BRYLLUP / HOCHZEIT / WEDDING

Daniel Thyde & Jemima Noer

22-05-2009
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur
 

De nærliggende ’farmers’ fra Iddan havde forsynet Pilgrimslejren med et hav af blomster, som blev anvendt til udsmykningen.
Die in der Nähe wohnenden Farmer versorgten das Pilgercamp mit einem ganzen ‚Blumenheer’ zum Schmücken des Festplatzes.
The nearby farmers (from Iddan) had supplied the pilgrim camp with a large amount of flowers for decoration.

 

Blomsterne blev arrangeret I kæder og hængt op under loftet i den ‘skyggebygning’, som er opført midt i ørkenlejren.
Die Blumen wurden in Ketten geflochten und an der Decke des in der Mitte des Wüstencamps errichteten ‚Schattengebäudes’ angebracht.

The flowers were arranged in chains and hung up under the ceiling of the ‚shadow-building’ erected in the middle of the desert camp.

 

Blomsterkæderne er anbragt i den ‘bygning’ hvor aftendiné’en og receptionen skal finde sted.
Die Blumengirlanden hängen unter dem ‚Schattendach’, unter dem die Rezeption und das Festessen stattfindet.
The flower decoration are fastened to the ‚shadow-building’, where the reception and the dinner will take place.

 

Det mobile telt sættes op som overnatningssted for unge, mandlige gæster.
Das mobile Zelt wird als Übernachtungsort für junge Männer errichtet.
The mobile tent is being put up as a sleeping place for the young men.

 

En lille procession af gæster bevæger sig I dagens hede ud til det højdedrag, hvor vielsesceremonien skal finde sted.
Eine kleine ’Prozession’ von Gästen unterwegs zum Hügel, auf dem die Trauung stattfindet.

A little procession of guests on their way to the ridge, where the wedding ceremony is going to take place.

 

Brudgommen, Daniel, venter sammen med sin best man, Naphtali, på at gæsterne og bruden skal ankomme.
Daniel, der Bräutigam, wartet zusammen mit seinem Trauzeugen, Naphtali, auf die Ankunft der Gäste und seiner Braut.

Daniel, the bridegroom, together with his best man, is waiting for the arrival of the guests and his bride.

 

Bruden, Jemima, ankommer rankt ridende på en hvid kamel, som føres af beduinen, Suleiman.
Jemima, die Braut, kommt aufrecht sitzend, auf einem weißen Kamel reitend, angeführt vom Beduinen Suleiman.

Jemima, the bride, comes riding, upright sitting, on a white camel, guided by Suleiman, the Bedouin.

 

Johny afhenter bruden og fører hende mod ørkenteltet.
Johny holt die Braut ab und führt sie zum Wüstenzelt.
Johny meets the bride and leads her to the desert tent.

Ørkenen ‘jubler’ omkring dem.
Die Wüste um sie herum ’jubiliert’.
The desert around them is rejoicing.

 

Bruden og hendes far drejer ind blandt gæsterne.
Die Braut und ihr Vater erreichen das ‚Trauzelt’.
The bride and her father are entering the ‚wedding-tent’.

 

Bruden føres til hendes brudgom, den ventende Daniel.
Die Braut wird ihrem wartenden Bräutigam, Daniel, zugeführt.
The bride is being brought to Daniel, her bridegroom.

 

Gæsterne venter på vielses begyndelse, præsten forbereder sig – og brudeparret sidder med sangbladet, hvorfra de skal synge: ‘Det er så yndigt at følges ad’.
Die Gäste warten auf den Beginn der Trauung; der Pastor bereitet sich vor – und das Brautpaar sitzt mit dem Gesangblatt in der Hand, auf dem das Lied: ‚Wie lieblich ist es einander zu folgen’ steht.
The guests are waiting for the beginning of the ceremony; the pastor is preparing for the event – and the bridal couple is sitting with the song sheet from where they will sing: ‘How lovely it is to follow each other’.

