PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-11-15
0078

ROD MED BETROEDE MIDLER

Når revisionsretten skal fremlægge EU’s regnskaber for 2005 med et budget på 820 millioner kroner, vil unionens revisorer nægte at sætte deres underskrift på årsrapporten! "Den kan ikke godkendes", siger de og tilføjer: "Det er nu 12 år i træk, at vi ikke kan sige god for EU’s regnskaber…"

Jens Peter Bonde, der er medlem af EU-Parlamentets budgetkontroludvalg, siger i den forbindelse: "Ingen minister vil slippe af sted med et lignende rod i regnskaberne, og en hvilken som helst borger, vil med en sådan rapport få problemer med skattevæsenet…"

Det er denne institution, som om kort tid vil løbe stormløb mod den danske grundlov for at få ændret et af Europas sidste og historiske lovværn om den protestantiske tro og tradition. Det er denne gigant på lerfødder, som – uden at kunne holde orden i sit eget hus – vil indføre nye regler og love for nationernes tro og moralske normer! Det er denne kolos, der ikke kan holde regnskab med sine egne betroede midler, som nu skal indføre nye værdier i nationernes etik og retsforståelse. Det er dette system, som vor nuværende regering bøjer knæ for. Derfor: Farvel Anders Fogh! (Klik for artikler om dette emne).

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”