PROFETISK JOURNAL

FREMTIDENS ADMINISTRATIONSCENTERBetragtninger nr. 5 Når vi kommer til det himmelske Jerusalem vil vi møde Herren som dommer og som alles Gud (eller fra græsk: ’vi vil møde Herren, som er alles dommer’) – (Hebr.12:23). Her må vi tænke på apostlen Paulus’ besøg i Athen, hvor han stillede sig op midt Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

DA MORGENSTJERNERNE JUBLEDE Betragtning over ’Det himmelske Jerusalem’ (2) I den himmelske, firkantede by, som kommer ned fra oven, vil alle kun være optaget af ét (tror jeg) – og det er: ’at lære Gud at kende’! Det synes at være et helt uopnåeligt ønske: ”At lære Skaberen at kende?” Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

EN OVERJORDISK FLOD Vort møde med ’det himmelske Jerusalem’ er ikke en forunderlig fjern begivenhed, som hører en anden verden til – og som derfor kun kan få betydning, når vi forlader denne jammerlige jord. Den himmelske stad er ikke præsenteret for os som en overjordisk vision, der udelukkende har Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

GUDS STAD ER SÅ STOR SOM INDIEN Johannes, Jesu discipel, lyver ikke, når han siger: ”Jeg så Den Hellige stad.” Han omtaler dette syn i Åbenbaringsbogen 21:2, hvor han præciserer, at ’han så Det nye Jerusalem’. Han forklarer (uden her at gå i detaljer) at ’han så staden komme ned Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

LAD INGEN VILDLEDE JER! Gud ved, hvad der venter os af kampe i fremtiden med hensyn til, hvad vi kan forvente os af nye lærespørgsmål, som vi skal tage os i agt for, og derfor på forhånd udsætte for den stærkeste bedømmelse. ”Han ved, hvad mørket gemmer og lyset bor Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

DET TREDJE BUD KRÆNKES Camp David aftalen mellem Egypten og Israel blev i 1978 underskrevet af Egyptens præsident, Anwar al-Sadat, og Israels premierminister, Menachem Begin, på foranledning af den amerikanske præsident, Jimmie Carter. Man fortæller, at da man nåede til den første fredag i den aftalte uge, meddelte Sadat, at Læs mere…