24-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 81) – JEG BLEV FORFÆRDET. Forleden lyttede jeg over nettet til en London-konference, hvor forskellige videnskabsmænd talte om deres research-arbejde i forbindelse med deres undersøgelser blandt Englands 77.000 homoseksuelle (tallet er fra 2012). Jeg blev forfærdet ved at høre, at den britiske læge, Dr. Peter May, erklærede, at chancen for, at en homoseksuel smittes af AIDS, er 1088 gange større end blandt mennesker, der lever i et heteroseksuelt forhold. Jeg måtte i den forbindelse tænke på apostelens ord, når han siger: ”Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente!” (Rom.1:27) Vær derfor taknemlig til Gud, at Han i Sin nåde har bragt dig ud af denne forførelse! Hvis ikke det var sket, havde du måske i dag ligget i din grav – og de elendige, der ikke har fundet frelsen i Kristus, inden de når så vidt, vil (ifølge Jesu egne advarende ord) ’slå øjnene op i dødsriget, hvor de er i pine’ (Luk.16:23). Derfor: Tak Gud af hele dit hjerte for Hans frelsende nåde – og vend det døve øre til dem, der vil bilde dig ind, at du burde have forblevet i dit gamle miljø! Jeg må i de kommende måneder rejse i flere lande og vil ikke kunne skrive til dig før i slutningen af oktober (30.10.) Må Herren være med dig og bevare dig. Kærlig hilsen med Jakobus 4:7.


19-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 80) – INGEN FEJLTAGELSE MULIG. Vi har talt med hinanden om den ’revolutionære’ periode i 70’erne og 80’erne, der af nogle betragtes som ’befrielsesårene’ for den ’befolkning’ (som man kalder det), der i dag kan identificeres som den tidligere omgangskreds. I dag omtales den bevægelse fortsat som en slags ’frihedskamp’ – og de vil da især være os (dit nye fællesskab), der vil stå for skud. Om denne ’krig’ har apostelen talt, når han skriver: ”Kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden…” (Gal.5:17). Hvis du kommer i tvivl om, hvilken lejr, der er den rette, råder Skriften dig til nøje at iagttage de frugter, som dit fællesskab bærer. Ny Testamente angiver følgende kendetegn: ’Kødets gerninger’, hedder det, ’er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse… fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af den slags.” I den lejr ender det religiøse i ’afgudsdyrkelse og trolddom’ (19-21). I den anden lejr (hvis Guds Ånd hersker dér) vil frugten være: Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (v.23). Du bør selv bedømme! Forskellen er så stor, at ingen fejltagelse skulle være mulig… Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 24-06-2014.


17-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 79) – FØDT I ET SÆRLIGT SLÆGTLED. Forfatteren Michel Foucault gør i sit værk ’Histoire de la sexualité’ opmærksom på, at fremkomst og dannelse af et slags ’homoseksuelt samfund’ (la naissance d’une communauté) er af nyere dato. Det vil sige, opståelsen af en kultur, som er ’specifik homoseksuel i de store byer’ (specifiquement homosexuelles dans les grandes villes)… er et moderne begreb! Jeg nævner dette for dig, for at du skal forstå, at hvad er hændt med dig personligt i forbindelse med din overgivelse af dit liv til Kristus, har at gøre med din efterfølgende tjeneste for evangeliet i ’et særligt slægtled’ (Ap.G.13:36). Du bør indse, at hvad Gud åbenbarer om dette (dit specielle) forhold er forbeholdt præcis den enestående generation, som du lever i (Ef.3:5). Apostlene talte (allerede i det første århundrede) om, hvorledes de troende blandt nationerne burde være særligt på vagt over for ’utugt’ (Ap.G.15:13-21 og 28), hvilket er og forbliver Bibelens betegnelse for din tidligere livsstil. Hvad jeg dermed vil sige, er, at du ved Guds nåde er blevet født ind i en tid, hvor det vidnesbyrd om den frelse og befrielse, du har fundet i Kristus, vil have en særlig efterklang!” Du kan forvente mit næste brev torsdag, 19-06-2014.


12-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 78) – DET ANSTRENGTE. Du er blevet fortalt, at du ikke længere skal sammenligne dig med de såkaldte ’normale’ mennesker, der lever deres samliv i såkaldte ’normale’ ægteskaber, ja, du skal gøre oprør (sagde man) hvis man prøver at acceptere dig som værende et ’nu (endelig) respekteret og velbjerget kopi af den ægte vare’! ”Du skal ikke finde dig i,” (fortsatte man) ”at man forsøger at ’hvidvaske’ din livsstil ved at give dig et par fattige, ’tabte sociale rettigheder’ tilbage.” – ”Nej,” (sagde man til dig) ”du er ikke et falskt lod på vægten; du har ret til at være dig selv og leve det liv, som du selv finder ’ægte’ og ’sandt’…” Sådan har det lydt, og sådan har der i årevis været talt til dig. Hertil har jeg nu blot at svare med apostelens ord: ”De udskiftede den NATURLIGE omgang med den NATURSTRIDIGE” (Rom.1:26). Hvis noget i vore liv skal ’udskiftes’ (eller ’ombyttes’ – gl.overs.) må det være fordi, det er både naturligt og selvfølgeligt at gøre det. Hvis det derimod ’strider mod alt, hvad der er naturligt at foretage en udskiftning, vil det altid være forbundet med ’det anstrengte’, og det, som ikke helt naturligt ’hviler i sig selv’. Derfor skal du ikke fortsat spekulere på, hvad der er ’normalt’ og hvad der er ’unormalt’. ’Det naturlige’ er normalt, og ’det naturstridige’ er og forbliver unormalt! Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 17-06-2014.


10-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 77) – DEM SKAL DU IKKE LYTTE TIL. Jeg er godt klar over, hvad du mener, når du siger, at du faktisk ikke er ’blevet opdraget’ i et miljø, hvor man talte det sprog, som du nu oplever i samfundet omkring dig. Den familie, som du oprindelig kommer fra, byggede på det gode, gammeldags ægteskabsprincip, at det er en mand og en kvinde, som er ’far og mor’. Sådan taler folk imidlertid ikke i dag! Efter at du – som du selv fortæller – har levet i en årrække blandt de venner, som du (efter din omvendelse til Kristus) for en stor dels vedkommende, nu har måttet sige farvel til, så er sproget mange steder i ’det nye kristne fællesskab’, som du nu tilslutter dig, tilsyneladende det samme, som det verdslige miljø, du lige har forladt. Det regnes for nogen særlig overtrædelse, at mænd lever med mænd, og kvinder har seksuelt samvær med kvinder… og du spørger nu (lidt forvirret) både mig og dig selv, om det ’tidligere homo-liv’ virkelig var så graverende en synd, at du nu ’helt og holdent (som jeg har sagt dig) skal omvende dig derfra…? – Mit svar er fortsat enkelt. Jesus siger: ”Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg siger til dig: ’Du skal fødes på ny’!” (Johs.3:6-7) ’Kirken’ er i dag fyldt med religiøse mennesker, der ikke ’er født på ny’. Dem skal du ikke lytte til… og for dit eget vedkommende gælder det, at hvis ikke du selv oplever ’at blive født på ny’, så kan heller ikke du se Guds Rige’! (Johs.3:3) Næste indlæg: torsdag, 12-06-2014.


05-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 76) – NY LIGEDANNELSE. Som jeg har lært dig bedre at kende, er det blevet klart for mig, at din tidligere livsform (som du ikke taler så meget om) ikke kun drejede sig om den anspændthed, der herskede i dit intime liv. – Din tilværelse var (som du fortæller) præget af dit forhold til dine omgivelser, hvor det ikke manglede på fordømmelse – og du er (fornemmer jeg) stadig mærket af den kendsgerning, at du har måttet overleve som en ’udelukket minoritet’ (’outcast’). – Det var på det tidspunkt ikke let for dig at skulle forkaste alle de givne normer, der havde at gøre med de mest væsentlige forhold i din tilværelse – og den knaldhårde debat (med alle de hårde ord), der herskede omkring dig, gjorde ikke tingene lettere. Til alt dette har jeg nu kun at sige, at apostelen taler om en forudbestemmelse, der ved Guds gode nåde hviler over vore liv – og kernen eller hovedsagen i denne (på en måde uransagelige) ’forudbestemmelse’ er, at du skal ’blive ligedannet med Guds Søn’ (Rom.8:29). Når nu dette er tilfældet, så er din bestemmelse ikke, at du fortsat skulle fungere som ’ligedannet med det menneske’, der er drevet af et urent, kødeligt begær; derfor skal du, efter at du nu er kommet til tro, kun være tilfreds med dit nye liv – samtidig med, at du for al fremtid vil have en stor forståelse, medfølelse og oprigtig kærlighed til dem, der fortsat lever i syndens gnavende jernlænker. Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 10-06-2014.


03-06-2014

(Brev til min bøsseven nr. 75) – SANDHEDENS SØJLE. I mine breve til dig siger jeg oprigtigt efter at tage højde for, at du med din yngre eksistens bevæger dig i en anden generation end jeg. ’Jeg hører jo til de gamle kongers tid’, og det betyder, at jeg dermed anerkender, at du tilhører et slægtled, hvor (som aldrig før) alle de fornemme slotte er lagt i grus. De ældgamle søjlekolonnader, der hævede sig over de traditionelle ’bærende elementer’ med henblik på ægteskab og familie) ligger i grus. Forholdet mellem de af Gud givne, eneste to køn er væltet omkuld – og selve definitionen på, hvad ordet kærlighed betyder, ligger sønderhugget i de sodsværtede ruiner. – Af den grund bør du være lysvågen over for dem, der vil bilde dig ind, at der gives flotte ’alternativ-modeller’ til Skaberens grundlæggende indsættelse af mand-kvinde forholdet. Du skal ikke tro på alle dem, der i denne sag udforsker nye veje og foreslår nye livsformer og nye familiemønstre. Deres forslag er alle dannet over den samme læst: Man søger større sex-tilfredsstillelse, man vil have mere ’lighed’ mellem kønnene, og man fordrer større ’individuel frihed’ for de forskellige ’sex-orienteringer’. Til dig vil jeg sige: ”Du bør indstille dig på, at det ikke er ligegyldigt, hvordan du ’færdes i Guds kirke’ (1.Tim.3:15). I samme øjeblik, du vil indføre nye normer i Kristi menighed, som er Guds kirke, så støder du på en søjlerække, der stadig står fast. Den kaldes ’sandhedens søjler’(v.15) – og disse vil vise dig vejen fremad. Du kan forvente mit næste brev torsdag, 05-06-2014.


29-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 74) – DEN BIBELSKE BETEGNELSE. Lad os med det samme blive enige om, at din fortid som homoseksuel på en eller anden måde forfølger dig. Ikke sådan at forstå, at du fortsat er drevet af det samme (som Bibelen benævner som) ’urene begær’ – men simpelthen fordi homoseksualitet ’fylder så meget’ i det moderne samfund, at du finder denne lidenskab udstillet og flot præsenteret overalt, hvor du vender dig! Homoseksualitet bliver ikke længere betragtet med samme øjne, som man gjorde det tidligere. Denne særlige seksuelle orientering bliver ikke i vor tid anset som en ’personlig tragedie’, der hensynsløst har ramt nogle få ulykkelige – (og som den øvrige verden derfor ikke behøver at beskæftige sig med). Nej, i dag er næsten alle mennesker (ifølge de givne analyser) ’mere eller mindre homoseksuelle’ – og hele lovgivningen og mediernes interesse ynder at betragte homoseksualitet som noget centralt. Af den grund vil (det må du indstille dig på) på længere sigt alt og alle i voksende grad og med tiltagende vrede vende sig mod kirkens forkyndelse (for så vidt, at denne fortsat prædiker over de gamle bibelske tekster). Disse er nemlig IKKE enige med det overordentligt tolerante syn, som samfundet med alle dets institutioner har indtaget over for homoseksualitet. Bibelen har nemlig kun ét ord at anvende med hensyn til din gamle livsstil. Den kalder den ’synd’ – og netop dette vil af det store flertal i dag blive afvist! Ja, ikke nok med det; folk, der hævder noget sådant, vil harmdirrende blive jaget på porten. Med tusinde velmenende og om muligt velunderbyggede argumenter vil dette ene ord ’synd’ blive nægtet adgang! Spørgsmålet er nu, hvad du siger til Bibelens ord om homoseksualitet? Du skal ikke vælge verdens forklaring! Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 03-06-2014.


27-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 73) – IKKE EN BLINDGYDE. Det er godt, at du kan glæde dig over de mange ting, som Herren har givet dig i tilgift til din frelse. Imidlertid bør jeg sige til dig, at frem for noget andet skal du inderligt glæde dig ’i Hans befalinger’ (Salme 102:1). Altså ikke blot ’over’ Hans love og evangeliet – men ’i’ Hans gode ord! Det vil sige, at du ved tro og tilegnelse selv skal blive en del af Guds åbenbarelse. Den bør bo i dig på en sådan måde, at den faktisk stråler ud fra dig. Du bliver derved en omvandrende lysbærer, der kan bringe befrielse og håb til mange af dine tidligere venner, som endnu sidder fast i syndens rævesaks. ’Den store glæde, du har i Herrens befalinger’ vil få al anden fornøjelse og underholdning til at blegne. Tro ikke, at denne tilsyneladende ’ensretning’ (som nogen vil kalde det) er en blindgyde, som ’udelukker dig’ fra livet. Tværtimod! Det er en åben port ind til det virkelige liv, som fører til evig herlighed. Lad Herrens Ord være din største glæde! Du kan forvente mit næste brev torsdag, 29-05-2014.


22-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 72) – VELSIGNELSE I TUSINDE LED. Du skal ikke tage det let, at Gud har bestemt, at du skal have efterkommere, som Han på forhånd har lovet at velsigne. Jeg mener at have ret til at give dig dette råd af to grunde; for det første, fordi (som du ved) jeg selv har en stor familie. Som far til ti sønner og seks piger mener jeg mig berettiget til at fortælle dig om den velsignelse, der ligger i, at ’din hustru er som et frugtbart vintræ ved siden af dit hus, og dine børn skal være som olieplanter rundt om dit bord’ (Salme 128:3). For det andet har du fået nåde til at forlade det forhold, som er goldt i sig selv – og som aldrig ville kunne give dig efterkommere, der kommer fra dine egne gener. Af den grund skriver jeg dig i dag disse linjer, fordi jeg (som sagt) i Skriften finder, at Guds velsignelse er så kraftig og så omfattende, at den ikke ’kan nøjes med’ blot at lade Guds nåde og godhed komme over dit personlige liv – nej, din himmelske far bliver først tilfreds, hvis Han i tusinde led kan lønne dig for den troens villighed, Han har fundet i dit liv. Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 27-05-2014.


20-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 71) – SYND ER SYND. Undertiden er den oprindelige tekst i Bibelen mere skarp og stærkere i sin formulering end det er tilfældet med den oversættelse, som du nu anvender. Den hebraiske tekst lægger ikke fingrene imellem! Den siger for eksempel om den frelse og befrielse, som du har oplevet, at du er blevet ’løftet ud af møgdyngen’ (Salme 113:7, norsk). Dette gælder dybest set alle syndere og har ikke nogen særlig ’henvendelse’ – men der er blot det at sige til det, at hvis et sådant udtryk fra Bibelen anvendes direkte med henvisning til det miljø, som du ved Guds nåde har forladt, så bliver det kaldt for en ’hate-crime’, der på stedet søges straffet efter loven. – Baggrunden for dette forhold – og dette finder jeg yderst nødvendigt at forklare – er at den tidligere omgangskreds ikke anerkendes, at dens livsstil ifølge De hellige Skrifter betegnes som synd. I dette bør du ikke følge dine tidligere venner. Det er mere end nødvendigt, at du lytter til Skriftens belæring end til deres bortforklaringer. Sodomas synd er omtalt i både Gamle og Ny Testamente som en overtrædelse, der uafvendeligt fører til dom – og det vil være til uvurderlig hjælp for dig at følge Skriftens tilrettevisning i stedet for de folk, som taler ud fra deres kødelige begær! Du kan forvente mit næste brev torsdag, 22-05-2014.


