ARKIVET


 

HISTORIEN OM JOHNY NOER
En kort gennemgang af Johny Noers liv fra ungdomsoprørets år, 1968 til ankomsten i Israel i år 2002

 

NÅR KVINDER BRYDER BRØDET
… en snigende død fortsætter sin hærgen! Hvad er grunden til de mange friske grave i det kirkelige landskab?

 

TØRKLÆDET
...stiller skarpt på den udfordring, som de kristne konfronteres med i en tid, hvor mange ’lader sig bestemme af denne verdens tidsånd og herskeren over luftens rige, den åndsmagt, som nu er virksom i ulydighedens børn (Ef.2:2).

 

DAGLI'T BREV
Læs de daglige breve fra 2001 til april 2017

 

TAVLERNE
Læs de daglige Tavler fra 2011 til april 2017
 
 

KAMPEN FOR ORDET
Læs de daglige skrifter om kampen for Ordet fra 2011 til og 2017


PROFETISK JOURNAL
Læs Profetisk Journal fra 2005 - 2017

 

BREVE TIL MIN BØSSEVEN
I hele den aktuelle strid med lovgivere, ministre, politikere, bisper, provster og præster vedrørende lovforslaget om ’homovielser i kirken’ – er der en gruppe, som Guds kærlighed påbyder alle troende alle vegne ikke at glemme: De mange, som i dag militant og med støtte af stat, medier, skolevæsen og kirke forføres ind i homoseksuel synd! – Det er derfor min faste opfattelse, at Gud har lagt mig på hjerte, at jeg skal skrive en række breve til mine bøssevenner.


RETSSAGEN
I begyndelsen af februar har jeg ansøgt Civilstyrelsen om fri proces i en sag mod kirkeminister Manu Sareen. Den 7. marts har styrelsen afslået min ansøgning. Få dage efter sendte jeg en klage over denne afgørelse til Procesbevillingsnævnet. De to ansøgninger og Civilstyrelsens svar offentliggøres i det efterfølgende.

 

DESERT PEACE
Læs 13 beretninger fra Desert Peace ekspeditionerne.


DAGBOGEN
Her kan Dagbøgerne for år 2007 og 2006 læses, med gode billeder.

 

JOURNEY TO JERUSALEM
Johny Noer tells his story about the Pilgrim Convoy’s long Journey to Jerusalem.


VELSIGNELSEN OG FORBANDELSEN
En kort beskrivelse af det endetids-skel som vil blive draget gennem folkeslagene: En historisk korsvej mellem lys og mørke, hvor Israel vil blive rejst som et særligt vejvisertegn. - "Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig!" (Matt. 25:40)(pdf)