ORD, DER RAMMER SOM KØLLESLAG

Amos var en simpel bonde, som virkede i Betlehems bjergegn i midten af det 8. århundrede f.Kr., hvor han, med et kraftigt sprog satte Israel i rette. Folket levede i en falsk fortrøstning og overdreven selvtillid, som meget minder om den levevis, der præger Danmark i dag.

Derfor er Amos’ profetier adresseret til Israel, men har også bud til hedningenationerne og rammer i dag Europa som med et kølleslag.

”Ville jeg måske brøle som en løve, medmindre der er en årsag? lyder det fra Herren (3:4). ”En fælde klapper kun, når nogen træder på den – og når jeg blæser alarm, er det for, at I skal lytte og ryste af skræk (v.5-6).”

Amos er en kvægavler fra Tekoa, og hans sprog er saftigt og provokerende – ja, han taler som ingen turde tale i dag og nævner tingene ved deres rette navn. Øjeblikket er inde, hvor vi vil sige til hinanden: ”Dette er et ord fra Gud.

PROFETEN AMOS SIGER…

”Pas på, alle I, der lever sorgløst og trygt i landet, alle jer fra overklassen, som tror jer sikre i den forhåndenværende situation (Amos 6:1).”

Tag en rejse til et land i krig og se, hvordan det er gået den nation. Eller læg mærke til, hvordan det i fremtiden vil gå den angribende part (v.2).

Men I holder den onde dag, hvor det hele bryder sammen, på afstand. I afviser ulykkesdagen, og får urettens folk til truende at nærme sig.

*

I omgiver jer med luksus, ligger på jeres elfenbensofaer og frådser i lammesteg og kalvesteg. I skråler jeres sange til harpespil og tror, at I som en anden kong David kan skrive salmer, der er inspireret af Gud. I drikker vin i spandevis og smører jer ind i parfume og lotionscremer, men er rystende ligeglade med landets forfald! I skænker ikke jeres folks undergang en tanke. Ku’ ikke drømme om, at række de vildførte en hjælpende hånd. Derfor bliver I de første, som skal føres i eksil! I kommer til at gå forrest i de landflygtiges flok. Jeres fester og fine middage får en brat ende. Dagdrivernes skrål er forbi! De dovnes tid er ovre! Det har I Herrens, Himlens herskers ord for – at jeg hader og væmmes ved jeres falske tryghed, og at jeg nu giver by og land og alle dets indbyggere i fjendens hånd.

*

Om det virkelig er så galt? Jeg vil fortælle jer, hvor slemt det står til:

”Hvis der f.eks. er ti mennesker tilbage i et hus, skal også de dø. Ikke en eneste bli’r skånet.

Så dukker en fjern slægtning op, som skal sørge for deres begravelse. Han skal bringe knoglerne ud af huset.

Når han går ind i huset og spørger den sidste overlevende, om der er flere tilbage, skal denne svare: ”Nej!” men han skal tilføje: ”Shhh, nævn endelig ikke Herrens navn. Du risikerer, at han hører dig, og han har besluttet, at alle huse – store og små – skal mases sønder og sammen.”

*

Mon heste løber på klipper? Pløjes havet med okser? Men I har vendt op og ned på ret og retfærd og har forgiftet en retssags gode frugt til den bitre malurt – ja, I kalder nu det onde for godt og det gode for ondt.

I fryder jer over at have tilbageerobret ubetydelige landsbyer langt borte og praler nu med, at det var ved egen kraft, I indtog en tilfældig flække i et fremmed land – I kæmper mod vindmøller og regner det for en heltedåd, hvis I vinder…

Men se, nu rejser jeg et fjendtligt folk til at kæmpe mod jer, og det skal slå jer tilbage fra nord til syd – hele vejen fra Skagen til Gedser!

YDERLIGERE TRE SYNER

 1. ”Herren viste mig dette syn,” siger bondeprofeten Amos. Herren siger: ”Først bliver alt, hvad der skal betales til staten, bragt i hus. Alle afgifter og skatter bliver afleveret til statsmagten.

  Straks derefter (og endnu mens den næste afgrøde er ved at modnes) lader Herren en særlig græshoppesværm blive skabt og komme over landet, og den æder alt – rub og stub! (7:1-2).”

  ”Da råbte jeg,” siger Amos, ”Almægtige Gud, tilgiv folket. Hvordan skal de kunne overleve, når de er så lille et folk?” (v.2)

  Da besluttede Herren, at han ville afværge katastrofen, og han sagde: ”Det skal ikke ske!” (v.3)

 2. ”Derpå viste Den Almægtige Gud mig den ildebrand, han har besluttet at sende over folket for at straffe dem (7:4).” Ilden havde allerede brændt havet op og var nu ved at hærge på landjorden. Den havde fortæret det store verdensdyb – men da den ville til at æde agerlandet, råbte jeg: Herre! Herre! Stop ilden! Hvorledes skal folket kunne overleve, når det er så lille et folk (v.5).”

