MASADA MUSICAL 2010

21. & 22. Marts 2010
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme retur
 

Drawing: Pascal RubertusDrawing: Pascal RubertusDrawing: Pascal Rubertus

Logo
 

Søren, vor fotograf fra Danmark, er i gang med at udfærdige pressemateriale, som skal sendes med en sidste indbydelse til israelske journalister om at komme til generalprøven på Masada lørdag d. 20. marts kl.20.30.

Søren, unser Photograph aus Dänemark, ist dabei Pressematerial zu sammeln, das an israelische Journalisten geschickt werden soll, um sie zur Generalprobe am 20.03. auf Masada einzuladen.

Søren, our photographer from Denmark, preparing press material for the Israeli journalist in order to invite them to the general rehearsal on the 20th on Masada.
 

Gisèle med et stort smil på trods af det brækkede håndled. Der er håb for, at en operation kan undgås.
Gisèle mit einem frohen Lächeln - trotz ihres gebrochenen Handgelenks.
Gisèle with a glad smile in spite of her broken wrist.


Skorpioner lurer i undergrunden. Dette store eksemplar har mødt sin skæbne ved, at vor lille kat har leget med den. Den (altså skorpionen) var ganske udmattet, da den blev fjernet. Lad os huske Herren ord til de troende: Når de træder på skorpioner – skal det ikke skade dem!

Skorpione lauern im Untergrund. Das Schicksal dieses großen Exemplars wurde dadurch besiegelt, dass unsere kleine Katze damit spielte. Er (der Skorpion) war ganz erschöpft, als er entfernt wurde. Wir wollen daran denken, was der Herr im Hinblick auf Skorpione sagt: sie sollen uns keinen Schaden zufügen.

Scorpions are lurking under ground. This big specimen met its destiny by our little cat playing with it. The scorpion was completely exhausted when we removed it. Let us remember, what the Lord said in regard to scorpions: they shall not harm us!


På Masada skal rejses et lille telt til omklædning bag scenen. Der må imidlertid ikke hamres en pløk i den arkæologisk beskyttede jord. Derfor må særlige cement-klodser støbes.

Ein kleines Umkleidezelt soll auf Masada hinter der Bühne aufgestellt werden. Kein Pflock darf in den archäologisch geschützten Grund geschlagen werden. Deshalb müssen speziell angefertigte Zementklötze dort angebracht werden.

A little tent will be erected behind the scene for the artists to change clothes. However, there must not be any peg put into the archeologically protected ground. Therefore special cement blocks have to be cast.


Teltstængerne svejses. Benjamin har svejset mere end én kilometer jern til den mobile scene…
The tent bars have to be welded. Benjamin has welded more than a kilometre iron for the mobile stage.
Die Zeltstangen müssen geschweißt werden. Benjamin hat über einen Kilometer Eisen für die mobile Bühne geschweißt.


Majken Noer, som synger en af hovedrollerne, er her i gang med at tolke en af musicalens tekster med sin smukke sang.
Majken Noer, who is singing the leading role, is here interpreting one of musicalen’s texts with her beautiful voice.
Majken Noer, die eine der Hauptrollen singt, präsentiert hier mit ihrer schönen Stimme eines der Musicallieder.


Den romerske standard bæres frem for at indlede den falske fredsforhandling mellem Cæsar og Jerusalem.
Die römische Standarte wird hereingetragen um die falschen Friedensverhandlungen zwischen Cäsar und Jerusalem einzuleiten.
The Roman shield is carried forth to introduce the false peace negociations between Cesar and Jerusalem.


Johny og den jødiske trommeslager Shaul diskuterer mulighederne for at lade en jødisk synagogebøn lyde i 30 sekunder.
Johny und der jüdische Trommler. Shaul diskutiert die Möglichkeit, ein 30 Sekunden langes Synagogengebet verlauten zu lassen.
Johny and the Jewish drummer. Shaul is discussing the possibility to let a 30 seconds long synagogue prayer be heard.


Far og Søn (Benjamin) drøfter anvendelser af den katapult (romerske kastemaskine), som ses bag dem.
Vater und Sohn (Benjamin) besprechen die Anwendung des Katapultes (römische Wurfmaschine).
Father and son (Benjamin) debate the use of the catapult that can be seen behind them.


Bag ørkenbasen skimtes Edoms Bjerge, hvorfra Messias ventes (Es.63:1-6)
Hinter dem Wüstencamp die Berge Edoms, von woher der Messias erwartet wird (Jes.63:1-6).
Behind the desert camp the Mountains of Edom are seen from where the coming of the Messiah is expected (Is.63:1-6).


Scenevognen, hvor de jødiske flygtige møder den romerske legion. (Disse første scener vises uden de flotte kostumer, som er tegnet af Carmen Rubertus).

Der Bühnenwagen, auf dem die jüdischen Flüchtlinge der römischen Legion begegnen. (Diese ersten Szenen zeigen die schicken Kostüme, die von Carmen Rubertus entworfen wurden).
 
The stage, on which the Jewish refugees meet the Roman legion (In these first scenes are seen beautiful costumes designed by Carmen Rubertus).


Den jødiske vagt på Masadas tårn varsler romernes ankomst.
Der römische Wächter kündigt die Ankunft der Römer an.
The Jewish guard on the tower of Masada announces the arrival of the Romans.


Benjamin med sin drabelige krigsøkse. Han vogter på romernes bevægelser.
Benjamin mit seiner gewaltigen Kriegsaxt.
Benjamin with his enormous war-axe.


Der har været både sandstorm og Khamtsin (som er den hede østenvind fra ørkenen).  Der er nu brug for et godt, roligt vejr i weekenden.
Es hat sowohl einen Sandsturm als auch einen Chamtzin (heisser Ostwind aus der Wüste) gegeben. Für das Wochenende bräuchten wir gutes, ruhiges Wetter.
There has been both a sandstorm and a Khamtsin (hot eastern wind from the desert). Good, calm weather is needed for the weekend.
 

Den daglige morgenandagt på ørkenbasen. Der læses i disse dage fra 1. Samuels Bog, kap.1-7.
Die tägliche Morgenandacht im Wüstencamp. In diesen Tagen lesen wir aus dem ersten Buch Samuel.
In our daily devotion hour in the desert camp, we are reading from the First Book of Samuel.
 

Gæster fra Tyskland, hvor familien Noer altid modtages med stor gæstfrihed.
Gäste aus Deutschland, bei denen die Familie Noer immer mit großer Gastfreundschaft aufgenommen wird.
Guests from Germany, where the family Noer is always received with warm hospitality.
 

Gisèle følger de daglige prøver på scenen.
Gisèle folgt den gekonnten Übungen auf der Bühne.
Gisèle is following the skilful rehearsal on the scene.
 

Michael fra Norge dukkede pludselig op og udfærdigede det meget værdifulde ’dokument’ til lyd- og lysfolkene.
Mikkel aus Norwegen tauchte plötzlich auf und fertigte das sehr wertvolle Dokument für die ‚Ton- und Lichttechniker’.
Mikkel from Norway suddenly turned up and produced a very precious document for the ‘sound-and-light-people’.
 

Scene og lejr set fra ’Masada’-tårnet.
Der Bühnenwagen und das Camp vom ’Massada’-Turm aus
The stage and the camp seen from the ‚Masada’-tower.
 

Ørkenlejren ligger stille i baggrunden, mens der arbejdes på scenen.
Das Wüstencamp liegt still im Hintergrund, während an der Bühne gearbeitet wird.
The desert camp is lying quietly in the background while work is going on on the stage.


Johannes i en af ørkenbilerne.
Johannes in einem der Wüstenfahrzeuge
Johannes in one of the desert trucks

 

Prøver på kampscener, hvor de jødiske rebeller skal slå det første romerske angreb tilbage.
Übungen der Kampfszenen, in denen die jüdischen Rebellen den ersten römischen Angriff abwehren.
Rehearsal of the battle scenes, where the Jewish rebels are fighting back the first Roman attack.
 

Cæsar fristes i Rom, hvor han modtager meddelelsen om Romernes første nederlag.
Cäsar vergnügt sich in Rom als man ihm mitteilt, dass Rom eine erste Niederlage erlitten hat.
While Cesar is being tempted in Rome, he receives the message about the first Roman defeat.
 

Cæsar erklærer, at ’Masadas tid er kort’.
Cäsar erklärt, dass ‘Massadas Zeit nur von kurzer Dauer ist’.
Cesar declares that ‚the time for Masada is short’.
 

En af Cæsars ’spytslikkere’ alias Benjamin Noer.
Einer von Cäsars ‘Speichelleckern’ alias Benjamin Noer.
One of Cesar’s ‘bootlickers’ alias Benjamin Noer.
 

