PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-01-20
0090

 

RETSSAGEN
(Zions Vises Protokoller nr. 4)

... det eneste, der kunne få jøde-fjenden til at overgive sig

I 1927 – altså for 80 år siden – måtte industrimagneten, Henry Ford, opgive sin mangeårige forfølgelse af jøderne. Han måtte offentligt tilbagekalde sine bøger og skrifter, der var bygget på det historiske falsum: ’Zions Vises Protokoller’. Spørgsmålet er: Hvad kunne få denne mægtige mand til at overgive sig? Hvorledes blev han stillet med ryggen mod muren, så at han i en erklæring overfør jødernes velkendte talsmand, Louis Marchall, måtte bekende sin skyld ved at lad ’Protokollerne’ blive anvendt i sine publikationer? Hvordan fik man denne benhårde forretningsmand til at bøje sig og åbent indrømme, at han havde forvoldt jøderne stor skade? På hvilken måde lykkedes det at få ham til at tilbyde erstatning og forbyde yderligere udspredelse af hans skrifter?

Svaret er: En retssag!

En mand ved navn Aaron Shapiro bragte Henri Ford for retten – og vandt!

Forfatteren af Haaretz-artiklen, Hadassa Ben-Itto, skriver i denne forbindelse: "Vi kan oversvømme alverdens retssale ved at anlægge sag mod alle dem, som er i færd med at sprede denne løgn. I dag har de fleste lande indført love, som forbyder al form for hetz mod religiøse, nationale og etniske grupper."

Det er netop på dette punkt, at jeg med disse linier kalder til samling. En sådan opgave, både hvad angår juridisk bistand, research-arbejde, kommunikation, oplysning, finansiering, arbejdskraft organisation, administration og bøn, er dødsdømt, hvis ikke villige hænder stiller sig til rådighed.

Behovet er tydeligt: Hele nationer med hundrede og millioner af mennesker kan ikke rekrutteres til at ødelægge jøderne og deres land uden at de først har været udsat for et metodisk langtidsprogram og propaganda. Både jøder og kristne har svigtet med hensyn til at indse Protokollernes farlige ild, som antændte pogromerne i Rusland i begyndelsen af det 20. århundred eller nazisternes dødslejre under Anden Verdenskrig. "Vi går til kamp mod den internationale finansjødedom i og udenfor Europa!" råbte Hitler i sin tale i den tyske rigsdag d. 30.januar1939. Han tale Protokollernes sprog…

I dag råber Irans præsident Mahmud Ahmadinejad de samme ord i Teheran! Hans taler er inspireret af Protokollerne. Statsoverhoveder anvender de samme Protokol-inspirerede vendinger i FN. Hamas citerer afsnit derfra. Protokollernes sprogbrug lyder fra moskeernes minareter.

Alt dette sker, medens kristne og jøder tavse ser til. De arabiske udgaver af Protokollerne trykkes i Iran, Syrien og Egypten og uddeles blandt muslimer i Vesten. Tv-serier om Protokollernes indhold er blevet produceret i Egypten, Syrien og Qatar og er blevet transmitteret over hele den arabiske verden, i Ramadan-måneden på sendetider, hvor fasten blev brudt.

I hundrede år har ofrene for denne hensynsløse propaganda ikke rørt en finger for at forsvare sig. London Times var de første til at afsløre falskneriet (1921) – men siden har det kun været enkeltpersoner, som har indset faren og har grebet til handling. 

Den iranske præsident har nu givet ordre til, at Protokollerne skal trykkes i store oplag og fordeles. For at bevise sin hensigt, lod han et fornemt eksemplar af værket udstille på den internationale bogmesse i Frankfurt. Hans budskab er klart: Israel skal udslettes!

Medens medløberne i dette nye år søger at gøre fælles sag med ham – lad da modstanderne samle sig om dette projekt: At bekæmpe en yderligere udbredelse af denne løgn. De, som vil være med kan skrive sig ind i denne Websides ny gæstebog. Jeg vil da siden søge at koordinere arbejdet – så at vi allerede i år kan se de første resultater…

Johny Noer


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”