PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2006-12-12
0084

 

UVÆRDIG DOMPROVST
(Vedrørende krucifikset foran Domkirken)

Det krucifiks, som under mediernes bevågenhed er opstillet udenfor Københavns Domkirke er ifølge kunstnerens egen forklaring "et skulpturelt opråb" om retten til prævention og fordomsfri selvsind-oplysning. Den korsfæstede gravide teenager er "en kunstnerisk kommentar til ekstreme bibelfundamentalisters korstog mod deres græske påstand om, at kun ubeskyttet sex er i overensstemmelse med Bibelens lære".

Dermed er Domkirken i København, dens biskop, Normann Svendsen, og dens domprovst, Anders Gadegaard, gået aktivt ind i kampen mod de kristne i Danmark, som tror på, at Bibelen er Guds ord og af samme grund ønsker at efterfølge apostelens lære, at der for de troende, og for Kristi menighed, ikke eksisterer nogen form for "fri sex".

Da Jesus på tempelpladsen i Jerusalem underviste folket, som i en stor skare stod omkring ham, fik han anledning til at belære om, hvorledes unge kvinder, som har været indblandet i "sex udenfor ægteskabet" skal mødes med evangeliet. Farisæerne, som slæbte en kvinde frem foran Jesus, erklærede, at hun skulle stenes. "Mester!", råber de, "denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?"

I beretningen om denne begivenhed, som står omtalt i Johannes-evangeliet, siger Jesus: "Den af jer, der er uden synd skal kaste den første sten på hende" (8:7). Da ingen sten kastes, og alle forlader stedet, vender Jesus sig til den unge kvinde og spørger: "Var der ingen, der fordømte dig?" "Hun svarede: "Nej, Herre, Ingen!" Så sagde Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer dig! Gå, og synd fra nu af ikke mere" (8:11).

Det er denne beretning i Ny Testamente, som bispen og provsten i Vor Frue Kirke har forrådt ved at tillade den danske kunstner Jens Gatschi’ot at opstille sin skulptur udenfor Domkirken. De fremstiller sammen med ham de kristne, der ønsker at efterleve dette omtalte afsnit af Johannes-evangeliet, som "de onde og hensynsløse farisæere", der vil den unge kvindes død. Og de sletter med et penselstrøg Jesu ord: "Gå, og synd fra nu af ikke mere!"

De vil have Jesus til at ændre denne formaning; for det første må Han ikke anvende ordet "synd" om den unge kvindes "frie sex", og for det andet må Han ikke sige, at den unge kvinde skal ændre sin livsførelse! Ordene: Synd fra nu af ikke mere!" bør efter domprovstens opfattelse erstattes med en opfordring til den unge kvinde, at hun fremover bør beskytte sig med præventive midler, så at hendes fremtidige omgang med seksuelle partnere ikke får konsekvenser.

Domprovst Anders Gadegaard ved Københavns Domkirke er med en sådan holdning ikke sin høje stilling værdig… han bør afsættes! 

Se talen fra adventsmødet ved Vor Frue Kirke 2006-12-03


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”