  Da besluttede Herren, at afværge katastrofen; han lovede mig, at heller ikke dette syn skulle blive til virkelighed. Gud fik medlidenhed og sagde: ”Det skal ikke ske alligevel (v.6).”

 3. ”Gud gav mig derefter dette syn,” siger profeten Amos (v.7).

  ”Se, Herren står på en mur, der er bygget helt vandret, og han har en målesnor i hånden. Og Herren siger til mig: ”Hvad ser du, Amos?” (v.7)

  Jeg svarer: ”En målesnor.”

  Gud siger: ”Se, nu tager jeg mål af jer, og viser det sig, at I er en skæv mur, vil jeg ikke længere have medlidenhed med jer (v.8).”

  Jeres såkaldte helligdomme skal ødelægges. Jeg vil styrte kongehuset, og jeg vil føre krig mod jer (v.9).


  VI KAN IKKE LÆNGERE TOLERERE HANS PROFETIER

  Men når den øverste minister i hovedstaden hører dette ord og læser denne rapport, vil han skyndsomt advare de styrende og sige: ”Amos er en landsforræder! Han er i gang med en sammensværgelse.

  Landet kan simpelthen ikke holde til al hans snak. Vi kan ikke længere tolerere hans profetier.

  Manden siger jo, at landets leder vil blive myrdet: For sværdet skal landets øverste dø! Og folket skal blive bortført fra sin jord. Det vil sige, at ’alle skal blive tvunget i eksil, og de vil ende som slaver’ (v.10).

  Så sender han dette bud til Amos: ”Profet, skynd dig af sted sydpå! Dér kan du tjene til føden, og dér kan du profetere alt det, du vil. Du skal holde op med at profetere i hovedstaden, hvor kongen kommer til gudstjeneste. Du er ikke velkommen her!” (v.13)

  Amos svarer: ”Jeg er ikke nogen ’rigtig profet’. Det er jeg ikke uddannet til. Jeg er en simpel kvægavler, som dyrker morbærfigener. Men under arbejdet sagde Gud til mig: Gå hen og profeter for mit folk i landet (v.15).”

  Så lyt nu til det budskab fra Herren, som jeg har til dig, du øverste minister i hovedstaden. Du fortæller mig, at jeg skal holde op med at profetere. ”Du skal stoppe med den slags profetier,” siger du.

  ”Godt, så hør, hvad Herren svarer dig: Fordi du blander dig i denne sag, skal din kone ende som en prostitueret i denne by, dine sønner bliver alle myrdet, og din jord vil blive udstykket og fordeles til andre. Du skal selv dø på uren jord, og folket skal blive ført i eksil.”

  DET FJERDE SYN

 4. Amos fortalte om et fjerde syn: ”Den Almægtige Gud viste mig en kurv fuld af moden frugt; den stod der foran mig. Han spurgte mig: ’Hvad ser du Amos’?”

  ”En kurv fuld af moden frugt,” svarede jeg (v.8:2).

  ”Da sagde Herren til mig: Enden er kommet for mit folk. Jeg vil ikke blive ved at skåne dem. Jeg vil ikke længere bære over med det. Tiden er moden til dom. Denne gang vil jeg ikke trække min beslutning tilbage!”
  ”På dommens dag skal den løsslupne tempelsang vendes til gråd. Paladsets sangerinder skal jamre i stedet for at synge,” lyder det fra den Herre, Herren. Dynger af lig er henkastet alle vegne. Det flyder med dræbte over alt. Der er dødstille!”

  *

  ”Hør efter, I købmænd, der plyndrer de fattige og tramper på de trængende, – alle de svage, som I undertrykker og de arme, som bor i landet.

  ”… I, som siger: Vi venter bare på, at højtiden er overstået, så vi kan komme i gang med at snyde igen med vore falske vægte og bedrageriske mål, gøre målebægeret mindre og sætte priserne op.

  Så vi kan åbne vort kornsalg, snyde på vægten og sælge det dårlige korn, som burde være smidt ud. Med svig gør I vægten falsk, tager de fattige til slaver, så snart de skylder jer et stykke sølv eller for et par sandaler – og I får affaldskornet solgt (v.6).”


  Jeg sværger, siger Herren; Jeg glemmer ikke en eneste af jeres onde gerninger. Jeg ser ikke gennem fingre med jeres handlinger.

  Må jorden skælve derover og enhver, der bor på den sørge. Landet skal ryste af rædsel, mens det afventer sin dom. Som Nilen ved højvande skal det hæve sig og komme i oprør for derpå at lægge sig igen. ”På den dag,” siger Herren, ”vil jeg lade solen gå ned ved middagstid og sende mørke over hele jorden ved højlys dag.

