PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-11-12
0077

JAG IKKE DOMSPRÆDIKANTER PÅ PORTEN!

En vredens tid venter forude. De fleste bryder sig ikke om at høre derom. "Fri os", råber de, "for denne mørke tale. Vi vil ikke høre om Guds vrede!"

Til disse ængstende hjerter har vi et godt budskab. Apostelen erklærer: "Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige ved Hans blod ved Ham frelses fra vreden." Det vil sige, at der forefindes en udvej for dem, som søger at flygte fra den kommende vrede! Udvejen består ikke i, at man søger at vende det døve øre til budskabet om Guds dom, eller at man jager de prædikanter på porten, som Gud har sendt for at forkynde, at Guds vrede vil blive åbenbaret. Nej, udvejen består i, at man giver sig tid til at lytte til hele den forklaring, som Ny Testamente giver, når det drejer sig om ’Guds vrede’.

For det første må det gøres krystalklart, at vreden venter forude. Vi tør ikke tale om ’det profetiske’, uden at nævne Guds harmes vin, som skal udskænkes til folkeslagene. "Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed", udbryder apostelen (Rom.1:18).

"Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord", fortsætter apostelen (i et senere brev); for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn" (Ef.5:6).

Nu hedder det imidlertid i Ny Testamente, at "Gud ikke har bestemt os til at rammes af Hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus…" (1.Thess.5:9). Hermed gives det tydeligt tilkende, at udvejen kun forekommer ét sted og kun på én måde.

De forfærdede, der beder sig fri for at høre om Guds vrede og fortabelsens følger, bør i stedet prise sig lykkelige over, at der findes en udvej, der fører bort fra harme, afgrund og elendighed. Den udvej beskrives med ordene: "At opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus."

"Så meget mere", fortsætter apostelen, "skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af Hans blod ved Ham frelses fra vreden."


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”