BILLEDET

SOM KAN DRÆBE

Otte år efter sin død vil den amerikanske sangerinde, Whitney Houston, kunne opleves som stod hun atter lyslevende i Forum i København. Ved siden af det digitale hologram vil der være et live-band, der spiller musikken.

Et hologram er en avanceret form for fotografi, hvor billedet viser motivet tre-dimensionalt. Det vil sige, at den verdenskendte, populære sangerinde vil stå virkelighedsnær og ’lyslevende’ på scenen og atter synger den kendte ’I love you’ fra filmen ’Bodyguard’. Det er en holografisk illusion – der i visse tilfælde endog vil kunne føles. En ny betænkelig science-fiction, der har op til 50.000 bedrageriske lyspunkter i sekundet. Den mest farlige 3-D oplevelse venter imidlertid forude. En New Age religion – med et billede, som ikke kun kan tale, men som kan dræbe.

Kun de færreste danskere er klar over, at når denne Hologram-koncert i København løber af stabelen i marts 2020, så er en forudsat avanceret form af det almindelige fotografi på vej. Det næste bliver, at det tredimensionelle billede, som står midt i stuen eller forsamlingssalen – ja, ved selve kirkens alter vil kunne både tale og dræbe; de, som ikke vil adlyde og følge med i denne nye form for ’forkyndelse’, vil (ifølge Ny Testamente) blive dræbt på stedet! Holograf-teknikken vil da ikke kun være virkelighedsnær med velsignelse – nej, det virtuelle billede vil ifølge Johannes Åbenbaring 13:14-15 være i stand til at ihjelslå enhver, som ikke på stedet vil falde ned og tilbede denne antikristelige, optiske vision. Lad mig forklare:

DJÆVELSK DIGITAL TEKNIK

Ordet holografi, som er den betegnelse, der tydeligt tilkendegiver, hvad apostelen forklarer fra sine endetidssyner på Patmos. Han redegør for, at ’dyret’ opfordrer jordboerne ’til at lave et billede af et andet dyr’ (Åb.13:14). Dette billede synes at være i tæt familie med det værk, som i dag betegnes med ordet holografi.

Dette udtryk (holografi) består af to stavelser: 1) ’holo’, som på græsk betyder ’hele’ og 2) ’graphos’, som angiver noget, der er nedskrevet eller som (i en mere avanceret form) kunne betyde ’budskab’. Det ’hele’ er det tredimensionelle (eller en form, som kunne være endnu mere påtrængende), og ’det nedskrevne’ er det grafiske billede, som kan fremkaldes ved den djævelske, digitale teknik.

Med andre ord: Et super digitalt budskab, som ingen vil kunne undslippe. Som et fortidsspøgelse kan det dukke op overalt og forlange at blive tilbedt… ellers…

Den digitalt-okkulte ’projektion’, som i marts 2020 vil finde sted i København, er utvivlsomt begyndelsen på en række masseseancer, hvor kendte personer fra fortid, nutid – ja, fremtiden vil træde frem i storslåede 3D-skikkelser. Disse vil ikke kun ’vise sig’ men vil (som Ny Testamente forklarer) være i stand til (citat): ’at udøve det første dyrs hele magt for dets øjne’ (Åb.13:12), samtidig med, at det sætter hele sin koncentrerede og magtfulde indflydelse ind på, (citat): ’… at få alle dem, der bor på jorden til at tilbede det første dyr’ (v.12).

(Det særlige ved Whitney-Houston-showet i København er, at i modsætning til det, som man tidligere har kaldt ’virtual reality’, så kan denne opførelses 3D-hologram ses af en stor menneskemængde, som ikke længere behøver 3D-billeder).

Det revolutionære aspekt ved Åbenbaringsbogens fremstilling af dette scenario er, at eksperterne på et tidspunkt vil blive ’opfordret til at lave et billede af dyret, der har sværdhugget, men atter kom til live’. Denne første opfordring er nu ført ud i livet. Billedet er produceret. Det kan ikke blot tale men synge. På et tidspunkt vil det også ifølge Ny Testamente kunne slå dets tilskuere ihjel…

Når superstjernen Whitney Houston d. 29. marts 2020 i Forum Black Box i København vil ’blive vakt til live’ (ved denne holografiske teknik), så er der hermed taget endnu et skridt med henblik på Åbenbaringsbogens opfyldelse.

