PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-29
0029


Af Johannes Facius

HAMAS SANDE ANSIGT


1. HAMAS: ISRAEL VIL DØ

Hamas’ sejr i det palæstinensiske valg har ikke ændret deres politik. Medierne i vesten har påpeget, at Hamas, som nu er ved magten, vil ændre deres politiske program og gå med til etableringen af en palæstinensisk stat på Vestbanken og i Gaza. De to øverste ledere af Hamas har imidlertid gjort det klart, at et sådant arrangement aldrig ville kunne være andet end et foreløbigt skridt mod det virkelig mål: ødelæggelsen af Israel.


2. HAMAS LEDER KHALED MISHA’AL

I en tale, som blev bragt i fjernsynet efter fredagsbønnen i Damaskus den 3. februar, sagde Misha’al følgende:

"Israel vil blive besejret ligesom enhver, der støtter dem. Muhammeds nation vil sejre i Palæstinas land. Disse idioter vil blive besejret, når tiden er inde, og tider med sejr og ære vil komme til os. Vesten vil lide samvittighedskvaler, men da vil det være for sent.

Allahs løfter og profetierne, som hans profet gav om sejren over jøderne og zionisterne i Palæstina er ved at blive opfyldt.

I morgen vil vores nation sidde på denne verdens trone. Dette er ikke fantasi, men en realitet. I morgen, hvis Allah vil det, vil vi lede hele verden. Til Vesten har jeg dette at sige: Omvend jer i dag, før det er for sent. Vores nation marcherer fremad, og det ville være i jeres egen interesse at udvise respekt for vores sejrrige nation.

Før Israel dør, må det ydmyges og foragtes. Hvis Allah vil det, vil de gennemgå daglige ydmygelser og demoralisering. USA vil ikke være i stand til at støtte dem. Deres generaler vil ikke være i stand til at hjælpe dem. Den sidste af deres egne generaler (Sharon) er allerede væk. Allah har fået ham til at forsvinde."


3. HAMAS LEADER MAHMOUD ZAHAR

I et interview på Al-Manar Tv i slutningen af januar sagde Zahar følgende:

"Vores uddannelsessystem vil ikke lære vore børn, at Palæstina er et stykke land fra Rafah til Beit Hanoun (Gaza Striben). Palæstina betyder hele Palæstina – fra Middelhavet til Jordanfloden. Vi kan ikke opgive en eneste centimeter af det. Derfor vil vi ikke anerkende noget krav af den zionistiske fjende om bare den mindste centimeter af det.

Vi siger, at vi måske er villige til at bosætte os i dele af landet. Men dette må aldrig ske på bekostning af andre dele.

Selv om vi ikke skulle være i stand til at vinde den yderste sejr i dag, af grunde som vi alle kender til, ville det aldrig få os til at videregive til vores børn det forfærdelig nederlag at anerkende den israelske fjendes ret til at eksistere. For de har ikke den ret."

(kilde: The Middle East Research Institute)


3a) Kommentar: EU har lige gjort klart, at de vil give en sum på 143 millioner dollars til de palæstinensiske myndigheder uden betingelser. Det er alle EU landenes udenrigsministre blevet enige om. Samtidigt har EU intet sagt om, hvad de vil gøre eller ikke gøre, når Hamas regeringen tager magten. Kommissæren for EU’s udenrigsrelationer hævder, at kun en lille del af disse penge går til PA. I lyset af ovennævnte erklæring af Mahmoud Zahar er det interessant, at 60 millioner dollars bliver brugt til at køre PA’s skolesystem. Det betyder, at millioner af EU-skatteyderes penge bliver brugt til at fortsat lære palæstinensiske børn at hade det jødiske folk og at forsikre dem om, at der ikke kan være noget sådant som en israelsk stat. Det hele er Palæstina.

"Hamas mener, at Palæstinas land (som indbefatter det moderne Israel) har været en islamisk Waqf igennem alle generationer, og der er ingen der kan give slip eller give afkald på nogen del af det indtil opstandelsens dag…"Når vore fjender tilraner sig islamiske lande, bliver Jihad en pligt, der er bindende for alle muslimer."

Men selvfølgelig kender lederne af EU ikke til den slags, som Khaled Misha’al også nævnte i sin ovenstående tale om Vesten på Al-Jazeera Tv den 3. februar dette år:

"De forstår ikke den arabiske eller muslimske mentalitet."

Johannes Facius

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”