For nogen tid siden så jeg en flok unge mennesker, der ved en såkaldt ’Gay-parade’ løftede et skilt sammen med regnbuebanneret. På skiltet stod: ’Born that way’ – hvilket skulle få omgivelserne til ’endelig at forstå’ at de var fødte homoseksuelle og lesbiske, og derfor var der ikke noget, der kunne ændres i sagen.

Den påstand er ifølge Bibelen usand – ja, er faktisk udtryk for en farlig og løgnagtig forførelse. Den er en væsentlig del af Regnbuebannerets løgnekampagne.

Det er (set ud fra Den Hellige Skrift) ikke usandsynligt, at enkelte af disse unge under regnbuebanneret er født med visse, specielle ’tilbøjeligheder’, som ligger tungt forankret i den syndige og fordærvede menneskenatur – men det er (ifølge Ny Testamente) en nedrig og ond påstand, at der i denne sag ikke er noget, der kan ændres!

Den første og absolut virksomme løsning på det problem, at disse LGBT-personer erklærer sig som værende ’born that way’ (er født sådan) er, at de kan blive ’born in another way’ (de kan ’blive født på ny ’ (Johs.3:3 og 7).

De, som fejlagtigt belærer den kommende generation af danske unge, at ’hvis de er homoseksuelle eller lesbiske, så er de ’født sådan’ – og så kan de aldrig blive anderledes – gør deres unge tilhørere en dårlig tjeneste; de lærer dem dermed noget, som er i direkte modstrid med Ny Testamente (og det er i dag mere end nogensinde) på sin plads åbenlyst at forholde dem, at hvis de ikke straks ophører med at sprede denne løgn, vil de (om de tror det eller ej) blive stillet til regnskab derfor. (Om ikke i denne verden, så i den kommende).

Millioner af mennesker ud over den hele vide verden (inklusivt mig selv), som alle er kommet ind i denne verden (citat): ’med en kødelig menneskenatur, solgte som trælle under synden’ (Rom.7:14) har oplevet det åndelige under ved troen på Jesus at ’blive født påny’. Der findes nemlig (set ud fra evangelierne) to slags fødsler: 1) hvad der er født af kødet, og 2) hvad der er født af Ånden’ (Johs.3:6) … og der findes ikke den urene, syndige tilbøjelighed, som ulykkeligvis kan være knyttet til ’den kødelige fødsel’, som ikke kan besejres og fuldstændig overvindes ved den ’fødsel’, der ved Guds gode Helligånd finder sted i den arme synders liv, når ’det nye liv’ tager form og vinder frem i for eksempel en homoseksuel eller lesbisk tilværelse. Om dette har jeg bl.a. følgende at forklare:

HOMOSEKSUELLES LIVSFORVANDLING

I den første menighed i den græske by, Korinth, hvor apostelen befandt sig i mere end halvandet år, var inkluderet oprigtigt troende kristne, der havde levet deres tidligere liv i byens depraverede homoseksuelle miljø.

”Sådan var nogle af jer engang,” skriver apostelen i sit første brev til Korinth, idet han tilføjer: ”Men I blev vasket rene, I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved Guds Ånd (1.Kor.6:9).

At disse opmuntrende ord om frelsens åndelige omfang og storhed bl.a. på menighedens tidligere homosekselle medlemmer fremgår med stor og ubestridelig tydelighed af de få linjer, der står anført som indledning til beskrivelsen af den livsforvandling, som (ved evangeliets forkyndelse) havde fundet sted.

”Far ikke vild,” skrev apostelen Paulus med henblik på det grundige frelses- og forløsningsværk, som netop Korinthermenigheden havde oplevet. Han fortsætter: ”Mænd, der ligger i med mænd skal ikke arve Guds Rige!” (v.9)

Der kan altså ikke herske nogen tvivl! Ny Testamente gør det her klart, at homoseksuelle, som ikke oplever Kristi Ånds befrielsesværk (men som fortsætter deres tilværelse i den homoseksuelle synd) formenes adgang til Guds Rige.

Hvad der menes med begrebet ’Jesu Kristi befrielsesværk’ gør apostelen rede for i de efterfølgende linjer. Han skriver: ”I blev vasket rene” (v.11).

Apostelen Peter forklarer i sit andet brev, hvilken urenhed, der henvises til (med bl.a. henblik på ordene ’at blive vasket ren’) når han skriver: ”De uretfærdige holdes i forvaring til straffens dag især dem, der beherskes af kødet i smudsigt begær’ (2.Pet.2:10).

Den homoseksuelle urenhed, som Ny Testamentes apostel peger på (når der tales om at blive ’vasket ren’) er – ifølge disse skriftord – det ’smudsige begær’, som er behersket af kødet.

NÅR HOMOSEKSUELLE VASKES RENE

I den forførelsens time, som Kristi menighed for tiden lever i, og hvor vildførelsen dagligt sætter ind på alle unge og ældre, tilbyder Kristi Evangelium alle syndere, men (citat): ’især dem, som er behersket af smudsigt begær’, at de kan ’blive vasket rene’.

Ifølge tidsåndens ligestillingspolitik, så tolereres det næppe, at nogen befolkningsgruppe udpeges med ordene: ”især dem’ (2.Pet.2:10) – men den slags forbud (med hensyn til at udpege en bestemt gruppe syndere) tillader Ny Testamente ikke! Hvis der er syndere, som skal ’vaskes rene’, hedder det i de nytestamentlige breve, ”så er det de arme sjæle, som har været behersket af et smudsigt begær!”


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *