PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-13
0022

Persiens fyrste 6

SALADINS SORTE SCEPTER

Det er en ulykke, hvis det er nærsynede folk, der beskæftiger sig med årsagerne til den aktuelle konflikt med det globale Islam! Ny Testamente taler om mennesker, der er ’så kortsynede, at de slet ikke kan se’ (2. Pet. 1:09); de er blinde!

De briller, som skal anvendes i denne situation, bør være mere end 3-dimensionale. Hvis ikke de indeholder forudsigelsens-dimension, vil de være ubrugbare med hensyn til fremtiden; deres udsyn vil være sløret! Verdslige prognoser vil blot falde til jorden, og ingen vil da være forberedte på de rædsler, der venter forude…

Derfor bør endog politikere og regeringsfolk lægge øren til profeternes tale: Bibelens profeter, de jødiske seere! Set ud fra deres skrifter er de bølger, som i øjeblikket brydes langs de danske kyster, kun et forbigående fænomen. De nationalt opbyggede værn og dæmninger kan stadig holde, men åndelige tsunamier er på vej. Deres epicentrum er at finde ved de gamle bibelske floder. Babylon skimtes i horisonten: Perserfyrstens hovedstad!

Herfra vil blive udstrakt et sort scepter, rigt forgyldt og omvundet med grønne slanger – og herfra vil blive udskænket et berusende bæger, der vil drivet Kristi fjender fra vid og sans. Derfor bør de troende erhverve sig profetisk indsigt i, hvad den åndelige hersker, som Bibelen kalder ’Persiens Fyrste’, har i sinde. De vil da forstå, at han vil arbejde med farligere lidenskaber end national stolthed og religiøs fanatisme. Han vil bruge den magt, som Bibelen erklærer for ’roden til alt ondt’: Kærligheden til penge – og han vil anvende det hensynsløse begær, som Bibelen kalder for ’unaturlig utugt’…

Han har fundet Danmark et godt sted at begynde sine globale operationer. "Det er en god indfaldsport for velfærdets fristelser og al form for pervers sex…" lyder det fra Babylon.

Den person, som i Daniels Bog giver informationer om, hvorledes ’Persiens Fyrste’, ’Islams Saladin’, i de sidste dage vil gribe tøjlerne for på et globalt plan at opbyde alle økonomiske og militære kræfter til et angreb på Europa, er ingen mindre end Jesus Kristus, Guds Søn, menighedens hoved og Jødernes Konge og Messias…

Den gammeltestamentlige profets beskrivelse af den himmelske budbringer, der bringer dette budskab, ligner til forveksling den fremstilling af ’menneskesønnen’, som apostelen Johannes så i et syn på øen Patmos. Det er Ham, ’der vandrer midt mellem lysestagerne’ der her taler om perserfyrstens opstigning og undergang (Åb. 1:12). Budbringeren er iført den samme ’fodlange dragt’, og har det samme ’guldbælte om brystet’. Hans øjne flammer på samme måde ’som luende ild’; der kan ikke herske nogen tvivl: Det er et budskab fra Jesus! Han advarer mod Babylons urene guld. Han erklærer perserpengene for at være sleve manifestationen af ’uretfærdighedens mammon’ (Lukas 16:9). Den, der her taler, er Han, som siger: "Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon" (Matt. 6:24).

*

Et nyt skel vil blive plantet mellem verdens nationer. Det er ikke et religiøst skel og ikke et profetisk skel. Det er ikke et kulturelt skel og ikke et militærstrategisk skel. Det er ikke et socialt – og ikke et etnisk betonet skel. Skillelinien vil blive trukket af den dybe lidenskab og ambition og dynamiske energi, som har styret historiens gang: "Kærligheden til penge, som er roden til alt ondt!"

"Drevet af den", siger apostelen advarende til de troende, "er nogle blevet ført bort fra troen og har forvoldt sig selv mange smerter!" (1.Tim. 6:10). I samme sag vil Fyrsten over Persien have stor magt…

*

De store demokratier finder nu sammen: Dem fra Vesten og dem fra Østen! Nye og friske forbindelser skabes f.eks. mellem USA og Indien. De, der skuer fremad, aner, at verdensbalancen er ved at forskydes. Asien vil fra nu af i højere grad komme ind i billedet. I den del af verden er også den kinesiske drage ved at dukke frem af dybet. Kun få er imidlertid klar over, at balancepunktet vil blive lagt ind over Babylon…

Samtidig viser udmattelsen sig hos de allierede, der har kæmpet ved Eufrat og Tigris. Langsomt er de ved at trække deres tropper ud af denne ildovn; deres opgave er ved at være slut! I Persien skal smedes med andre våben. ’Tre konger skal (som jeg uafladeligt henviser til) fremstå’. Derefter kommer en fjerde! Hans mægtige våben er penge. Han vil angribe Europa… (Dan. 11:3).

