PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-27
0028


EU HYKLERIET FORTSÆTTER

Breaking news. EU har besluttet sig for ikke at følge Israels og USA's eksempel og stoppe med at sende økonomiske midler til de palæstinensiske myndigheder (PA – Palestinian Authority) under den nye Hamas regering. Denne beslutning blev taget efter, at EU chef diplomat Javier Solana og EU’s nye udsending til Mellemøsten, Marc Otte, besøgte PA i sidste uge.

Selv om rapporten helt klart viser, at lederskabet af Hamas har ignoreret alle appeller fra EU om at anerkende Israels ret til at eksistere, at opgive brugen af vold og at respektere internationale aftaler, fortsætter EU med at sende økonomiske midler i en fuldstændig blåøjet og naiv forventning om, at Hamas i sidste ende vil give efter.

Hr. Solana er allerede kendt for sin manglende bedømmelsesevne fra et møde i den amerikanske kongres udenrigskomité i foråret 2004, hvor han erklærede: "Der er ingen antisemitisme i Europa i dag!" Men den amerikanske kongres hoppede ikke på den slags vrøvl, og Simon Wiesenthal Centret kom dagen efter frem med erklæringen: "Antisemitismen er mere udbredt i Europa i dag, end den var i 1939’erne." Centret dokumenterede denne udtalelse med en statistik over antisemitiske handlinger i flere europæiske nationer.

Hr. Otte udtrykker skuffelse over Israels beslutning om at boykotte Hamas terrorregimet ved tilbageholdelse af skat- og toldindtægter. Er det ikke ’forfærdeligt’, at Israel ikke vil støtte en nazistisk-lignende regering, som ikke bare nægter at anerkende Israels ret til at eksistere, men – hvilket er meget værre – hvis mål det er at tilintetgøre den jødiske stat? Hr. Otte ved åbenbart ikke, at Hamas ikke kan ændre sig, fordi det politiske og militære mål om at ødelægge Israel er en ’hellig pagt’ inden for den islamiske tro. At gå væk fra dette ville være stor-forræderi imod den lære, som ligger til grund for denne fundamentalistiske, islamiske ekstremist-bevægelse. At tro på, at Hamas vil give efter for internationalt pres og betingelser er endnu et tegn på naivitet hos disse EU folk. Hr. Otte retfærdiggør sin kritik af Israel ved at pege på, at deres boykot er en overtrædelse af Oslo-aftalen. Jamen, "Hr. Otte, ved du da ikke, at Oslo-aftalen er død og begravet for længe siden? Du må være gået glip af begravelsen. Ydermere, hvis du gerne vil genoplive den, så bør du også vide, at den kræver af de palæstinensiske myndigheder, at de udrydder og frakender sig al terror og vold imod Israel, hvilket enhver ved, at de aldrig har gjort. Hvor er din skarpe kritisk, når det drejer sig om PÅ’s forsømmelse af deres del af aftalen?"

Nu forhandler EU ikke længere med en tilsidesat organisation, men med et demokratisk valgt terror regime, som blev stemt ind af flertallet af de palæstinensiske folk. Således har et terror regime lig Adolf Hitlers morderiske regime vundet demokratisk berettigelse på samme måde, som Hitlers gjorde, da han kom til magten. Det viser, hvor tåbeligt det er at fremhjælpe en demokratisk proces blandt mennesker, der hverken har demokratiske eller moralske værdier.

Desuden er Hr. Ottes motivering for fortsat at pumpe millioner af europæiske skatteyderes penge ind i PA’s korrupte terror regime dette: "Vi må søge at forhindre en humanitær katastrofe i de palæstinensiske områder", og fortsætter: "vi må skille folket fra regeringen og omorganisere vores støtte". Kære Hr. Otte, du får mit blodtryk til at stige. Har ikke din organisation, EU, netop lagt pres på Israel om at lade Hamas deltage i dette valg? Når det palæstinensiske folk så på så overvældende vis vælger Hamas ind, er det så ikke et udtryk for flertallets vilje? Tror du virkelig, at det palæstinensiske folk er så dumt, at man ikke kender til Hamas og deres virkelige hensigter? Vi står ikke blot over for en terrorist regering i PA. Vi står over for et folk, - det palæstinensiske folk – hvor flertallet er terrorister. Sidste år blev en undersøgelse foretaget af ’The Palestinian Bureau of Statistics’ offentliggjort, som klart viste, at 79 % af det palæstinensiske folk støtter selvmordsbombninger.

