PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-03-31
0030

VREDENS BÆGER

Øjeblikket er kommet, hvor Danmarks befolkning bør se i øjnene, at en ny EU-grundlov forberedes. Efter at den sidste forfatning blev forkastet, har Bruxelles forholdt sig stille. Men denne tavshed varer ikke evigt! Meget snart vil en ny konstitution blive lagt på bordet. Dog intet væsentligt er ændret! Den kommende ny EU-forfatning er det samme Gudsfjendske dokument, der til sidst bruges til at forfølge de troende…

Det ny ’globale’ grundlovsudkast vil – i modsætning til den konstitution, der blev forkastet – få et religiøst indhold. Men Europas kristne bør ikke lade sig narre. Det er – som Jesus siger – en ’kalket grav’. Den er fromt hvidvasket udadtil – men indvendig er den fyldt med døde ben og råddenskab. Om dette vil jeg kort forklare mig nærmere. Dernæst vil det kommende forfatningsforslag være præget af lyse fremtidsudsigter; det vil love EU-borgerne guld og grønne skove. Men hele denne prognose er løgn og latin; Gud er vred, og indholdet af den ny konstitution er af en sådan art, at – som apostelen udtrykker det: ’Guds vrede vil blive åbenbaret over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed’ (Rom. 1:18). Om dette vil jeg også give en nærmere forklaring.

Sidst men ikke mindst vil jeg søge at sætte ord på hensigten med den ny skrivelse, som Europas borgere snart modtager fra Bruxelles. Det er ikke mine ord. Det er Bibelens ord. Profeten kalder bagtanken med det ny grundlovsudkast for den rene galskab.

På et tidspunkt talte Herren til profeten Jeremias og sagde: "Dette siger Herren Israels Gud: ’Tag dette bæger vin, vredens bæger af min hånd, og lad alle de folkeslag, jeg sender dig til, drikke af det. De skal drikke og rave omkring ag te sig som afsindige’" (25:15).

*

Israels Plads i København er et godt sted at lade den sætning lyde, som Bibelens profeter aldrig er holdt op med at gentage: "Dette siger Herren, Israels Gud…" (Jer. 25:15).

I tider, hvor det ser mørkt ud, er det en trøst at høre profeternes tale: "Dette siger Herren", og i øjeblikke, hvor fremmede religioner oversvømmer landet, er det befriende at høre den klare bekendelse: "Dette siger Herren, Israels Gud!"

*

I det kommende udkast til en ny EU-konstitution vil der blive gjort forsøg på at ’nævne Guds navn’! Belært af erfaringen vil styret i Bruxelles sørge for at få en eller anden ’henvisning til Gud’ indføjet i den ny grundlovstekst – og dermed vil alle de religiøse, de halvhjertede og de blinde være tilfredse; de indser ikke, at ordet ’gud’ i dag er et vidt begreb! Når Europa efter 1000 års forkyndelse af evangeliet taler om Gud, menes der ikke Ismaels og Islams gud; da henvises der til Jakobs og Israels Gud. Når Europa i dette tredje årtusinde taler om Gud, så refereres der ikke til den gud, som tilbedes i Klippemoskeen i Jerusalem, og hvorom der står skrevet i moskeens indre: ’Allah har ingen søn! – men der tales om Himlens og Jordens Skaber, Jesu Kristi Fader; der tales om Guds Søn!

Men en sådan bekendelse vil næppe blive tilladt i det ny udkast til EU’s kommende grundlov. Tør de ny grundlovsforfattere indlede den kommende EU-konstitution med at bøje sig i ærefrygt overfor ’Himlens og jordens Skaber, Israels Gud, Jesu Kristi Fader’? Hvis dette ikke er tilfældet, behøver de ikke at fremsige nogen anden bekendelse! Enhver anden form for fromhedsfacade er produceret af folk, der (som apostelen udtrykker det): ’i det ydre har gudsfrygt, men fornægter dens kraft’. Han fortsætter: "Hold dig fra dem!" (2. Tim. 3:5)… hvilket i den foreliggende situation vil sige: Forkast endnu engang forslaget til en sådan EU-konstitution! Riv den i stykker og kast den i bålet! Den er helt igennem antisemitisk og antikristelig! Den er (som det hedder i dens indledning) ’bygget på humanismen og troen på fornuften’ og sigter målbevidst på ’en ny verdensorden’; den befordrer som en af sine fornemste ’værdier’ homoseksualitet og vil afsluttende blive omdannet til det lovfæstede dokument, hvormed et globalt system kan forfølge de kristne.