Scenens tårn bruges her til Cecilie Noers sang, der varsler mørke tider for Israel.
Der Bühnenturm wird hier von Cecilie Noers angewendet, von wo aus sie in ihrem Lied eine schwere Zeit für Israel ankündigt.
The tower of the stage is being used by Cecilie Noer, who in her song is announcing sinister times for Israel.
 

Johny Noer synes at være tilfreds med en sceneprøve.
Johny Noer scheint mit der Szenenübung zufrieden zu sein.
Johny Noer seems to be happy about the rehearsal.
 

Det 30 mands stærk jødiske kor fra Sappir deltager.
Der 30-Personen große Chor von Sappir nimmt teil.
The choir consisting of 30 people from Sappir are taking part.
 

Danske og israelske musikere spiller sammen.
Dänische und israelische Musiker spielen gemeinsam
Danish and Israeli musicians are playing together.
 

Der er stor glæde og hjertevarme fra de israelske kormedlemmers side.
Freude und Herzlichkeit vonseiten der israelischen Chormitglieder sind zu spüren.
There is great joy and warm-heartedness from the Israeli choir members’ side.
 

Et romersk kompagni ’lined op’.
Eine römische Kompanie ‘in Reih und Glied’.
A Roman company ‚lined op’.
 

Den romerske general.
Der römische General.
The Roman general.

 

Den jødiske oprørsleder.
Der jüdische Rebellenführer
The Jewish rebel-leader

 

En barsk oprører.
Ein hartnäckiger Rebell.
A tough rebel.

 

Den natlige eksposition med den tunge scenevogn forberedes.
Die nächtliche Expedition mit dem tonnenschweren Bühnenwagen wird vorbereitet.
The nightly expedition with the heavy stage is being prepared

 

Scenevognen ankommer til Masada.
Der Bühnenwagen auf dem Weg nach Massada
The stage on its way to Masada
 

Scenen opstillet med dramaets virkelige baggrund: Masada!
Die Bühne mit dem wirklichen Hintergrund des Dramas: Massada!
The stage put up with the real background of the drama: Masada!
 

Det er tungt gods, som er slæbt til ørkenscenen.
Eine schwere Last, die zur Wüstenszene geschleppt wird
A heavy load being hauled to the desert scene.
 

En enlig romersk legionær på sin vagt.
Ein einsamer römischer Legionär auf seinem Posten.
A lonely Roman legionary on watch.
 

Masadas majestæt.
Massada in seiner Majestät.
The Majesty of Masada.

 

Romernes krigsmaskine.
Die römische Kriegsmaschine.
The Roman war machine.
 

Musical-scenen set fra amfiteaterets top.
Musical-Szene von oben gesehen.
Musical-scene seen from above the amphitheatre.

 

Musicalen bliver opført ved foden af den rampe, som general Flavius byggede for at nå op til oprørernes ørnerede.
Das Musical wurde am Fuß der von General Flavius erbauten Rampe (der diese errichtet hatte, um das Adlernest der Rebellen zu erreichen) aufgeführt.
The musical is being performed at the feet of the ramp that was built by general Flavius in order to reach the eagle’s nest of the rebels.
 

Scenelamperne gøres klar.
Die Bühnenbeleuchtung wird eingestellt.
The lights for the stage are being prepared.

 

Dødehavet – 350 m under overfladen – ligger i baggrunden.
Das Tote Meer – 350 m unter dem Meeresspiegel – im Hintergrund
The Dead Sea – 350 m under sealevel – in the background
 

Amfiteateret, som kunstner oplever det – når det er tomt!
Das Amphitheater, wie die Künstler es erleben – wenn es leer ist!
The amphitheatre, how the artists experience it – when it is empty!
 

Enkelte forsvinder et øjeblik for at bede...
Einige gehen in die Wüste um zu beten...
Some disappear in the desert to pray...

Der arbejdes på højtryk i omklædningsteltet.
Im Umkleidezelt wird auf Hochdruck gearbeitet.
They are working hard in the dressing room (tent).

 

Jemima – efter at have været under sminkedåsens behandling.
Jemima – nach der Maquillage.
Jemima – after being ’made up’ (with make-up).
 

Johny i hele ’sceneriet’.
Johny ‘mitten in der Szene’.
Johny in the middle of the ‚happenings’.
 

Klik på et af billederne for at se det i fuld størrelse. Klik på "Tilbage" knappen i øverste venstre hjørne eller "Backspace <----" for at komme