PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-02-07
0011

Muhammedtegningerne 5

SAMMENSTØDET

 
Medens de libanesiske muslimer nu er trængt ind i Beiruts kristne kvarterer for at ødelægge og dræbe - og medens de danske ambassader står i brand i Syrien og Libanon, bliver det mere og mere klart, at den ildevarslende og hastigt spredende konflikt ikke har at gøre med nogle tegninger i et dagblad. Det er et sammenstød mellem den kristne og den muslimske verden. Den første kristne præst er dræbt, og korset trædes nu ned af tusinder. Ordene fra Bibelens 2. Salme synes at gå i opfyldelse. Denne verdensbrand er et begyndende oprør "mod Herren og mod Hans Salvdede".
 
Israel rykker nu langsomt ind i det islamiske billede. De første artikler om jødernes ansvar for denne konflikt er offentliggjort i iranske aviser, og en muslimsk, belgisk organisation (som er sponsoreret fra Libanon) har offentliggjort billeder på sin hjemmeside hvor Anna Frank har seksuelt samleje med Adolf Hitler.
 
Som ilden fortsat vil sprede sig, vil det blive mere og mere klart, at de islamiske ledere ikke har kontrol over massernes bevægelser. Det Bibelske ordsprog: "Den, der sår vind, høster storm," vil i den forbindelse gå i opfyldelse...
  
Samtidig er det af afgørende betydning, at i denne tid, hvor arabiske stater hjemkalder deres ambassadører fra Danmark, at den danske regering udskifter sin ambassadør til Israel. Den ambassadørpost har en større betydning i de rystelser, som nu går over det danske samfund - end mange har kunnet forestille sig. Med forfærdelse vil Danmarks borgere komme til at se, at uroen og de voldsomme begivenheder vil tiltage i styrke, indtil der bliver handlet i denne sag efter Bibelordet: "Den, der velsigner Israel, skal velsignes, og den, der forbander Israel, vil komme under forbandelse".

Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!