PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-02-04
0009

Muhammedtegningerne 3

ISLAM TRAMPER PÅ KORSET

 
Som jeg på min rejse i Belgien har fulgt det voksende raseri mod Danmark på de internationale TV kanaler, har jeg bemærket, at sagen om de provokerende Muhammedtegninger har taget en særlig drejning. I forbindelse med fredagsbønnen blev jeg vidne til, hvorledes der rundt om i den muslimske verden blev trampet på det danske flag. Medens hvidklædte imamer buldrede mod dette nye "kristne korstog", marcherede tusindvis af mudrede sandaler over korset på den dannebrogrøde baggrund. Selvom det var en stor del af de europæiske nationer, som havde bragt de famøse tegninger i deres respektive dagblade - var det især det danske og det norske flag, som stod i flammer. For den opmærksomme seer var det påfaldende, at det var de to flag, der har korset som bannermærke, der stod for skud. Camerafolkene må have haft samme opfattelse; i deres nærbilleder syntes det som om, at det kun var det snehvide kors, der blev ædt af flammerne, og at det udelukkende var det kristne kors, som muslimerne trampede på.Foto: TV2.dk

 

Dette i forbindelse med de ytringer, som jeg her i det fremmede har opfanget fra Jyllands-Postens chefredaktør med hensyn til den lære, som indtil nu kan drages af den voksende uro, bekræfter mine anelser. Hvad her foregår er en begyndende gigantisk konfrontation mellem den kristne og den muslimske verden. Selvom den i perioder kan stilne og blegne, vil den atter og atter dukke op fra dybet. "Den positive lære af balladen," skriver chefredaktøren, som først offentliggjorde Muhammedtegningerne, "er at vi med rene ord ser tydeliggjort forskellene mellem de demokratiske og i overvejende grad kristelige værdier og dem, der er præget af lovreligionen Islam."
 
Det vil sige, at en af hovedmændene bag optakten til raseriet i den arabiske gade, her drager en konklusion, som de færreste bemærker. Han siger: "Det er en konfrontation mellem de kristne værdier og Islams normer."
 
Jamen dette sammenstød kan vel reguleres ved en "sund debat"...?
 
Næppe! Blandt de tusinder, som efter fredagsbønnen demonstrerede i hovestaden i Sudan, råbte flere grupper: "Angrib, angrib, angrib, bin Laden!" - hvilket vil sige: "Osama bin Laden, vi beder dig om at angribe Danmark!"
 
...og derude i verdensmørket findes ondsindede og forførte sjæle, som opfanger dette signal, og som i disse timer ønsker at gøre alvor deraf.
 
Ingen har kunnet undgå at bemærke, at de to hovedhistorier, som i disse timer præger mediernes sendeflader, er reportagerne fra Det røde Hav, hvor et egyptisk skib nu ligger på bunden med 1000 døde i sin våde favn, og billederne af det brændende, nedtrampede kors. Spørgsmålet melder sig: Ligesom der er en tydelig forbindelse mellem den muslimske vrede og forhånelsen af Muhammed, findes der på lignende måde en forbindelse mellem nedtrampningen af det kristne kors og Israels Guds vrede?
 
Lad mig forklare mig nærmere...
 
Den anden salme i Bibelen fortæller med profetisk styrke, hvorledes magthaverne i denne verden på et tidspunkt vil samle sig "mod Herren og mod Hans salvede".
Reaktionen i det himmelske er uventet men dramatisk. Herren ler (spottende) af sine fjender - derefter "taler Han til dem i vrede. Israels Gud forfærder dem i Sin harme..."
 
Det er præcis dette billede, som folk ikke bryder sig om at blive præsenteret for. Profeten Amos erklærer: "Der sker ikke en ulykke i en by, uden at Gud står bag." (3:6)
 
Dette gælder også den tragiske ulykke i Det røde Hav, som blev holdt tilbage, da Moses drog igennem med lige ved tre millioner hebræere - men som begravede Egyptens Farao og hans elitetropper i de frådende vandmasser. Spørgsmålet er for nogle ubehageligt - men for andre berettiget: Er der en sammenhæng mellem de snavsede muslimske sandaler, som i spot og vrede trampede på det hvide kors og den katastrofe, som i de samme timer skete i de bibelske vande mellem Egypten og Saudi Arabien?
 
Hvad svaret end bliver, så er det en kendsgerning, at Salme 2 udenfor al tvivl erklærer, at magthavernes aktuelle samlinger "mod Gud og mod Hans salvede" ubestrideligt vil føre til noget "forfærdende". "Da vil Gud forfærde dem i Sin harme!"
 
Dette vil ske i voksende omfang for dem, som besudler Kristi kors... det gælder både i den muslimske- og den kristne, vestlige verden. Det gælder Danmark, som nu er i nød... ikke fordi det har fornærmet Muhammed, men fordi det (som jeg tidligere har beskrevet) har provokeret Israels Gud, Jesu Kristi Fader, og det gælder de muslimske lande, hvis tusinder af pilgrimme til Mekka har trådt korset under fode og sat Kristi kors i flammer!

Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!