PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-01-13
0089


DEN GLOBALE GIFT
(Zions vises protokoller nr. 3)

... som nu spredes til millioner af muslimer

Den berømte industrialist, Henry Ford, som udgav ugemagasinet ’The Dearborn Independant’ gennemførte fra 1920 en syvårig smædekampagne mod jøder; angrebet havde sin oprindelse i det famøse skrift: ’Zion Vises Protokoller’…

Kampagnen koncentrerer sig om at bevise jødernes påståede finansielle, kommercielle og politiske bestræbelser på at tilrane sig global magt! Ifølge Henry Fords ugemagasin havde jøderne allerede et godt greb om presse, kommunikation og de kulturelle medier. Længe før Hitler bragte Ford ’Den internationale Jøde’ på banen – en jøde, som er ’den bevidste fjende af hele den angelsaksiske opfattelse af civilisationen’.

Den mørke kilde til magasinet ’Independants’ angreb på jøden var ’Protokollerne’, som Ford blev over talt til at udgive. En russisk antisemitisk gruppe af emigranter i Washington fik industrifyrsten til at gennemføre dette horror-projekt. Selv efter at ’Protokollerne’ var blevet afsløret som falskneri, fortsatte Fords publikationer at bringe dem. Den skade, som på dette tidspunkt blev forvoldt af Independant med et oplag på 700.000, blev yderligere forøget ved en genoptrykning af det antisemitiske materiale, som blev udgivet i fire bind med i alt 746 sider. Utallige eksemplarer af dette værk, som bærer titlen ’Den internationale jøde’ har siden cirkuleret i USA – og ud over hele verden.

(De fulde titler på dette firebindsværk er: ’The international Jew’, ‘the world’s foremost problem’, 1920, ‘Jewish activities in the United States’, 1921; ‘Jewish influences in American life’, 1921; and ‘Aspects of Jewish power in the United States’, 1922. Udgivelse: Dearborn Publishing 1920, Michigan.

Genoptrykningen af ‘The international Jew’ under Fords navn blev bekendtgjort in The Christian Nationalist Crusade under direction af J.K.L. Smith; se: The Thunderbolt, sept.63. Bogen blev same år opført i boglisten, ligesom ‘Protokollerne’ blev averteret og solgt af Thunderbolts for en dollar stykket).

*

"Siden Anden Verdenskrig har vi ikke bekymret os om, hvorledes en metodisk forgiftning har fundet sted iblandt hundrede og millioner af muslimer", skriver den tidligere jødiske dommer, Hadassa Ben-Itto, i den hebraiske avis, Haaretz; "Gennem nye optryk af ’Protokollerne’ får de at vide, at jøderne indebærer den største fare for deres eksistens. Denne kendsgerning lyser os i møde fra aviser, Tv-journaler og bøger.

Han fortæller: "Men vi er blevet trætte af at tage os af jødehaderne. Vi har opgivet at kæmpe mod påklæbningen af nye antisemitiske mærkater. Vi har overgivet os og sporer ikke længere den truende fare; vi søger ikke længere at forhindre den!"

Er dette sandt?

Har ikke blot jøderne – men også de kristne sænket fanen i denne verdensomfattende stride? Er det umuligt for os at stå sammen i bekæmpelsen af denne globale løgn? Er øjeblikket kommet, hvor disse to parter forener sig med dette ene formål at stå denne giftspygende drage til jorden. Vi ved, at der er adskilligt, vi ser forskelligt på, og vi er os bevidst, at der er meget, vi har den samme indstilling til – og i denne sag burde vi fra det nye års begyndelse stå skulder ved skulder. I 1907 er det nøjagtig 80 år siden, at Henry Ford måtte overgive sig og tilbagekalde sine skrifter. Hvordan det skete vil jeg nærmere forklare. Følg med i, hvad jeg i et efterfølgende afsnit har at berette…


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”