ØRKEN / WÜSTE / DESERT

Oktober 2007

Papuanerne / Die Papuas / The Papuan
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur
 Ferdinanda, som er en mor for Papuanerne, fortæller om den indonesiske regerings forfølgelse af stammefolkene
Ferdinanda, eine Mutter der Papuas, erzählt von der Verfolgung der hiesigen Stämme durch die indonesische Regierung
Ferdinanda, a mother of the Papuan people is telling us about the persecution of the local tribes by the Indonesian government
Papuanerne havde hørt om, at hvis de velsignede Israel, ville deres land blive velsignet. Her ses de i vort forsamlingstelt i ørkenen
Die Papuas hatten gehört, dass ihr Land gesegnet werden würde, wenn sie Israel segnen. Hier sind sie in unserem Versamlungszelt in der Wüste zu sehen
The Papuan had heard that they will receive a blessing if they bless Israel. Here they are seen in our meeting tent in the desert
Ferdinanda fortæller om gaverne, som stammefolkene har bragt med til Israel
Ferdinanda berichtet von den Geschenken, die die Repräsentanten der Stämme mitgebracht haben
Ferdinanda is telling about the gifts that the representatives of the tribes have brought with them to Israel
Fra den Internationale Kristne Zionistiske Løvhyttefest i Jerusalem
Beim Internationalen Christlich-Zionistischen Laubhüttenfest in Jerusalem
At the International Christian Zionist Feast of Tabernacles in Jerusalem
Fra tempelinstituttet, hvor Papuanerne afleverede 1 kg guld til Templet
Im Tempelinstitut, wo die Papuas 1kg Gold für den Tempel übergaben
In the Temple Institute, where the Papuans handed over 1kg of gold
De to papuanske regeringsmedlemmer, der bad Israels Gud om nåde for deres land
Die beiden papuanischen Regierungsmitglieder, die den Gott Israels um Gnade für ihr Land baten
The two government members of Papua, who asked the God of Israel to show mercy on their country
En rekonstruktion af Herodes Tempel i Tempelinstituttet
Eine Rekonstruktion des Herodes Tempel im Tempelinstitut
A reconstruction of the Herodian Temple in the Temple Institute
Den jødiske rabbi beder for 'The heroes from Papua'
Der jüdische Rabbiner betet für ,die Helden von Papua'
The Jewish rabbi prays for ,the heroes from Papua'
Stifteren af Tempelinstitutet beder for papuanerne
Der Gründer des Tempelinstitutes betet für die Papuas
The founder of the Temple Institute is praying for the Papuans
Papuanerne fremviser guldet, som de bringer til Templet
Die Papuas zeigen das für den Tempel bestimmte Gold
The Papuans are presenting the gold that they brought with them for the Temple
 Papuanerne i bøn I tempelinstituttet i Jerusalem
Die Papuas im Gebet im Tempelinstitut in Jerusalem
The Papuans in prayer in the Temple Institute in Jerusalem
 Et af de kostbare kar, som skal bruges i det 3. Tempel
Eines der kostbaren Gefäße für den 3. Tempel
One of the precious vessels to be used in the Third Temple
Den papuanske tolk
Die Dolmetscherin aus Papua
The translator from Papua
Gisèle, Iris, Maria, Janny og Johny i Jerusalem
Gisèle, Iris, Maria, Janny und Johny in Jerusalem
Gisèle, Iris, Maria, Janny and Johny in Jerusalem
Johny Noer bliver hædret af papuanerne med en paradisfuglefjerhat
Johny Noer wird von den Stammesleuten aus Papua mit einer Krone aus Paradiesvogelfedern geschmückt
Johny Noer is being honoured by the Papuans with a crown of feathers from a paradise bird


Læs hele beretningen i: JUNGLE GULD
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur