DEN MØRKLAGTE ØDELÆGGELSE

Matt.24:15 – nr. 2 I det foregående afsnit af Profetisk Journal har jeg (som et fortsat forsvar over for det voksende angreb, som den homoseksuelle agenda på det seneste har iværksat mod kirke, samfund, skole og hjem i Danmark) taget mig for nærmere at belyse den bibelske forståelse af den Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

(Mt.24:15 – nr.1) VEDERSTYGGELIGHEDEN AFSLØRET I det store, nytestamentlige, profetiske kapitel, Matthæus 24, hvor Jesus kronologisk fører sine disciple gennem endetidens begivenheder, standser Han ved et ganske bestemt endetidstegn, idet Han særligt gør opmærksom på denne tilsyneladende afgørende hændelse; Han siger: „Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er Læs mere…