PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-04-00
0031


HAMAS
 
Det var en profetisk samling, som fandt sted på Israels Plads Søndag d. 9. april, hvor der blev rettet henvendelse til Danmarks udenrigsminister, men henblik på det store EU-udenrigsministermøde d.10. april i Luxembourg.
 
Udenrigsminister Per Stig Møller fik det ord med på vejen, at han måtte give sit bidrag til at al økonomisk støtte til Palæstinensernes Hamas styrede regering øjeblikkeligt blev fastfrosset! Opfordringen var så meget mere påtrængende, som Hamas 27 timer før de 25 udenrigsministre samledes, stejlt afviste EUs krav om, at anerkende Israels ret til at eksistere samt at afstå fra al uroligheder
 
Ikke desto mindre har EU besluttet, at den såkaldte "humanitær hjælp" stadig skal fortsætte, og det forblev i ministermødets tåge hvor stor en del af de 3.7 milliarder kr. der om året reelt skulle omfattes af den økonomiske boykot, der nu stadig skal tilflyde de områder, der fortsat skal prioriteres til Hamas.
 
"Vi skal være hårde ved Hamas regeringen, men gode ved befolkningen" udtalte Danmarks Per Stig Møller. Det er en sådan holdning, som nu bør ses i et dybere perspektiv.

EU imperiet vil for eksempel stadig sende penge til "uddannelse"

 
I den uddannelse (som nu støttes med millioner) får børn og studerende at vide, at de kristne som beskyldes som "de vantro" og jøderne som "afkom af grise" De belæres om, at det islamistiske imperiums kommende herlighed kun kan fremmes ved jihad (hellig krig)
 
Den befolkning, som vor udenrigsminister nu vil vise "godhed" , er de palæstinensiske mænd og kvinder, der med et overvejende flertal har valgt Hamas som deres regering.
 
Hamas program er "jihad", hvilket ifølge Koranen er den hellige krig, der kæmper mod enhver, som står i vejen for udbredelsen af Islam, og som bekæmper enhver, der nægter at blive en del af Islam (baseret på Sura 8:39)

Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!