PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-25
0027


HOLGER DANSKE

Ifølge sagnet sidder Danmarks nationalhelt, Holger Danske, sovende i Kronborgs kasematter", hvorfra – som det hedder – "han først vil rejse sig, når Danmark er i yderste nød"…

Holger Danske er foruden at være omtalt i danske folkeviser hovedpersonen i et fransk heltedigt, ’Ogier le Danois’, fra det 12. århundrede, hvor hans bedrifter knyttes til kampe mod hedninger og muslimer.


Unge Kristne - bemærk Johannes Facius og Johny Noer

En del af den gamle garde fra 60’ernes ’unge kristne’ vil være til stede ved 9. april-mødet på Israels Plads (kl. 17.00), hvor de blandt andet vil give udtryk for, at Danmark nu er i en sådan åndelig nød, at den sovende kæmpe må vækkes!

Mødet vil som tidligere foranstaltninger på pladsen samme aften blive ’sat på nettet’, hvor de ansvarlige indenfor regering, folketing og kirken kan lytte til de 9. april-taler, som peger på misforhold i Danmarks holdning til EU og Israel. Blandt talerne er Johannes Facius og Johny Noer. Johannes Facius har under et besøg i Negev-ørkenen afleveret manuskripter, der indeholder dele af de udtalelser, som vil blive fremført på Israels Plads. Det bliver en bevæget aften. Kom allerstedes fra og vær med!

"Se de kommende: ’EU-Hykleriet fortsætter’ og ’HAMAS SANDE ANSIGT’.

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”