(I november 2019 vil jeg – om Gud vil og jeg lever – på bestemte mandage kl. 19:00 – gennemgå afsnit fra Åbenbaringsbogen i frikirken NYT HÅB’s lokaler på Damhus Boulevard 28 i Rødovre. Alle er velkommen. (Mandag d. 22. oktober finder et sådant lignende møde sted kl. 19:00 på samme adresse).

Et af de forhold, som jeg ved disse møder vil søge at belyse, er den frygt, som ved disse begivenheder vil brede sig. Jesu ord er imidlertid fortsat disse: FRYGT IKKE!

HERSKERNES TRANG EFTER TILBEDELSE

Tillige med magt og indflydelse stiller alle herskere til alle tider et krav om tilbedelse. Dette var også tilfældet ved den kosmiske konfrontation i Judæa ørken, hvor Satan ifølge Ny Testamente afsluttede sine fristelser ved at tilbyde Jesus fra Nazaret herredømme over hele jorden med alle dens riger og al dens herlighed. Den eneste betingelse, som fulgte med tilbuddet, var, at Jesus skulle ’falde ned for djævelens fødder og tilbede ham’.

Jesu svar var kort og enkelt. ”Der står skrevet,” sagde Han, ”du skal tilbede Herren, din Gud og tjene Ham alene” (Luk.4:6-8).

Gud kender det nøjagtige antal på gudfrygtige mænd, som i de afsluttende tider har samme svar at give til den onde. ”Jeg har syvtusinde mænd, som ikke har bøjet knæ for Ba’al,” erklærer Han i sit guddomssvar til profeten Elias, der havde fået den ulykkelige tanke, at han var den eneste af Guds profeter, som var ladt tilbage.

Ny Testamente gør imidlertid rede for, at netop dette med ’den tiloversblevne rest’ ikke er nogen tilfældighed. Det er en del af en nøje kalkuleret frelsesplan, som Herren har lagt – og som Han stadig i vor nuværende tid opretholder.

Det drejer sig om en omhyggeligt udarbejdet endetidsplan, som helt og holdent bygger på udvælgelse. De, som ikke indgår i denne afsluttende strategi, har ’forhærdet deres hjerter’ – og denne ’hjerteformørkelse’ (Rom.1:21) vil tage til som dagene går.

Konfrontationen mellem lysets og mørkets børn står billedligt gengivet i Daniels Bog, hvor Kristi sande efterfølgere stadig kan læse om Guds stærke bevarelse af dem, der hører Ham til (Dan. 3. kapitel). Disse vil ikke forholde sig passive, men vil medvirke i en omfattende udfrielsesgerning.

BEFRIELSESTJENESTEN

Den åndelige situation i Danmark og Europa (og andre steder i den store vidde verden) er i dag af en sådan art, at de dæmoniske magters hærgen foregår (som det kan ses ved bl.a. ’Hologram-opførelsen’ i marts 2020 i København) helt åbenlyst – og det ser ud til, at nogen er i stand til at gøre noget ved det! Nødstedte sjæle og svært plagede mennesker søger overalt hjælp i de kristne menigheder – men ikke få må gå derfra med uforrettet sag. De siger som den arme mand, der (sådan fortælles det i Ny Testamente) komtil Jesu disciple med sin dæmonbesatte søn: ”Heller ikke de kunne helbrede ham!” (Matt.17:16)

Jesu reaktion er en udfordring til ethvert slægtled, som er endt i denne situation. Han hjælper på stedet den stakkels, djæveleplagede dreng – men udtaler forinden en erklæring, som Herrens tjenere og Kristi menighed i denne formørkede time – ikke kan undlade at tage til sig:

”Du troløse og fordærvede (perverse) generation, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde ud med jer? Før ham her hen til mig (Matt.17:17)! Og Jesus truede ad dæmonen, og den fór ud af ham og i samme øjeblik blev drengen rask” (v.18).