15-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 70) – DE TROENDES FORSAMLING. Undgå så vidt muligt at gå enegang. Der findes stadig fællesskaber, hvor de hellige samles til bøn og lovprisning; derhen skal du søge, thi Herrens ord siger: ”Jeg vil lovprise Herren af hele mit hjerte i de retskafnes forsamling og i menigheden” (Salme 111:1). – Når Bibelen taler om ’Herrens gerninger’ (v.2) – så fortæller den, at de er så ’efterspurgte’ af dem, som længes efter at se Guds herlighed åbenbaret, at folk vil gå langt for at opleve dem. Kanhænde, at du slet ikke har brug for at søge fællesskab med de troende i den anden ende af landet. De er nemlig overalt – og nogle er ikke langt væk. Vær ikke bange for at indbyde dem til at komme hos dig, så I kan bede sammen og hjælpe andre nære naboer at komme til tro! Hold dig væk fra de steder, hvor de åndelige ledere tillader verdens væsen og synd at kommen indenfor forsamlingens kreds, thi Herrens gerning er (som der står skrevet): ’Højt agtet og herlig’ (v.3). Vær ikke bange for at lyde Guds ord og Herrens befalinger; de er nemlig under garanti. De er sikrede, så at ingen skuffes ved at følge dem. Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 20-05-2014.


13-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 69) – DE ER EN PLAGE FOR GUD. Du skal tage højde for, at også du vil blive udsat for dine tidligere venners smædekampagne. Bibelen taler om, at du – som jeg – vil blive målet for ’den løgnagtige tunge og de meste hadefulde ord’ (Salme 109:2-3). Dette vil give dig anledning til yderligere at søge Herren i bøn. Læg din sag frem for Ham i stedet for at besvare deres onde angreb. ”For dine fjenders vedkommende, så vil de søge at friste dig med ’en slags gudstjeneste’ – men Skriften forudsiger, at Herren ’vil gøre deres bønner til synd’ (v.7). Det vil sige, at deres ritualer og ceremonier og bedende, udstrakte hænder til Gud regnes for synd. ”Når de rækker deres hænder op mod Herren, vil Han skjule Sine øjne for dem” (Es.1:15). Han vil ikke høre deres fromme påkaldelser. Deres ’højtidelige sammenkomster’ og deres ’fastsatte højtider’ regnes for syndeskyld; de er ’en plage for Den Højeste’ (v.13-14). Du vil komme til at se, at de vil blive stødt ned fra deres høje, vellønnede stillinger og at ’andre vil få deres embede’ (Salme 109:8). – De har ikke vist de efterstræbte nogen barmhjertighed – og vil derfor ej heller selv møde nogen barmhjertighed. Byd dem farvel – og hav intet mere med dem at gøre! Du kan forvente mit næste brev torsdag, 15-05-2014.


08-05-2014

(Brev til min bøsseven nr. 68) – HOLD DIN STI REN! Nu gælder det om at stå fast! ”Dit hjerte skal være standhaftigt,” siger Skriften (Salme 108:1). Du skal ikke være så optaget af, om de andre omkring dig er faldet i søvn, thi en tung dvalens ånd vil falde over hele jorden. Nej, ’hold dig selv vågen’ (v.2). Tænk ikke mere på din depraverede fortid, thi der er triste og smertelige billeder, der forfølger dig. Nej, Guds gode sandhed ’når til skyerne’! (v.4)… væk fra alt det lave og det, der trækker nedad. – Glem ikke, at du er højt elsket af Herren; selvom det undertiden er vanskeligt at tro, så er det evangeliets gode og urokkelige vidnesbyrd (v.6). Fremtiden forekommer dig som ’en befæstet by’ – men Gud har nøglerne og i værste fald en murbryder af en kaliber, som ikke før er kendt! Stol ikke på menneskers hjælp; den er oftest nytteløs og følges altid op med betingelser, som du aldrig skal skrive under på. Derfor: Hold fra nu af din sti ren; du har intet at frygte; Han er dine værste fjenders overmand. Du kan forvente mit næste brev tirsdag, 13-05-2014


17-12-2013

(Brev til min bøsseven nr. 67) – HVORFOR TOG DU DETTE SKRIDT? Du lever i en generation, hvor alle mennesker omkring dig har en helt ny holdning til homoseksualitet. Der er (som du kan se overalt) sket en radikal ændring med folks opfattelse af din ’tidligere livsstil’. Faktisk har den halve verden (åbent og offentligt – ja i lovgivning og på regeringsplan) godtaget, at det liv, du nu har taget afsked fra, var ’helt i orden’; du behøver ikke på noget tidspunkt at frasige dig de forhold, som du levede i – ja, du var dengang ’mere normal’ og ’elsket’, end du (måske) føler er tilfældet i dag. Derfor: ”Hvorfor har du taget dette skridt?” I alverdens ’verdslige’ omgivelsers øjne har du (før din omvendelse) intet foretaget dig, der kan benævnes som ’umoralsk’ – og der er som sagt berømte filmstjerner og tv-værter, borgmestre, ministre – ja, statsmænd på EU-plan, der til hver en tid vil sige god for din homoseksuelle fortid. Altså: Hvorfor har du vendt dig fra denne seneste og supermoderne forståelse og accept af dit tidligere sexliv for at følge en ’middelalderlig’, religiøs fordømmelse af et (i alles øjne) ’pletfri’ forhold, som endog har fået de højeste myndigheders blå stempel? Kan det være, fordi du anerkender Ny Testamentes ord, at ’ethvert Skrift er indblæst af Gud og kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus?’ (2.Tim.3:15-17). Jeg tror, kære ven, at dette er tilfældet, og vil i mine følgende breve (for at opmuntre dig) skrive mere derom…


10-12-2013

(Brev til min bøsseven nr. 66) – DE URENE FUGLE. Tak for dit besøg på min ørkenbase i Israel. Det var fint, at du fra Ben Gurion kunne nå med toget til Beersheva – og jeg genkendte dig straks med din røde kasket, solbrillerne og den solide rygsæk. Allerede det første døgn, du tilbragte hos os, var jeg klar over, at det for dit vedkommende drejede sig om, at en eller anden form for ’åndelig befrielse’ skulle finde sted. Ikke sådan at forstå, at man ligefrem kunne se det på dig (du mødte op med en friskt og glad smil) men det forekom mig, at der var en slags ’undertrykkelse’, der knugede dig… og det foresvævede mig, at nogle ’urene fugle’ (Åb.18:1) havde slået sig ned ’i dit hus’ og (med deres rovfuglenæb) havde bidt sig fast ’i dit kød’. Samtidig var det mig bevidst, at ’timen var kommet’, hvor Jesus, den store befrier fra Zion, ville møde dit behov (Rom.11:26 og Johs.11:23)… og jeg så frem til, at vi skulle have vort første lille ’studie’ sammen. Her ville jeg – hvis der blev anledning til det – drive de ’urene fugle’ på flugt i Jesu Navn. Jeg har i de seneste dage fået en stærk indre overbevisning om, at den opstandne Herre endelig vil give denne befrielsestjeneste tilbage til sin menighed, og det er min bøn til Gud, at det besøg her skal udmunde i den befrielse, at du rejser glad og lettet herfra.


12-11-2013

(Brev til min bøsseven nr. 65) – ’KNOKKELMANDEN’. Som jeg i denne ’lille serie’ af ekstrapost har besluttet at klargøre for dig, er det (som jeg i mine sidste to skrivelser har forklaret) en ’uomstødelig kendsgerning’, at synden med slangen har sneget sig ind i denne verden ved ét menneske. Adam – nøjagtigt sådan, som det står fortalt i Bibelens Skabelsesberetning! De, der søger at bilde dig ind, at dette (Bibelens beretning om skabelsen) er en gammel legende, der ikke har noget på sig – en ’historie’, der er opdigtet af mennesker, og som du derfor med sindsro kan lægge til side som ’barnesnak’ (ikke noget, som alvorligt søgende mennesker bør tage seriøst; det er ’et eventyr’)… de, som mener sådan, må da give en fornuftig forklaring på, hvordan døden er kommet ind i verden; dens hensynsløse påtrængenhed er nemlig ikke sådan at komme udenom – ja, den melder sig frækt endog hos dem, der i skrift og tale har bortforklaret den hele deres liv! Den høje, mørke skikkelse, der står støttet til sin lange, skarpe, blinkende le, venter uden for alle huse – både slotte og hytter – og tager intet hensyn til de flotte forklaringer; knokkelmanden skærer livssnoren over, når timen dertil er inde! Ny Testamente betoner, at ’sådan er døden kommet til alle mennesker, fordi alle syndede” (Rom.5:12)… af hvilken grund, at de, som siger, at der ikke er synd, skal tie! Døden taler højere end deres mange bøger, fine digte og sørgelige sange. Du skal komme til at høre andre toner… om det evige liv!


05-11-2013

(Brev til min bøsseven nr. 64) – DEN BRUDTE ORDEN. Du spørger: ”Hvordan kom synden ind i verden?” Jeg svarer: ”Det skete ved, at ét menneske syndede! Før denne begivenhed fandt sted, var der på denne jord ingen synd.” (Hvad der i tidernes morgen er sket uden for denne klode, skal jeg ikke – selvom du gerne vil høre derom – komme ind på i denne forbindelse). Her vil jeg kun svare på dette ene og yderst relevante spørgsmål, som du ikke er ene om at stille: ”Hvordan kom synden ind i denne verden?” Apostelen forklarer i Ny Testamente (og han kan kun have hentet sin viden fra de første blade i Bibelen, som detaljeret fortæller, hvordan Gud skabte himmelen og jorden…) at ’synden kom ind i verden ved ét menneske’. Om denne beretning siger apostelen: ”Adam blev skabt først, derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte buddet” (1.Tim.2:13-14). – Det vil sige (og det skal du lægge mærke til), at Adam blev gjort ansvarlig for det, som vi med et gammelt og lidt slidt begreb betegner som ’syndefaldet’. Det var (ifølge Skriftens forklaring) ’kvinden, der lod sig forlede og overtrådte buddet’ – men fordi Adam ’blev skabt først (hvilket ikke var en tilfældighed) – så er det ham (og ham alene), der først og fremmest bliver draget til ansvar for ulykken! Dette vil få betydning, når jeg senere skal forklare dig om ’den orden, som Gud har indført i forholdet mellem manden og kvinden – ’en orden’, som er blevet brudt, hvilket du personligt har oplevet følgerne af…


01-10-2013

(Brev til min bøsseven nr. 63) – DINE TO ÆRKEFJENDER. De, som ikke vil godtage, at der er noget i denne dødens verden, der hedder synd, er på afveje – og jeg vil alvorligt råde dig til fremover at vende det døve øre til deres forklaringer… ja, helt at holde dig fra dem (indtil du er blevet mere rodfæstet i din tro og din vandring med Herren). – Ny Testamente siger (og det skal du lytte til, for det friske, levende kildevand, der dag og nat strømmer fra denne klippe, er godt for din sjæl!) … men altså: Ny Testamente siger, at synden på et tidspunkt ’kom ind i verden’ (Rom.5:12). Når dette nu er tilfældet (thi det er og bliver den barske virkelighed), så er det at gøre dig en dårlig tjeneste, dersom man bilder dig ind, at det, som Bibelen erklærer for at være ’synd’, slet ikke er så alvorligt. Langt hellere skulle disse dårligt underrettede lærere forklare dig, hvordan du (ved Guds nåde) kan holde synden på afstand – ja, sejre over den og dermed få deres rædsomme indflydelse fjernet fra dit liv og levned! Dette er, hvad jeg fortsat har på hjerte med mine breve – og jeg beder dig i den forbindelse om at bære over med mig, hvis jeg ind imellem ’gentager mig selv’. Jeg øser nemlig stadig af den samme kilde, der årligt og silde rinder og risler i de afsnit af Paulus’ brev til Romerne, hvor han så omstændeligt forklarer (så selv et barn kan forstå det) at lige så meget som døden er en mørk og dyster realitet… i lige så høj grad er synden en ulykkelig virkelighed, men at du (helt konkret og uimodsigeligt) kan få herredømme over disse to ærkefjender. Det vil jeg i et kommende brev forklare nærmere.


02-07-2013

(Brev til min bøsseven nr. 62) – IKKE ’EN MEDFØDT VÆRDIGHED’. Du skal ikke et øjeblik tro på de indsmigrende, forførende røster, der vil prøve at kalde dig tilbage til dit gamle liv ved at fortælle dig, at de drifter, der dengang slavebandt dig, ’hører med til din ophøjede, medfødte værdighed’… og du skal heller ikke tage det for gode varer, at de tillader sig at kalde det for ’diskrimination’, at jeg så åbent og i al fortrolighed taler med dig derom. De, der hævder, at dette, at have ’seksuel omgang med en person af samme køn’, hører med til din ’værdighed som menneske’, lyver – og de, der vil have dig til at kæmpe for denne ideologis udbredelse som en særlig (af staten godkendt) ’menneskeret’, misbruger dit korte liv og dit hastige pust af eksistens på denne jord. Du skal forstå, at (som det hedder i Ny Testamente): ”Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede…” (Rom.5:12). Sådan har også du – ligesom jeg – noget medfødt. Dette nedarvede og medfødte er ikke (som dine tidligere venner hævder) noget ’smukt og godt og værdigt’. Det betegnes i Skriften med ordet ’synd’; dermed menes nogle mere eller mindre udprægede, personlige og nedarvede anlæg, der aldrig bør befordres, honoreres eller ’fejres’. Om dette forhold har apostlen kun ét at sige: ”Omvend dig og lad dig døbe i Jesu Kristi Navn til dine synders forladelse, så skal du få Helligånden som gave. Lad dig frelse fra denne forkvaklede slægt!” (Ap.G.2:38 og 40).


20-05-2013

(Brev til min bøsseven nr. 61) – OPLEV MIRAKLET… Jeg skal lige hilse dig og sige, at du ikke skal fortvivle over, at du har (som du siger): ’så lidt olie i krukken’. Jeg ved godt, hvad du mener med det udtryk (som du må have hentet fra Bibelen) Du er deprimeret over, at du ikke kan ’få enderne til at nå sammen’, og at du selv har et så ringe overblik over fremtiden – ja, at du (som du selv siger) ’ejer så lidt af Guds Ånd og har en så minimal forståelse af Guds ord’. Lad mig i dag minde dig om Bibelens forunderlige beretning om ’profeten Elisa og den fattige enke’ (2.Konge 4:1-7). Læs disse syv små vers og lad dig opmuntre af, at den arme, fattige kvinde, der bønfaldt Elisa om hjælp, fik besked på at ’hælde olien’ (v.4… fra den lille halvtomme oliekrukke, hun selv havde) over i de mange, mange krukker, som (på profetens bud) hun havde samlet ind. Gå du nu hen og gør det samme: Lad det lille lys, du har, brænde klart! ”Bed alle dine naboer om krukker!”(v.3) – og gå så i gang med at fylde i deres tomme, hule liv alt, hvad du for øjeblikket kan presse ud af din egen sprukne lædersæk. Jeg lover dig: Du kommer til at opleve miraklet! Oliestrømmen standser ikke så længe, du bliver ved med at udøse af dit eget hjertes kostbare forråd…


23-04-2013

(Brev til min bøsseven nr. 60) – FORSTÅ HERRENS VILJE. Du vil sikkert godtage det råd fra mig, at du (efter at du nu har lært Herren Jesus at kende) ikke bør være dum. Ny Testamente bruger et lidt andet og pænere udtryk – men meningen er den samme. ”Vær derfor ikke tåbelig!” siger apostelen (Ef.5:17); du bør altså ikke dåragtigt lade dig føre i en forkert retning. Hvad det nu drejer sig om for dig er ikke i første omgang at lære og fatte en hel masse teologiske spørgsmål eller at tage del i forskellige, kirkepolitiske opfattelser. ”Nej,” siger apostelen, ”din opgave er for tiden (og i øvrigt også sidenhen) at forstå, hvad der er Herrens vilje” (v.17). Tro ikke på de tilsyneladende ’meget erfarne’ og ’dybsindige’ medkristne, som (ofte i den bedste mening) vil bilde dig ind, at det med ’at forstå, hvad der er Herrens vilje’ er noget næsten uopnåeligt. Skriften ville ikke skælde dig ud for at være både dum og tåbelig, hvis du ikke kan opnå ’det umulige’ – nej, apostelen formaner og siger, at det er uklogt ikke fra første færd udelukkende at søge det, som er muligt, og som er velbehageligt for Ham…


19-04-2013

(Brev til min bøsseven nr. 59) – DEN FREDFYLDTE HVILE. Med henblik på mit sidste brev, vil du sikkert spørge: ”Hvordan kan jeg være sikker på, at ’jeg lytter i tro’ og dermed får den nødvendige og levende gavn af at modtage Guds Ord?” Mit svar er: ”Derpå (altså, at du har lyttet i tro) gives et aldeles stående bevis! Hvis du nemlig med tro og tillid, åbenhjerteligt og overgivent tager imod det ord, som jeg i mine breve så omhyggeligt deler med dig, så vil (med absolut sikkerhed) en ’ny hvile’ falde over dig. (Det er den hvile, som Jesus omtaler, når Han siger: ”Fred efterlader Jeg jer. Min fred giver Jeg jer; Jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!” (Johs.14:27) Grunden til, at jeg med en sådan overbevisning kan love dig, at denne ’fredsfyldte hvile’ er frugten af, at du modtager Guds Ord i tro, er bl.a. den åbenbaring, som skjuler sig i tekstsammenhængen af det skriftafsnit fra Bibelen, som jeg har henvist til. Efter at Ny Testamente så tydeligt og klart har forklaret nødvendigheden af troen, fortsættes det: ”For når vi kommer ind til hvilen, er det, fordi vi tror…” (Hebr.4:3). Troen og hvilen hører altså sammen! Som uadskillelige tvillinger flytter de ind i dit hus. Ved troen på det ord, som bliver dig forkyndt, vil (med deres stiltiende indtog) en ny, salig, fredfyldt hvile falder over dig…


16-04-2013

(Brev til min bøsseven nr. 58) – GID DU MÅ FÅ GAVN DERAF. Det er mig naturligvis magtpåliggende, at du ’får gavn af’, at jeg i disse breve deler Guds Ord med dig. Ny Testamente siger nemlig, at der findes mennesker, som ’ikke får gavn deraf’. Hebræerbrevets forfatter skriver i den forbindelse om alle de jøder, der sammen med Moses forlod Egyptens trældom (Hebr.3:16). ”De havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det” (Hebr.4:2). Det er derfor mit håb og min bøn for dig, at du tager hvert eneste af disse breve alvorligt. Det vil sige, at du ikke bare flygtigt lader dit blik fare ned over den beskrevne side (eller med et lidt overlegent smil lægger brevet fra dig). Hvis det nemlig er den måde, du behandler mine breve på, så er det klart som solen, at ikke en stavelse af deres indhold vil være dig til gavn. Når Ny Testamente forklarer, at Guds ord kun ’kan være dig til gavn, hvis du modtager det i tro’, så betyder det naturligvis, at det kan også du gøre. Læg al den gamle kritik og storsnudede bedreviden til side (den har ikke i dit tidligere liv bragt dig noget godt) – og tag så tillidsfuldt og i en oprigtig tro imod det, som jeg fortæller dig. Så skal du få gavn af det!


12-04-2013

(Brev til min bøsseven nr. 57) – GUDS FORDRING. Det er på tide, at du får at vide, at ’du har fået meget’ af Gud. Allerede fra det øjeblik, du var i din mors liv, har din Skaber dannet og formet dig med et stort og forunderligt formål for øje; derfor har Han investeret overordentligt meget i din personlighed, som Han siden vil gøre fordring på. Skriften siger jo: ”Enhver, som har fået meget, skal der også kræves meget af” (Luk.12:48). – Her gælder den gudløse ’ligestillingsfilosofi’, som du tidligere har levet under, ikke! Når Gud gør regnskabet op, behandler Han ikke alle efter det samme mønster. ”Den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af,” hedder det videre i Ny Testamente (v.48), hvilket helt konkret vil sige, at Den Almægtige vil have tilbage, hvad Han i Sin nåde og forudseenhed har nedlagt af talenter og gaver i dig. Hvad jeg her taler om, er, at du fra nu af skal indstille dig på at tjene din Herre og Mester. Ikke længere skal du blot kalde Ham ’Frelser’ (selvom dette er den største nåde, han har vist dig) – men du skal kalde Ham ’Herre’, thi fra nu af vil du – med alt, hvad du er og kan og ejer – tjene Ham. Du har fået meget – og meget skal blive krævet af dig…”


09-04-2013

(Brev til min bøsseven nr. 56) – STIL DIG TIL RÅDIGHED. Jeg hører, at du ikke længere kommer i det lille fællesskab af troende, som du gennem nogen tid har været en del af – og for hvem du nu ved din dåb i langt højere grad var blevet som ’et levende lem’ på deres lille menighedslegeme. – Det gør mig ondt at høre dette, og jeg vil næppe kunne hjælpe dig ret meget mere, før du (som det hedder i lignelsen om den fortabte søn) ’går i dig selv og siger: ”Jeg vil gå hjem til min fader og sige til Ham: Fader! Jeg har syndet imod himlen og over for Dig!” (Luk.15:17-18) – Det drejer sig om (nu hvor kampen står på og især efter at du har ladet dig døbe) at du opmærksomt lytter til apostelens formaning, der siger: ”Ligesom du nemlig før stillede dine lemmer (som en træl) til rådighed for urenheden og lovløsheden… således skal du nu (som en træl) stille dine lemmer til rådighed for retfærdigheden” (Rom.6:19). – ”Da du var yngre,” siger Jesus til Peter, ”gik du, hvorhen du (selv) ville – men når du bliver gammel, skal En Anden føre dig derhen, hvor du ikke vil!” (Johs.21:18)


05-04-2013

(Brev til min bøsseven nr. 55) – ’DEN ONDE CIRKEL’. En af de ting, som er mest vigtig for dig i øjeblikket, er at få ’den onde cirkel’ brudt. – Hvad jeg mener med ’den onde cirkel’? – Med ’den onde cirkel’ mener jeg den trælsomme rundgang, som den onde forsøger at holde dig fangen i. Den begynder med, at du af hele dit hjerte siger til dig selv, at nu skal det også være anderledes; nu vil du ikke længere have noget at gøre med din gamle livsstil. Der er nu nogle forhold, som du uigenkaldeligt vil ’gøre det forbi med’. For en kort tid ser det ud til at lykkes, men så pludselig snubler du og falder – og ’dit gode fortsæt’ ligger knust på jorden. I samme øjeblik melder den onde sig: ”Der kan du selv se! Du er en elendig kristen – og synden har du det tilsyneladende udmærket med! Den dåb, du har ladet dig døbe med, har ingen betydning…” På den måde søger han at vække en ond samvittighed – og hvis det lykkes, så er ’den onde cirkel’ ved at være sluttet. Så har han dig i sit fangegarn og kan føre dig rundt i manegen (… til spot og spe for den halve verden) Men her tager han fejl. Netop på det punkt (den dårlige samvittighed) kan han ikke sejre. Det vil jeg fortælle dig mere om…


22-03-2013

(Brev til min bøsseven nr. 54) – ET SIKKERT STED. Da jeg nu har besluttet nøje at gennemgå hele den skjulte (men dybt forunderlige) betydning, der som et vældigt univers breder sig bag den handling, du netop har foretaget… ’at blive døbt’, - så er der ét bestemt forhold, som jeg gerne vil understrege for dig; det, tror jeg, kan være dig til hjælp… Uden at du måske er klar over det, har det vakt ikke så lidt opmærksomhed i den åndelige verden, at ’du er blevet døbt til Kristus Jesus’ (Rom.6:3). Det er med glæde blevet noteret i det højeste og med vrede iagttaget i dybet. Guds engle har frydet sig, og djævelens dæmoner har udstødt forbitrede klageråb – og du selv skal herefter med tilfredshed etablere dig i hele det sikre og befæstede omgang af den ’troens dåb’, som du har ladet skylle ind over dit liv. – Om Noas ark hedder det i Ny Testamente: ”I den blev nogle få, nemlig otte sjæle frelst gennem vand; det er et forbillede på det vand, som nu frelser jer, nemlig dåben, som ikke er en fjernelse af legemets smuds, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse” (1.Pet.3:21). – Som disse otte mennesker (Noa og hans lille familie) var i tryghed i arken – ja, ved at holde sig inden for deres sikre rammer ’blev båret oppe’ af syndflodens overvældende vande, - sådan kan også du føle dig i fuldkommen sikkerhed ved det afgørende skridt, du har taget ved din dåb…


19-03-2013

(Brev til min bøsseven nr. 53) – EN BEGIVENHED, DU HAR LAGT BAG DIG. Det glæder mig, at du nu har taget det nødvendige skridt at blive døbt – og det giver mig den gode anledning, at jeg tør gentage de livgivende ord, som jeg allerede for nogen tid siden har skrevet til dig om. Dengang stod du overfor at skulle tage beslutningen om, hvorvidt du ville lade dig døbe – nu er det sket, og med denne vigtige, - ja, altafgørende handling som baggrund vil du nu langt bedre kunne forstå – (ja, drage evig nytte og få stor gavn af) hvad der egentlig ligger skjult i den begivenhed, som apostelen taler så meget om i det afsnit af Ny Testamente, som vi dengang beskæftigede os med. Jeg tænker især på disse ord: ”Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til Hans død?” Apostelens spørgsmål er direkte; han spørger:”… eller ved du ikke?” og dermed antyder han, at det er muligt (ja, ofte sker) at nogle lader sig døbe, uden at de egentlig fatter og forstår, hvad dåben indebærer. Derfor vil jeg i de følgende breve (endnu en gang) nøje gennemgå dåbens betydning – men denne gang som en begivenhed, du i handling allerede har lagt bag dig…


15-03-2013

(Brev til min bøsseven nr. 52) – ET HÆSLIGT HERREDØMME. Jeg vil som sagt komme tilbage til en del af de ting, som jeg tidligere har skrevet til dig om. Derfor vil jeg i dag atter understrege et par linjer fra Ny Testamente, som kunne få betydning for dig. Det drejer sig om et enkelt vers i Romerbrevet, som stiller det direkte spørgsmål: ”Hvem skal have herredømme i dit liv? Skal det være djævelens synd eller Guds nåde?” Apostelen svarer: ”Ligesom synden har hersket, sådan skal nåden nu herske…” (5:21) Dermed er det sagt; dette er og forbliver Guds ønske for enhver, der ved Kristus kommer til Ham. Syndens hæslige herredømme skal for evigt og altid ophøre – og en ny nådens sol skal fra nu af med varme og forår gå op over dit liv! For at dette kan virkeliggøres, er det imidlertid nødvendigt ’at vende bunken’ og tage fat på nogle af de gode, gamle sandheder, der er grundlæggende for dit nye liv med Jesus; det er ’nødvendigt’, fordi du har været (som det hedder et andet sted i Bibelen): ’sløv til at høre’ (Hebr.5:11). Det vil sige, at meget af det, som jeg tidligere har beflittet mig på at forklare dig, er gået ind gennem det ene øre – og ud gennem det andet; det skal fra nu af være anderledes!


12-03-2013

(Brev til min bøsseven nr. 51) – FRIET FRA EN OND SAMVITTIGHED. Lad mig fortsætte med at fortælle dig, hvordan du kan (som det står skrevet i Hebræerbrevet 10:22) blive ’renset på hjertet fra en ond samvittighed’. Det er vigtigt, at du bliver klar over, at dette er muligt, for efter at vi er begyndt at tale med hinanden, og du dermed langsomt er begyndt at indse, at din gamle livsstil var forbundet med synd – ja, så melder samvittigheden sig, og du bliver plaget både af det, som er sket i din fortid, og det, som du nu er ængstelig for, skal fortsætte ind i den tilværelse, der ligger foran dig. Lad mig derfor atter citere det nøjagtige bibelord for dig om ’hjertets renselse’. Her står skrevet: ”Så lad os træde frem med et oprigtigt hjerte, i troens fulde vished, bestænkede på hjerterne og derved rensede fra en ond samvittighed” (Hebr.10:22). Der er altså ingen tvivl mulig. Når du vender dig til Herren Jesus og lytter til evangeliets ord, så ’bestænker dit hjerte’ med Kristi Blod – og den onde samvittighed må forsvinde!


08-03-2013

(Brev til min bøsseven nr. 50) – DU SKAL NU OMVENDE DIG. Efter i nogen tid at have ophørt med min korrespondance til dig, tager jeg her fast på den igen. Imidlertid vil jeg ikke gå længere i mine forklaringer med hensyn til, hvordan du kan slippe ud af det jerngreb, som synden og djævelen har fået i dit liv – men jeg vil vende tilbage til det skriftafsnit i Ny Testamente, som jeg allerede én gang har gennemgået med dig. Ikke fordi jeg ikke kunne have lyst til at fortsætte med en lidt dybere undervisning, men fordi du er blevet uopmærksom – ja, sløv med henblik på at fatte, hvad jeg allerede har gjort mig møje med at forklare dig. – Derfor citerer jeg igen apostelens ord: ”Hvad skal vi da sige? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større?” (Rom.6:1) – Det spørgsmål vil jeg gerne have svar på! Har du i sinde at ville forblive i dit gamle, syndige liv og fortsætte med at pløje dine gamle tilbøjeligheder (som ikke vil andet end din evige ulykke)? Svar mig på det! – Og dit svar skal da lade mig vide, om jeg skal skrive flere breve til dig! Jeg lader mig imidlertid ikke spise af med store løfter. Lad der blive handling bag ordene. Du skal omvende dig!


28-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 49) – TRYLLESKOVEN. I dag har jeg på hjerte at citere et par verselinjer for dig. De er fra en kendt salme af Grundtvig, som begynder med ordene: ”Har hånd du lagt på Herrens plov, da se dig ej tilbage! Citatet er hentet fra Ny Testamente, hvor Lukas skriver: ”Men Jesus sagde: Ingen, som ser sig tilbage, efter at han har lagt sin hånd på ploven, er brugbar for Guds Rige” (9:62). Grundtvig fortsætter: ”SE EJ TIL VERDENS TRYLLESKOV OG EJ TIL SODOMS PLAGE.” Det sidste bør du have i tanke. Du befinder dig i en ’trylleskov’, hvor onde grene og torne vil have fat i dig, og hvor ’Sodomas plage’ (som var din tidligere livsstil) vil have dig tilbage! Guds råd til dig er, at du skal holde blikket fremadrettet: ”Glem, hvad der er bagved og ræk efter det, der er foran – jag mod målet, den sejrspris, som Gud fra det høje kaldte dig til! (Fil.3:13-14).


25-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 48) ET SPØRGSMÅL OG ET SVAR. I mine sidste breve har jeg citeret for dig fra Jobs Bog i Bibelen; det vil jeg fortsætte med endnu i nogen tid. Jeg aner, at du er igennem en vanskelig tid og stiller dig selv de samme spørgsmål, som Job gjorde. Jeg henter mit citat fra en gammel bibeloversættelse, som har fastholdt ’det poetiske element’, der dukker op, når folk har det svært; du ved, hvad jeg mener. Job klager over for Gud og siger: ”Hvornår vender Du Dit øje fra mig, slipper mig, til jeg har sunket mit spyt? Har jeg syndet – hvad skader det Dig? Hvorfor tilgiver Du ikke min synd og lader min brøde uænset? (Job 7:19-21). Det sidste spørgsmål (som er det væsentligste) giver apostelen svar på i Ny Testamente. Han skriver følgende: I Ham (Jesus) har vi forløsningen, syndernes forladelse (Kol.1:14). Lad derfor dette være dig nok! Syndernes forladelse er en nådefuld realitet. Får du ved omvendelse og tro Jesus ind i dit liv, er din synd dermed tilgivet, og ’din brøde evigt uænset’… (v.21)


22-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 47) – DEN PRØVEDE FASTHED. Skuffet af mennesker! Selvfølgelig! Hvem har ikke prøvet det? ”De sveg mig som en bæk, hvis vand svandt bort,” klager Job (6:15). Beduinen beretter om ’de talrige, tørstende karavaner, der (i håb om at finde vand) bøjer af fra vejen, drager op i ørkenen og går til grunde” (6:18). Den slags skuffelse behøver ikke at blive din skæbne! Bibelen taler om, at dit eget hjerte kan hvile så fuldkomment i Guds løfter, ’at du IKKE bli’r til skamme (Salme 119:80). Du spørger: ”Hvad er det for et håb, der IKKE bli’r gjort til skamme?” Jeg svarer: ”Det er det håb, der kan overleve hele den barske proces, som apostelen beskriver med følgende detaljerede oprensning: ”Jeg priser mig lykkelig over mine trængsler, for jeg ved, at 1) trængselen virker udholdenhed, og 2) udholdenheden prøvet fasthed og den 3) prøvede fasthed håb – og den slags håb bli’r IKKE gjort til samme! Det blødsødne forkælede ’jeg’ er ikke meget værd i Guds rige og kan kun besejres ved omvendelse. Men ’den prøvede fasthed’ – den råbes der på alle vegne.


18-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 46) – SKRIGET I MØRKET. Der er naturligvis en grund til, at du råber på hjælp! Hvis ikke du var i nød, ville du næppe læse mine breve – men din situation fordrer, at du nu vender dig ét eller andet sted hen for at søge bistand… - Patriarken Job (som kendte til smerte og ulykke) udtrykker sig sådan: ”Skriger vildæslet, når det har græs? Brøler oksen, når den har foder? (6:5) – Men andre ord: ”Hvor der er vellevned og gode dage og ’den indre lidelse’ er fjern, er der ingen, der klager sig. Men hvor mangelen og tomheden banker på døren, lyder skriget fra hjertet. Gud kender til den (både) fysiske og åndelige ’sult og tørst’, og når Han hører et sådant råb kommer Han nær. – Nu siger Ny Testamente, at dit råb ikke blot skal være ’et skrig i mørket’. Det vil sige, det skal have en retning! Dit råb skal henvende sig til nogen. Det skal have et sigte. Derfor hedder det i Bibelen: ”Hver den, som påkalder Herrens navn skal blive frelst” (Rom.10:13). Det er – kan jeg forvisse dig om – din redning: Kald på Jesus! Dér er hjælpen at finde…


15-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 45) - IKKE FORKLARING MEN ERFARING. Jovist! Dit spørgsmål er relevant! Når jeg nu så detaljeret i mit forrige brev har forklaret, at du MÅ LÆRE LOVEN AT KENDE for at LÆRE SYNDEN AT KENDE – og har tilføjet, at der nu skjuler sig en hemmelighedsfuld kraft bag lovens kantede og stive bogstav – så har du al ret til at spørge: ”Hvori ligger den såkaldte ’eksplosive kraft’, som lovbuddet indeholder, og som tilsyneladende (for alt i verden og ifølge den ondes strategi) IKKE må udløses, fordi den i så tilfælde vil ødelægge djævelens plan?” – Apostelens forklaring er klar som krystal. Han siger: ”Jeg havde ikke vidst af begær, om ikke loven havde sagt: ”Du må ikke begære!” (Rom.7:7) – Han fortsætter (og afslører hermed den for mørkets rige frygtelige fare, som lovbuddet indeholder): ”Med buddet fik synden et påskud og vakte al slags begær i mig” (v.8). – Dette skete (slutter apostelen) ”for at det skulle blive åbenbaret, at SYND ER SYND… ved hjælp af buddet skulle synden nemlig vise sig I SIN GRÆNSELØSE SYNDIGHED” (v.13) – Det er ikke nogen let sag at forklare alt dette – men jeg slipper ikke uden om at lægge hele dette altafgørende forhold frem for dig. Kampen står nemlig i øjeblikket om dette ene afgørende punkt: ”ER SYND VIRKELIG SYND?” Svaret er ikke en eller anden forklaring. Svaret er en erfaring… og buddet vil hjælpe dig til at forstå, at synden i sit væsen er grænseløs…


11-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 44)EN LUKKET BOG. Som et ægte barn af din tid har du en modvilje mod alt, hvad der hedder ’regler og påbud’. Det ligger i din rygrad, at du IKKE vil have, at nogen skal udstede nogen som helst bestemmelser om, hvordan du skal leve dit liv… Imidlertid afleverer apostelen Paulus følgende (for mange) overraskende forklaring: ”Jeg havde ikke lært synden at kende uden ved loven” (Rom.7:7). Det vil sige, at du ikke vil have den mindste anelse om overtrædelsernes dybe alvor, så længe lovens bud er både gemt, glemt og omhyggeligt fjernet fra din bevidsthed. Eftersom det er dødsensfarligt IKKE at ’have lært synden at kende’ – er det mere end formålstjenligt, at du søger indsigt i Guds lov. Derfor skal du ikke lade dig spise af med Tv-programmernes løse moral og filmindustriens splinternye normer. De er i direkte modstrid med Bibelens to bud – og gør dig totalt uegnet til at kunne skelne mellem godt og ondt. – Når apostelen derfor siger: ”Jeg kan ikke lære syndens (onde) væsen at kende UDEN ved loven,” så vil det sige, at den mest livsafgørende undervisning vedrørende din eksistens forbliver en LUKKET bog for dig, hvis du (fra din side) LUKKER øjnene for det store formål, som skjuler sig bag lovens enkle og letforståelige bogstav.


05-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 43) EN IBOENDE KRAFT. Lad mig i dag give dig en af de hårde nødder at knække! Dermed mener jeg et af de skriftord fra Ny Testamente, som i første omgang kan synes vanskeligt at forstå – men hvis du kan ’bryde koden’, er der HER en stor skat at hente. Det bibelvers, jeg omtaler, lyder sådan: ”Men om Hans Ånd, der oprejste Jesus fra de døde, bor i dig, så skal Han, som oprejste Kristus fra de døde LEVENDEGØRE OGSÅ DIT DØDELIGE LEGEME ved Sin Ånd, som bor i dig…” (Rom.8:11). Hvad det i hovedsagen drejer sig om, er dette, at hvis Guds Ånd virkelig har taget bolig i dig – så er du helt konkret i besiddelse af den selvsamme indre kraft, der virkede i Jesus Kristus, da han (lyslevende) trådte ud af den kolde grav. – Det er faktisk ikke så lidt! Du bliver ved den oprigtige modtagelse af Jesus udrustet med en så livgivende, åndelig kraft, at selv de sværeste fristelser og kroppens krav dermed kan bekæmpes. Ja, ’selv dit dødelige legeme kan blive levendegjort!’ (v.11)


01-10-2012

(Brev til min bøsseven nr. 42) – DEN DØMTE BY. Som jeg nu gennem nogen tid har fortalt dig om de første bragede beretninger i Bibelen, så er jeg nu kommet til historien om det, der skete i Sodoma. Selv bor jeg kun få kilometer fra det sted, hvor disse begivenheder fandt sted – og den jord, hvor jeg for tiden har ’opslået mit telt’, er hård, sandet, ufrugtbar og fyldt med salt – ja, saltårerne i undergrunden trænger helt op til overfladen, hvor de tegner lysende kridthvide striber i den golde jordbund. Alt sammen et dagligt tegn på, at historien om det, der skete i Sodoma, er sand… - For godt 4000 år siden slog Abrahams nære slægtning, Lot, sig ned i Sodoma. En sen aften dukkede et par fremmede mænd op i byen, hvor de ville overnatte på torvet. Da Lot hørte dette, overtalte han dem (påtrængende) til at tilbringe natten i hans hus. Han vidste, hvad der ventede de fremmede på Sodomas torv ved nattetid. Han fik ret! Da mørket faldt på, stimlede alle byens mænd sammen om Lots hus og forlangte de to fremmede udleveret. ”Vi vil ligge med dem!” råbte de (1.Mose 19:5). De to mænd viste sig at være mægtige udsendinge fra Gud – og da solen stod op over Jordandalen, lå Sodoma i rygende ruiner (1.Mose 19:23-24) – og salthavet dækker nu hele det dømte område. Ja, saltsøjlerne løber under jorden helt til det sted, hvor jeg bor…


27-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 41) – MIRAKLET. Dengang Abraham til sin overraskelse så, at der stod tre mænd foran hans telt i Mamre, fik han travlt. Bibelen fortæller, at det var på ’den varmeste tid af dagen’ – men det hindrede ikke Abraham i at sætte Sara i gang med at lave et godt velkomstmåltid. ”Gå ikke din tjener forbi,” insisterede Abraham og tilføjede: ”Nu da jeres vej falder her forbi…” (1.Mose 18:4-5). Mens de spiste, sagde Herren (for det var Ham, som var kommet på besøg): ”Næste år ved denne tid kommer Jeg tilbage, og så har din kone, Sara, en søn…” (v.10). Nu fortælles det, at Sara stod og lyttede bag teltforhænget. Da hun hørte dette (at hun skulle føde en søn) – rystede hun på hovedet og lo! Hun var nemlig højt op i årene og kunne (det mente hun) ikke længere få børn… - Da sagde Herren til Abraham: ”Hvorfor ler Sara?” – Sara blev forskrækket og råbte: ”Jeg lo ikke.” Herren fik hende til at tie. Han sagde blot: ”Jo, du lo!” (1.Mose 18:15) – Da Sara et år efter fødte en dreng, forlangte Abraham, at han skulle hedde Isak (1.Mose 21:3). Det betyder ’Hun lo!” Dermed gav Abraham tilkende, at Gud er parat til at bryde ALLE NATURLIGE LOVE for at handle overnaturligt – og det i en sådan grad, at mennesker må le derved! (Skulle Gud da ikke være i stand til at handle MIRAKULØST-NATURLIGT, hvis noget er blevet unaturligt? Det spørgsmål skal ingen driste sig til at le af…)


24-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 40) – ET ’FØR’ OG ET ’EFTER’. Der er en detalje, som jeg må nævne for dig med hensyn til beretningerne på de første sider af vor Bibel. Der står fortalt om, hvorledes Abram og hans slægtning Lot rejste sammen til Det Hellige Land. Her kom deres hyrder i strid med hinanden. Vandet var sparsomt, og de kunne ikke enes om fordelingen af de få udgravede brønde. Abraham havde imidlertid en klar fornemmelse af, at den jord, de nu betrådte, IKKE var et sted, hvor der skulle herske slagsmål og splid. Han foreslog derfor Lot, at de drog hver til sit. Lot så ud over Jordandalen, der var (som det hedder i Bibelen) ’vandrig som Herrens Have’ (1.Mose 13:10). Det vil sige: ’Meget frugtbar’ – og så tilføjes i beretningen en lille parentes, som også du bør lægge mærke til: ”Det var før Herren ødelagde Sodoma og Gomorra” (v.10). – Det vil med andre ord sige, at der for dette bibelske område, Jordandalen er et ’FØR og et EFTER’. Grunden til, at Herren ødelagde dette frugtbare stykke land, var den synd, som herskede i de to byer. Selvom nogle i dag vil søge at bortforklare, hvad der vakte Herrens vrede med hensyn til livsstilen i de to byer, så er det ubestrideligt, at det var homoseksualitet (1.Mose 19:5). På grund af denne synd blev et af de skønneste områder i Det forjættede Land forvandlet til saltstepper og askehobe. Ikke mange fortæller dig dette – men jeg bør i mine breve ikke skjule denne sag for dig…


20-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 39) – HOLD DIG BORTE FRA DEM! Der er ikke noget at sige til, at du er forvirret. Nogle si’r det ene, og andre si’r noget andet, og du spørger dig selv, hvem du skal lytte til! Derfor vil jeg kort gentage for dig den historie, som Bibelen fortæller om Babelstårnet. Den handler nemlig om, at folkene på jorden blev ’for store på den’ og til sidst besluttede at bygge et tårn, ’der nåede helt op til himlen’. Deres motiv var enkelt og ligetil: De ville skabe sig et navn – og Gud var med det samme modstander af et sådant projekt. Derfor – fortælles det – ’forvirrede Han deres sprog, så de ikke længere kunne forstå hinanden. De store byggeplaner blev opgivet, og byggeriet endte i en ruin! Beretningen er god at tage lære af. Ny Testamente siger, at ’de, der vil ophøje sig selv skal ydmyges – men de, der er parate til at vandre på ydmyghedens vej, skal ophøjes” (Jak.4:10, 1.Pet.5:6). Mit råd er derfor, at du holder dig langt borte fra folk, der er optaget af det storhedsvanvid, at de mener selv ’at kunne klatre op til himlen’ – og at du i stedet holder dig til dem, der tror på, at himlen ER kommet her ned på jorden i skikkelsen af Guds Søn, Jesus fra Nazaret… (Rom.10:6-9).


17-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 38) – HISTORIENS AFSLUTNING. Lad mig lige fortælle dig, at historien ender IKKE dér! Jeg mener historien om den triste dag i Edens Have, hvor de to første mennesker med hård hånd blev jaget ud af al den skønhed og tryghed, som Gud Herren havde skabt. Historien ender IKKE med, at der derefter blev stillet to mægtige engle på vagt, for at ingen formastelig sjæl skulle vove sig tilbage for at række hånden ud og spise af livets træ – og dermed leve evigt! Skabelsesberetningen slutter imidlertid IKKE med, at de vældige keruber nu for altid står bevæbnet med flammesværd, som ingen dødelig kan nærme sig. Hvis historien var endt med dette ulykkelige billede, så var det i sandhed en ynkelig tragedie, som aldrig ville kunne hjælpe nogen elendig synder – og så ville der ikke være nogen grund til at gentage den fortælling om menneskets fortabelse over for dig eller nogen anden. Nu er der imidlertid den gode nyhed, at historien ender IKKE dér! Den fortsætter nemlig med beretningen om, at en dag nærmede en forunderlig hvidklædt skikkelse sig indgangen til haven. De vældige vagtposter holdt sig parate med deres enorme flammesværd – men dette opstandelsesmenneske holdt sig ikke tilbage. Han løftede Sine sårmærkede hænder – og englene sænkede deres sværd. Manden med de sårmærkede hænder rakte hånden ud og tog en frugt af livets træ… som Han nu giver dig og mig. Dér ender historien – og den er sand!