Naturligvis er der dem, der mener, at dette ikke kan lade sig gøre. Set ud fra et menneskeligt synspunkt, tegner fremtiden sig fort for de krigshærgede områder omkring det gamle Babylon. Derfor kan det profetiske udsyn for disse egne kun opfattes i det prismelys, der kommer fra Bibelen. Ja, klarheden og indsigten, der stråler ud fra de syner, som er betroet både Den gamle Pagts profeter og Ny Testamentes apostle, er så afslørende, at selv statsmænd og regeringsledere vil spørge efter denne åbenbarelse…

Den sidste bog i Ny Testamente, Johannes Åbenbaring, tegner billedet klart. De syner, som han modtog på eksil-øen Patmos, lader ingen tvivl mulig: Persien vil blive et handelscenter og et økonomisk centrum af dimensioner, som verden aldrig har set magen! Aldrig før har kapitalens frie bevægelighed været så afhængig af en ny magtfaktor, som det vil blive tilfældet med Babylon. Den nyere tids historie vil ikke kunne fremvise et sådant eksempel, hvor alverdens rentesatser, valuta- og aktiekurser, ja, hele det globale finansmarked vil svinge efter de noteringer, som gives på det sted, profeterne har udpeget. Øjeblikket vil komme, hvor alle jordens landes økonomiske skæbne vil være afhængig af børsen i Babylon…

Eftersom den gamle regel stadig er gældende, at ’finanskapitalen flytter sig alt efter, hvor den kaster mest af sig’, så vil den fremover med sikkerhed styre mod Persien. Om Babylon siger apostelen: "Jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned" (Åb. 18:31).

Den liste over luksusvarer, der udbydes i Babylon, og som fra det gamle perserrige spredes over hele jorden, taler sit eget sprog. Det er Sodomas sorgløshed der herfra faldbydes. "For dette var Sodomas synd", udbryder profeten, idet han forklarende fortsætter: "Hun og hendes døtre levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed, men rakte ikke de hjælpeløse og fattige hånden. De blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for mig" (Ez. 16:49-50).

Det sidste er dråben, der får bægeret til at flyde over! Det ’afskyelige’, der fandt sted i Sodoma, og som også vil finde hjemsted i Babylon, er homoseksualitet! Denne ’vederstyggelighed’ (hvilket er Bibelens karakteristik af homofil adfærd) bringer til sidst Guds dom over Perserrigets Fyrste og hele hans babyloniske penge-projekt. Den globale forretningsverden lammes. Det internationale finansmarked bryder sammen. På en time afsløres Babylons markedstrylleri, og lederne for alverdens finansielle institutioner og børsnoterede multinationale selskaber, brister i gråd: Depressionen bliver overvældende! Adskillige griber til den sidste, desperate udvej; et brev og en rygende revolver ligger på deres blanke mahogniskriveborde…

Johannes, apostelen fortæller: "Jordens købmænd græder og sørger over Babylon, for ingen vil længere købe deres ladning af guld og sølv og ædelsten og perler og linned og purpur og silke og skarlagen og alle slags citrustræ og alle slags elfenbengenstande og genstande af det kostbareste træ og kobber og jern og marmor, kanel og koriander og røgelse og salve og virak og vin og olie og flormel og hvede og kæv og får og heste og vogne og slaver, levende mennesker…" (Åb. 18:11-13).

*

"Det er i dag tre valutaer", siger man: "Dollaren, euroen og den japanske yen. De gnaver mod hinanden som tektoniske plader", hedder det; "det udløser ofte jordskælv, så mindre valutaer bliver knust i forløbet. Persiens Fyrste vil løse dette problem. En engel taler om dette til profeten Zakarias, som han opmuntrer til at se nærmere på det fænomen, der nærmer sig.

"Da jeg spurgte: ’Hvad er, det’," forklarer profeten, svarede engelen: ’Det er kornmålet, der kommer’, og han fortsatte: ’Det er hele landets synd…’ (Zak. 5:6)."

Det har altså ikke været noget behageligt syn. Jeg har i det tidligere gengivet profetens syn så langt, at han ser ’en kvinde sidde i kornmålet’ og han hører engelens kommentar: "Hun er ondskaben!" Det er det sidste han ser til kvinden, for engelen ’kaster hende ned i kornmålet, og slår blylåget i’ (5:8).

