PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-01-06
0088


SKRIFTEN PÅ VÆGGEN
(Zions vises protokoller nr. 2)

… løgnen om ’det jødiske komplot’ spreder sig

’Zions Vises Protokoller’, der er det forfalskningsværk, som ligger til grund for det nye års voksende, globale antisemitisme, indeholder sammenfattede 24 lektioner udfærdiget af de såkaldte ’ældste’. Disse ’forelæsninger’ sammenfatter de planer og tekniske fremgangsmåder, som fremover (ifølge protokol-planen) skal anvendes for at etablere et storslået og magtfuldt jødisk verdensimperium. De fremholder en række eksempler, der foregiver at være beviser på, hvorledes der lurer hemmelige planer om et jødisk globalt bedrag bag historiske og fremtidige begivenheder. De angiver metoder for, hvorledes ikke-jøder kan narres, og hvordan der kan vindes kontrol over pressen, finansverdenen og nationernes regeringer. Såkaldte realistiske detaljer, som henviser til aktuelle jødiske aktiviteter på verdensplan er indføjet for at give værket et skær af troværdighed. "I virkeligheden", skriver præsten Edward H. Flannery i sin bog ’The Anguish of the Jews’ (side 198), The Macmitten Company, New York)… "der disse forelæsninger fra begyndelsen til enden fulde af modsigelser og absurditeter; de kan på ingen måde komme i betragtning som et muligt program for at opnå verdensherredømme.

Ikke desto mindre har dette uhyggelige opspind haft den største og mest fænomenale indflydelse både før og efter, at det blev afsløret som det rene falskneri – og det indgår i dag som et af mørkets mægtigste våben i hetzen mod jøderne i Israels stat.

Den jødiske forfatter Hadassa Ben-Itto beretter følgende i sin artikel:

"En amerikansk diplomat sagde engang til mig: ’I har ikke lært lektien! Hvis I omhyggeligt havde gennemlæst Mein Kampf, så ville I have vidst, hvad der ventede jer.

Nu står skriften på væggen atter malet med store bogstaver for jeres øjne – men I ikke så meget som skænker det et øjekast. Krigen begynder ikke på slagmarken! Læs UNESCO’s charter, som begynder med ordene: ’Krige begynder i menneskenes tanker og sind…"

Det er besynderligt, at protokollerne, som ikke opnåede deres egentlige formål (nemlig at vække Zarens interesse overfor den påståede jødiske, hemmelige ordensbevægelse, der efter sigende skulle omstyrte konstitutionen) fik deres virkelige gennembrud og enestående succes efter Første Verdenskrig. Den tyske oversættelse af værket spredtes som en præriebrand ud over den vestlige verden og lå snart på boghylderne i deres franske, engelske, polske, skandinaviske, italienske, japanske og arabiske udgaver.

At der i Danmark og andre lande nu må rejses et værn mod ’protokollernes’ farlige løgn fremgår af den kendsgerning, at den atter fejer gennem den arabiske verden. Hadassa Ben-Itto skriver i den hebraiske avis: "Protokollernes opspind anklager os jøder for at være ansvarlige for alle de katastrofer, der hjemsøger menneskeheden. Løgnen er baseret på den påstand, at det er selve jødernes eksistens, der er til fare for verdensfreden. Der tales nu igen alle vegne om ’det jødiske komplot’, der sigter på global magt. Millioner af kopier og nye udgaver af protokollerne spredes i øjeblikket i alle mulige sprog over hele kloden. Nu må der skrides til handling!"

Det er om denne handlingsplan, jeg ønsker at berette. Danske kristne og jøder behøver ikke at sidde med hænderne i skødet og vente på denne påsatte brands ødelæggelser. Den bør med alle til rådighed stående midler bekæmpes. Læs om dette i et efterfølgende afsnit.


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”