Kampen mod LGBT-propagandaens globale hærgen fordrer fra kirkens side en ny troens lydighed. Uden at den ved Guds Ånd bliver vakt, vil de varslede konsekvenser af udbredelsen af den homoseksuelle synd snart melde sig. De er ifølge Ny Testamentes lære uoverskuelige, og de verdslige myndigheder vil – om de tror det eller ej – komme til at stå totalt magtesløse.

Når Bogen lukkes, og de sidste alterkærter slukkes, kunne det hænde, at en og anden fisker det indsendte (glemte og gemte) borgerforslag om trosfriheden frem af de offentlige myndigheders udbrændte journalsystemer, for i sit stille sind at måtte erkende, at der rent faktisk blev affyret en række nødraketter, inden det var for sent.

Hvad i øjeblikket står tilbage som en sidste velsignet mulighed, er, at Guds kald til, at enkelte ud over landet rejser sig til modstand, idet de indser sandheden bag Jesu ord, der lyder sådan: ”Som de levede i dagene før syndfloden… hvor de intet ænsede (om den kommende dom) før syndfloden kom og rev dem alle bort, sådan skal det gå ved Menneskesønnens komme” (Matt.24:38-39).

Dette er mit ærinde med de efterfølgende linjer, som tager sit udgangspunkt i følgende:

ET DRØMMESYN

Forleden modtog jeg en yderst relevant mail fra en god ven – én af vor grundlovsforeningens bestyrelsesmedlemmer – som (atter) stillede det påtrængende spørgsmål: ”Hvordan får vi den danske befolkning og landets ledere – ja, de styrende og ansvarlige i Kristi menighed – gjort opmærksom på den alvorlige situation, som det indsendte borgerforslag (https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02887) sætter fokus på?”

Umiddelbart efter denne mail havde jeg en ’tidlig-morgen-oplevelse’, som (sådan ser jeg det) kunne være Herrens råd og svar på det stillede spørgsmål. Lad mig forklare:

Som omtalt havde jeg klokken 05:00 torsdag, d. 12. sept. 2019 i Horsens et drømmesyn, hvor jeg i min dybe søvn pludselig befandt mig i en para-militær lejr, som med en 6-8 poster (hver bemandet med et lignende antal personer i camouflageuniformen ) skulle udføre en yderst speciel opgave. Det afgørende formål med denne træningslejr var (sådan forstod jeg det), at ’de indkaldte’ skulle uddannes – at ’adlyde og tilbagemelde både forståelsen og udførelsen af en given ordre’.

Det blev i drømmesynet nøje vist mig, hvordan hver af de omtalte ’poster’ havde en ansvarlig leder, som skulle melde til en slags feltmarskal, hvilke tiltag, der blev foretaget, og denne skulle da viderebringe til en generalstab, at ordren var udført. (Alle ordrer blev adlydt ’i løb’).

Da jeg den efterfølgende dag grundede over dette syn, kom beretningen fra Ny Testamente til mine tanker, hvor Jesus i byen Kapernaum helbreder en ’frygtelig plaget tjener’ af en romersk officer. – ”Du behøver kun at sige et ord, så vil min tjener blive helbredt,” siger den romerske hærfører, idet han tilføjer: ”Jeg er jo selv en mand, der står under kommando, og jeg har soldater under mig.” Til Jesu forundring slutter den romerske officer med ordene: ”Siger jeg til én: Gå!, så går han, og til en anden, ’kom’, så kommer han, og til min tjener: ’Gør dette’, så gør han det…”

HØJAKTUELT

At netop dette afsnit af Ny Testamente har en særlig betydning fremgår af Jesu øjeblikkelige reaktion. Med en bemærkelsesværdig eftertænksomhed vender Han sig straks til skaren, der står omkring Ham, idet Han udbryder: ”Sandelig, Jeg siger jer: Ikke engang i Israel har Jeg fundet en så stor tro!” Derefter udtaler Han et profetisk udsagn, hvor Han fremmaler et højaktuelt situationsbillede fra den kommende verden. ”Jeg siger jer,” udbryder Han, ”mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i Himmeriget – men Himmerigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor; der skal være gråd og tænderskæren” (Matt.8:5-12).

Når jeg her bruger ordet ’højaktuelt’, så er det fordi jeg mere end nogensinde indser, at menighedens Herre fra nu af kalder nationernes troende (i både øst og vest) til at komme ind i den troens lydighed, som er forsvundet med den uundgåelige endetidskamp mod den homoseksuelle dagsorden, som overalt søges etableret i samfund, skole, kirke og lovgivning. Dette vil jeg i det følgende påvise:

BIBELENS ADVARSEL MOD HOMOVIELSER

De danske borgmestre, som på ’borgerservice’ foretager vielser af par af samme køn, er næppe klar over, at Lukasevangeliet i Ny Testamente på en bemærkelsesværdig klarsynet måde på forhånd advarer dem mod fortsat at udøve denne gudløse handling! Det samme gælder de præster og præstinder, som – selvom de har et mangeårigt teologisk studium bag sig – drister sig til at fortsætte med at foretage homovielser i kirken. Ja, Lukasevangeliets advarsel gælder også de folkekirkepræster, som regeringen om føje tid (ser det ud til) vil fratage deres grundlovsbefæstede ret til af samvittighedsgrunde at nægte at ægtevie homoseksuelle og lesbiske par i kirken.