  *

  Da vil jeg vende alle jeres festligheder til sorg og forvandle jeres lystige viser til klagesang. I skal finde begravelsestøjet frem og klippe håret af som tegn på fortvivlelse – ja, jeg kronrager hvert eneste hoved som tegn på sorg, og jeres mørke skal være lige så bitter, som hvis I havde mistet jeres eneste barn.

  Gud siger: ”Den dag skal komme, hvor jeg sender sult over jeres land. Dagen er nær, hvor jeg kommer over jer med hungersnød.
  Ikke sult efter brød eller tørst efter vand, men derimod sult efter at høre mit ord. En åndelig hungersnød, hvor Herrens ord er forstummet (v.11).”
  ”Menneskene skal flakke omkring fra kyst til kyst – ja, folk skal rave fra den ene ende af landet til den anden for at søge Guds ord. Men de skal ikke finde det. De søger et ord fra Herren, men skal intet få (v.12).”

  ”Smukke unge piger og prægtige unge mænd skal segne af udmattelse og tørst efter Herrens ord (v.13).

  … men de, som dyrker afguderne i tre af landets byer skal falde for aldrig at rejse sig igen (v.14).”


  HAVUHYRET SKAL FINDE DEM

  Herren så jeg; han stod ved alteret og sagde: ”Slå på det øverste af søjlerne, så dørens tærskel ryster, og det hele falder ned over hovedet på dem.

  Hvis nogen overlever, dræber jeg dem med sværdet. Selvom de forsøger at flygte, skal de alle omkomme (Amos 9:1).

  Ja, selv om de forsøger at finde en smutvej til dødsriget, vil jeg indhente dem og straffe dem. Stiger de op til himlen, jeg styrter dem ned derfra (v.2). Hvis de gemmer sig på bjergets top, finder jeg dem dér og henter dem ned.

  Gemmer de sig for mig på havsens bund, skal havuhyret finde dem og sluge dem (v.3).

  Selvom de melder sig frivilligt til at gå i eksil, vil jeg sørge for, at de bliver slået ihjel. Jeg fæster mit øje på dem til ulykke, ikke til lykke (v.4).

  Herren, Hærskarers Herre, rører ved jorden. Den ryster og smelter. Folk krymper sig, og alle jordens beboere sørger. Hele kloden hæver sig og synker igen som Nilen, Egyptens flod.

  ”Han bygger sin mægtige tronsal i himlen og sætter sin himmelbue fast på jorden – kalder på havets vand og hælder det ud over jorden. Han er Gud!” (v.6)

  Han taler gennem Israels folk til os og siger: ”Tror I, at jeg elsker jer mere end andre folk. Har jeg, som førte Israel ud af Egypten måske ikke gjort lige så meget for andre folk, som for Israel. Jeg har også bevist min kærlighed til jeres land og reddet jer fra alle fjender. Men nu har Gud rettet sit blik mod det sydlige rige, Israel, – og han ransager alle nationer sammen med det.

  For se, jeg befaler, at Israel nu skal rystes sammen med alle andre folkeslag ligesom man ryster korn gennem en si, så ikke en eneste sten slipper igennem hullerne og falder til jorden (v.9).

  Alle selvsikre syndere blandt folket skal nu falde for sværdet – de, der tror, de kan slippe for straf!

  *

  ”Der kommer en dag, hvor jeg rejser Davids faldne hytte. Jeg rejser igen Kong Davids slægt. Jeg fuger revnerne og genopbygger ruinerne, hvad der sank i grus rejser jeg som i gamle dage (v.11).”

  Dette er Herrens ord, og han har bestemt det sådan.

  ”Der skal komme dage,” siger Gud, ”hvor jorden giver så godt, at den, der pløjer skal følge lige bagefter den, der høster (v.13).

  Den, der presser druerne for saft, skal følge efter den, der sår kornet. Plovmand følger høstmand i hælene og druepresser sædemand, og bjergene drypper med vin og alle højene flyder over med saft (v.13).”

  Jeg vender mit folk Israels skæbne og gør alt godt igen for mit folk. De skal genopbygge de hærgede byer og bo i dem. De skal anlægge haver og spise frugten fra dem (v.14).

  Jeg planter dem i deres jord, og de skal aldrig igen rykkes op fra den jord, som jeg har givet dem. Sådan siger Herren, deres Gud (v.15).”

BEMÆRK:

Læs artiklen under Retsopgøret: ’ORD, DER RAMMER SOM KØLLESLAG

(http://medgrundlovskallandbygges.dk)

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Telf.: +45 30 15 38 68 email:johnynoer@hotmail.com

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag 2511.2022

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *