PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-11-25
0080

ENDETIDENS KRONOLOGI

I tre artikler gennemgår jeg en del af endetidens kronologi. Mit udgangspunkt er den populære ’Ladt tilbage serie’, der efter min mening giver et falsk billede af de sidste begivenheder. Efter planen komme de to næste artikler i de to næste uger. Følg med i dette forløb… også fremover…

 

’FØR BASUNEN SKAL LYDE’

"Så kom skriget, kameraet faldt til jorden, der lød skrækslagne stemmer, løbende skridt, lægens råb. CNN genspillede passagen i superlangsomt tempo, så man kunne se, hvordan kvinden gik fra at være meget gravid til en næsten helt flad mave, som om hun havde født på et øjeblik. "Lad os se det igen", sagde nyhedsreporteren, "og se, ude til venstre på skærmen, hvor en sygeplejerske følger barnets hjerterytme på en monitor. "Dér kan De se?" Filmen blev stoppet netop som den fødende kvindes mave blev flad. "Det ser ud som om sygeplejerskens uniform bliver holdt oppe af en usynlig person. Hun er væk. Og se så, et halvt sekund efter. Filmen kørte videre og standsede: "Uniformen, strømper og det hele ligger i en bunke oven på skoene."

Dette er New York Times bestseller serie, ’Ladt-tilbage’-bøgerne (solgt i over 50 millioner eksemplarer), som indledningsvis skildrer ’den hemmelige bortrykkelse’ ved ’Jesu usynlige genkomst’.

Forfatterne har ladet en CNN-reporter fange et glimt af en hospitalsstue, hvor en fødende kvindes barn ’bortrykkes’ tillige med den sygeplejerske, som assisterer ved fødselen…

Jeg spørger mig selv, om denne skildring stemmer overens med apostelens beskrivelse, når han forklarer: "Vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik ved den sidste basun for basunen skal lyde… (1.Kor.15:52).

Det er mig magtpåliggende at søge at kaste et undersøgende lys over hele denne udbredte lære, at ’der finder en hemmelig bortrykkelse af de kristne sted før Jesu andet komme!’ Mange har gjort dette for mig – og bedre end mig – men få har haft anledning til at blive præsenteret for en hel romanserie, der bygger på denne forkyndelse. Derfor tager jeg mit udgangspunkt i denne populære serie, som selv mine bedste venner har udtrykt begejstring over. For mig at se leger disse forfattere med en farlig ild; jeg vil nødig være i deres sko på regnskabets dag…

Ikke sådan at forstå, at disse to talentfulde skribenter ikke bør have frihed til at bringe ’fiction’ ind i seriens detaljer! Ej heller tør jeg anfægte dens ret til kunstnerisk og billedmæssigt at beskrive en hvilken som helst situation sådan, som de opfatter den – men når det drejer sig om at udrede, hvorvidt der ’lyder en basun’ eller ej, er jeg opmærksom på deres fremstilling! Hvis de hævder, at ’den sidste basun’ ikke lyder i bortrykkelsens øjeblik… og de ej heller lader dens gjaldende og advarende tone lyde, så at de troende kan forberede sig til vanskelige tider, så er jeg på vagt. Ja, da vil jeg modsige dem…

Lad mig forklare:

Gennem årene har det været som en hjørnesten i min egen forståelse af de sidste dages kronologi, at Herrens menighed – det vil sige Hans legeme på jorden – ikke bliver bortrykket, før den har været konfronteret med Antikrist! Jeg er vidende om, at der er en del af de troende, der har en anden opfattelse af dette forhold, og selvom jeg betragter dem som brødre og søstre i Herren (der oprigtigt og efter bedste overbevisning søger at udbrede ’deres syn og lære’ om denne sag) så finder jeg deres forkyndelse ikke blot vildførende men farlig både for dem selv og dens tilhørere!

Dens idé er, at Menneskesønnen når som helst – måske inden solen går ned over denne dag – kan komme igen for i al hemmelighed at bortrykke de troende! De mener, at dette vil ske, før antikrist dukker op, og nye trængsler vælter ind over menneskeheden. "Herren Jesus bringer sit folk i sikkerhed, før dette sker", siger de.

"I en brøkdel af et sekund forsvinder millioner af mennesker fra jordens overflade", fortæller de to succesforfattere Dr. Tim LaHaye (som er hjernen bag ’Ladt tilbage-serien’, et bestseller-bundt af romaner om de sidste tider). "I det kaos, som følger, søger familie og venner fortvivlet efter deres kære", fortsætter Jerry B. Jenkins, som er en skattet amerikansk forfatter, der som co-writer med denne serie har fået sit internationale gennembrud. Den første af bøgerne handler om en luftkaptajn, der midt i det verdensomspændte kaos efter bortrykkelsen søger efter sandheden. Spørgsmålet er nu blot, om denne fiction giver det sande billede af den store og reelle begivenhed, ’Bortrykkelsen’, der nu nærmer sig.

*

En af de skriftafsnit, som de bibellærere, der går ind for dette syn, støtter sig til, er at finde i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 og vers 9, hvor der står skrevet: "For Gud har ikke bestemt os til at rammes af Hans vrede."

Dermed mener de, at bortrykkelsen er en guddommelig hjælpeaktion for ’at redde de troende fra den kommende trængsel’. Derfor fastholder de (som et argument) afsnittets afsluttende formaning, hvor apostelen skriver: ’Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør!" (v.11) – "Bortrykkelsen skal være en trøst for de troende", erklærer tilhængerne af denne forklaring. "Vi skal trøste dem, som er bange og ængstelige for de voldsomme trængsler, som skal komme over jorden; vi skal sige til dem, at Gud i sin omsorg vil redde sin bævende due ud af trængsels natten; de vil blive bortrykket!"

Med henblik på de alvorlige tider, som venter forude, vil jeg så meget mere opmuntre de troende med apostelens ord: "Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed" (2.Tim. 1:7).

At vi ikke har fået ’en fej ånd’ betyder, at vi ikke i frygt og angst og bæven vil søge at unddrage os de vanskeligheder og brutale omstændigheder, som kan vente Kristi efterfølgere i de onde efterstræbelser, der stunder til. Vi vil ikke søge en falsk trøst i løfter om at ’blive rykket bort fra det hele’ for at kunne være med Jesus i herligheden, medens de mest hadefulde kræfter slippes løs på jorden. Nej, langt hellere vil vi – som apostelen fortsætter: "være med til at lide ondt for evangeliet med den kraft Gud giver…" (v.8). Vi tror på det bibelske løfte om en bortrykkelse; blot vil vi være sikre på, at vi har forstået det rigtigt, når Ny Testamente opmuntrer de troende med ordene: "Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort…" (1.Thess. 4:17). Ligger der en skjult henvisning i disse ord: "…vi, der lever og endnu er her? Hører vi en formaning til at holde ud? Er det til sidst et spørgsmål for de troende om at overleve? Er det svært at komme gennem de allersidste dage? Er det mørke og trængselstider, der venter de kristne? Er det nat og forfølgelse og en systematisk og hensynsløs overvågen og efterjagen af de hellige?

Det er disse spørgsmål, som jeg i det efterfølgende vil søge at besvare. Hvis det nemlig er tilfældet (altså, at der er midnatsmørke forude) skal de troende advares og forberedes – og da bør der alvorligt advares mod bøger som ’Ladt tilbage-serien’. Hvis de sande Kristi efterfølgere bør indstille sig på at møde Antikrist, er det et stort spørgsmål, om 100 mennesker pludseligt ved ’Jesu hemmelige komme’ forsvinder fra en stopfuld 747 på vej over Atlanterhavet med en planlagt morgenlanding i Heathrow? Da er det et spørgsmål, om bøgernes beskrivelse fra den natlige rejse (som er selve indledningen til den dramatiske endetids-serie) er korrekt? Jeg læser fra seriens første bind:

"Hattie, det er et stort fly. De er gået ud på toilettet eller…"

"Jeg har været overalt. Jeg siger dig, der mangler snesevis af mennesker!"

"Hattie, det er stadigt mørkt. Vi skal nok finde…"

"Jeg er ikke blevet gal! Kom selv og se! Over hele flyet er der forsvundet passagerer."

"Det er en spøg. De gemmer sig, prøver at…"

"Ray! De har efterladt sko, sokker, tøj, alting. De er væk!"

 

Er det sådan, at den bibelske bortrykkelse finder sted? Er vi på vej ind i tider, hvor kristne i stort tal ubesværet kan booke flybilletter og uhindret kan rejse mellem nationerne? Taler Bibelen om ’Vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med Ham’ (2.Thess. 2:1) som en skjult og næsten ubemærket begivenhed (som en flykaptajn og hans chefstewardesse først opdager, når den har fundet sted)? Efterlader de bortrykkede deres sko og sokker og andre beklædningsgenstande, når de ’farer til himmels’? Og – mest af alt –: Bliver den jordiske slagmark, hvor Guds ærkefjende no. 1 nu rykker frem, overladt til en flok vantro modstandere af evangeliet og en samling frafaldne kirkemedlemmer? Disse og andre spørgsmål må besvares – og ’Ladt tilbage-serien’ er et godt udgangspunkt! Det er en velskrevet og dramatisk romanserien, som indtil nu har vundet en stor læserskare. Men er teologien bag disse underholdende bøger sand? Hvis ikke er det alvorligt både for forfatterne og deres læsere – ja, alle, som er kommet under indflydelse af den lære, at Jesus hemmeligt kan komme for at bortrykke sine hellige i denne nat. Med hensyn til bortrykkelsen skriver apostelen:

"Lad jer ikke straks bring ud af fatning eller skræmme hverken af en profeti eller et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer…" (2.Thess.2:2-3).

