PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-06-02
0038

EUROPA VALGTE DJÆVELEN

Eurovisionens natlige og mørke tildragelse blæses nu bort som avner for vinden! Efter i et øjeblik at have bjergtaget masserne – ikke kun foran de mange millioner TV-skærme – men i mediernes titusinde kommentarer dagen derpå – synker uhygges-øjeblikket nu langsomt ned i glemselens nat. Folk har andre ting at tage sig til. Ingen kan i længden være optaget af, at djævelen i nogle minutter erobrede Eurovisions-scenen. "I øvrigt er det hele jo kun (sådan siger de fleste) ’at opfatte som en stor spøg! Dæmonernes sang om, at ’de gamle profeter skal slås ihjel’, og at vi kan forvente ’en ny konge’, er kun til at grine af! Lad hele Europa nu synge med på sangen: "Heavy metal, Halleluja!"

Jeg oplevede eurovisionsøjeblikket på første salen i et hus på toppen af det bjerg, hvorpå Israels mest religiøse by, Zfad, er bygget. Jeg kom ind i et rum, hvor nogle unge fulgte med i den store TV-europa- konkurans om ’den bedste sang’. Jeg så et par fremvisninger, som var forholdsvis harmløse, og hvor der endnu var en gnist af talent og ’sangens skønhed’ – men så dukkede djævelen fra Finland op! De var som trådt ud af dæmonhærene fra filmen ’Ringenes Herre’ eller fra legetøjsbutikkernes monster-besatte hylder. Sangen var bygget på afgrundens rytmer: ’Heavy metal, Halleluja’ – og den store Satan med de blodskudte øjne og jernkløerne, som trampede ind i rampelyset for at blive omfavnet og modtage blomster, var fra første øjeblik en sikker vinder. "De, der tager denne joke alvorligt, kan kun møde hovedrysten; de fatter ikke, hvad sagen drejer sig om’, hedder det…Foto: TV2.dk
 

Jeg tager sagen alvorlig! Dér på bjerget ved Libanon, hvor et par dage forinden en kvart million sortklædte jøder havde været samlet omkring en kendt rabbis grav, og et hav af sorte hatte og frakker havde bølget omkring denne i Toraen forbudte tilbedelse – var jeg på eurovisionsaftenen ikke et øjeblik i tvivl om, hvem der modtog hyldest og ære i Europa…

"Fri mig fra lyden af dine sange!" siger Herren til dem, der søger Gud ved gravene her i Israel (Amos 5:23) – og budskabet er ikke anderledes, når det drejer sig om djævlesangen i Europa. "Fri mig!" siger Herren.

Når de kristne i Europas kirker søndag efter søndag gentager trosbekendelsen, udtaler de det samme: "Jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen!" Spørgsmålet er nu, om ’det kristne Europa’ mener noget med en sådan trosbekendelse. Hvis trosbekendelsen kun er en eftersnakken og en from opremsen, som finder sted ved forskellige lejligheder i kirken – men de mest djævelske gerninger og det mørkeste, sataniske uvæsen hører dagligdagen til, så har bekendelsen ingen betydning.

Dette synes at være tilfældet i dagens Europa. Gudfrygtige og oprigtigt troende ville aldrig drømme om at invitere djævelen til eurovision, og de ville under ingen omstændigheder give ham og hans ondskabsfulde håndlangere førsteprisen.

Derfor: Hvorledes kunne det gå til? Hvad er baggrunden for, at mørkets fyrste tiltrak sig det store bifald? Hvad er det egentlig, der sker i Europa?