Det skriftafsnit i Ny Testamente, som jeg i denne forbindelse henviser til, lyder sådan i sin seneste danske autoriserede oversættelse:

”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle” (Lukas 17:26-27).

I umiddelbar tilknytning til dette skriftvers fortsætter evangelisten Lukas med følgende: ”… eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle” (v.28-29).

Ved første øjekast synes den sætning: ’de giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle’… ikke at have nogen direkte henvisning til de homoseksuelles giftemål, som i et voksende antal finder sted på danske kommunekontorer og i danske kirker.

Derfor vil jeg i det følgende søge at stille skarpt på den her omtalte bibeltekst.

LOVSTRIDIGE SAMVITTIGHEDSKVALER

Situationen synes på det seneste at blive skærpet med henblik på de samvittighedskvaler, som visse præster har vedrørende vielser af homoseksuelle. Disse samvittighedsproblemer vil (så vidt det i øjeblikket sandsynliggøres) blive erklæret irrelevante og derfor blive iagttaget som ’illegale’ (lovstridige) – hvilket fordrer, at der kastes et ekstra undersøgende blik på de få vers fra Lukasevangeliet, som med et nyt ransagende lys beskriver ægteskabsindgåelsen på Noas tid og i Lots dage.

Det første vi i den forbindelse bør beskæftige os med, er grundsprogets fremstilling – altså den græske formulering – af hovedpunkterne i det her omtalte skriftafsnit.

DEN OPRINDELIGE TEKST

Ud fra mine håndbøger med bibelske kommentarer lyder den centrale sætning (som er genstand for vor undersøgelse) oprindeligt sådan: ”De spiste, de drak, de giftede sig, og de tog (nogle) ud til ægteskab” (Luk.17:27).

Det vil sige, at på Noas tid var der to former for ægteskabsindgåelse. Den ene lyder sådan: 1) ’de giftede sig’ (gl. oversættelse: de tog til ægte) og den anden 2): ’de udtog (nogle) til ægteskab’.

Den sidste (græske) formulering kan finde en bedre forståelse ved at sammenligne den med den autoriserede engelske King James version fra 1611, som siger: ”They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until…” (’de spiste, de drak, de giftede sig med hustruer, de blev givet hen til ægteskab, helt indtil den dag…’).

Det yderst bemærkelsesværdige ved den vidt udbredte og almindeligt anerkendte King James-oversættelse er udtrykket (med henblik på ægtevielserne på Noas tid og sidenhen i Sodomas dage): 1) ’de giftede sig med hustruer’ og 2) ’de blev giftet bort’ (græsk): ’de blev taget ud til giftemål’.

Også her henvises der således til, at i det gudløse, homoseksuelle samfund (i Lots dage) findes to slags giftemål. 1) ’de gifter sig med hustruer eller 2) de bliver udtaget til (en anden slags giftemål).

Den danske oversættelse beretter om ’det normale forhold’: de giftede sig (og omtaler derfor ikke (som i King James-oversættelsen), at det var en ægtevielse, hvor mændene ’giftede sig med hustruer’, men den engelske tekst insisterer på, at der i Sodoma eksisterede to slags ægteskaber: ’Den heteroseksuelle vielse, hvor mændene ’gifter sig med hustruer’ – og den anden (samkønnede) vielse, hvor mand-hustru-forholdet ikke omtales.

DERES TILMÅLTE BÆGER

Disse argumenter vil sammen med andre indvendinger være tilrådeligt at lægge sig på sinde, når øjeblikket er inde, hvor staten endeligt og afsluttende vil søge at få gjort op med de trosfrihedsbestemmelser i grundloven, der har at gøre med øvrighedens uundgåelige forpligtelse til både økonomisk, moralsk, politisk – ja, dogmatisk at understøtte nationalkirkens evangelisk-lutherske lære.

Det er nemlig i øjeblikket hverken ’en begået fejl’ eller ’en direkte ulovlighed’, at præster af samvittighedsgrund kan sige blankt nej til homoseksuelles fordringer om at blive ægteviet foran alteret.

At søge hjemmel for at få fjernet denne accept vil kræve en ændring af Danmarks Grundlov, og her vil anderledes centrale spørgsmål komme ind i billedet – blandt andet kirkens 1000årige beståen som én af samfundets bærende søjler samt evangeliets 2000årige vægt, der ikke er en nymodens lære fra i går! Hertil kommer Bibelens klare vidnesbyrd gennem de tusinde slægter.

”Når grundpillerne styrter,” udbryder David i Bibelens 11. salme, idet han spørger: ”Hvad gør den retfærdige?” (v.3) Afsluttende tilføjer han (i samme salme): ”… over gudløse sender Gud regn af gløder og svovl, et stormvejr er deres tilmålte bæger” (v.6)… og netop dette er sodomadommen over et samfund, der ikke viser den mindste frygt med hensyn til at bifalde den voksende, militante LGBT-propaganda. ”De kender Guds retsordning,” hedder det i Romerbrevet i Ny Testamente (med en direkte henvisning til ’mænd, der øver skamløshed med mænd’…(1:27)… ”alligevel ikke blot gør de disse ting, men giver endog dem, der handler således, deres bifald” (v.32).

(Læs på grundlovssiden: Vil Staten fyre 200 præster)


0 Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *