DESERT PEACE
www.noer.info
2009-02-13
010


BREV FRA DESERT PEACE-KOMMITEEN I DANMARK

Først og fremmest er jeg ked af, at I ikke har hørt fra os i den seneste tid. Historiens gang afslørede en svær tid, både for Desert Peace og for Benjamin og Lee Noer, som er organisationens daglige ledere. Derfor bærer dette nyhedsbrev ikke præg af nyheder fra Israel, men mere af de nuværende omstændigheder.

I starten af november 2008 blev Benjamin og Lee udvist af Israel. Ægteparret har boet i Israel i 9 år, men på grund af en ny lov, fik de ikke indrejsetilladelse.

De var nødsaget til at rejse til Danmark, fordi Benjamins familie bor her og så var der ikke rigtig andre steder at rejse hen.

Så hvordan går det nu?

Den korte version er, at de stadig er i Danmark, mens der ikke umiddelbart er usigter til, at de kan vende tilbage. De er tværtimod blevet blacklistet, hvilket betyder, at de ikke får lov til at rejse ind i Israel igen. Derudover blev Søren Nielsen, trofast Desert Peace medarbejder, også nægtet indrejse, da han i januar i år, rejse til Israel fra Danmark.

Vil du have den lidt længere version, så bliver historien spændende og slet ikke så sort/hvid; tingene har nemlig ikke stået stille.

Da Benjamin og Lee kom til Danmark, kontaktede de straks den israelske ambassadør i Danmark, Arthur Avnon.

Ifølge ham er udvisningen helt urimelig, hvilket han flere gange har understreget, blandt andet i et telefonopkald til Benjamins far, Johny Noer som er i Israel lige nu. "Når jeg her fra Danmark taler med de forskellige ministerier i Israel," udtaler ambassadøren, "så betoner jeg for dem, at dette ikke er en almindelig og rutinemæssig visa-sag. Dette er et spørgsmål om en dansk families humanitære indsats i Israel, som ikke må standses." Jeg arbejder intenst på at skaffe Noer-familien en særlig visa-status i Israel!"

Umiddelbart efter udvisningen blev Benjamin og Lee kontaktet af en journalist, som skriver for Haaretz, en af de største aviser i Israel. Hun ønskede at skrive en historie om Benjamin og Lee og deres arbejde med Desert Peace, hvor de arrangerer overlevelsesture, for det meste med unge, som har ondt i sjælen.

Journalisten har opsøgt lederne af de israelske organisationer, som Desert Peace samarbejder med, og disse fortæller at de "er fulde af beundring over det arbejde, der gøres for unge i Israel". Et af disse vidnesbyrd beskriver især, hvorledes det har haft betydning for 10 unge fra et ungdomsfængsel. Det hebraiske dagblad beskriver, hvordan udvisningen har skabt vrede og røre i Aravadalen, hvor Benjamin og Lee bor. Borgmesteren Ezra Ravin, har udtalt til Haaretz: "Jeg vil kæmpe mod denne onde befaling!"

Et kendt israelsk advokatfirma har umiddelbart efter, at artiklen blev publiceret, stillet sig til rådighed for at hjælpe medarbejdere i Desert Peace og ikke mindst, Benjamin og Lee med at få fast opholdstilladelse i landet. Disse ydelser er normalt dyre, men de tilbød at gøre det, for sagens skyld.

En række appeller er blevet sendt til indenrigsministeriet i Israel, blandt andet har det israelske udenrigsministerium, appelleret til, at man fandt en løsning på problemet, så Desert Peace kunne leve videre.

Det ville være løgn at sige, at smilene er ligeså mange, som de var før alt dette skete. Situationen har været drænende, ikke mindst for Benjamin og Lee, som er blevet nægtet adgang til deres hjem og til deres livsprojekt, Desert Peace. Alligevel taler vi ikke om at miste håbet, for det bliver aldrig en mulighed. Desert Peace tror på, at der er lang vej til kapitlets ende, og at der findes en god løsning. Derfor er det en spændende tid, der til tider kan være trang, men vi tror på, at fremtiden vil byde på masser af mirakler.