FORFØRELSENS KLIMAKS

Da Jesus senere var ene med disciplene, spurgte de ham: ”Hvorfor kunne vi ikke uddrive den onde ånd?” Svaret må i dag være den eneste og altafgørende forklaring på, hvor de kristne så ofte står hjælpeløse og magtesløse over for Satans ondskabsfulde familie-ødelæggelser. ”Det er fordi I har så lidt tro,” siger Jesus, idet han belærende fortsætter: ”Sandelig siger Jeg jer: hvis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: ’Flyt dig herfra og derhen,’ så skal det flytte sig, og intet vil være umuligt for jer.”

Derefter (tror jeg) viser han sine disciple den direkte vej til at komme i besiddelse af den tro, som kan flytte bjerge. Han siger: ”Den slags (dæmoner) farer kun ud ved bøn og faste” (v.21).

Det sidste antager jeg personligt som den endnu farbare vej til at komme ind i den befrielsestjeneste, som er påtrængende nødvendig i denne djævlebesatte generation, hvor forførelsen (med billedet, som kan dræbe) nærmer sig sit klimaks.

… ikke at jeg dermed mener, at de troende kan gøre større indtryk på Herren ved at bede og faste, men sådanne ’adskillelsestider’ vil give rum for at være sat til side for at være i Herrens nærhed, så at Han dér kan fortsætte sin undervisning med hensyn til de kraftige gerninger, som tjenesten fordrer i denne tid.

SOM FÅR BLANDT ULVE

Jesus sendte ikke sine disciple tomhændet og ubevæbnede ud til deres gerning. ”Jeg sender jer som får blandt ulve. Vogt jer for menneskene,” siger Han (Matt.10:16-17).

Inden Han udsendte de tolv ’gav Han dem magt over urene ånder’ (v.1)… og det er i dag Kristi tjeneres underlige bøn, at kirkens Herre i sin store nåde vil gøre det samme.

”Derfor træder vi med frimodighed frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid” (Hebr.4:16).

Den frimodighed, de troende ejer, når de i denne sag dristigt fremstiller sig selv for Hans herligheds åsyn, har de hentet fra apostelens velsignede belæring om ’retfærdiggørelse’.

Om denne ’troens adgang til den nåde, vi nu (i vort aktuelle behøv) står i’ (Rom.5:2) – hedder det nemlig yderligere: ”Thi voldte den enes fald, at døden fik herredømme ved den ene, så skal da meget mere de, der tager mod nådens og retfærdighedsgavens rige fylde få herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus” (Rom.5:17).

Vi bemærker (i vor længsel efter at udøve præcis dette herredømme midt i denne vanartede, sexfordrejede slægt, at en sådan gerning kun kan erhverves som en gave. Der tales jo tydeligt her om ’retfærdighedsgaven’, hvilket kun kan føre til den forståelse, at enhver, som søger at opnå denne fuldstændige (snehvide) renhed og højt ophøjede retfærd for Guds Åsyn på anden måde end ved at modtage den ufortjente, gratis, frit-skænkede gave, vil intet opnå! Men den, som ’tror på Ham, som retfærdiggør den ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed’ (Rom.4:5).

Eftersom det er i denne tro, vi træder frem for Faderen, så holder vi os ikke tilbage fra at bede om store ting – ja, på Skriftens grundlag tør vi, idet vi bøjer vore knæ for Ham, som har al magt i himlen og på jorden, anmode Den Almægtige om at skænke os det herredømme (magten over de onde ånder) som er – sådan har vi forstået det – skænket os i Den Elskede.

Kategorier: Uncategorized

1 Kommentar

Ása (kaldet) Åse Skaale Christoffersen · oktober 21, 2019 kl. 6:11 am

Kære Johny.
Tak for advarslen
Det er mandag den 21. oktober i dag.
Kærlig hilsen og Guds fred.
Ása

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *