Og her er det en stor trøst for de troende, at Herren er med i denne kamps afsluttende kapitel. ”Jeg er ’Alfa og Omega’. Jeg er begyndelsen og enden. Jeg vil være med jer til verdens ende,” siger Jesus. Om dette siger Skriften:

Se, i skyerne kommer Han, og alles øjne skal se ham, også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved Hans komme. Ja, amen!

Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han, som er og som var og som kommer, Den Almægtige” (Åb. 1:7-8).

Den Almægtige har fuld kontrol over begivenhederne – fra begyndelsen til enden. Han ved nøje, hvad der sker på jorden.

Han lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger, giver de vise deres visdom og de indsigtsfulde deres viden. Han åbenbarer det dybe og lønlige. Han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor hos ham” (Dan.2:20-21).

De kristne får her et nyt navn. De kaldes ’de indsigtsfulde’. De ved, hvad der skal ske i fremtiden. ”De forstandige skal stråle som solen” (Dan.12:2-4).

HAN MAGTED’ DET IKKE

De magted’ det ikke…” (Åb.12:8), sådan lyder buddet fra fronten. Alle djævelens planer og hele hans onde råd ligger skjult i denne overgivelse.

Jeg husker befrielsesdagen i maj 1945, hvor en mand åbnede sine vinduer ud til Lersø Parkalle og råbte af sine lungers fulde kraft: ”De tyske rotter har overgivet sig i Danmark.” Et sus af befrielse gik igennem hele København. 5 års dyster besættelse var slut. ”De magted’ det ikke.” Det var en styrkeprøve, men den onde fjende kunne ikke stå sig. Han måtte overgive sig.

Djævelens trusler er store. Men de troende skal hele tiden huske enden på hans mægtige planer. Han magter det ikke. Modstanderen er Ham for stærk. Jesus, verdens eneste håb, har sejret.

”Al jorden har fred og ro – og bryder ud i jubel” (Es.14:7). Siden breder befrielsen sig ud over jorden. Selv skovens træer ’klapper i deres hænder’. ”Cypresserne glæder sig og Libanons cedre synger” (Es.14:8). – ”Siden dit fald er ingen kommet op for at fælde os” (v.8).

Siden den ondes fald ser alt anderledes ud. Ingen sygdom, ingen død, ingen smitte, ingen politisk tvang. Ingen sult, ingen forfølgelser, ingen bombeattentater, ingen fattigdom, ingen gråd og ingen tårer. Djævelen er for altid besejret!

”Nej, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne, fældet og kastet til jorden, du folkebetvinger” (Es.10:12). – ”Ser man dig, stirrer man på dig med undrende blikke. – Er det ham, som ikke gav fangerne fri til at drage mod hjemmet?”

Sådan stirrede man på de 10 mænd, der sad på anklagebænken i Nürnberg. Göring begik selvmord, så der var kun 9, der skulle vandre de 13 skridt op til skafottet.

”PURIM 1946,” råbte redaktøren af avisen: ’Der Stürmer’, Julius Streicher. Så åbnede lemmen sig under ham. Hans sidste ord henviste til ’jødernes fjende nr.1’, som i Bibelen hedder ’Haman’, og som havde 10 sønner, der alle blev hængt.

JEG SÅ SATAN FALDE

Et af de skriftsteder, som bevidner at djævelens magt allerede er brudt, finder vi i Lukas 10:18, hvor Jesus siger: ”Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn.”

Det sagde han som en reaktion, da de 70 vendte glade tilbage og sagde: ”Herre! Også de onde ånder er os lydige i dit navn” (v.17). Derefter kommer han med en erklæring, som bør give genlyd iblandt discipelflokken i dag: ”Se, jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade.”

Det bør være de kristnes svar til den verdslige myndighed, som forbyder dem at drive onde ånder ud. I den vækkelse, som forestår, vil de onde ånder blive knægtet som aldrig før, og øvrigheden vil komme til at indrømme eksistensen af de onde magter, som plager menneskene.

Selv i denne triumf er det nødvendigt at holde evangeliets grundbudskab højt. ”Glæd jer ikke over, at ånderne er jer lydige, men at jeres navne er indskrevet i himlen.” I den samme stund frydede Jesus sig i Helligånden. ”Denne hemmelighed har du skjult for de vise og kloge – men åbenbaret det for de umyndige” (v.21).

Dermed er den såkaldt ’videnskabelige tilgang’ til åndsuddrivelse sat på plads. Noget ondt blev nedstyrtet. Det vil sige, at der bliver ikke taget lempeligt på det. At der blev gjort kort proces mod dette ’ondskabsfulde væsen’, fremgår af den måde, som det er fortalt. Ikke mindre end tre gange siges det (i dette ene vers) at ondskabens åndemagter ’bliver nedstyrtet’.

Det er en total sejr, som her angives. Det er en modstander, som ’kastes til jorden’. Der ligger en vis voldsomhed i ordet. Til sidst vælter modstanderen (som her beviser sin totale magtløshed) til jorden.

Også du blev kraftesløs,” lyder det i Esajas (kap.14:10). ”Til dødsriget sendtes din højhed” (v.11). ”Nej, at du faldt fra himlen… fældet og kastet til jorden, du folkebetvinger” (v.12). ”Ja, nederst i hulen styrtes du” (v.15) – ”slængt hen… som en nedtrådt ådsel” (v.19), ”fejet bort med undergangens kost” (v.23).

Ikke mindre end fem betegnelser bliver givet her til den overvundne fjende. Den onde, Lucifer, folkebetvingeren og denne verdens fyrste, får yderligere fem navne: ’den store drage’, som kaldes ’den gamle slange, djævelen og Satan, hele verdens forfører’.

”Jeg frygter for, at ligesom slangen bedrog Eva ved sin træskhed, således skal jeres tanker fordærves” (2.Kor.11:3). Det er en ikke ubegrundet frygt, som apostelen har. Evas ’lytten’ til slangens forførelse er i vore dage på sit højeste. Der findes ikke et slægtled, hvor Eva ikke har indtaget lederposter i kirken, som det ikke er hende tilladt. Dette skyldes (som apostelen omtaler det) ’slangens forførende snedighed’ og lidt efter lidt er menighedens sindelag og tanker om dette blevet ’fordærvet’. At indstillingen til dette problem er blevet ’fordærvet’ vil sige, at en forrådnelse er slået igennem. Det naturlige er blevet ødelagt af det unaturlige.

”Skriv til menighedens engel i Thyatira: Dette siger Guds søn, der har øjne som flammende ild” (Åb.2:18). – Derefter følger et meget opmuntrende ord, hvor Herren roser denne menighed for dens kærlighed, troskab, tjeneste og udholdenhed. ”Men jeg har det imod dig,” siger menighedens Herre, ”at du finder dig i kvinden Jesabel, som optræder som lærer, og forfører mine tjenere.”

Tolerancen er blevet så stor, at menigheden ’finder sig i kvinden Jesabel’. Hun får lov til at gå langt i hendes forførende færd over for Guds tjenere. Hvor sættes grænsen? I vor tid er der ingen grænser for hendes herredømme…

*

Der gøres op med ’hele verdens forfører’ (v.10). Det er ikke småbedragerier, det drejer sig om. Den helt store mafia vil herske, og løgne, som er så tykke og fede vil blive påduttet menneskene.

Johs. 8:44 giver Jesu egen beskrivelse. Den lyder sådan: ”Han har været en morder fra første færd.” Det første menneske, som blev født på denne jord, var en morder. ”Han står ikke i sandheden,” og de, der tjener ham, går aldrig, aldrig sandhedens ærinde. ”Der er ikke sandhed i ham,” hvilket kort og godt vil sige, at han ikke kan sige et sandt ord. Hans motiv er altid at fordreje sandheden. Når han taler løgn, taler han af sit eget – hvilket vi bedst forstår, at en Jesu Kristi tjener er præcis det modsatte. Sandhedens ord flyder fra ham – og mens djævelen er en løgner, ja, løgnens fader, så er Jesus hans modstykke. Han er sandheden. ”Jeg er,” siger han, ”sandheden, vejen og livet.”

BEMÆRK:

Læs under Retsopgøret artiklen: ’KARANTÆNE-LEJRE FOR VACCINE-NÆGTERE’ (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
  2. Møde over Åbenbaringsbogen hver mandag kl. 19:00 i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre. Bus nr. 21 går lige til døren.

  3. Næste udgivelse af ’
    Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 13. november 2020.

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *