KLIMA-HOVMODET

Den såkaldt ’grønne omstilling’ har nu for Danmarks vedkommende sat alle tiders højtravende mål, at landet (citat): ’skal mindske nationens CO 2 udslip med 70 % inden 2030’! Regeringen vil ifølge den omfattende medieomtale bl.a. i en pressemeddelelse fra Statsministeriet få hjælp fra danske pensionskasser, der vil investere ikke mindre Læs mere…

REGNBUEBANNERETS LØGNEKAMPAGNE

For nogen tid siden så jeg en flok unge mennesker, der ved en såkaldt ’Gay-parade’ løftede et skilt sammen med regnbuebanneret. På skiltet stod: ’Born that way’ – hvilket skulle få omgivelserne til ’endelig at forstå’ at de var fødte homoseksuelle og lesbiske, og derfor var der ikke noget, der Læs mere…

DAMOKLESSVÆRDET OVER DANMARK

Det gjorde indtryk på mig, at vor kære gospelsangerinde, Signe Walsøe – som en sidste offentlig tilkendegivelse – fra sit dødsleje i Slagelse for få måneder siden udsendte borgerforslaget om trosfrihedsloven til hele sit netværk med en samvittighedsstærk påmindelse om, at ’denne sag er alvorlig for vort land, vort folk Læs mere…

SKRIVETAVLEN FØR VREDENS DAGE

Som jeg har gjort opmærksom på i de tre foregående indlæg i Profetisk Journal, så er det værd at bemærke i hvilket øjeblik, at Jesus – i det stærkt betonede profetiske kapitel i Ny Testamente – omtaler det hidtil mest gådefulde fænomen i sin jordiske tjeneste -: ‚Ødelæggelsens Vederstyggelighed‘ (Matt.24:15). Læs mere…

DEN MØRKLAGTE ØDELÆGGELSE

Matt.24:15 – nr. 2 I det foregående afsnit af Profetisk Journal har jeg (som et fortsat forsvar over for det voksende angreb, som den homoseksuelle agenda på det seneste har iværksat mod kirke, samfund, skole og hjem i Danmark) taget mig for nærmere at belyse den bibelske forståelse af den Læs mere…

PROFETISK JOURNAL

(Mt.24:15 – nr.1) VEDERSTYGGELIGHEDEN AFSLØRET I det store, nytestamentlige, profetiske kapitel, Matthæus 24, hvor Jesus kronologisk fører sine disciple gennem endetidens begivenheder, standser Han ved et ganske bestemt endetidstegn, idet Han særligt gør opmærksom på denne tilsyneladende afgørende hændelse; Han siger: „Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er Læs mere…