Dagli't Brev - af Johny Noer
www.noer.info
2003-07-14
 

HOMOSEKSUEL AMBASSADØR TIL ISRAEL
... danske kristnes holdning i denne sag

Hvilken holdning vil danske kristne tage ved meddelelsen om, at det danske udenrigsministerium som ambassadør til Israel sender en homoseksuel diplomat? Vil det være tavshed? Vil der over det ganske land herske et stiltiende samtykke?

 

Hvis dette er tilfældet, kan – som apostelen udtrykker det – ”tjenesten komme i vanry” (2. Kor. 10:3). En dansk homoseksuel ambassadør og hans homofile partner stationeret i ambassadørboligen i Tel Aviv er en direkte udfordring til de af landets troende, som betragter Ny Testamente som en del af Den hellige Skrift, og som derfor i en situation som denne vil være parate til at anvende ”retfærdighedens våben til angreb og forsvar” (v. 7).

 

Yderligere må denne sendelse af en homoseksuel ambassadør til Israel betragtes som et slag i ansigtet på Jerusalem! Det er en åbenlys og provokerende foragt overfor jødisk religion og tradition og de hebraiske skrifter. Derfor kaldes til samling på Israels Plads i København lørdag d. 9. august kl. 16.00. En dag, hvor Danmarks kristne ikke kan tie!

 

Danmarks sendelse af en homoseksuel gesandt til Israel er ikke kun at betragte som en hån overfor Den hebraiske Stat og en spot overfor det jødiske folk, en foragt for Den hellige Skrift og en ringeagt for værtslandets religiøse tradition – men er tillige en provokation overfor Israels Gud, hvilket kan bringe vort land i stor ulykke ...

 

Dette må være den fælles holdning, som tages af Danmarks kristne, og som der vil blive givet udtryk for ved det ovennævnte ”Ambassadør møde” på Israels Plads den anden lørdag i august.

 

Det må formodes, at vort lands udenrigsminister er bekendt med Ny Testamentes skarpe fordømmelse af homoseksualitet; han kan ikke være uvidende om, at apostelen betegner det homofile forhold som en skamplet, idet han i Romerbrevet skriver: ”Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber” (1:26). Ej heller kan der i regeringskontorerne have hersket tvivl om, at der ved en sådan udfordrende udnævnelse af en homoseksuel diplomat vil komme reaktioner både fra kristne i Danmark og jødiske troende i Israel.

 

”Vanærende” vil nemlig i den aktuelle situation sige, at den danske udsending (og hans homofile partner) næppe vil bringe ære over dem, der sender ham. Ej heller vil han bringe ære til dem, han sendes til; han vil – stadig ifølge den bibelske tekst – bringe ”vanære”.

 

Endelig må der hos de ansvarlige, der har taget denne skæbnesvangre beslutning, forekomme en forståelse af, at Ny Testamente har ret, når det om homoseksualitet anvendes betegnelsen ”en lidenskab”. Altså ikke en ideologi eller en religion eller en racistisk opfattelse – men en lidenskab. En glød, der kan udvikle sig til en luende ild, der kun vanskeligt kan tøjles. Sådan som apostelen beskriver det: ”Mændene optændes i deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd” (v. 27). Det sidste bliver tilfældet i ambassadørboligen. Her hersker ingen skam. Her bliver der gået åbent til værks! Her bliver der åbenlyst og skamløst levet og indrettet i direkte trods og oprør mod de årtusindgamle skrifter, som er Israels faste klippe ...

 

LÆS TALEN FRA ISRAELS PLADS D. 9. AUGUST 2003 KL. 16.00

 

LÆS BREVET SENDT TIL UDENRIGSMINISTER PER STIG MØLLER D. 1. AUGUST 2003