Disse EU diplomaters blindhed og manglende kompetence er utrolig. Her passer apostlen Paulus ord ind, hvor han beskriver det gudløse samfund i hans tid:

"For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber."


DER BLIVE LYS

Ved den internationale forbønskonference i Jerusalem i januar, følte vi som lederskab, at Herren ville, vi skulle bede om, at det palæstinensiske folks virkelige hensigter måtte komme frem i lyset før valget. Vi bad den samme bøn for de politiske partier i Israel, som står over for valg den 28. marts. Vi bad også Herren om at åbenbare og klarlægge de hemmelige programmer hos medlemmerne af det såkaldte ’roadmap to peace’, nemlig USA, FN, EU og Rusland. Jeg fik personligt et ord fra Herren fra Efeserbrevet, som jeg delte med konferencedeltagerne:

"… tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem", og "alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys (Ef. 5:11 & 13).

Jeg må sige, at Herren svarede på vore bønner ved forbønskonferencen. Det palæstinensiske folk og deres nyvalgte regering er blevet afsløret for, hvad de i virkeligheden er: en terrorist nation med det helt klare mål at tilintetgøre det jødiske folk og den israelske nation. De virkelige intentioner hos medlemmer af ’roadmap to peace’ er også kommet ud i lyset. FN har vist sig fuldstændig ude af stand til at tage et klart standpunkt. Lederne har kun udgydt mundvand og vist, at de ikke agter at foretage sig noget som helst i situationen. EU fortsætter, som vi har set, deres forudindtagede anti-Israel politik på trods af, at en terrorist organisation nu er kommet til magten i de palæstinensiske områder. Rusland har udtalt, at de ikke betragter Hamas som en terrorist organisation, og præsident Putin har inviteret Hamas ledere til Moskva til politiske forhandlinger. Det eneste parti i denne ’roadmap to nothing’, som lever op til deres erklærede position om ikke at forhandle med en Hamas regering og ikke give økonomisk støtte til ’the Palestinian Authority’, er USA


STÅ FAST PÅ ISRAELS SIDE

Det har været opmuntrende at se, hvordan Tysklands nye kansler, Fru Merkel såvel som hendes udenrigsminister er trådt frem på Israels side og har erklæret, at Tyskland ikke vil yde økonomisk hjælp, hvis ikke Hamas opfylder betingelserne. Disse klare udtalelser kom frem under et besøg i Israel for nylig. Besøget inkluderede et besøg i Yad Vashem, hvor de begge udtrykte sorg over Tysklands forbrydelser imod det jødiske folk og lovede at stå på Israels side. So far, so good! Nu kommer prøvelsens tid, hvor denne erklærede position på Israels side vil få konsekvenser for Tysklands stilling i EU. Hvis den ændrer sig, vil erklæringerne vise sig at være en udgydelse af mundvand, og tårerne i Yad Vashem intet andet end ’krokodille tårer’.

Den tyske regering bliver vejet på vægtskålen, og lad os bede om, at den ikke bliver fundet for let.

Spørgsmålet, som vi står over for er det, som jeg konkluderede vores dokumentarfilm ’At vi ikke må glemme’ (Lest We Forget) med:

’Hvad ville vi gøre ved det? Tier vi stille og lader vi være med at handle ligesom generationen før os i nazi perioden, da Hitler kom til magten?

Lad os aldrig glemme, at ’ondskab triumferer, når gode mennesker intet gør!"

Lad mænd og kvinder af sandhed træde frem alle vegne og stå fast i støtte af det jødiske folk og den israelske nation."

I denne tid kontakter jeg internationale forbønsledere og forbønskæmpere. Vi har brug for stærk åndelig krigsførelse og profetisk aktion for at kæmpe imod det åndelige mørke og den politiske blindhed, som regerer dette babyloniske monster i Bruxelles, som kaldes Den Europæiske Union.

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”