NÅR KVINDER BRYDER BRØDET - I

VERSION 1

JOHNY NOER

 

 

TILEGNELSE
 

INDLEDNING
Hører jeg ikke èn og anden udbryde: "Om nogen kan tage anstød af en sådan begivenhed, da må det være vedkommende selv, der er noget i vejen med"?

 

KAPITEL 1
Apostlenes lære og brødsbrydelsen
 - en Gud-given retningslinje

 

KAPITEL 2
Skabelsesorden er ikke rangorden

 - mand og kvinde kaldet til samhørigheds-tjeneste

 

KAPITEL 3
Bibelens tale om mandens og kvindens hår og tøj

- et spørgsmål om ære eller skam

 

KAPITEL 4
Kvinden - "en svagere skabning"

- derfor bør hun beskyttes

 

KAPITEL 5
"Nej, for dette får I ingen ros!"

- er dette påbud ikke fra en svunden tid?

 

KAPITEL 6
Kan en kvinde indsættes som biskop eller i apostel-tjeneste?

- "Jeg tillader ikke en kvinde at optræde som lærer,.. Siger apostelen Paulus

 

KAPITEL 7
Er kvindelige præster skyld i, at folk dør?

- "Derfor er der mange syge hos jer, og ikke så få sover hen" (1. Kor 11,30)

 

KAPITEL 8
Syv spørgsmål til den troende kvinde

- om der svares Ja eller Nej i det angivne felt, sker dette "for Guds ansigt"