Ny Testamentes advarsel er klar og tydelig: "Hold dig fra dem!"

*

I det oplæste afsnit fra Jeremias Bog hedder det videre: "Dette siger Herren, Israels Gud: ’Tag dette bæger vin, vredens bæger’…"

Disse ord er i første omgang henvendt til profeten… og han tør ikke komme med indvendinger! Han drister sig ikke til – som visse præster, biskopper og forkyndere i dag – at kaste et blik på de vredens druer, som er bægerets bitre drik for derefter at erklære: "Et sådant bæger vil jeg ikke byde folket og menigheden! Jeg er ikke sat til at udskænke vredens budskab; jeg er her for at fortælle mennesker om ’Guds kærlighed’…"

Lige ved 600 gange har jeg i mine daglige breve på min hjemmeside gentaget denne ene sætning: ”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”

Nogle har spurgt mig, hvad jeg mener med dette. For mig at se er svaret i dag indlysende. Jesus kalder Jerusalem ’Den store Konges by’, og når Danmarks udenrigsminister, Per Stig Møller, drister sig til at sende homofile gesandter til Den danske Ambassade i Tel Aviv, så skal han være indstillet på at få et globalt svar på tiltale.

Siden Per Stig Møller har sendt dette spottende signal til ’Den store Konges By’ – har Danmarks ambassader været sat i brand, og det rød-hvide korsbanner er blevet forhånet og brændt, og en farlig verdensvid vrede har vendt sig mod Danmark…

Ved et møde her på Israels Plads for et par år siden tillod jeg mig at stille udenrigsministeren følgende spørgsmål: "Vil du driste dig til at træde på de muslimske skrifter, som du nu ved at sende et homofilt ambassadørpar til Jerusalem har trådt på de Hebraiske Skrifter?" (Læs talen, tryk HER)

Som jeg kunne forvente, fik jeg intet svar! Men regerings svar er i dag blevet tydeliggjort: Det vil udenrigsministeren ikke driste sig til at gøre; han har fået den muslimske verdens vrede at mærke…

I dag har jeg derfor følgende at sige til vor udenrigsminister: Hvis du i et øjeblik har fornemmet Islams guds vrede, så har du endnu i vente at mærke Israels Guds vrede. Det er Ham, som du til Den store Konges By har spottet. Det er Hans ord, som du har trådt under fode, og det er Ham, som nu siger til dig: "Dette siger Herren, Israels Gud: Tag dette bæger vin, vredens bæger… og drik!"

*

Herren siger til profeten, at Han vil sende ham til forskellige folkeslag med dette ’vredens bæger’. "De skal drikke", lyder det, "rave omkring og te sig som afsindige."

… og der er vel næppe nogen bedre betegnelse for det ny forfatningsudkast, som Europas styrende mænd og kvinder vil sende alle EU-borgere fra Bruxelles: "De raver omkring!" På dem går det ord i opfyldelse, som er udtalt af profeten Zakarias, der råber: "Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger!"

For hele folket er det åbenbart, at når Europa først – tillige med den øvrige verden – erklærer, at den palæstinensiske selvmordsbomber-organisation, Hamas, er en terrorbevægelse, og derefter bevilger 143 millioner dollars for at Hamas-regimet kan opretholdes, så er der et eller andet galt! Profeten udbryder: "De raver omkring", og han tilføjer: "De ter sig som afsindige!" Det vil på godt danske sige: ’De er gået fra sans og samling’ og ’de opfører sig som er de ikke rigtig kloge’! Dette vil Europas folkeslag om kort tid få sort på hvidt. Forfatningens forfattere har travlt med at gøre den ny konstitution ’lettere tilgængelig’. Det behøver de ikke. Europas borgere kan læse indenad; de behøver blot at se på det handlingsmønster, der er for hånden, så forstår de, hvad det drejer sig om: Den ny EU-grundlov er et antisemitisk skrift!

*

Europa fortæller os, at de penge, der gives til Hamas skal bruges til bl.a. de palæstinensiske skoler. Hvad hjælper det, når skolernes undervisning er fyldt med opfordringer til at blive martyrer for Islams sag.