13-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 37) - EN STREG I SANDET. Lad mig lige huske dig på, at der i Bibelens skabelsesberetning står fortalt, at FØR Gud skabte det brogede væld af blomster og træer, fuglene under himlen og fiskene i havet – FØR Han satte sol og måne og stjerner på himmelhvælvningen og FØR Han satte menneskene i Edens Have’, satte Gud skel mellem mørket og lyset’ (1.Mose 1:4). Det gjorde Han (forstår man) fordi ’Gud så, AT LYSET VAR GODT’! (1.Mose 1:4) – Det er mig derfor magtpåliggende at understrege, at du i denne svære tid bør indstille dig på, at der er sat en evig skillelinje mellem det, som er godt og det, som er ondt! Der er tegnet en tydelig streg i sandet mellem nat og dag, lys og mørke, løgn og sandhed, rent og urent. Vanhelligt og helligt! – Ingen kan overtræde denne evige skillelinje, uden at det få de mest tragiske konsekvenser – og også du skal derfor indstille dig på, at tingene IKKE kan sammenblandes: Du kan ikke stå med det ene ben i verden og det andet i Guds Rige! – Hvor længe vil du halte til begge sider?” (1.Konge 18:21)


10-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 36) – DIN STYRKE FOR DAGEN OG VEJEN. Det er muligt, at du undrer dig over, at jeg har så travlt med at fylde mine breve med så mange henvisninger til Skriften. Det gør jeg imidlertid af en ganske bestemt årsag, som kan blive til evig gavn for dig. Apostelen siger jo: ”Du er ikke blevet genfødt af en forgængelig sæd, men af en uforgængelig sæd, GUDS LEVENDE OG BLIVENDE ORD (1.Pet.1:23). Dette er – prøver jeg at forklare dig – en stor og vidunderlig hemmelighed. Det vil nemlig sige, at der ER BLEVET FØDT NOGET EVIGT IND I DIN DØDELIGE KROP og NOGET UFORGÆNGELIGT IND I DINE JORDISKE LEMMER. Et stykke af herligheden er allerede plantet og ER VED AT TAGE ROD I DET KØD OG BLOD, som er din synlige personlighed her i denne verden. Derfor fortsætter apostelen med følgende opmuntrende erklæring: ”Alle mennesker er som græs, og al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. – Derfor, kære ven, har jeg travlt med at henvise til dette kraftfulde ord. Det er din styrke for dagen og vejen… (v.24)


06-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 35) – VELKOMMEN I KLUBBEN! Det er jo ingen hemmelighed, at det på mange måder er et forkælet velfærdssamfund, som du bor i… og i en sådan blødsøden atmosfære med hele babylongalleriet af fristelser omkring dig, kunne også du forføres til at tro, at det er et sådant overflodskristenliv, som du er kaldet til. Med andre ord: At ’det søde liv’ ikke er slut; det kan du sagtens tage med dig ind i den nye vandring med Herren… Som svar på dette ku’ jeg ha’ lyst til at oprense den liste, som apostelen Paulus har efterladt sig med henblik på alle de trængsler og genvordigheder for evangeliets skyld. Han skriver: ”Jeg har slidt og slæbt, tit i fængsel, fået slag i massevis; jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét; jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, jeg har drevet rundt på det åbne hav et halvt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre… ALTSÅ, kære ven: Farvel til forkælelsen og velkommen i klubben!


03-09-2012

(Brev til min bøsseven nr. 34) – TO SLAGS BEDRØVELSER. Det aner mig, at du for en tid har lagt mine breve på hylden; du vil ikke længere læse dem. ”De gør mig deprimeret,” siger du. Lad mig derfor kort fortælle dig om de to slags ’bedrøvelser’, som Ny Testamente omtaler. Apostelen forklarer: ”Selvom jeg har voldt dig bedrøvelse med mit brev, fortryder jeg det ikke. Jeg er tværtimod glad. Ikke fordi du blev bedrøvet, men fordi du BLEV BEDRØVET TIL OMVENDELSE! Din bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje… og bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, men bedrøvelse i verdens forstand virker død!” (2.Kor.7:8-10). Der er altså to slags bedrøvelser. Den ene slags er en bedrøvelse der opstår, når vi indser, at vi har syndet og dermed bedrøvet Gud. Den anden slags er den depression, som følger i kølvandet på et liv uden omvendelse. Den nedtrykthed betegnes som ’bedrøvelse i verdens forstand’. Skriften taler altså om ’en bedrøvelse efter Guds vilje’ – og har du den, er det godt. Den vil nemlig føre til, at du omvender dig fra synd.


30-08-2012

(Brev til min bøsseven nr. 33) – HVAD SER DU? Du skal ikke se så meget på dig selv! Det bliver du bare deprimeret af! Nej, du skal ikke engang betragte dig selv som den, du RENT MENNESKELIGT er blevet til. Hvis du ’er i Kristus’ (altså har taget imod Ham i dit hjerte) – så er du (ifølge Ny Testamentes ubestridelige vidnesbyrd og lære): ’en ny skabning’ (2.Kor.5:17). Det er dette ’nye’, du helhjertet og uden ’sideblik’ – skal betragte. ”Det gamle er forbi,” – og der er ingen grund til at være optaget af ’det gamle menneske’. ”Noget nyt er blevet til,” og DET skal fra i dag have din fulde, udelte opmærksomhed. Om dette siger Skriften: ”Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere” (2.Kor.5:16)… i grunden en bemærkelsesværdig konstatering. Personligt ville jeg være af den opfattelse, at hvis jeg (som de apostle, der her på jorden levede og vandrede med Jesus) havde ’kendt Herren RENT MENNESKELIGT’ – så ville jeg uafladeligt tale varmt om dette nære jordiske forhold. Men det gør Skriften ikke; ”det er den herliggjorte, opstandne frelser, vi holder blikket rettet mod,” erklærer Jesu første disciple (3:18)… og det er i denne holdning at forvandlingskraften ligger…


27-08-2012

(Brev til min bøsseven nr. 32) BEKENDELSEN. Bekendelsen af vor tro er vigtig! Ny Testamente siger: ”Når du med din mund bekender… og i dit hjerte tror… (Rom.10:8). Derfor vil jeg i dette brev fortælle dig om en særlig bekendelse, som kan få stor betydning for dig. Den bygger nemlig på det, som står skrevet i Romerbrevet med disse ord: ”VORT gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham!” (Rom.6:6) Når apostelen siger: ”VORT gamle menneske’ har han dermed gjort ’forbryderen’ til et yderst personligt anliggende. Det drejer sig altså om DIT og MIT ’gamle menneske’… hvilket dermed vil sige, at nyheden om den ’sørgelige’ skæbne, som er overgået dette forbryderiske og ondskabsfulde væsen, også er blevet en personlig sag. Du og jeg har hermed al ret til at bekende: ”Mit gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham.” – Og netop denne bekendelse vil vi få stærkt brug for i de kommende dage. Det vil jeg siden nærmere forklare…


23-08-2012

(Brev til min bøsseven nr. 31) – HENRETTELSEN. En ussel og hensynsløs forbryder har gennem utallige slægter plaget og udplyndret menneskeheden. Imidlertid er der for 2000 år siden sket noget i historien, som en gang for alle har sat en stopper for denne lovløse hærgen. Meddelelsen om denne afgørende begivenhed lyder i al sin korthed således: ”Vort gamle menneske er blevet korsfæstet” (Rom.6:6). – Denne triumferende erklæring i Guds ord er i virkeligheden (som jeg allerede har bemærket) den største og mest glædelige nyhed, som (gennem Guds ords forkyndelse) lyder på denne jord! – Denne storslåede proklamation har én gang for alle klart og tydeligt defineret, HVEM den henrettede forbryder er. Hans signalement lyder sådan: ”Det gamle menneske, og netop han er det onde væsen, som er skyld i al synd, elendighed og død på denne klode. Han er nu ved Kristi offer sat ud af spillet, så at mennesker alle vegne kan ånde lettet op. Dette vil jeg naturligvis i det følgende nærmere forklare…


20-08-2012

(Brev til min bøsseven nr. 30) – ’DET GAMLE ER FORBI’. En stor del af sommeren er nu gået, og jeg genoptager her min snart omfattende korrespondance med dig. Meget er sket i disse måneder, som (ud fra et verdsligt synspunkt) kan befordre din gamle livsstil. Derfor tager jeg straks med dette brev fat på den hemmelighed, som kan hjælpe dig med at forstå, at ’hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til…’ (2. Kor. 5:17). Om dette siger Skriften yderligere: ”VI VED JO, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham” (Rom.6:6). Dette er (tør jeg påstå) den største og mest værdigfulde VIDEN et menneske kan opnå; denne uvurderlige indsigt overgår alt, hvad alverdens universiteter og læreanstalter kan tilbyde. Når apostelen her (med jubel) udbryder: ’VI VED JO’, - da er det et sejrsråb! Også du kan synge med på den sang; hvis du nemlig er dig denne sandhed bevidst (at ’det gamle menneske er blevet korsfæstet med Ham’) – så har du dermed fået del i den åbenbarelse, der (som det eneste) kan føre dig ud i frihed og livsglæde, som er bestemt for dig. Det vil jeg i et følgende brev tale mere om…


11-06-2012

(Brev til min bøsseven nr. 29) – IKKE EN ’BORTLØBEN SLAVE’. Det er mig magtpåliggende, at jeg korrigerer et ord, jeg har brugt med hensyn til det meget vigtige emne, som jeg omtalte i mit forrige brev. Jeg citerede for dig fra vor seneste autoriserede oversættelse af Ny Testamente, at ’den, som er død, er FRIGJORT fra synden’. Imidlertid taler den græske tekst et andet og (synes jeg) stærkere sprog! Den siger, at ’den, som der død, er RETFÆRDIGGJORT fra synden’. Udtrykket er så bemærkelsesværdigt, at vor gamle 48-oversættelse af Ny Testamente straks anfører en lille note under teksten, hvori den forklarer, hvad der i denne forbindelse menes med at være ’RETFÆRDIGGJORT’ (og ikke kun ’frigjort’) fra synden. I noten hedder det: ’Retfærdiggjort ’ vil i dette forhold sige, at ’synden har ikke flere krav på sin gamle slave’. En kendt kommentator (og ekspert i den græske, nytestamentlige tekst) forklarer følgende: ”Retfærdiggørelse betyder i denne forbindelse, at syndens slave ikke længere kan tiltales for sin ulydighed over for sin gamle herre. Han er lovligt fritaget for at adlyde; han har ret til at være legalt ulydig!” Forskellen på disse to begreber er af stor vigtighed! Det betyder nemlig, at du ikke blot er blevet sat fri, fordi en befrier er dukket op og har hugget halslænken over! Nej, befrieren er kommet og har betalt den fulde pris for at købe dig fri. Din tidligere herre kan derfor ikke hævde, at du er en ’bortløben slave’, der forbryderisk er blevet ’stjålet’ fra ham – ja, som er blevet befriet ’ved magt’. Nej, ’gældsbrevet med dets lovbestemmelser’ er ved en lovlig transaktion sat ud af kraft. Det er ’naglet til korset’ (Kolos. 2:14-15) – og hvis din gamle slavefoged nu igen vil have fat i det, må han selv hente det dér! Og det vil han med sikkerhed afholde sig fra, thi han holder sig langt væk fra Kristi Kors.


07-06-2012

(Brev til min bøsseven nr. 28) – TYK, RØD STREG UNDER ORDET: TRO. ”Jamen,” vil du indvende, ”den historie med, at jeg siger farvel til ’mit gamle, afdøde jeg’ – kan jeg til nød godtage; måske tilføjer du oven i købet: ”Der er noget fascinerende ved tanken om at aflevere min dødsattest til min gamle chef og sige, at han ikke skal regne mere med mig!” … ”men,” fortsætter du, ”den forklaring med, at der står en ny opstanden Herre og venter på mig på den anden side af graven (dåben) – den har jeg lidt svær ved at sluge! – Kan jeg virkelig regne med, at Jesus hjælper mig videre på denne vandring? For alene klarer jeg det ikke! Min gamle chef vil komme efter mig med både stok og pisk og den sønderrevne dødsattest. ”Duer ikke!” vil han råbe. ”Du er hverken død eller begravet, og du får ikke fyraften, før solen er gået ned!” – Hertil svarer Ny Testamente: ”Det er et spørgsmål om tro! Det hedder nemlig i den forbindelse: ”Men er vi døde med Kristus, TROR VI, at vi også skal leve med Ham” (Rom. 6:8). Som jeg henviser til dette skriftord sætter jeg en tyk, rød streg under ordene: ’TROR VI’. Thi uden tro går det ikke! Det hedder jo sådan et andet sted: ”Uden tro er det umuligt at behage Ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at Han er til og lønner dem, som søger Ham” (Hebr. 11:6). – Derfor: Fremad i tro! Tro af hele dit hjerte, at du er død med Kristus – og at du derfor også skal leve (i en ny opstandelseskraft med Ham…


04-06-2012

(Brev til min bøsseven nr. 27) – FYRAFTEN. Det står nu op til mig nærmere at forklare dig, hvad der ligger i de otte befrielsesord, som jeg i mit forrige brev omtalte. Det er jo ikke nok at synge en lille sang om, at du ikke længere skal trælle for synden. Hvad nytter det, når synden er både påtrængende og magtfuld? Hvad skal den arme træl gøre, når den brutale slavefoged med pisk og trusler, straf og smerte ustandselig (dag og nat) bliver ved med at udstede sine hårde og modbydelige befalinger? – Hertil har Ny Testamente kun ét svar. Det vender tilbage til den gamle dåbslære om ’døden og begravelsen’ og gentager uforstyrret med apostelens ord: ”Den, der er død er jo frigjort fra synden” (Rom. 6:7). Det vil med andre ord sige, at som du nu med din nye Herre, Jesus, vandrer gennem portalen med den triumferende indskrift: ”Jeg skal ikke mere trælle for synden” – så forbliver ’det gamle menneske’ ubevægeligt ’på den anden side af porten’! Syndens slave er nemlig både død og begravet, og hans gamle Herre kan råbe og skrige og smælde med pisken, så meget han vil – den afdøde træl rører ikke en finger! Hans tidligere slavefoged kan udstede sine højtråbende ordrer over dåbsgraven, hvor den døde slave er ’stedt til hvile’ – men syndens træl adlyder ikke længere; han er død! – over hans grav er rejst en flot marmorgravsten med den udfordrende indskrift: ”Den, der er død, er jo frigjort for synden.” – Hvis slavepiskeren (som er selveste synden) vil have den afdøde træl til at udføre sit gamle, beskidte job, så har han et problem; slaven er død, og døde mennesker har fyraften fra deres elendige trællekår… og mere end det! På den anden side af porten står ’den opstandne træl’ og venter sammen med sin nye Herre – og de vil ikke have noget at gøre med mafiabossen og hans gamle, snavsede trædemølle. Thi: ”Den, der er død, er jo frigjort fra synden!”


