PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-06-04
0039

MISFORSTÅET GODHED

Det er åbenlyst, at den tilbageholdenhed, som på Israels side har været vist med hensyn til ikke at gribe til militære straffeekspeditioner mod den palæstinensiske Hamas-regering har rod i den overbevisning, at det internationale samfund endeligt vil indefryse milliardstøtten til Hamas.

I den forbindelse vil jeg tillade mig at citere fra artikel III-193 i den EU-grundlov, som ingen læser (fordi den er ulæselig) men som stadig ligger i underskrevet form på det bord i Rom, hvor den blev fremlagt som forslag d. 18. juli 2003: ’Unionens handlinger på den internationale scene skal følge de principper, der har at gøre med… lov og orden, menneskerettigheder, respekt for menneskeværdighed og international lov…"

At der dagen efter, at EU’s udenrigsministre har været samlet i Luxemburg for at drøfte den fortsatte støtte på 3.5 milliarder kroner til den palæstinensiske terror-republik, atter ligger ni dræbte israelske borgere på gaden i Tel Aviv (og 60 sårede på byens hospitaler) må opfattes som et tydeligt signal til Vesten.

Vor danske udenrigsminister, Per Stig Møllers ord, at ’vi skal være hårde ved Hamas-regeringen og gode ved befolkningen’ falder til jorden under vægten af den konstitution, som han selv har godtaget. De principper, som står nedfældet i den forelagte EU-grundlov, kan ikke brydes! Der tales her om ’international lov i overensstemmelse med De Forenede Nationers charter’ – og der er ikke plads til nogen udvandet humanisme eller ’godhed’ overfor den blodtørst, som behersker Israels fjender.

Danmarks statsminister, Anders Fogh Rasmussen (V) har på et ugentligt pressemøde på det skarpeste fordømt den uhyggelige terroraktion og har givet udtryk for, at ’vi fra dansk side har noteret os, at en Hamas-talsmand har søgt at legitimere terrorangrebet’. – "Det er aldeles uacceptabelt", har han tilføjet… og disse ord må nu stå fast.

Hvis Danmark, når blodet er vasket bort fra Tel Avivs gader, atter begynder at lempe på denne holdning, er statsministerens ord utroværdige! Hvis om nogle uger, at der atter skal listes nye millioner ind ad bagvejen til PA-områderne for at vise ’godhed’ overfor en befolkning, der åbent støtter og fremmer selvmordsaktioner, så er både den nyligt forkastede og den snarligt atter fremlagte EU-forfatning ikke det papir værd, som den er skrevet på…

*

Da den tyske befolkning i 30’erne med et vægtigt flertal valgte Adolf Hitler som Kansler, var ingen i tvivl om, hvad han havde i sinde. I bogen ’Mein Kampf’ havde han tydeligt givet udtryk for, at han ville ’udrydde det jødiske folk’! I de brune SA-troppers hærgen kunne enhver se, hvor det bar hen. I Nürnbergerlovenes brutale gennemførelse var intet skjult – og befolkningen kom til at bære de tragiske følger af dets eget valg. At det internationale samfund ikke stod op til de principper, som det havde nedfældet efter Første Verdenskrig, førte til en ny global katastrofe…

Det samme mørke mønster melder sig nu atter! Vor egen udenrigsminister, hvis øjne burde skæres for den sorte stær, taler i sin misforståede ’næstekærlighed’ om at ’vise godhed’ mod en vildført befolkning, der jubler og danser af glæde ved budskabet om blodudgydelsen i Tel Aviv. Hans drøm om at ville anvende EU-borgernes skattepenge til at finansiere den palæstinensiske propaganda i de selvstyrende områders skolebøger, ophører ikke ved dette nye blodbad. Om kort tid vil han være på banen igen! Det vil ikke vare længe, før danskeren vil få at høre om deres forpligtelse til at sende fornyet økonomisk hjælp til ’den isolerede og nødstedte palæstinensiske befolkning’. "Vi skal være gode ved befolkningen", siger ministeren…

*

Hvis nogen har været ’gode’ ved det palæstinensiske selvstyre, så er det Europa! Gennem årene har de europæiske stater været den største blok af givere, som har sendt penge til de nu Hamas-styrede områder. EU-borgernes skattepenge har flydt i en uafbrudt strøm til et system, der punkt for punkt har overtrådt den forelagte EU-grundlovs principper. Korruptionen har været himmelråbende. Hadpropagandaen tiltagende – og der er nu begrundet ængstelse for, at det, som den danske regering kalder for ’uacceptabelt’ i dag, vil blive godtaget i morgen. "Vi skal være gode"… siger udenrigsministeren.

Siden at Arafat i år 2000 sagde nej til at få 97 % af palæstinensernes ønsker opfyldt (egen stat, Jerusalems deling og fælles administration af Tempelbjerget) og fra september samme år iværksatte Intifadaen, har Europa skænket palæstinenserne 500 millioner Euro om året (IC press notice IP/05/1159)

Den tid er nu forbi! Det er ikke timen til at vise ’fornyet godhed’. Dagen er kommet til at vise fasthed og en urokkelig vilje til ikke fortsat at støtte og styrke et terrorregime, der råber på mere blod og flere ofre…

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”