TØRKLÆDET

 

Hermed indledes en ny serie af kapitler over det emne, som gennem nogen tid har været publiceret på dette sted på hjemmesiden. Det er en slags revision af de artikler, som har belyst bl.a. ’kvindens stilling i Kristi menighed under titlen: ’Når Kvinder bryder Brødet’. Den nye serie sættes på nettet under overskriften: ’Tørklædet’. Titlen er imidlertid kun et ’samlende fokus’, der stiller skarpt på den udfordring, som de kristne konfronteres med i en tid, hvor mange ’lader sig bestemme af denne verdens tidsånd og herskeren over luftens rige, den åndsmagt, som nu er virksom i ulydighedens børn (Ef.2:2). Som ved enhver revision kan enkelte træk genkendes, men også nye dimensioner af Guds ord bringes frem til belysning af dette emne.
 

TØRKLÆDET - 01

GUDS GODHED OG GUDS STRENGHED - 02

GUDSFRYGTENS HEMMELIGHED - 03

DEN NY ’PROLETAR-MORAL’ - 04

OND SURDEJ - 05

DEN SKJULTE DAGSORDEN - 06

DEN NYE LÆRE - 07

TØRKLÆDET SOM POLITISK MIDDEL OG ÅNDELIG METODE - 08

FORFØRELSENS SLOT - 09

KORSEDDERKOPPEN - 10

HORKVINDEN - 11

TØRKLÆDET OG ’SKÆNDSELSKNÆGTEN’ - 12

KONGERNE OG DRENGEBARNET - 13

FAREN VED ’HERRENS MÅLTID’ - 14

PAGT MED LØVEN AF JUDAS STAMME - 15

MANDSMODENHED - 16

MARIAS VEJ TIL NADVERBORDET - 17