Mellem 1994 og 2002 bevilgede Europa 7 milliarder dollars til de palæstinensiske områder. Tolv procent af dette kæmpebeløb skulle gå til skolernes undervisning. I 1999 blev Verdensbanken klar over, at de nye skolebøger var fyldt med Hamas’ lære om terror og had – og de ophørte med at støtte dette projekt! Bøgerne har ikke ændret sig – og nu fortsætter Europa med at bidrage med nye store bevillinger…

Profeten siger om dem, der drikker sig beruset i Jerusalems-vinen, at Gud ’vil slå dem med sindssyge’ (Zak. 12:4). Almindeligvis bør vi være tilbageholdende med sådanne udtryk – men i den foreliggende situation må vi med profeten udbryde: "Det er sindssygt! De opfører sig som galen, de tænker ikke længere klart…"

EU’s borgere bør ikke holde sig tilbage med hensyn til at sætte en titel-overskrift på den ny forfatning: ’Brug profetens ord’! De lagde ikke fingrene imellem! De kaldte de folkeslag, der vover at støtte Israels fjender for ’sindssyge’. "Det er det rene vanvid", advarede de.

Hertil vil nogen indvende: "Jamen, det er ikke Hamas, vi støtter; det er den palæstinensiske befolkning i almindelighed. Hertil må svares, at den ny palæstinensisk ’Martyrfamilielov’ erklærer, at 100 millioner dollar årligt skal bruges til at støtte familier, der har ofret en selvmordsbomber for Islams sag! Det vil sige, at af de 143 millioner, som Europa nu kaster ind i puljen, er store beløb allerede på forhånd øremærkede til terror…

*

Selvom danske politikere med egne øjne i dette år har set, at den halve verden er blevet opflammet af det religiøst raseri mod Danmark, så findes der stadig enkelte blandt vore folkevalgte mænd og kvinder, der er af den opfattelse, at en sådan ’åndelig bedømmelse’ af verdenssituationen er uden betydning! Fordi de kun lytter til verdslige rådgivere fatter de ikke øjeblikkets alvor, og fordi de kun låner ører til politiske prognoser og såkaldt ’jordnære eksperter’, raver de i blinde…

"Profeternes ord er som en lampe, der lyser på et mørkt sted", siger Ny Testamente, eller (som det hedder i Gamle Testamente): "Gud Herren gør ikke noget, førend Han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne (Amos 3:7).

Hvis Guds planer skal åbenbares, vil det sige, at der foreligger en plan! De, der fortæller vort lands ansvarlige, at ’alt er tilfældigt’ og ’at verdens gang er planløs’, lyver! Det er muligt at kende Guds plan med Israel og nationerne – og det er muligt ved åndelig bedømmelse at afdække Den ondes planer…

Lad mig i den forbindelse afsluttende fortælle følgende:

Blandt de mange besøgende, som vi har i marts haft i vor ørkenlejr i Israel er tre belgiske kristne ledere: (Ben og David Vandeputte samt Koen Carlier. De kom efter at have deltaget i Christinas for Israel International Forum på Renaissance Hotel i Jerusalem…)

Blandt det meget, de havde at fortælle, var et kort referat af professor Moshe Sharons tale ved konference. Professor Sharon har modtaget sin doktorgrad ved det Hebraiske Universitet i Jerusalem og er at betragte som ekspert i Islams historie og teologi. Han tjente således som rådgiver i arabiske affærer overfor Israels premierminister Menachem Begin. Af samme grund bør vi – sådan opfatter jeg det – lytte til hans ord, når han advarende forklarer, at ’Islams 12. Imam’ (som er muslimernes betegnelse for ’messias’) ifølge Islams teologi ikke kan komme, før en global ødelæggelse har fundet sted!

"Irans ønske om at fremstille kernevåben er derfor begrundet i ønsket om ’at fremme denne 12. Imams komme’, erklærer professoren. "Dem, der fremmer eller gennemfører en global ødelæggelse fremskynder ifølge muslimsk opfattelse ankomsten af Islams ’messias’.

De belgiske ledere fortalte i samme forbindelse yderligere, at professor Sharon i sin tale på konferencen havde henvist til ’Khomeinis tre profetier’. Ayatollahen havde allerede før sin regeringstid i Iran forudsagt 1) at Sovjetunionen ville blive opløst 2) samt at Saddam Hussein ’ville blive fundet i et hul efter at han var blevet jaget fra tronen som en hund’. "Begge disse profetier er gået i opfyldelse", erklærer Ayatollahens efterfølgere. "Nu venter vi på, at hans tredje profeti skal virkeliggøres – nemlig at Israel skal ødelægges!"

Jo før danske politikere får øjnene op for den åndelige kamp, som vort land er stedt i, desto bedre! Ved at vende sig mod de troens mænd og kvinder, som i denne time søger at forklare dem sagens rette sammenhæng, oversaver de den tusindårige gren, som de selv sidder på…

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”