PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-02-16
0015

Muhammedtegningerne 9

Foto: TV2.dk


KONFLIKTENS DYBESTE ÅRSAG

De seneste nyheder, som jeg har modtaget på min ørkenradio, fortæller, at de danske ambassader i Iran og Indonesien, nu står tomme. Det danske udenrigsministerium har kaldt ambassade personellet hjem på grund af trusler, som indebærer en seriøs fare.

I forbindelse med, at de danske ambassader i Syrien og Libanon er sat i brand samt den fortsatte uro over hele kloden, kan det uden overdrivelse siges, at udenrigsminister Per Stig Møller oplever en embedstid med rystelser af en art, som ingen af hans kolleger før ham har været ude for…

Udenrigsministeren vil sikkert henvise til, at disse kaotiske tilstande er opstået på grund af nogle bespottelige tegninger af Muhammed i dagbladet Jyllands Posten. Størstedelen af verdens-kommentatorerne giver ham ikke ret! De betoner, at det voldsomme og nu livsfarlige røre for længst har passeret det stade, hvor de omtalte karikaturtegninger kan udpeges som dansker-hetzens egentlige årsag. Der er dybere grunde til denne storm. Den væsentligste af disse – vil jeg erklære – er udenrigsministeren selv…

Af de mange grunde, som gives til (hvad Bibelen i et sådant tilfælde kalder: ’Folkehavets brusen’ (Salme 65:8) foreslås blandt andet den voksende muslimske utilfredshed med det kristne vesten. "Det har længe gæret i Islams folkemasser", hedder det, "og nu bryder det løs…"

Det er en af de angivelige årsager, som sikkert vil blive godtaget af de fleste. Imidlertid vil jeg hævde, at der er endnu dybere grunde til ’de store vandes brusen og syden’ (Salme 46:4). Denne dybere liggende årsag ligger på udenrigsministerens bord. Den er at finde i hans embedsførelse, som – efter min opfattelse – er medvirkende til, at Danmark nu kastes ud i denne ruin.

Andre vil påstå, at grunden til det, som Bibelen i dette tilfælde vil kalde ’bulder af mange folkeslag… drøn af folkefærd’ (Es. 17:12-13), ligger hos nogle uansvarlige muslimske imamer, som er i stand til at skabe røre i de urolige vande, og en sådan forklaring vil hos mange falde i god jord.

Dog forbliver det min urokkelige opfattelse, at den egentlige årsag til Danmarks aktuelle nød er at finde hos landets udenrigsminister og hans uansvarlige diplomati på et område, som vil vise sig skæbnesvangert for vor nation.

Om dette har jeg følgende at forklare:

På Moses tid befandt sig en sælsom profet ved navn Bileam i Moab. Han blev på et tidspunkt tilbudt en stor pengegave, hvis han ville gå op på et højdedrag og derfra forbande Israel. Bileam var fristet til at følge opfordringens – men da han stod på bjerget for at udslynge sine forbandelser over hebræernes lejr, kom Herren, Israels Guds Ånd over ham, og han udtalte de berømte ord:

"Velsignet, hvor dig velsigner,

forbandet, hvor dig forbander (4. Mose. 24:9)

Denne sætning er allerede i begyndelsen af udenrigsminister Per Stig Møllers embedstid blevet ham tilsendt i forbindelse med et møde, som dengang blev holdt på Israels Plads. Vor henvisning var på det tidspunkt de ord, som Gud sagde til Abraham, jødernes stamfader: "Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig og forbande dem, der forbander dig!" (1. Mose. 12:3).

Det er min opfattelse, at udenrigsministeren Per Stig Møller ved en ganske bestemt handling har forbrudt sig mod dette guddommelige princip – og at dette er den egentlige årsag til, at vort land nu er kastet ud i så voldsomme rystelser, at ingen kan se, hvad det vil ende med. Med den ’formørkede gerning’ (Rom. 1:21), som udenrigsministeren har udført overfor Israel, har han sat en kædereaktion i gang, som nu er ved at udløse forudsagte svære tider. Ved en ’usømmelig’ og ’forkastelig’ handling (Rom. 1:28) overfor Jerusalem, har han åbnet for verdensdybets mørkeste sluser med det resultat, at vort land er draget ind i en hvirvelstrøm, der drager hele nationen og dens befolkning ind i et uberegneligt opgør.

"Det er på grund af nogle bespottelige tegninger af Muhammed", vil udenrigsministeren sige.

"Nej, det er på grund af udenrigsministerens egen bespottelige handling overfor Israel", vil jeg svare.

Dermed henviser jeg til, at udenrigsministeriet har sendt et homoseksuelt par som Danmarks ambassadører til Israel. De hebraiske Skrifters definition af dette ambassadørpars tilstedeværelse i Tel Aviv og Jerusalem er udtrykt i ordet: ’En vederstyggelighed’ (3. Mose. 18:22). Synden er karakteriseret som: ’blodskyld’ (3. Mose. 20:13), og denne ’skændselsdåd’ (v. 12) vil føre til, at et regnskab gøres op.

Dette er imidlertid ikke, hvad der sker i øjeblikket. Endnu er Danmark og Europa ikke nået frem til selve regnskabets time; den venter stadig forude! Hvad i øjeblikket raser i nationerne er et forvarsel. Den voksende konflikt er som en manende tale, der opfordrer udenrigsministeren til ikke kun at kalde ambassadørerne hjem fra visse muslimske lande. Før noget andet bør han kalde Danmarks homofile ambassadør og hans partner hjem fra ambassadørboligen i Tel Aviv.

Hvad jeg mener med dette har jeg mere end 500 gange forklaret på denne hjemmeside. Min redegørelse står kort nedskrevet under denne tekst. Den ejer forudsigelsens kraft, fordi den er bygget på de stærke advarsler, som er givet i både Gamle og Ny Testamente.

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”