Ny Testamentes apostel forklarer, at folk i den afsluttende tidsalder vil ’lade sig bestemme af denne verdens tidsalder’ (Ef. 2:2). Det vil sige, at det ikke er menneskene selv, der bestemmer. Nej, de ’lader sig bestemme’. Hvis man ’lader sig bestemme’, er der tale om en anden magt, der overtager beslutningsprocessen! Ja, det er i afstemningsøjeblikket (hvor de forskellige lande i eurovisions-opgøret afgiver resultaterne, som seerne i deres nation har afleveret) ikke mennesker, der handler; det er en skjult magt, som her er på spil! Denne hemmelige indflydelse er en ånd! Den kaldes i daglig tale for ’tidsånden’. Apostelen omtaler denne ’tidsånd’ som ’tidsalderen’. "Den tager magt over mennesker", forklarer han, "så at de ikke længere selv træffer beslutninger, men de ’lader sig bestemme"…Foto: TV2.dk
 

Er det nu rigtigt, at da den onde med de blodskudte øjne, og det arrede, hæslige helvedsfjæs blev stemt ind (under den europæiske sangerdyst) – så var det ikke de folk, der ringede eller SMS’ede deres egen mening, nej, da var ’vælgerne’ under indflydelse af en åndelig magt, så at de ’lod sig bestemme’!

Spørgsmålet er relevant, og svaret er af største betydning for Europas fremtid! Hvis nemlig europæerne i det ene øjeblik (hvor det drejer sig om et underholdningsprogram) kan være ’under indflydelse’ – så kan de også i det andet øjeblik, (hvor det drejer sig om livsvigtige politiske beslutninger) ’lade sig bestemme’ af mørke magter.

Hvis Europa i dag kan ’lade sig bestemme’ af djævelen, så kan Europa i morgen lade de samme afgrundskræfter få frit spil! Eller for at sige det lige ud: Hvis Europa siger ja til djævelen i dag, siger de også ja til ham i morgen! … og i morgen skal Europa stemme om den ny EU-konstitution. I morgen vil Europa sige ja til denne verdens fyrste!

Er det ikke en forhastet konklusion? Kan man virkelig og på en seriøs baggrund drage den slutning, at fordi nogle millioner Eurovision-seere indbyder en maskeret djævlefigur til at synge sin sang for det store publikum, så er den foreliggende EU-konstitution solgt til helvedes dæmoner?

Nej! Det er ikke en forhastet konklusion, og baggrunden for denne vurdering er – i mine øjne – den mest seriøse, som eksisterer! Ny Testamente giver en nøjere definition af den tidsånd, der manipulerer masserne til ’at lade sig bestemme’. Apostelen personificerer den åndsmagt, der behersker hoben. Han beskriver denne tidens mørke indflydelse som ’ham, der virker i ulydighedens børn’ (Ef. 2:3).

- Hvem er ’han, der hersker over luftens rige?

- Det er ham, som i sit skinbarlige onde udseende præsenterede sig for Europas millioner ved Eurovisions-dysten. Det er djævelen, Lucifer, den faldne Kerub, den gamle slange, Satan…

- Ser han så sådan ud?

- Profeten Daniel forklarer, at han i et nattesyn har set et bæst, der meget lignede det, der trampede ind på Eurovisionsscenen. "Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt", fortæller han. "Det havde store jerntænder, det åd og knuste alt, og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne (Dan. 7:7).

- I hvilken forbindelse så Daniel det syn?

- I forbindelse med en fremtidsvision om det kommende Europa.

- Et mareridt?

- Ja, et mareridt!Foto: TV2.dk
 

Der er for mig ingen tvivl! Europa blev den nat sat på valg. Gennem en årrække har Euro-testen vist en nedadgående linie. Den tid er forbi, hvor vinderholdet er det israelske med sangen: ’Halleluja’. De seksuelle afvigelsers time er overstået! Afgudsdyrkelsens dage er inde, og Satan-tilbedelsen er lige om hjørnet. Herskeren over luftens rige kan ikke holde sig tilbage: "Han raser og er vred, ’fordi han ved, at hans tid er kort’ (Åb. 12:12).

… men det er de bedste nyheder, vi længe har hørt! Hvis hans tid er kort, betyder det, at Kongen er på vej. Snart træder Han ind på scenen, og Han skal tilintetgøre sin modstander med et åndepust (2.Thess. 2:8).

Det er Jesus, jødernes Messias, Kongernes Konge, Herrernes Herre og hele verdens frelser.

"Amen! Kom snart, Herre Jesus!"

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”