PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-01-01
0087


ET DJÆVLE-SKRIFT UDBREDES

... 100 år tavshed må nu brydes!

I fire efterfølgende artikler vil jeg søge at samle interesse om et projekt, som er blevet forslået af en jødisk dommer og forfatter, Hadassa Ben-Itto, den hebraiske avis Haaretz i august 2006. Det drejer sig om en måde, hvorpå den farlige udbredelse af det 20-århundredes mest indflydelsesrige falsum ’Zions Vises Protokoller’ kan standses.

I hundrede år har kristne og jøder tavse været vidne til den inspiration, som dette værk har været for Israels fjender. I denne time spreder Iran og Syrien og Egypten det djævelske skrift i millionoplag i den muslimske verden. Protokollernes indhold transmitteres over Tv til alle arabiske lande i den bedste sendetid.

Hvad kan vi gøre?

Læs mit forslag i de fire efterfølgende artikler…

 

PROTOKOLLERNE
(Zions Vises Protokoller nr. 1)

Den 22. august 2006 publicerede det hebraiske dagblad Haaretz en artikel skrevet af den tidligere dommer Hadassa Ben-Itto. Artiklen, som omhandlede emnet ’Zions Vises protokoller’ (The protocols of the learned elders of Zion) fremlægger en plan, som ikke blot er værd at overveje, men som burde iværksættes fra de første dage af det nye år.

Det er om denne aktionsplan, som jeg her vil skrive, idet det er min overbevisning, at hvis en gruppe af danske ville samle sig om en sådan opgave, ville det kunne frembringe stor frugt for Guds Rige samt rejse et nødvendigt værn for Israel og det jødiske Folk.

"Vi må tage denne kamp op", slutter artiklens forfatter. "Den bør udkæmpes i alle mulige former: juridisk, politisk, lokalt og globalt – i alle medier og i al offentlighed. Vor røst i denne sag må nu høres… højt, tydeligt og klart!"

Den af Hadassa Ben-Itto fremsatte plan er enkel og kan her udformes i et par linier. Inden jeg gør dette, vil jeg imidlertid kort forklare, hvad emnet: ’Zions vises protokoller’ omhandler. Uden denne forudviden vil ingen kunne forstå, hvorfor den omtalte plan bør føres ud i livet fra begyndelsen af det nye år. Derfor bør det følgende læses med stor omhu…

*

’Zions vises protokoller’ er blevet omtalt som et af historiens største falsknerier. Bagmændene er efter al sandsynlighed russiske, antisemitiske bedragere. Værkets betydning begrænser sig ikke til en kort periode af historien men har en omfattende indflydelse med hensyn til det fjendskab, der i dag rejser sig mod Israel. "Dette skrift er farligere end missiler og bomber", hævder forfatteren af den omtalte artikel. "Øjeblikket er kommet, hvor nogen må gøre noget ved denne sag…"

"Protokollerne" blev den mægtigste kilde til det 20 århundredes antisemitisme, og er i dag den dybeste brønd, hvorfra det 21. århundredes fjendskab mod Israel og Det jødiske Folk næres. Bogen dukkede først op i 1905, trykt på det russiske regerings-trykkeri. Den er en del af et værk skrevet af den russiske mystiker, Sergei Nilus. Han hævdede, at have modtaget sine oplysninger i året 1901 fra et uddrag af referaterne fra Verdens Zionist Kongressen i Basel i 1897… og det er her, at den store og om-sig-gribende løgn tager sin begyndelse.

*

Disse hemmelige planer skulle ifølge de givne oplysninger dreje sig om, hvorledes jøderne kan erobre verdensherredømmet. Hemmelighedens oprindelse skulle kunne dateres helt tilbage til år 929 før Kristus i Kong Salomons tid. Det er fra hans visdom, at den påståede djævelske, jødiske plan kan spores.

Disse ’protokoller’ oversvømmer i dag den arabiske verden; de trykkes på alle sprog og spredes blandt folkenes masser så at alle muslimer alle vegne kender deres indhold. Dette formørkede skrift er grunden til at dele af det arabiske kontinent, som ikke har nogen direkte forbindelse med ’den palæstinensiske sag’ synes brændende optaget af dens aktuelle udfald. Manden på den arabiske gade er påvirket af ’protokollerne’. Han ser det som en hellig opgave, at stride mod det folk, der er ledet af sådanne verdensambitioner, som ’Zions vises protokoller’ beskriver.

*

Hvad er disse protokollers indhold, og hvilken aktionsplan er det, som her skal fremlægges for at bekæmpe deres indflydelse?

Dette spørgsmål vil jeg i de følgende dage besvare…


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”