PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-10-26
0069

EMBEDSMÆND DREVET AF MØRKET

Tirsdag d. 17.oktober blev ifølge The New York Times en homoseksuel embedsmand, Dr. Dybul, taget i ed i Det hvide Hus i USA som administrationens nye globale AIDS-koordinator. Det bevægende ved denne handling var, at det var hans homo-partner, som var udpeget til at skulle holde den bibel, hvorpå embedsmanden skulle aflægge sin ed samt, at de to mænd stod omgivet af præsidentens hustru, Laura Bush samt ’the secretary of state’ Condolezza Rice. Sidstnævnte omtalte i sin officielle tale Dr. Dybul’s partners mor som hans ’mother-in-law’ (svigermor).

De troende vil i den kommende tid komme til at opleve, at der sidder mænd og kvinder i samfundets højeste og mest indflydelsesrige stilling, som er motiveret af (hvad Bibelen kalder) urene og fordærvelige drifter, og som derfor ikke blot vil modarbejde men aktivt forfølge mennesker, som ikke er enige med deres livsstil.

Den antidiskrimineringslov, som i denne sommer har været så heftigt debatteret i Tyskland, søger at lægge legale våben i hænderne på de embedsmænd, der ikke kun er ansporet af deres nidkærhed for loven men er drevet af deres eget (ifølge Den hellige Skrift) usømmelige begær!

En europæisk retningslinie søges dermed grundfæstet i tysk lov og ret, så at andre stater i Europa ikke blot kan føle sig forpligtet til – men (for visse embedsmænds vedkommende) med begær gribe denne anledning til at komme nationens troende til livs.

De kan ifølge denne lov rammes på følgende områder:

1. Hvis en kristen ud fra sin religiøse overbevisning ikke vil leje en lejlighed ud til et homoseksuelt par, kan han trækkes for dommeren.

2. Hvis en kristen ud fra Bibelen tør argumentere, at homoseksualitet er en synd, kan han sættes bag lås og slå.

3. Hvis en kirke eller en kristen skole tør afvise en ansøger til et embede eller en fagligt betonet stilling på grund af ansøgerens ’seksuelle identitet’, skal en sådan skole eller menighed stilles til regnskab; det er en lovovertrædelse.

Som en særlig ’hjælp’ til at få de skyldige kristne dømt, indføres den regel, at det ikke længere er den anklagede, som af systemet skal overbevises om sin skyld – men det er skolelederen eller menighedens præst, der i en sådan sag skal bevise, at det ikke er på grund af ansøgerens homoseksualitet, at hans ansøgning til den ledige stilling er blevet afslået. Hvad nu indføres er det, som kaldes ’omvendt bevisførelse’. Det vil sige, at den anklagede er skyldig, indtil han beviser sin uskyld. Ikke sådan som lov og ret i Danmark tidligere har været håndhævet, at ’den anklagede er uskyldig, indtil hans skyld er bevist…’

At det netop er en ’ombytning’ af bevisførelsens fremgangsmåde, som nu indføres for at kunne beskytte – ja, fremme den homoseksuelle livsstil, stemmer overens med apostelens ord, der ikke mindre en tre gange understeger dette princip (’ombytningen’) i det nytestamentlige afsnit, hvor homoseksualitet omtales som ’en vanærende lidenskab’.

"De ombyttede Guds sandhed med løgnen" (v. 25), erklærer Romerbrevets første kapitel og fortsætter: "De omskiftede (v. 23) Guds herlighed med et forkrænkeligt menneske" og ’de ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige’ (v. 26).

Nu kører ’ombytningsprocessen’ i det retslige system for at folk i de højeste stillinger kan få ram på de troende og få dem lovligt dømt til bøde og fængsel.

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”