*

Den overraskende nyhed, at mange mennesker pludseligt er forsvundet fra jordens overflade, er ikke i disse bøger bragt i forbindelse med de voldsomme begivenheder, som netop – i bortrykkelsens øjeblikket – synes at skulle finde sted i Jerusalem! Den indledende bog af ’Ladt tilbage serien omtaler ikke med en linie den tragiske og brutale indtagelse af Jerusalem, som de jødiske profeter uafbrudt beskæftiger sig med, når de omtaler Menneskesønnens komme.

På det tidspunkt, hvor Menneskesønnen kommer tilbage til denne jord er Den hellige Stad ifølge Bibelen faldet i fjendehånd. De hadefulde råb, som i øjeblikket lyder over hele Mellemøsten, er i den time blevet ført ud i virkeligheden! De islamiske massers fordring på Jerusalem er på den dag blevet omsat i handling, og profetens forudsigelse er kort og bitter: ’Byen bliver indtaget!" (Zak.14:2).

Der er mange, der ikke bryder sig om sådanne profetiske udsagn; de ville hellere høre noget andet – ikke mindst Israel og Jerusalems egen befolkning! Men der er også mange blandt de kristne, som er nået frem til den overbevisning, at denne Jerusalems store ulykke skal de ikke være vidne til; de er forinden blevet bortrykket, og profetens mørke forudsigelser gælder kun jøderne og den vantro verden, som ikke er blevet ført bort til herligheden.

Imidlertid er profetens syner klare. Han forudsiger, at alle folkeslag i bortrykkelsens øjeblikket er samlet til krig mod Jerusalem, og han beskriver rædselsscenen fra byen, der er udsat for plyndring og kvinderne der er udsat for voldtægt. "Halvdelen af byens indbyggere er fordrevet", fortæller han og da kommer Menneskesønnen på himlens skyer!"

I sin beskrivelse af Messias’ komme fortæller profeten, at ’Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når Han angriber på kampens dag’ (Zak.14:3).

Det er altså en enestående krigssituation. Aldrig før i historien har verden set magen til opbud af angribende styrker – og det mest forunderlige ved dette opbud er, at de angribende hærstyrker (der i det øjeblik sættes ind mod Jerusalem) kommer fra himlen…

Hele kloden vil være øjenvidne til denne invasion, og der kan (så vidt jeg kan se) ikke være tale om noget hemmeligt og mystisk indgreb, for Jesus erklærer: "Som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være!" (Matt.24:27) – og Johannes, apostelen, indleder den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogen, med ordene: "Se, Han kommer med skyerne og hvert øje skal se Ham, også de, som har gennemboret Ham, og alle jordens folkestammer skal jamre over Ham (Åb.1:7).

Hvis ’hvert øje skal se’ Jesu komme, så er ’Ladt-tilbage-seriens luftkaptajn og hans chefstewardesse også vidner! De er ikke i tvivl om, hvad der i bortrykkelsens øjeblikket sker – ja, de skal blive så grebet og overvældet over dette mægtige syn, at de ifølge de givne forudsigelser vil bryde sammen i jamren og klagen! De vil i den time være klar over, at deres vantro har ført dem til fortabelsens afgrund – og de vil næppe være optaget af, at ’halvdelen af flyets passagerer ’er slet ikke i flyet’; de har været jaget og efterstræbt i lang tid, og deres sidste chance har åbenbart været en øjeblikkelig fjernelse fra deres tilflugtssteder. I øvrigt vil de mennesker, som ’lades tilbage’ (for sådanne mennesker eksisterer) blive vidne til, at de troende forvandles for øjnene af dem. Der er intet hverken hemmeligt eller skjult ved denne forudsagte og omhyggeligt beskrevne herliggørelse" Netop dette voldsomme glimt af evigheden, får de efterladte til at bryde ud i gråd og jamren: I sekunder aner de det tabte paradis! Ja, de er vidne til den suveræne begivenhed, som af apostlene kaldes ’den første opstandelse’ – og dette er ikke en hændelse, der går usporligt hen over verden.


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”