ØRKEN / WÜSTE / DESERT

Besøgende i marts - maj måned / Besucher im Monat März - Mai /Visitors in the month of March - May
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur
 

Den jødiske restaurationsindehaver ’Kushi’ foran en af vore solpaneler
Der israelische Restaurantbesitzer ’Kushi’ vor einem unserer Sonnenkollektoren
The Jewish restaurant owner ‚Kush’ in front of one of our solar panels

 

Tre tyske Israel-besøgende, som pludselig dukker op I vor ørkenlejr
Der unerwartete Besuch dreier Deutscher in unserem Wüstencamp
Unexpected visit of three German guests in our desert camp

 

Vore gamle venner, Haggai og Beatrice fra Haifa sammen med Gisèle og Maria
Unsere alten Freunde, Haggai und Beatric aus Haifa zusammen mit Gisèle und Maria
Our old friends, Haggai and Beatrice from Haifa together with Gisèle and Maria

 

Papirene på oprettelsen af en ny ‘amuta’ (‘Den Hellige Vej’) underskrives på et advokatkontor I Jerusalem
Dokumente zur Errichtung einer ’amuta’ (Verein) namens‚ Der Heilige Weg’ werden in einem Notariat in Jerusalem unterschrieben
Papers for the establishment of an‚ amuta’ (The Holy Way) are being signed in Jerusalem

 

Besøg af Lees far, Ian, som nu virker med evangeliet i Safed, nær Libanon
Besuch von Lees Vater, Ian, der in Safed, nicht weit von der libanesischen Grenze, wohnt und dort dient
Visit of Lees father, Ian, who is stationed in Safed, not far from the Libanese border

 

Børnene fra Bruces’ familie (Bruce er Lees bror)
Bruces Kinder (Bruce ist Lees Bruder)
Bruce’s children (Bruce is Lees brother)

 

Carsten fra Bornholm besøger lejren
Carsten aus Bornholm besucht das Camp
Carsten from Bornholm is visiting the camp

 

Carstens hustu, Hannah, under vor ørkenkonference
Carstens Frau, Hannah, während unserer ‘Wüstenkonferenz’
Carstens wife, Hannah, during our ‚desert-conference’

 

Sydafrikanske kristne gør notater ved grænsepost nr.104
Christen aus Südafrika machen sich Notizen am Grenzposten Nr.104
Christians from Southafrika are taking notes at the border post no.104

 

To gamle kendinge fra Israel og Tyskland, Ursula og Margot (fra Berlin)
Zwei ’alte Bekannte’ aus Israel und Deutschland, Ursula und Margot (aus Berlin)
Two‚ old friends’ from Israel and Germany, Ursula and Margot (from Berlin)

 

Besøg fra Nazaret og Swejts (to hurtige overnatninger)
Besuch aus Nazareth und der Schweiz (2 Nächte)
Visitors from Nazareth and from Switzerland (2 nights)

 

En fransk kvinde, som har tilbagelagt ruten fra Paris til Israels ørken til fods…
er vandret gennem Tyrkiet, Syrien og Jordan – og er blevet tilladt gennemrejse, fordi hun sagde, at hun var pilgrim

Eine Französin, die die ganze Strecke von Paris über die Türkei, Syrien und Jordanien bis in die israelische Wüste zu Fuß zurückgelegt hat.
Da sie sich auf einer Pilgerreise befindet, bekam sie überall eine Einreisegenehmigung

A French lady who has walked all the way from Paris to the Israeli desert by foot…
through Turkey, Syria and Jordan. As a pilgrim she was granted permission to travel through the country

 

Lees bror, Bruce, på besøg med hans familie
Lees Bruder, Bruce, auf Besuch mit seiner Familie

Lee’s brother, Bruce, on a visit with his family

 

Birthe fra Svendborg glædede os med et kort besøg
Birthe aus Svendborg (DK) erfreute uns mit einem Kurzbesuch
Birthe from Svendborg (DK) gave us the joy of visiting us for a couple of days

 


 


 


 


 


 


 


 


 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur