PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-08-10
0054

KAMPEN OM SINDET

Fordømmelserne vokser i styrke og intensitet. Fra nu af vil de som stormbyger regne ned over Israel. Netop dette er en del af Israels fjenders strategi; de venter kun på, at BBC og CNN skal sende tilstrækkeligt med horror-billeder fra Libanon, så at den arabiske og europæiske og amerikanske gades masser kan udråbe deres had mod Jerusalem! Kampen om sindet er begyndt. Meningsmålingernes dystre resultater går i trykken. Tv-optagelsernes frygtelige beskrivelser af et libanesisk folk på flugt er ved at gøre sin virkning i en altovervejende holdningsændring finder sted… også blandt folkeslagenes troende! Selv de kristne vakler i deres bedømmelse af den krig, som udkæmpes ved Israels grænser…

Der er imidlertid i denne sag et element, som ikke må glemmes: Et forhold, som forklarer, hvorfor Israel har jævnet store dele af Libanon med jorden. Selve årsagen til, at fjenden er blevet påført umenneskelige lidelser, og gråden fra uskyldige ofre er steget som et råb mod himlen. Denne dybere liggende grund til de uophørlige bombardementer forklares sjældent; derfor vil jeg her søge at redegøre for denne vigtige og altafgørende baggrund…

*

Min forklaring kan jeg bedst illustrere ved en hændelse fra Gamle Testamente. Da to spioner fra Israel (ifølge Josuabogens beretning om Jerikos fald) skjules på taget af skøgen Rahabs hus, fortæller hun følgende om den forfærdelse, som har grebet byens indbyggere: "Jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af rædsel for jer, ja, alle landets indbyggere skælver i angst for jer."

Hun fortsætter med at fortælle, at alle har hørt om, hvorledes Faraos hær blev tilintetgjort i Det røde Hav, og hvad der er sket med amoritterkongerne øst for Jordan.

"Da vi hørte det", slutter hun, "mistede vi modet og følte os alle sammen magtesløse overfor jer, for Herren, jeres Gud er Gud både oppe i himlen og nede på jorden" (Josua 2:8-12).

*

Da den tidligere chefredaktør for dagbladet Politiken, Herbert Pundik, under den indledende fase af Libanon-krisen blev interviewet på dansk Tv-2, udtalte han blandt andet: "Jeg har vanskeligt ved at forstå den megen tale om krigens civile ofre." Netop denne tragiske kendsgerning er den største begrundelse for, at konflikten – så vidt det er muligt – afgøres ved en diplomatisk og politisk indsats. Når krigen først begynder, gælder kun én regel for de stridende parter: Krigen skal vindes… og med den indstilling tages der fra begge sider kun ringe hensyn til civilbefolkningens skæbne..

Egyptens præsident og Jordans konge har – til de arabiske befolkningers forbløffelse – fordømt Hizbollahs indledende aggression overfor Israel! "Det var forkert at tage de israelske soldater til fange og bortføre dem", erklærer de. Den eneste grund til, at disse to – og formodentlig andre arabiske statsledere – er kommet til denne konklusion, er den omfattende ødelæggelse af Libanon! Med Irans ekstreme, muslimske præsident og Syriens antisemitiske regime som truende fjender mod nord, har Israel kun én måde at kommunikere på. Signalet må være klart: "Hvis I gør alvor af jeres beslutning om at ville udslette os, vil vi gøre det samme med jer!"

*

Når Indiens muslimer nedtræder det israelske flag på trapperne op til deres moské, viser de ingen angst, og når palæstinenserne spænder bombebælter om livet på deres børn for at lade dem paradere foran Tv-kameraet, føler de sig hverken magtesløse eller modløse. De synes ikke at have begrebet krigens alvor og gru – men de statsledere, som ejer en virkelig omsorg og kærlighed til deres folk, vil blive skræmt ved at iagttage tragedien i Libanon! De vil søge at dæmme op for de militante, muslimske terrororganisationers aktivitet; de vil advare mod at omsætte disse organisationers mordtrusler mod Israel i handling! Belært af Libanon-tragedien vil de søge en fredeligere vej for naboskab i Mellemøsten.

Dette er grunden til, tror jeg, at Israels ubønhørlige ødelæggelse af omfattende områder i Libanon ikke har kunnet standses. "Hvis trompeten giver en uklar lyd", erklærer apostelen, "hvem vil så lytte til dens budskab?" (1.Kor. 14:8). I dag lyder basunens toner klart over Libanons byer og bjerge: "Et angreb på Israel vil koste dyrt! Beregn omkostningerne, før I løsner det første skud…"

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”