31-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 26) DE OTTE ORD… Tager jeg fejl, at du – bare et øjeblik – standser op for at undersøge denne bemærkelsesværdige erklæring nærmere? Dybest set ligger der i de otte ord et frihedsbrev, som er en sammenligning! Hvis det, der her tales om, er sandt, så åbner sig for dig – og mange med dig – en port af forventning og håb, som du ikke bare kan spadsere forbi! Poståbningen har som overskrift disse otte ord: ”Så vi ikke mere skal trælle for synden!” (Rom. 6:6) Der tales altså her om, at hvis du bevæger dig gennem denne porthvælving (idet du holder dokumentet med disse otte frihedsord tæt til dit bryst) så vil en tung slavelænke, der har raslet efter dig i hele dit liv, blive hugget af og kastet bort; du vil gå gennem porten som en fri mand! – (Hvis de otte ord: ”Så du ikke mere skal trælle for synden!”) kan forklares på en anden måde, så værsgo’! Sig hvad de betyder – men kan du ikke svare, må du godtage min forklaring: ”Går du gennem denne port, skal du ikke længere trælle for synden!”) Hvordan dette konkret skal udvirkes kræver en nærmere forklaring! Den handler (kort fortalt) om, at der ved troen på Jesus og apostlenes lære (som jeg her forelægger dig) kan opnås en frigørelse fra synden, som kun Ny Testamente kan love dig! I dag slår jeg portdørene op, for at du kan få øje på denne dimension. Siden tager jeg dig ved hånden, og vi går sammen gennem porten.


28-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 25) – ENESTE MULIGE LØSNING… som jeg i mit forrige brev bevægede mig ind i det sørgelige begreb, der i Bibelen betegnes som ’det gamle menneske’ (og forklarede, at det havde noget at gøre med ’den tidligere livsstil’) så løfter den sig nu en livgivende sol over det, som har at gøre med den omtalte ’drastiske omvæltning’, der må finde sted i dit liv. Problemet, som både du og jeg (og alle andre syndere) har at slås med, bliver nemlig i den efterfølgende sætning i Romerbrevet krystalklart formuleret. Der bliver sat ord på den ’besværlige byrde’, som vi alle fra fødselen slæber rundt på. Apostelen betegner den med ordene: ”Det legeme, som ligger under for synden” (Rom. 6:6). – Det store spørgsmål er nu, hvorledes vi ’slipper af’ med denne elendige, medfødte ’gamle natur’, der ustandselig gør sine frække fordringer gældende. For at sige det rent ud: ”Det lyder jo både smukt og fromt, når de kristne siger, at du skal omvende dig fra din tidligere levevis. Men er de egentlig klar over, hvad de forlanger? Kan de fortælle dig, hvorledes du skal slippe af med ’det legeme, der ligger under for synden’? – Hertil vil jeg svare: Korrekt! Et relevant spørgsmål – og det svar, der her bør gives, er så vigtigt, at det vil være klogt i første omgang at træde til side og lade Ny Testamente tage sig af besvarelsen. Apostelen erklærer: ”Det legeme, der ligger under for synden, skal tilintetgøres!” Hvordan? – Ja, det er en længere historie, som apostelen bruger flere kapitler af Romerbrevet til at besvare. Lad mig derfor her nøjes med at sige, at hvis Ny Testamente erklærer, at ’det legeme, der ligger under for synden, skal tilintetgøres’ – så er og forbliver dette den eneste mulige løsning. Og hvis du er interesseret i at høre mere om denne fantastiske løsning og sejr – så lad os forblive i kontakt! Jeg fortsætter med at skrive til dig…


24-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 24) - OPGØR MED DIN TIDLIGERE LIVSSTIL. Eftersom jeg i mine fortsatte breve til dig kommer til at berøre nogle dybere lag af din eksistens, må jeg med det samme sige, at du ikke skal forvente, at Guds Ord beskyttende holder hånden over din tidligere livsstil. Et yderst radikalt opgør er forbundet med din videre vandring med Herren. Der er simpelthen forbindelser, der skal afskæres og livsfarlige kontakter, der skal hugges af. Lad mig derfor forklare: ”Vi kommer i det følgende ikke udenom at skulle tale ’lidt teologi’ med hinanden! Ikke for at gøre tingene mere indviklede – men simpelthen fordi, der ligger værdier skjult i undergrunden af evangeliets forkyndelse, som kan blive dig til stor gavn. Der er guld at hente i bjergets dyb… Apostelen siger f.eks. et sted: ”Gud har åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder” (1. Kor. 2:10); det vil med andre ord sige, at vi i striden for at få magt over urene lidenskaber og det stadigt nagende kødelige begær må være parate til at gå til roden af problemerne; den ligger ikke på overfladen. Vi skal et par spadestik dybere. – Derfor: Hvad betyder det, når apostelen siger: ”Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Ham? (Rom. 6:6). – Det gamle menneske? Hvad er det? Så vidt jeg forstår det, kan der her kun være tale om ’vor gamle menneskenatur’. (Derfor oversættes begrebet ’vort gamle menneske’ i en hverdagsgengivelse med sætningen: ”Vi ved jo, at vores gamle LEVEVIS er korsfæstet med Kristus!” Det vil altså sige en livsstil, der hører en gammel, fordærvet menneskenatur til. Denne syndens elendige og snavsede levemåde er altså ikke bare at betragte som ’et fejltrin’ eller ’en ubetydelig afvigelse’ (som omgivelserne vil bilde dig ind). Nej, syndens omkostninger har været så voldsomme, og deres følger forbliver så alvorlige, at der kun er en udvej angivet: Korsfæstelsen! Om dette vil jeg i det følgende forklare mig yderligere…


21-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 23) – DET SKJULTE LIV. I forbindelse med, hvad jeg i mit forrige brev har forklaret dig ud fra et lidt dunkel sted i Ny Testamente (’I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud’) – så har jeg med disse linjer lyst til at fortsætte læsningen fra netop dette vigtige afsnit i Kolossenserbrevet: ”Der står nemlig skrevet: Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, skal også I blive åbenbaret sammen med Ham i herlighed” (3:4). Det er klart som solen, at hvis dette udtryk ’Kristus, jeres liv’ ikke på nogen måde kan tillægges din person, så skal du heller ikke gøre dig nogen illusioner om, at så meget som en livsgnist af Kristi herlighed vil komme til syne fra dit formørkede liv, når Menneskesønnen åbenbares. Hele den religiøse forestilling, at det skulle efterlade noget indtryk i himlen, at du så ærbødigt bøjer dig foran et alterbillede af Den Opstandne, kan du godt glemme. Du kan i ’den frommeste’ tilbedelse bøje dig tusinde gange foran ikoner, kors og alterlys – ja kysse jorden på alle de såkaldte ’hellige steder’, hvis Jesus Kristus ikke vinder indpas i din tankeverden, dine reaktioner og dit inderste ’jeg’, og Hans nærhed ikke langsomt overtager dit liv og din tilværelse – så er alt dette forgæves. Apostelen siger: ”Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret,” – da skal Hans herlighed komme til syne. Og dette er ikke noget, du behøver at vente med at virkeliggøre til den dag, Kristi tilsynekomst er den eneste altovervejende realitet. Dette ’indre liv’ kan du ved Guds Ånd lade komme til syne i dag! En fortabt verden omkring dig venter kun på at få øje på et glimt af håb fra dette lys. Lad det i dag udstråle fra det skjulte liv, som er i dig!


17-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 22) - NÅR DU NU ER OPREJST MED KRISTUS. Da du bliver ved med at tøve (med hensyn til din fuldstændige overgivelse til Kristus) bliver jeg ved med at fortælle dig, at en ’lille halvskjult bøn’ eller en eller anden ubetydelig ’menneskelig tilkendegivelse’ på, at du fra nu af helhjertet vil være en Kristi efterfølger, ikke er nok! Den bibelske vej med hensyn til dit åbne vidnesbyrd om en sådan beslutning, er og forbliver (hvad jeg i mine breve vedvarende har gentaget over for dig) den lykkelige praktisering af det ord, som Ny Testamente anvender (og som de første kristne gjorde alvor af): ”Vi er døbte til hans død!” (Rom. 6:3) Herefter (altså når det er sket) følger nemlig det mægtige Guds indgreb i dit liv, som ligger i betegnelsen: ’oprejst fra de døde’. Om dette forklarer apostelen: ”Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud” (Kol. 3:3). – For at forstå dette sidste, lidt dunkle udtryk, kan det være hjælpende at lytte til en indfødt omvendt bonde (blandt Betschuanerne, der forklarede dette sted i Ny Testamente til en missionær ved navn, Casalis): ”Jeg dør snart, og man vil begrave mig ude på min mark. Mine hjorde vil græsse henover mit lig, men jeg vil ikke høre dem og vil ikke forlade min grav for at hente dem ned til mig; de vil være fremmede for mig, som jeg er fremmed for dem.” Den indfødte bonde slutter: ”Sådan vil mit liv være i verden, efter at jeg er kommet til troen på Jesus Kristus.”


14-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 21) – EN LÆRE OMSAT I PRAKSIS. Med hensyn til det spørgsmål om ’dåb’, som jeg flere gange i mine breve har henvist til, må jeg atter fremhæve denne vigtige sag for dig. Det er nemlig af stor betydning, at du dybt i dit hjerte accepterer den egentlige mening bag det græske verbum ’baptizo’. – Deri ligger nemlig den absolut vigtige forståelse af, hvad det vil sige ved dåben at ’blive dyppet ind i’… altså den ’totale neddykkelse’, der med al tydelighed betegner en indvielse, der er som ’gennemblødt’ af den absolutte efterfølgelse (som apostelen senere betegner med ordene: ”Den, som ikke tager sit kors op og følger efter Mig, er mig ikke værd. Den, som har bjærget sit liv, skal miste det, og den, som har mistet sit liv for min skyld, skal bjærge det” Matt. 10:38-39). – Du bør altså lægge nøje mærke til profeten Esajas alvorlige advarsel mod den overfladiske, religiøse indstilling, der ikke tager anvendelsen af afskeden med det gamle liv alvorligt. ”Herren kaldte jer til at græde og sørge over jeres synd,” forklarer profeten Esajas. ”Rag håret af som et tegn på bod og omvendelse,” råber han. ”Klæd jer i sæk og aske!” Han tilføjer: ”Men I festede og holdt gilde, sang, dansede, lo, åd og drak… ’for i morgen skal vi dø’, spottede I.” – ”Denne synd kan ikke sones, før I (virkelig) dør,” erklærer profeten (Es. 22:14). Derfor foreslår jeg dig, kære ven, at få gjort alvor af denne ’død’. I tidligere breve har jeg nøje gennemgået, hvad der skjuler sig bag de velsignede ord: ”Vi blev altså begravet med Ham ved dåben til døden” (Rom. 6:4) – det er denne lære, du nu skal omsætte i praksis!


10-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 20) DEN GUDGIVNE ’SEKSUELE ORIENTERING’. I dag har jeg på hjerte at uddybe et forhold, som jeg er sikker på, at ingen før har talt med dig om. Det drejer sig om et par linjer fra Bibelens Skabelsesberetning, som jeg aldrig har hørt kommenteret med den betydning, som jeg her vil understrege. Hvis det lykkes mig at forklare noget af Guds suveræne orden, som ingen dødelig med held kan sætte sig op imod. – På Bibelens første blade står to linjer, som (med henblik på din livsstil) er opsigtsvækkende. I de to linjer taler Gud til Eva, efter at hun har lyttet til slangen og dermed indledt syndefaldet. Gud siger: ”Til din mand skal din attrå være, og han skal herske over dig” (1. Mose 3:16). – Her fastlægges altså en gang for alle Guds ordning med hensyn til ’seksuel orientering’. Kvindens attrå skal være til manden (og mandens til kvindens); hvad eventuelt ’orienteres’ i andre retning, er i kollisionskurs med dette oprindelige, absolutte dekret, som blev udstedt efter Adams og Evas fald. Samtidig blev indført en lige så afgjort genopbyggende orden. Hvem skal ’være hoved’ for hvem? Ordet ’herske’ behøver ikke nødvendigvis at betegne et ’diktatorisk herredømme’; det drejer sig faktisk blot om den ’sættelse’ i hvilken manden og kvinden er ’forordnet’ til hinanden. En Guds bestemmelse… (… denne tanke efterlader jeg hos dig i dag. Altså en sag om den gudgivne ’seksuelle orientering’).


07-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 19) – VELKOMMEN I KLUBBEN. Hvis du skulle få den tanke, at du IKKE er værdig til at modtage Guds nåde i Kristus – så er du ikke galt afmarcheret! Det er rigtigt: Du er IKKE værdig – og vi kan da kun byde dig ’velkommen i klubben’. Ingen er værdig! Alle er på forhånd dømt, og alle har vi nu kun en chance tilbage: At tage imod det gratis tilbud i Jesus Kristus. Om dette siger apostelen: ”Der er ingen forskel; for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud og gøres ufortjent retfærdige af Hans nåde ved forløsningen i Kristus” (Rom. 4:24). Hvad her står skrevet, gælder den største synder, der har vandret på den jord og den frommeste kristen, som hver søndag sidder på en af kirkens bænke. ”Der er ingen forskel.” For dem begge gælder det, at de har syndet og kun kan blive godtaget af Gud ved taknemligt at modtage den gave af renhed, som er skænket dem – helt gratis – i Kristus. De mest modbydelige synder mister deres kraft til at fordømme og de pæneste, gode gerninger mister deres forsøg på at ’blive værdige’. Når det nu er tilfældet, at Gud måtte give Sin egen søn for betaling for al slags overtrædelse, så må alt andet tie! ”Der er ingen forskel,” siger apostelen, så du behøver ikke at undse dig eller prøve at dække over dine mangler, synder og fejl. ”Velkommen i klubben!” For os alle er der kun én vej: At tage imod det gratis tilbud om Guds nåde i Kristus Jesus.


03-05-2012

(Breve til min bøsseven nr. 18) – ’SAMMENVOKSNING’. Det er ikke for at forskrække dig, at jeg i mit brev i dag må skrive om, hvad det vil sige at blive en kristen; der går nogle løgnehistorier omkring, at det er som at komme i Paradis; men det må vente. Du er endnu her i en fortabt verden, og der venter dig en ’sammenvoksningsproces’, som apostelen indleder med ordene: ”For er vi vokset sammen med Ham ved en død, der ligner Hans” (Rom. 6:5). Du har sikkert aldrig hørt, at nogen i fuld alvor ville give sig til at beskrive det at være en kristen med en sådan betegnelse; de fleste vil sikkert fortælle dig om alle de goder og velsignelser, der vil tilflyde dig fra himlen, hvis du bliver en Kristi efterfølger – ja, de vil nøje forklare dig, at du ved at blive en del af det, som Ny Testamente kalder for Kristi Legeme, bliver som sammenvokset med al den himmelske lykke, salighed og velsignelse; og deri har de slet ikke uret – blot må de ikke undlade at fortælle dig, at indgangsdøren til al den herlighed ikke er en ’perleport’. Det er en snæver portåbning, over hvilken der står skrevet: ”Sammenvokset med en død, der ligner Hans” (Rom. 6:5). Sandt er det, at apostelen her taler om dåben (som jeg også i mine øvrige breve til dig har forklaret det) – men dybest set, er den ’død, der ligner Hans’ forbundet med smerte. Ikke i samme mål, som Jesu død var pinefuld… men den ligner den. Der er nogle, du må sige farvel til og noget, du skal tage afsked med. Ja, det kan være forbundet med spot og forfølgelse og personlig, legemlig pine at opleve denne første del af ’sammenvoksningsprocessen’.