 

Det enestående øjeblik, da Erling Thyde, brudens far,(som foretog den ceremonielle del af vielsen) oplæser det danske vielsesritual – medens ørkenen lytter åndeløst til Skriftens ord.
Der einmalige Augenblick, in dem Erling Thyde, der Vater der Braut (der den zeremoniellen Teil der Trauung vollzog) das dänische Trauungsritual vorlas – während die Wüste atemlos der Worte der Heiligen Schrift lauschte.
The unique moment, when Erling Thyde, the bride’s father, (who carried out the ceremonial part of the wedding) is reading the Danish wedding-ritual – while the desert is listening breathlessly to the words of Scripture.

 

 

Præsten erklærer de to unge for ‘rette ægtefolk at være’.
Der Pastor erklärt die beiden jungen Leute als ‚rechtmäßig getraut’.
The pastor is declaring the two young people to legally be ’man and wife’.

 

Ringene udveksles
Die Ringe werden ausgetauscht.
The rings are being exchanged.

 

Velsignelsen lyses over det nye ægtepar.
Der Segen wird über dem jungen Ehepaar ausgesprochen.
The blessing is being given to the young couple.

 

De to forældrepar beder for de unges fremtid.
Die beiden Elternpaare beten für die Zukunft ihrer Kinder.

Both parents are praying for the future of their children.

 

‘You may kiss the bride’!
‘Der Brautku
ß!’

 

Fem familiemedlemmer synger.
Fünf Familienangehörige singen.
Five family members are singing.

 

Brudebuketten.
Der Brautstrauss.
The bridal flower bouquet.

 

Johny holder prædiken over 1. Mose 24:62-67
Johny hält eine Predigt über 1.
Mose 24:62-67
Johny is preaching about 1. Mose 24:62-67

 

Brudeparret begynder deres livsvandring.
Das Brautpaar beginnt seine Lebensreise.

The beginning of their life journey.

 

De to, Jemima og Daniel, siger tak for al opmærksomhed ved deres bryllup.
Jemima und Daniel bedanken sich für alle Aufmerksamkeit anlässlich ihrer Hochzeit.

Jemima and Daniel express their thanks for all the attention paid to them on their wedding day.

 

Efter ceremonien samles de unge i beduinteltet.
Nach der Trauung versammeln sich die jungen Leute im Beduinenzelt.
After the wedding ceremony the young people are gathering in the Bedouin tent.

 

Johny and Gisèle glæder sig over den vellykkede bryllupsceremoni.
Johny und Gisèle freuen sich über die gelungene Hochzeitszeremonie.
Johny und Gisèle are happy about the successful wedding ceremony.

 

Efter vielsesceremonien samles gæsterne i pilgrimslejren til reception.
Nach der Trauung werden den Gästen im Pilgercamp Erfrischungen angeboten.
After the wedding ceremony the guests are gathering for a reception in the pilgrims’ camp.

 

Bordet var festligt opdækket, og der var gæster fra de omliggende Moshavim og fra det regionale center I Sappir.
Der Tisch war festlich gedeckt; Gäste aus den umliegenden Moschavim und vom Regionalkomitee in Sappir nahmen an der Rezeption teil.
The table was beautifully laid; guests from the nearby moshavim and the Regional Council in Sappir took part in the reception.

 

De to familier – Noer og Thyde – samlet omkring brudeparret.
Die beiden Familien – Noer und Thyde – zusammen mit dem Brautpaar
The two families – Noer and Thyde – together with the newly wed.

 

Brudevals nr.1
Brauttanz nr.1
Bridal dance nr.1

 

Brudevals nr.2
Brauttanz nr.2
Bridal dance nr.2

 

Brudevals nr.3: Brudgommen arresteres for at få klippet hul i sokken.
Brauttanz nr.3: Der Bräutigam wird festgehalten, um ihm ein Loch in die Socken zu schneiden.
Bridal dance nr.3: The bridegroom is being ‘arrested’ in order to cut a hole in his socks.

 

I de tidligere morgentimer
In den frühen Morgenstunden.
In the early morning hours.
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur