DESERT PEACE
www.noer.info
2008-11-16
008


 

NOER-FAMILIENS SAG HAR HØJ PRIORITET
...
siger Israels ambassadør

Umiddelbart før sabbatten, og lige inden solen gik ned over ørkenen, ringede Israels ambassadør i Danmark, Mr. Arthur Avnon, til Johny Noer for at forsikre ham om, at ’sagen med Noer-familiens indrejsemuligheder i Israel havde høj prioritet’!

"Når jeg her fra Danmark taler med de forskellige ministerier i Israel," sagde ambassadøren, "så betoner jeg for dem, at dette ikke er en almindelig og rutinemæssig visa-sag. Dette er et spørgsmål om en dansk families humanitære indsats i Israel, som ikke må standses." Inden ambassadøren sluttede med et ’Shabbat Shalom’ sagde han: "Jeg arbejder intenst på at skaffe Noer-familien en særlig visa-status i Israel!"

Samtidig har et kendt advokat-firma fra Jerusalem (på Johny Noers forespørgsel) stillet sig til rådighed med henblik på at samle trådene og rette henvendelser til de israelske myndigheder for at udvirke den rette visa-ordning for Noer-familien og de medarbejdere, som deltager i Desert-Peace-programmet i Israels ørken. Der er blevet rettet forespørgsel om, hvad denne advokathjælp vil koste, hvilket endnu står hen i det uvisse. (Imidlertid har en kristen familie i Sverige indsat et første beløb til hjælp til advokatbistand).

Tirsdag d. 18. november udkommer den udgave af dagbladet Ha’aretz, som i en omfattende artikel vil beskrive Noer-familiens situation. Journalisten, ’Esti’, har sat sig i forbindelse med de fire israelske organisationer, som Desert Peace-programmet arbejder med – og de har afgivet smukke og positive vidnesbyrd om den gerning, som Noer-familien udretter for de af landets unge, som har en vanskelig baggrund. Artiklen udkommer også i det engelsksprogede Herald Tribune, som har verdensvid dækning.

Benjamin og Lee Noer søger allerede i denne uge at komme tilbage til Israel. Johny Noer er i Danmark kl.22.00 (Kastrup) d. 19. november. Følg med i mødelisten.

En dansk ungdomsorganisation om Desert Peace-arbejdet i Israel: 

FANTASTISK SOCIALT ARBEJDE
… ’dybt professionelt’!

Fra et af de breve, som Desert Peace har modtaget fra de organisationer, som de samarbejder med, citeres her et par afsnit. Brevene er skrevet for bl.a. at hjælpe Noer-familien i dens forhåndenværende kamp for at opnå en anden og bedre visa-status i Israel. Hvis dette ikke sker, er dørene lukket for det arbejde, som her så stærkt anbefales – også af en dansk organisation!

Den danske organisation ’Ungdoms problemer’, Ballerup, som har sendt flere nødstedte teenage-unge ned til den danske ørkenlejr, skriver bl.a.:

"Vi sætter pris på vores samarbejde med jer, mest af alt, fordi vi oplever jer som dybt professionelle med henblik på at skabe et stykke socialt arbejde, som hjælper mennesker. Vi har oplevet jeres medarbejdere som troværdige personer med en høj grad af personlig integritet. Med det i fokus og med hjertet det rette sted, er der ikke noget at sige til, at mange mennesker er blevet positive forandret gennem jeres arbejde i Israel."

Organisationens leder, Søren Lynge og hans rådgiverteam (adviserboard) i Ballerup slutter deres skrivelse således:

"De 6 unge vi har haft med jer i Israel har gennem jeres fantastiske sociale arbejde forandret sig i en sådan grad, at både kommuner og forældre har kunnet mærke forskellen. Ord som ansvarlighed, ærlighed, gensidig kærlighed, værdier, venskab, har været nye og vigtige perspektiver i livet for de unge, vi har haft hos jer…"


Benjamin med tre deltagere på en ørkentur

HJÆLP TIL UNGE FÆNGSELSFANGER

I en skrivelse, som er sendt til Den Israelske Ambassade i Hellerup, skriver lederen af ELEM (en israelsk organisation for at hjælpe ’unge i nød’), Mr. Zion Gabay, følgende: "For nogle måneder siden mødte jeg Benjamin og Lee Noer og deres familie i Hazeva-området, og blev dybt bevæget ved at opleve deres følelse og forpligtelse og deres iver med hensyn til at hjælpe dem, der har det svært – samt deres både fysiske og følelsesmæssige stærke forbindelse til Arava-regionen.

Et af de sociale initiativer, som Noer-familien udfører (som et frivilligt arbejde og som den selv financierer) er ørkenekspeditioner (i feriedagene) for et stort antal unge, der kommer fra en vanskelig baggrund.

For halvanden måned siden (i Sukkot-ferien under løvhyttefesten) organiserede Noer-familien, ledet af Benjamin og Lee Noer, en ørkenekspedition langs Negevs ’Krydderivej’ for 50 unge fra Shanty-huset i Tel Aviv, ungdomshjælpens ’unit’ i Jerusalem og ELEM’s ’Stone-road’-project (Stenbros projekt), et program, som især tager sig af unge drenge fra ungdomsfængsler. Projektet sigter på at få unge fængselsfanger bragt tilbage som en integreret del af samfundet.

Det bør bemærkes, at denne ekspedition blev betalt af Noer-familien, og at ELEM kun skulle sørge for transporten af de unge til og fra Arava-ørkenen.

Jeg vil gerne takke Noer-familien for den lejlighed, som her blev givet disse fængselsunge til at blive en del af ekspeditionen – og særligt for, at de her mødte andre unge fra lignende baggrund – deriblandt unge fra Danmark.

Det er i sandhed mit håb, at Noer-familiens medlemmer får lov til at komme tilbage til Israel – ja, at en snarlig løsning vil blive fundet, så at dette velsignede sociale initiativ kan fortsætte!" 

TOLV SOLPANELER STJÅLET

Kort før solnedgang ved Sabbattens afslutning, lørdag den 15. november, er halvdelen af ørkenlejrens solpaneler blevet stjålet. Det skete, medens Gisèle og Maria gik deres daglige eftermiddagstur i ørkenen. Hundene plejer at følges med dem. Johny Noer var alene i lejren og var optaget af noget skrivearbejde. Ubemærket har flere personer sneget sig hen til de store stationer og lydløst skruet panelerne af. Det drejer sig om 12 paneler fra to stationer, hvilket nu bl.a. lægger Benjamin og Lees vogn i totalt mørke. Det er et stort slag for familien, som sammen med Axel Morbach fra Tyskland har gjort et stort arbejde og investeret i at få blot den smule EL i lejren.

Det ser ud til at gerningsmændene har fulgt lejrens rytme gennem nogen tid. De har været vidende om, at på nøjagtigt dette tidspunkt var hundene væk fra lejren – og de har indenfor tre kvarter gennemført deres forehavende. Romerbrevet 8:28-29 er i sådanne situationer en trøstefuld læring.