30-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 17) – ’MAND-INDE’. For at du helt kan begribe, hvad Bibelen forstår ved ordet ’ægteskab’, er det vigtigt at stille skarpt på Skabelsesberetningen. Det fortsætter jeg med at gøre i dette brev, hvor jeg forklarer, hvad der ligger bag den kendsgerning, at Adam gav et andet navn for mennesket, da han så den kvinde, der blev ført hen til ham. Han kaldte hende for ’mand-inde’. Hvad betyder det? Vedrørende partnerskabet, som jeg i mine senere breve er begyndt at berøre, fortsætter jeg med disse linjer at fortælle dig mere om den beretning, der i Bibelen taler om ’det første ægteskab’. Da Gud Herren af Adams ribben havde ’bygget en kvinde, førte han hende til Adam’ (1. Mose 2:23). Det var – som jeg har beskrevet – en omhyggelig designet og velbygget gave, som Herren gav det første menneske. Som Adam i den forløbne tid i Edens Have havde forkastet alle andre skabninger som ’partnere’, der (som det hedder) ’passede til ham’ – så blev der nu ført hen til ham en skabning, der på alle måder var ’passende’. Det sidste fremgår af Adams lykkelige udbrud, da han første gang ser kvinden ført hen til ham. Adam giver hende navn og siger: ”Hun skal kaldes kvinde (hebraisk: ’mand-inde’), for af manden er hun taget.” Denne erklæring er afgørende for at forstå ægteskabets guddommelige betydning. Det ’nye’ menneske får et nyt navn, fordi det er forskelligt fra det første menneske. Det tilhører et andet køn, der er ’passende’. Hvor denne erklæring trædes under fode, banker ulykken på døren.


26-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 16) – ET SPØRGSMÅL, DU SKAL SVARE PÅ. I disse breve kan jeg ikke undgå at nævne for dig, hvori dit personlige problem med Bibelen og den kristne menighed ligger. Det er mig magtpåliggende at vise dig, i hvor høj grad Guds Ånd ved Skriftens ord vil komme dig til hjælp – men dermed slipper vi ikke for at sætte fingrene på det ømme punkt: Altså din opfattelse af ægteskabet. I den forbindelse er der et spørgsmål, du skal svare på… Som jeg har forklaret dig, fortæller Bibelen om, med hvilken omhu Gud Herren lagde det evige fundament for menneskes ægteskab. Da Adam ikke selv kunne ’finde en hjælper’, der svarede til ham’, gav Skaberen sig til at løse dette problem. Skriften fortæller: ”Gud Herren lod en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog Han et af hans ribben og lukkede med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede Han en kvinde og førte hende til Adam” (1. Mose 2:21). Jeg er klar over, at i hele den propaganda, som i øjeblikket foregår omkring dette emne, vil det måske også irritere dig, at jeg nævner denne ældgamle beretning fra Bibelen; imidlertid taler den (før noget andet og før nogen anden) om ægteskabet. Hvad du skal blive enig med dig selv om, er dette: Var det en fejltagelse, at Gud Herren byggede en medhjælp til det første menneske – og byggede han forkert? Skulle Skaberen have bygget medhjælperen (partneren) af det samme køn, som Adam eller gjorde Han ret i at det første ægteskab på jorden bestod af to mennesker af forskellige køn? Det spørgsmål skal du svare på!


23-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 15) – DIN LIVSPARTNER. Det, som du og alle andre har brug for i denne store, kolde ensomhedens verden, er den rette livspartner; du længes som alverden omkring dig efter at finde det menneske, som du kan leve sammen med, og som du kan dele alt godt og alt det svære sammen med. Om dette taler Bibelen allerede i det afsnit, som hedder ’skabelsesberetningen’. Den vil jeg i det følgende prøve at forklare dig… Du har hørt, at nogle præster har sagt til dig, at ’Gud, Herren sagde: ”Det er ikke godt, at mennesket er alene” (1. Mose 2:18) – og dermed har de forsøgt at overbevise dig om, at det partnerskab, som du nu befinder dig i, er helt i orden. Imidlertid er det vigtigt, min kære ven, at du selv læser hele beretningen om menneskets skabelse på Bibelens første blade, og du vil da hurtigt komme til at indse, at din Skaber gjorde sig betydelige anstrengelse, for at dette spørgsmål om ’ægteskabet’ blev løst på den rette måde. For det første blev det første menneske, Adam, sat til at give alle de øvrige skabninger deres navne; det, som faktisk var Guds hensigt med denne særlige opgave beviser med hvilken omsorg, Han er optaget af, at også du skal få en rette partner i dit liv. Efter at Adam havde været hele ’runden igennem’ og givet alle dyrene passende navne, så stod Adam stadig hjælpeløs og ensom. Af alt det gode, som Gud havde skabt, ’fandt han ikke en hjælper, der passende til ham (1. Mose 2:20). På dette problem havde Skaberen sin egen fuldkomne løsning, og den vil jeg i et par efterfølgende breve fortælle dig mere om.


19-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 14) – JEG EFTERLADER DIG IKKE. Der er en vigtig sag, som jeg absolut må dele med dig! Et emne, som er nødvendigt at få afklaret – og det er, at den kamp, du står i (med de mange dybt personlige og intime forhold, som du i øjeblikket ikke rigtig kan hitte rede i), dér er du ikke bare overladt til dig selv! – Jesus siger: ”Jeg vil ikke efterlade dig faderløs; Jeg kommer til dig” (Johs. 14:18). Den triste, grå hverdagsagtige kendsgerning er, at mange steder og i mange situationer bliver folk bare (mere eller mindre hensynsløst) overladt til sig selv! Ikke mindst, hvis det drejer sig om en sag, der ikke lader sig ordne fra den ene dag til den anden. Altså hvis det er et (såkaldt ’besværligt’) forhold, der fordrer nogen tid og en mere langvarig ’hjælpende indsats’, - og som altså ikke blot kan gennemføres ’lynhurtigt’ og ’knaldeeffektivt’. – Præcis i en sådan proces er det, at den opstandne Herre kærligt taler til alle dem, der alvorligt og oprigtigt søger Ham. Han siger: ”Jeg vil ikke efterlade dig. Jeg ved, at du har brug for en fars omsorgsfulde, hjælpende hånd – og Jeg kommer til dig!” – Det sidste er faktisk det, som jeg med dette brev især har på hjerte at forklare. Personligt er jeg jo kun i stand til at sende dig disse (lidt fattige) skrivelser – og de ville faktisk ikke være meget værd, hvis ikke de på stedet blev ’fulgt op’ af en øjeblikkelig, nærværende, praktisk og i allerhøjeste grad ’følelig’ hjælp. Netop dette er Herrens personlige løfte til dig: ”Jeg efterlader dig ikke faderløs. Jeg kommer til dig!”


16-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 13) – DEN FRIE BEKENDELSE. Lad mig i dette brev fortælle dig, at vi er en stor familie ud over hele jorden, der byder dig hjertelig velkommen i vort fællesskab. Lad mig med det samme sige, at i dette både globale og lokale samfund af frie mennesker (der alle har en historie ligesom din) er der ingen, der vil bestemme over dig eller manipulere dig til at gøre noget mod din vilje. Hvert troens skridt, du tager på den vej, som de første kristne i Damaskus kaldte ’Vejen’ (Ap.G. 9:2) – er helt og holdent styret af din egen beslutning og din egen viljes enerådige initiativ. Apostelen omtaler derfor den frihedens ’storfamilie’ med udtrykket: ”Alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus.” Det er – kan man roligt sige – en glimrende og tydelig betegnelse for den frie kristne menighed. Ingen af syndens løskøbte slaver er blevet tvunget ind i den; ingen af denne verdens ’fribårne’ er blevet ’forført’ til at tilhøre den – alle er blevet en del af Guds frikøbte folk ved personligt at tage det første, selvstændige skridt: ’At blive døbt til Kristus Jesus!” Et sådant skridt og en sådan beslutning bør overalt og til alle tider kun være bygget på den enkeltes personlige overbevisning og tro! Dåben er ikke en skjult ’sammenkrøbet’, menneskesky handling – men en åben, offentlig og hjertefri bekendelse; der ligger i dåben en hellig indvielse, som ikke (hvis dåben skal have nogen oprigtig og ærlig betydning) udspringer af en overfladisk, letsindig afgørelse. ’Alle vi, som er døbte til Kristus Jesus’, har i fuld alvor – og undertiden med seriøse, smertelige konsekvenser – taget dette troens skridt ud fra vor egen vilje og overbevisning… og dette er, hvad også du kan gøre, når du selv af hjertet ønsker, at det skal ske!


12-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 12) – DAGE SKAL KOMME. Bliv ikke ærgerlig over eller tilfreds med, at jeg bliver ved med at ’hænge fast’ i det bemærkelsesværdige udtryk om dåben, som jeg nu allerede i en række breve har talt om. Det er (forsikrer jeg dig) til dit eget bedste, at jeg ikke for hurtigt forlader dette højaktuelle emne. Vi står nemlig i vor faldne generation over for at skulle opleve en åndelig vækkelse, hvor Gud i Sin ufattelige nåde vil kaste et helt nyt lys på dåbens betydning! Både de, der har praktiseret barnedåb og de, der holder sig til ’troens dåb’, vil blive rystede, når de oplever med hvilken kraft apostlenes lære om dåbens betydning vil løse mange syndens slaver fra den trældom, i hvilken de (på grund af manglende åbenbarelse) har måttet henslæbe deres jordiske tilværelse. ’Dage skal komme’, hvor elendige og angerfulde syndere på grund af lodret Kristus-åbenbarelse og Åndens kraftige vindstød (som på pinsedagen) vil blive døbt i skarevis! Ved strande og i storstædernes springvand, i swimmingpools, badekar, søer, damme og kirkernes ’dåbsgrave’ vil mænd og kvinder, unge og gamle, rige og fattige, højt uddannede og ulærde ’blive døbt til Hans død’ (Rom. 6:3). Hvad dette sidste betyder, kan kort sammenfattes i dette skarpe billede: Sådan som det er umuligt for døde, der er blevet begravet, at vende tilbage til deres forrige liv – sådan er dåben til Kristi død og den betydning, der ligger i udtrykket: ’ved dåben at blive begravet sammen med Ham’ (Rom. 6:4) – et så afgørende brud med fortiden, at det er umuligt at vende tilbage til det gamle syndeliv. Dette er, hvad dåben vil komme til at betyde i en kommende vækkelse!


09-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 11) – DET ER FULDBRAGT. Der er en sag, som jeg tidligere har skrevet til dig om, som jeg i dette brev gerne vil ’samle op på’. Det er mig nemlig magtpåliggende, at du virkelig forstå, hvad apostelen mener, når han om dåben erklærer, at ’alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til Hans død’! (Rom. 6:3) Jeg er forholdsvis sikker på, at en sådan forklaring har du aldrig før været stillet overfor – og derfor fortjener dette tilsyneladende ’fremmede udtryk’ en nærmere redegørelse. Af den grund er det vigtigt, at du lytter nøje til, hvad jeg har at sige om denne sag. Lad mig derfor forklare: ”I samme øjeblik dåbens vande ’lukker sig over dig’ sker der noget stort i den usynlige verden! Hele universet bliver på stedet klar over, at du ved denne handling i tro tilegner dig den smertefulde men ophøjede forsoningsdød, som din Frelser led for dig. Du anerkender for dit vedkommende, at den dødsdom, der blev grusomt fuldbyrdet på Jesus, da Han udåndede på korset – gælder for dig! – Ny Testamente fortæller, at efter Jesus på korset havde råbt ordene ’Det er fuldbragt!’… ’bøjede Han hovedet og opgav ånden’ (Johs. 19:30). At blive ’døbt til Hans død’ vil med andre ord sige, at man helt og fuldt og med et taknemligt hjerte tilegner sig de velsignede ord, som var Jesu sidste erklæring på korset: ”Det er fuldbragt!” – Alle vi, som er døbt til Kristus Jesus, er døbt til dette sejrsråb. Dåben til Jesu død er min tydelige og (for alt og alle) ufravigelige bekendelse, at et fuldbragt offer er blevet givet for min synd – og i denne tro vil jeg leve og virke resten af mine dage på denne jord.


06-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 10) – IKKE VED EGNE ANSTRENGELSER. Det med at blive ’begravet med Jesus ved dåben til døden’ (Rom. 6:4) er en svær mundfuld at skulle sluge. Formuleringen lyder for adskillige lidt sært, og kun de færreste begriber, hvad der egentlig ligger i dette besynderlige udsagn (- ja, der er skrevet bøger om det, og nogle af disse bøger beviser, at selv de mest ærværdige teologiske professorer har svært ved at forklare sig). Derfor vælger jeg i dette brev blot at vise frem mod den letforståelige sætning, som apostelen knytter til denne (lidt komplicerede) ’dåbs-erklæring’. Han tilføjer: ”…for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, skal leve et nyt liv” (Rom. 6:4)… og dermed berører jeg øjeblikkeligt det centrale punkt i både dit og alle andre synders kamp mod djævelens fristelser: ”Hvordan skal jeg komme til at leve et nyt liv?” (v.4) Svaret vil sikkert være overraskende for dig, men det indeholder dit livs største befrielsesbud! Det anvender et lysende enkelt billede, som selv et barn kan forstå, og giver samtidig et opmuntrende løfte om, at hvis du følger det råd, der skjuler sig i svaret, så vil du med sikkerhed komme til at opleve kraften i dette nye liv. Billedet er følgende: ”Sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal også vi leve et nyt liv” (v.4). Da Kristus blev oprejst fra gravens mørke, skete det helt og holdent ved Guds under! Ny Testamente siger: ”Det skete ved Faderens herlighed” (v.4) – og det samme kan du forvente med hensyn til at begynde vandringen i et nyt liv. Det kommer under ingen omstændigheder til at ske ved dine egne anstrengelser – men udelukkende ved et Guds under!


02-04-2012

(Breve til min bøsseven nr. 9) – EN FADERS HÅND. Nu vil du sige: Det lyder ikke særligt tiltrækkende! Der kan for mig ikke være noget som helst ’dragende’ ved jeres budskab om ’død og begravelse’. Det forekommer mig at være ’en ensom vej’, som I udpeger for mig. Hvordan skal jeg kunne klare noget sådant alene? – Dertil vil jeg svare: ”Du tager fejl, når du siger, at det er ’en ensom vej’. Den første dystre strækning, der fører til dom, død og begravelse, skal du ikke vandre alene; der hviler et særligt forjættende skær over ’omvendelsens, bekendelsens og overgivelsens vej. Det hedder jo i Ny Testamente: ”Vi blev altså begravet sammen med Ham…” (Rom. 6:4). De sidste tre ord (’sammen med Ham’) er den trøst, som David synger om, når han udbryder: ”Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi Du er med mig!” (Salme 23:4). Det er sandt, at omvendelsens, frasigelsens og afskedens vej kan være både tung og bitter. Der er mennesker, steder og personlige ’syndens nydelser’, du kommer til at sige farvel til, hvis du mener det alvorligt med, at du ønsker at blive en ’Kristi efterfølger’ – men det er i lige grad sandt, at denne dødsskygge-vej kommer du ikke til at vandre alene. ”Du er med mig,” siger David, ”… begravet sammen med Ham,” erklærer apostelen. ”Jeg har kaldet dig,” siger Herren, ”og holder fast i din hånd” (Es. 42:6). Og det greb er fast og sikkert – og slipper ikke i nødens time. Det er en Faders hånd…


29-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 8) – EN LYKKELIG LØSNING. I mine forrige breve til dig, har jeg forsøgt at beskrive, at Ny Testamente aflægger et tydeligt vidnesbyrd om, at den gamle tilværelse og din syndige livsstil kan hverken du eller nogen anden tage med sig i Guds Rige! ”Derfor,” har jeg forklaret,” må der fældes dom over ’det gamle liv’, og det må – Gud være lovet – afgå ved døden! – Men her standser din historie ikke! De, der mener, at ’med døden er det hele slut’, tager fejl. Ifølge Bibelen er der efter døden både begravelse og opstandelse. Det første (begravelsen) må alle – både troende og ikke-troende acceptere; den døde skal begraves! Det andet er et spørgsmål om tro; findes der en opstandelse? – Når apostelen har afleveret sin (af de fleste teologer totalt ukendte) doktrin, at ’den, som bliver døbt til Kristus Jesus, bliver døbt til Hans død’ (Rom. 6:3) fortsætter han med at tale om begravelsen. Det er på dette punkt, at en arme synder lykkeligt tager imod. Han har simpelthen brug for, at der skal gå både død og grav og total udslettelse over alle tidligere smudsige kapitler af hans liv – samt at de onde drifter og det usle begær, der stadig huserer i hans krop, skal udryddes og forsvinde fra jordens overflade. Derfor er for ham ’begravelsen’ en lykkelig løsning, og han spørger: ” Hvordan skal det gå til?” Apostelen svarer: ”Vi blev altså begravet med Ham ved dåben til døden…” Om dette vil jeg i det følgende forklare mere – men i dette brev kun sige: ”Som man ved begravelsen lægges er par meter under jordens overflade, sådan er det vigtigt, at man ved dåbens neddykkelse begraves helt og fuldstændigt under vand. ”Vi begraves… ved dåben!”


26-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 7) – DU SKAL ’HOLDE FAST’. I dette mit ’sjette brev’ vil jeg kort redegøre for dig, at alt, hvad jeg forklaret indtil nu, drejer sig om de allerførste skridt, du skal tage, for at slippe ud af det ’urene begær’ (som er Bibelens betegnelse for homoseksualitet). Dermed er kampen imidlertid ikke forbi! Når du har omvendt dig og ladet dig døbe i Jesu Kristi Navn – så vil Gud udruste dig med Helligånden (Ap.G. 2:38) – så at du kan ’stå djævelen imod’ og vinde sejr over ’kødets urene begær’. ”Hvordan skal dette ske?” spørger du – og jeg vil svare dig med at henvise til, hvad de første kristne gjorde. Der står nemlig skrevet: ”Men alle dem, der tog imod Ham, gav Ham magt til at blive Guds Børn – dem, der tror på Hans navn!” (Johs. 1:12) – Hvori består nu denne ’magt’ eller ’ret’, som Gud giver dig, så at du kan blive et Guds barn? Nogle tror, at denne ’indre styrke’ bare ’falder ned fra himlen’ – og når det ikke sker, bliver de skuffede. Om de første kristne står der skrevet, at ’de holdt fast apostlenes lære og fællesskab, ved brødets brydelse og ved bønnerne’ (Ap.G. 2:42). Du skal altså ’holde fast’. Og der er fire ting, som du skal holde fast ved. Det er 1) ’læren’ (altså fortsat undervisning i Guds ord) 2) ’fællesskabet’ (find en god menighed) 3) ’brødets brydelse’ (som du har ’ret’ til, når du har omvendt dig og er blevet døbt) og ’bønnerne’ (især, hvis du beder sammen med flere). Gør du dette, skal du bestå! Gør du det ikke, er du i stadig fare for at falde tilbage i den gamle synd!


22-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 6) – GØR NOGET VED SAGEN! Jeg skrev til dig, for at du kan slippe ud af din homoseksuelle tilværelse, må du indse, at Ny Testamente tydeligt betegner det homofile samliv som ’urent’. Apostelen forklarer, at det homoseksuelle forhold opstår ved, at mennesker overgiver ’deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vanærer deres legemer’ (Rom. 1:24). Det er (har jeg forklaret) en synd, du kan omvende dig fra! Apostelen siger: ”Omvend dig og lad dig døbe!” (Ap.G. 2:38) Nu hedder det videre i Ny Testamente (og netop dette er det afgørende punkt): ”De, som nu tog imod Hans ord, blev døbt!” (v.41) – Det ligger i sig selv, at hvis de mennesker, som for 2000 år siden hørte Peters pinseprædiken, ikke ’tog imod’ hans ord, så ville de heller ikke lade sig døbe! Det samme gælder for dig! Hvis du ikke tager imod det budskab, som jeg her bringer dig, så gør du heller ikke mere ved det. Det er ikke usandsynligt, at du hellere vil lytte til nogle andre, der kan fortælle dig noget, som er mere behageligt at høre på – og så vil du naturligvis ikke gøre mere ved den sag, som jeg forelægger dig. Men sådan var det ikke med de første, der i Jerusalem lyttede til apostelens opfordring. Om dem står der nemlig skrevet: ”De, som nu tog imod Hans ord, blev døbt!” (Ap.G. 2:41) – og dermed begyndte i Jerusalem for disse (alverdens syndere) en ny tilværelse, der førte til det evige liv. Det samme kan ske for dig! (Læs efterfølgende: ’DU SKAL HOLDE FAST’).


19-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 5) – HOMOSEKSUELLE I DEN FØRSTE MENIGHED. I dette brev vil jeg fortsætte med at fortælle dig, at der i den første, kristne menighed i Korint i Grækenland var homoseksuelle, der havde handlet på det ord, som blev forkyndt for dem, at de skulle ’lade sig frelse fra denne forkvaklede slægt’ (Ap.G. 2:40). De havde ’omvendt sig og havde ladet sig døbe’ (v.38) – og var derefter ved Guds hellige Ånd kommet ind i et andet liv! Senere skriver apostelen til dem: ”I var homoseksuelle,” (han bruger udtrykket: ’mænd, der ligger i med mænd’) – ”ja, sådan var nogle af jer engang, (1. Kor. 6:11) men I blev vasket rene, I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi Navn og ved vor Guds Ånd (v.11). Det vil sige, at Bibelen ikke giver de folk ret, som fortæller dig, at du aldrig kan slippe af med din homoseksualitet. Apostelen beretter, at ’mænd, der lå i med mænd’ blev ’vasket rene’ (hvilket skete ved at de adlød Guds ord, omvendte sig og blev døbt). Men ikke nok med det: De blev også ’helliget’, hvilket kunne ses af alle, for de begyndte at leve et helt nyt liv. Men ikke nok med det; de blev ’gjort rene og retfærdige i Guds øjne’ ved deres tro på Jesus Kristus. – Alt dette ligger nu også åbent for dig. Det er imidlertid ikke nok, at du ’hører om’ det, eller ønsker at ’diskutere’ det eller ’finder det interessant’. Du skal gøre det! Omvend dig og lad dig døbe og bliv frelst fra den ’forkvaklede’ synd! (Læs efterfølgende: ’GØR NOGET VED SAGEN!’)


15-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 4) – BIBELEN GIVER DIG IKKE RET! I mit forrige brev har jeg forklaret dig, at du for at slippe af med dit problem først og fremmest må indse, at din livsstil ikke bare er en ’mindre ubetydelig sag’, som du ’selv har valgt at leve med’ – men at du i virkeligheden har at gøre med en synd, som du kun kan slippe af med ved (som jeg med Ny Testamente i hånden) har beskrevet med ordene: ’at dø bort fra den’. – Hvordan kan det lade sig gøre? – For at forklare dette, må jeg et øjeblik føre dig til Jerusalem, hvor apostelen Peter for 2000 år siden svarede på det samme spørgsmål (som folket stillede ham, idet de spurgte): ”Hvad skal vi gøre?” (Ap.G. 2:37) Apostelen erklærede: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave” (v.38). Han tilføjede: ”Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt” (v.40). Det vil med andre ord sige, at hvis du vil ud af det ’forkvaklede’ (det er Bibelens betegnelse) ’syndeliv’, så skal du ’lade dig frelse’ (v.40). – Hvis du har en bedre idé, så prøv den – men du vil komme til at indse, at apostelens vejledning i Ny Testamente er den bedste. – Du spørger: ”Hvordan kan jeg ’lade mig frelse’?” Bibelen svarer: ”Du skal omvende dig og lade dig døbe i Jesu Kristi navn!” (v.38) Disse to ting hører ubrydeligt sammen: 1) omvendelse og 2) dåb! – Du siger: ”Jamen, jeg kan ikke ’omvende mig fra noget, jeg er født med.” Det giver Ny Testamente dig ikke ret i, hvilket jeg vil forklare i mit efterfølgende brev! (Læs efterfølgende: ’HOMOSEKSUELLE I DEN FØRSTE MENIGHED).


12-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 3) – HÅBETS UDVEJ. I disse breve vil jeg langsomt spadsere med dig gennem et par kapitler i Ny Testamente, som beskæftiger sig med dit problem. Hvad jeg skrev i mit første brev, at ’den dårlige præst’ vil fortælle dig, at homoseksualitet er synd, kan have gjort dig vred. Alle omkring dig fortæller jo noget andet – min opgave er imidlertid at forklare dig, hvad der står i Bibelen. Jeg vil ikke her detaljere dette spørgsmål (om, hvorvidt dit problem er ’synd’) – kun sige, at Ny Testamente har tre præcise betegnelser for det homoseksuelle samliv. Apostelen kalder det for ’en vanærende lidenskab’, ’skamløshed’ og ’en vildfarelse, der fortjener straf’ (Rom. 1:26-27). Mit ærinde er ikke (med disse betegnelser) at fordømme dig eller bedrøve dig. Min opgave er udelukkende at fortælle dig, at der er håb – samt forklare dig, hvordan du kan slippe ud af det fængsel, er faldet over dig. – Bibelen spørger: ”Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den?” (Rom. 6:2) Det eneste, jeg med disse 13 ord vil understrege, er den uomgængelige kendsgerning, at der kun er én måde at slippe af med synden på – og det er at dø for den! Du må gerne prøve, om du kan befri dig fra synden på en anden måde – men du vil bittert erfare, at det ikke kan lade sig gøre! Bibelen giver kun én mulighed for at slippe ud af syndens greb: ’Døden’ – og det må du ikke misforstå sådan, at du (som nogen i deres fortvivlelse gør) ved egen hånd søger at slippe ud af denne tilværelse! Nej, der er en anden mulighed, som jeg glæder mig til at vise dig. Det vil jeg beflitte mig på i mine følgende breve – men i dette kun slå dette ene fast: Synd er ikke noget, som leger med eller tager let på. Synd – inklusivt dit problem – er en så alvorlig sag, at det eneste middel, som kan bekæmpe den, er døden. Derfor bruger apostelen det besynderlige udtryk (der antyder håbets udvej): ”Vi, som er døde fra synden!” (Læs efterfølgende: ’BIBELEN GIVER DIG IKKE RET!’)


09-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 2) – DEN DÅRLIGE PRÆST. Kære bøsseven! I mit første brev vil jeg fortælle dig om ’den dårlige præst’. Det er ham, som underfundigt vil forsøge at dække over, at Bibelen tydeligt beskriver homoseksualitet som synd. Han vil fortælle dig, at du bare kan fortsætte med din homoseksuelle livsstil – ja, han vil være parat til at ægtevie dig i kirken med din homoseksuelle partner, og dermed erklære, at det samliv kan du roligt fortsætte med; ’det homofile forhold’ har (hævder han) ’Guds velsignelse’! Deri tager han fejl, og han gør dig med en sådan prædiken en dårlig tjeneste; derfor er han en dårlig præst. Hør hvad Skriften siger om den sag: ”Skal vi fortsætte i synden, for at nåden kan blive så meget større? På ingen måde!” (Rom. 6:1) Den dårlige præst vil fortælle dig, at du skal ’fortsætte i synden’. Han vil sige til dig, at Gud er nådig, og at jo mere du synder, jo større er Guds nåde! Det lyder smukt, og mange vil lytte til ham. ”Fortsæt i synden,” prædiker præsten og tilføjer: ”Nåden bliver automatisk større og større!” Men hertil siger Skriften: ”På ingen måde!” Det vil sige, at apostelen afbryder den dårlige præsts prædiken med ordene: ”Det er ikke sandt!” – ”Du skal ikke fortsætte i synden, og du skal ikke ’leve højt på, at ’Gud selvfølgelig er nådig og tilgiver din fortsættelse i synd’. Noget sådant (altså at du skal omvende dig fra synd) ville Gud naturligvis ikke forlange af dig, hvis det er umuligt! Han ville ikke sige til dig, at du skal ’ophøre med at leve i synden’, hvis dette slet ikke kunne lade sig gøre. I en række breve vil jeg oprigtigt forsøge at være ’din gode præst’ – og jeg vil i næste brev begynde at fortælle dig, hvorledes dette (’at ophøre med synden’) kan lade sig gøre. (Læs efterfølgende: ’HÅBETS UDVEJ’).


05-03-2012

(Breve til min bøsseven nr. 1) – EN GALLA-KLÆDNING. Jeg har adresseret disse breve til ’min bøsseven’ – og jeg beder på stedet om forståelse for, at dette er oprigtigt ment! Vi lever i en tid, hvor der er så megen had, mistænksomhed og fjendskab, at jeg bliver nødt til – med hånden på hjertet – at gentage adressatens fulde navn på mine breve: ’Min bøsseven’! – Jeg skriver ikke denne mail-adresse med et overlegent smil på læben eller for at skabe opmærksomhed. Mit eneste og sande motiv med disse ’breve’ er at række hånden ud til en ven for derefter nøje at forklare en sag, der trænger til at blive uddybet og som derved kan blive til hjælp for mange. – Lad mig i den forbindelse fortælle følgende lille beretning. – Der var engang en konge. Han indbød til en glansfuld bryllupsfest. (Ja, der har faktisk aldrig nogensinde været så flot en bryllupsfest.) Kongen inviterede alle – til højre og venstre, fornemme og fattige, onde og gode. – Da bryllupssalen var pakket, og de hvidklædte tjenere spadserede rundt med velkomstdrinks og snacks, lød alle tiders flotte fanfare, og majestæten i egen høje person trådte ind; han ville personligt hilse på gæsterne! – Ved en af marmorsøjlerne stod en fattig, pjaltet skikkelse. Kongen styrede lige hen mod den sammenkrøbne gæst og sagde: ”Min ven!” (Matt. 22:12) Den snavsede, forhutlede mand ville ikke tro sine egne øren. Kongen sagde: ”Min ven!” Derefter fortsatte majestæten venligt: ”Hvorfor har du ikke taget den bryllupsklædning på, som du fik tilbudt, da du blev inviteret?” – Da manden stod tavs uden at kunne svare, blev han straks jaget udenfor. – Derfor skriver jeg disse breve til dig. Også du er indbudt (sådan du står og går) til en stor bryllupsfest… men inden du træder ind i den pragtfulde sal, skal også du klæde om! Og der hænger allerede en gallaklædning klar til dig. Den vil jeg i det efterfølgende vise dig… min ven! (Læs efterfølgende: ’EN DÅRLIG PRÆST’)


Copyright © Johny Noer - www.noer.info. Breve til min Bøsseven. Alle rettigheder forbeholdes.
Senest opdateret: 04. januar 2019 14:59:00.