PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-07-31
0050

ET BORGERLIGT ORD: INGEN EFTERGIVENHED

Lad mig lige få lov at sige ’et borgerligt ord’! Med disse begreb mener jeg, at jeg ikke i første omgang – sådan som jeg almindeligvis betragter det som min opgave – vil støtte mig til udsagn fra Den hellige Skrift. Med udtrykket ’et borgerligt ord’ ønsker jeg at udtale mig om situationen i Mellemøsten (og især den forhåndenværende konflikt omkring Gaza) ved at henvende mig til den almene menneskelige fornuft. Det vil sige, at jeg mener, at situationen omkring Jerusalem er så klar, at der ikke behøves andre argumenter end ’et borgerligt ord’ for at indse, hvad det drejer sig om. Det historiske og politiske forløb taler sit eget klare sprog: Israel er i krig mod Islamisk terror – og de, som ikke kan indse dette, har godtaget et fordrejet billede af situationen.

Oslo-visionen fra 1993 er for længst begravet. Ehud Baraks utrolige tilbud til Det palæstinensiske styre i 2000-2001 (hvor fordringen om land blev imødekommet med 98%, en palæstinensisk stat blev ’godtaget’ – og endog myndigheden over Tempelbjerget skulle deles) – blev afslået! Den foreliggende køreplan (’Road Map’), som lægges på bordet af USA, EU, Rusland og De Forenede Nationer er for palæstinenserne kun ’et stykke papir’. Ramallah har aldrig begrebet, hvilken kolossal magtkoncentration, der står bag dette tilbud – og palæstinserførerne har ikke et øjeblik været i stand til at holde deres egne partisangrupper i skak, så at denne fredsplans første betingelse er blevet overholdt; terroren fortsætter! Det er klart som solen, at endog Verdens førende stater ser i øjnene, at de ikke forhandler med almindelige politiske modstandere; de har at gøre med en islamisk terrororganisation. De er op imod en voldelig religiøs idé!

Med al den kritik, som øses ud over Israel, er det på tide med det ’borgerlige ord’ som siger: Israels forhandlingspartner er et islamisk terrorsystem, som åbent vedholder sig, at det vil anvende alle tænkelige midler på at udslette den hebraiske stat! De, som lukker øjnene for denne åbenlyse kendsgerning mister al sund dømmekraft og ender med at blive medløbere i et stort bedrag.

Efter at Israel har fjernet sine militærposter fra krigsstriberne og med smerte har efterkommet det internationale samfunds krav om at opgive bosættelserne i Gaza – og Palæstinenserne nu kun skulle kvalificere sig til at kunne modtage hele verdens finansielle hjælp ved at undlade blodudgydelser, er terroren fortsat i et sådant omfang, at hjælpen nu må smugles ind ad bagdøren for at undgå en humanitær krise.

Raketterne er i uger og måneder regnet ned over Israels marker og bosættelser. En Israelsk militærpost på den israelsk side af grænselinien er blevet overfaldet, og en 19årig soldat, Gilad Shalit, er blevet bortført. Det forlyder, at han er blevet såret med tre skudsår i maven, og at det er usandt, at han er blevet behandlet af egyptiske læger fra Cairo. Det islamiske terrornet synes med hensyn på dette overfald at sprede sig til Damaskus i Syrien, hvor Hamas har sine folk. Det er en farlig ild, som brænder i Gaza, og bringes den ikke under kontrol, kan den sprede sig og blive en større brand.

At bringe denne hadske flamme under kontrol, fordrer statsmandskløgt og politisk fasthed – og selvom det i øjeblikket kunne se ud som om, at eftergivenhed ville medføre færre lidelser og mindre blodudgydelse, så er det næppe tilfældet.

Altså; et borgerligt ord:

Ingen eftergivenhed!

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”