Teksten gengiver tydeligt, at den overjordiske agent, engelen, har set tilstrækkeligt; det er ikke et syn, han ønsker at fastholde! Han smækker blylåget i og giver dermed sin afsky til kende. Han har set ’hele landets synd’; han har set ’ondskaben’. Han har set det samme grufulde syn som Johannes, apostelen. Han har set ’en kvinde omgivet af bespottelige navne’. I et modbydeligt øjeblik fik han at se ’det guldbæger, hun holder i hånden’. "Det er fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder." Inden han får hende kastet tilbage i kornmålet, får han øje på et navn, der står skrevet på hendes pande. Navnet er en hemmelighed, men han begriber dets betydning: "Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder". Han vil smække blylåget i for ikke at se mere, men opdager da til sin forfærdelse, at kvinden er beruset. Ikke af vin eller nogen stærk drik… ’hun er drukken af Jesu vidners blod’ (Åb. 17:3-6).

*

En uren ånd hersker i Babylon! "Den by", forklarer apostelen, "er blevet en bolig for dæmoner skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr" (Åb. 18:2). Perserfyrstens hovedstad er tydeligt beskrevet i Guds ord. Den formørkede ånd, som i bølger rejser sig mod Europa og Den vestlige Verden – og som på det seneste har truet det lille Danmark med død og ødelæggelse – har hjemsted i Babylon; den flakser med sorte ravnevinger rundt langs ruinerne af den gamle processionsgade, hvor de jødiske slaver blev drevet ind gennem den mægtige bronzeport. Den sniger sig som skygger af krybende hyæner langs Eufratflodens bredder – og den bevæger sig stadigt herfra ud i den vide verden, hvor den hjemsøger de riger og byer, der har slået portene op for den mest afskyelige utugt. "Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig" (Åb. 17:3).

Det truende ved denne beruselse er, at de, der har drukket af Babylons vin, er farligere for deres omgivelser! Det er ikke en almindelig utugts ånd, som lurer bag perserfyrstens lumske planer. Det er en morderånd. En dræberdæmon. Den tørster efter blod. Og den strækker kløerne ud efter ’de hellige og Jesu vidner’. Ikke efter ’kristne’ i almindelighed. Den har ikke lyst til kirkegængere og lunkne missionsfolk. Når perserfyrsten tramper og spytter på korset, så er det ’de hellige’, han raser imod; det er Jesu vidner, han sigter på.

Derfor må de troende være opmærksomme på, hvilken slags utugt, der her er tale om. Hvad er det for urenheder, der fylder Babylon, i hvis edderkoppespind både magthavere og højtstående embedsmænd er fanget? Hvilke grufulde lidenskaber har besat de mænd og kvinder, der i dag er anbragt på indflydelsesrige Babylon-poster, så at de derfra ’kan føre krig mod lammet’?

I det afsnit af Romerbrevet, hvor apostelen beskriver ondskabens mangfoldige manifestationer, hedder det: "Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber; deres kvinder udskiftede den naturlig omgang med den naturstridige…" (Rom. 1:26).

Det er denne ’unaturlige utugt’, som Bibelen kalder ’vederstyggelig’. Det er det homofile forhold, som Guds ord omtaler som ’en afskyelighed’ – og det er (efter min opfattelse) de lesbiske lidenskaber, som engelen (ved at se kvinden i kornmålet) kalder for ’hele landets synd’.

Lad der derfor ikke herske nogen tvivl om, at Persiens høje, hadefulde hersker styrer sine undersåtter med de to stærkeste og mest dyriske drifter, der huserer mellem menneskenes børn: kærlighed til penge og afsporet, unaturlig sex! Ved hjælp af disse to ansporinger af hensynsløst og bestialsk begær vil han kunne få sine slaver til at gennemføre de mest rædselsvækkende handlinger. Hvad der er sket med hensyn til den seneste ophidselse af Islams sorte og grønne masser er for intet at regne mod den brand, som vil blive antændt og sprede sig, når ’alle de urene ånder’ og ’alle de urene fugle’ og ’alle de urene og afskyelige dyr’ slippes løs fra Babylons helvedshuler. Perserfyrstens spottende latter, når han med foragt betragter de små nordiske landes rædsel og angst, kan høres fra de muslimske lande. Han ser europæerne krybe ved smældet af hans pisk, når han driver på de nationale og religiøse følelser i sit eget udstrakte rige. Han ved, at han har stærkere våben til rådighed! Med tilfredshed rækker han ud efter ’kornmålet’. I den sidder kvinden, som er pyntet med guld og ædelstene og perler, og i hendes hånd findes det guldbæger, hvoraf nationerne skal drikke. I det bæger funkler den vin, som er lagret blandt de mest udsøgte årgange. Den er hentet fra Babels dybeste kældre, hvor ’jordens afskyeligheder’ og ’utugtens urenheder’ opbevares. "Når jeg udskænker den drik", høres det fra perserfyrstens læber, "så vil vi komme til at se blod… ’de helliges blod’!"

Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”