PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-02-04
0008

Muhammedtegningerne 2

ALLAHS VREDE ELLER ISRAELS GUDS HARME

 
Medens farlige selvmordsgrupper, som er relateret til Al Qaida, truer danskerne med død og blod og grav, og handelsboykotter mod Danmark spreder sig i de muslimske stater, og det danske flag med det hvide kristne symbol står i flammer i de arabiske lande og palæstinensiske territorier, er jeg indbudt til at holde fire møder i Belgien...
 
Ved disse møder, som er arrangeret i evangeliske kirker i en lige linie fra Brugge (i den flamske del ved Belgiens kanal-kyst overfor England og videre over Gent, Antwerpen mod den tyske grænse) taler jeg om baggrunden for de rystelser, som Danmark i øjeblikket udsættes for. "Det drejer sig ikke kun om nogle Muhammed-tegninger," forklarer jeg. "Der er en dybere årsag til denne ildevarslende situation... Jeg meddeler mine belgiske tilhørere, at jeg 500 gange på min hjemmeside har advaret den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, med sætningen: "Så længe Danmark har en homoseksuel ambassadør og hans homofile partner som vort lands repræsentation i Israel, vil det gå Danmark ilde!Foto: TV2.dk
 

 
Det er min overbevisning, at det åbne brev, som den danske regering har modtaget fra en brigade i Alqaida-bevægelsen, hvor danske borgere trues med "profeten Muhammeds hævn", bør tages alvorligt. Ja, jeg er af den opfattelse, at disse rystelser kunne være en del af den tragiske opfyldelse af de Bibelske profetord, som advarende er rettet mod fjendtlige handlinger overfor Israel og det jødiske folk. Sammenhængen i disse forhold og begivenheder kan være vanskelig at forstå. "Det er jo ikke Israels Gud, som bliver spottet," vil nogen sige. "Det er Islams profet, som udsættes for hån!"
 
Rigtigt! Og hvis man kun ser den voksende fare gennem disse briller, er man ikke kun snævertsynet men blind!
 
- "Jamen er det ikke profeten Muhammed, som er blevet forhånet?"
 
"Jo, det er rigtigt. En dansk avis har spottet profeten Muhammed, og det er i sig selv en skamløs handling, som næppe kan forsvares med ordet "ytringsfrihed".  Imidlertid er en for Danmark farligere spot og fornærmelse blevet rettet mod Israels Gud! Og dette ikke kun af en avis - men af selveste den danske regering;  i sagen om Muhammedtegningerne kan den danske statsminister sige sig fri for ansvar. "Det er et dagblad, som har publiceret denne karikatur," kan han sige - "og jeg har ingen magt over den danske presse; det er, hvad vi kalder ytringsfrihed."
 
Men i sagen om den bitre spot, som er drevet med Jerusalem og den jødiske tro, kan hverken statsministeren eller den danske regering med alle folketingets folkevalgte mænd unddrage sig ansvar! Da en homofil ambassadør og hans partner blev sendt til Israel som repræsentanter for det danske folk og land, manglede det ikke på advarsler. Personligt har jeg skrevet en række breve til udenrigsminister Per Stig Møller, hvori jeg har gjort ham opmærksom på, at han ved at sende et homoseksuelt par til Jerusalem gjorde sig skyldig i et forhold, som de hebraiske Skrifter kalder "en vederstyggelighed". (3. Mos.18:22)
 
Disse advarsler har regeringen taget let. "Det betyder ikke så meget," har embedsmændene og politikerne sagt til hinanden. "Hvad skulle det kunne skade os, at vi foretager en handling, som er i modstrid med jødernes hellige Skrifter?"
 
"Hvad nu, hvis I foretog jer en lignende handling, som er i modstrid med muslimernes hellige skrifter? Ville I turde gøre det?" spurgte jeg på et møde på Israels Plads. 
 
Intet svar!
 
I dag foreligger svaret. Klart og tydeligt. "Det kunne vi aldrig finde på at gøre," erklærer ministrene. "Det er kun en uansvarlig presse, der finder på den slags ting..."
 
Et sådant svar er imidlertid løgn og hykleri. Ikke kun kunne de ansvarlige i landets ledelse finde på at spotte andre menneskers tro; de har allerede gjort det! - Og de vil gøre det igen!
 
"Alle jeres undskyldninger overfor Israels fjender vil i denne sag vise sig at være uden virkning. En frygtelig kædereaktion er sat i gang. Kun et - tror jeg - kan afværge den truende fare!"
 
"Hvad kan afværge denne nedkaldelse af blod og krig og ulykker over det danske folk?"
 
"En undskyldning på rette sted!"
 
"På rette sted?"
 
"Ja, på rette sted: En undskyldning til Jerusalem!"
 
"Hvorledes?"
 
"Ved at kalde de to homoseksuelle mænd hjem. Det kan standse ulykken... om Gud viser nåde!"
 
"Jamen...  Muhammed er vred!"
 
"Javel, men det er Israels Gud også!  Og I må selv vælge: Allahs vrede eller Israels Guds harme!"
 
"Israels Guds harme?" 
 
"Ja, Israels Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, himlens og jordens Skaber - og Jesu Kristi Fader!"
 

Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!